Parrot Disco Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

PRESENTATIE VAN DE PARROT DISCO ALGEMEENHEDEN Regelplaat Servomotor Propellor Regelplaat Servomotor Behuizing Fisheye camera On/off-knop, lampje en pitotsonde 164

C.H.U.C.K STUURAUTOMAAT MODULE Portaal voor afstandsbediening Aansluiting voor de batterij Servo-aansluiting Portaal micro- USB Aansluiting voor de centrale motor NEDERLANDS 165

PRESENTATIE VAN DE PARROT SKYCONTROLLER 2 Houder voor smartphone en tablet Antenne On/Off- knop Tijdens de vlucht: een foto nemen Instellingen Opstijgen/ In de instellingen: Landen valideren Terug naar het beginpunt Tijdens de vlucht: video-opname starten/stoppen In de instellingen: terug 166

Van Directe Weergave naar Immersieve Weergave gaan De blootstelling van de camera afstellen USB-portaal NEDERLANDS Wijzigen van de weergave op de applicatie Verticale oriëntatie van de camera 167

PRESENTATIE VAN DE PARROT COCKPITGLASSES Cassette voor smartphone De Parrot Cockpitglasses zijn compatibel met de volgende telefoons: • iPhone 6s Plus • Samsung Galaxy Note® 5 • iPhone 6s • Samsung Galaxy Note® 4 • iPhone 6 Plus • Samsung Galaxy Note® 3 • iPhone 6 • LG G4 • Samsung Galaxy S® 7 • LG G3 • Samsung Galaxy S® 6 • HTC One M8 • Samsung Galaxy S® 5 • Nexus 5 Laat de Parrot Cockpitglasses nooit in de zon liggen als u ze niet gebruikt. Dit kan uw telefoon beschadigen. Kijk nooit direct in de zon met de Parrot Cockpitglasses als uw smart- phone niet binnen ligt. Er kan permanente en onomkeerbare 168 oogschade ontstaan.

INLEIDING DOWNLOADEN VAN DE FREEFLIGHT PRO-APPLICATIE Ga naar de App Store® of Google PlayTM, en download gratis de applicatie FreeFlight Pro op uw smartphone of tablet. LAAD DE BATTERIJ OP VAN DE PARROT DISCO De batterij moet niet aangesloten zijn op de Parrot Disco. 1. Kies de stekker geschikt voor uw land en doe deze in de oplader. 2. Sluit de kabel aan op de oplader. 3. Sluit de batterij aan op de kabel van de oplader en steek de oplader in het stopcontact. Het lampje is rood tijdens het opladen maar wordt groen als de batterij opgeladen is. Opladen duurt ongeveer 55 minuten. Met een opgeladen batterij kan ongeveer 45 minuten gevlogen worden. NEDERLANDS 169

DE BATTERIJ PLAATSEN 1. Haal de behuizing van de Parrot Disco. 2. Plaats de batterij in het daarvoor voorzien compartiment. 3. Sluit de batterij aan op de Parrot Disco. 4. Doe de behuizing weer op de Parrot Disco. 170

DE VLEUGELS BEVESTIGEN Bevestig de vleugels aan beide kanten van de Parrot Disco. Zorg ervoor dat de vleugels goed vastzitten in de servomotoren. NEDERLANDS Trek aan de vleugels om ze te verwijderen. Beweegde servomotoren niet met de hand, dit kan ze beschadigen. 171

CONTROLES VOOR DE VLUCHT Voor elke vlucht met de Parrot Disco dient u de volgende controles uit te voeren: REGELGEVING  a na of het gebruik van de Parrot Disco toegestaan is op de G uitgekozen vluchtlocatie. .Check de beperkingen op het gebruik van de Wi-FI®-frequenties voor de uitgekozen vluchtlocatie. Check de regelgeving met betrekking tot het gebruik van een FPV-bril tijdens het vliegen met een drone op de uitgekozen vluchtlocatie. VLUCHTVOORWAARDEN  org ervoor dat u een open plek van ten minste 80 meter doors- Z nede kunt gebruiken voor het opstijgen en landen van de Parrot Disco. Ga na of het terrein geen obstakels bevat die het bestu- ren van of het zicht op de drone zouden kunnen belemmeren. Gebruik de Parrot Disco niet ‘s nachts. Gebruik de Parrot Disco niet boven een bebouwde zone of op bepaalde openbare locaties (bijv: station, vliegveld ...) Controleer de weersomstandigheden. Gebruik de Parrot Disco niet als het regent, mistig is, als het sneeuwt of hard waait (meer dan 12 m/sec of 43 km/u). PARROT DISCO  org ervoor dat de vleugels van de Parrot Disco goed bevestigd Z zijn (zie het punt De vleugels bevestigen). Zorg ervoor dat de batterij van de Parrot Disco en de batterij van uw afstandsbediening opgeladen zijn (zie punt De batterij plaatsen). .Zorg ervoor dat de behuizing van de Parrot Disco goed gesloten is. Zorg ervoor dat het lampje van de Parrot Disco groen is. Dit be- tekent dat de Parrot Disco het GPS-signaal opgevangen heeft. 172

CONFIGURATIE VAN DE BESTURING Er zijn drie besturingsconfiguraties. Raak vertrouwd met het gebruik van nr. 1 en nr. 2 voordat u nr. 3 gaat gebruiken. 1 2 EMERGENCY 0 m/s TAKE OFF GPS 97 % Parrot Skycontroller 2 Parrot Skycontroller 2 alleen en smartphone 3 NEDERLANDS Parrot Skycontroller 2 en Parrot Cockpitglasses 173

AANSLUITING OP PARROT DISCO DE PARROT SKYCONTROLLER 2 AANSLUITEN OP DE PARROT DISCO 1. Plaats de Parrot Disco op een vlak oppervlak. 2. Druk op de On/Off-knop van de Parrot Disco. >>De knop knippert eerst rood en groen als het GPS-signaal ont- vangen is. 3. Druk op de On/Off-knop van de Parrot Skycontroller 2 om deze aan te zetten. 4. Wacht totdat het lampje groen blijft. U bent nu aangesloten op de Parrot Disco. Als het lampje rood blijft knipperen, dient u de Parrot Disco te kalibreren. Hiervoor: 1. Gaat u naar Instellingen > Kalibratie van de magnetometer in de FreeFlight Pro-applicatie. Z 2. Zet de Parrot Disco op de Z-as (yaw). 3. Zet de Parrot Disco op de Y-as (pitch). Y 4. Zet de Parrot Disco op de X-as (roll). >>Het lampje knippert groen. De Parrot Disco is gekali- breerd. X 174

UW SMARTPHONE AANSLUITEN OP DE PARROT SKYCONTROLLER 2 1. Schroef de houder voor smartphone op de Parrot Skycontroller 2. A A B B  kunt de houder draaien om deze aan te passen aan de U afmetingen van uw smartphone. Op de houder drukken en deze naar rechts draaien. A A B B 2. Druk op de knop rechts van de houder om deze compleet te openen. 3. Plaats uw smartphone op de houder. NEDERLANDS A B B A 4. Schroef de houder vast om uw smartphone. 175

5. Met behulp van de USB-kabel van uw smartphone sluit uw uw smartphone aan op het USB-portaal van de Parrot Skycontroller 2. A B >>De FreeFlight Pro-applicatie start automatisch. U bent nu aangesloten. DE PARROT COCKPITGLASSES GEBRUIKEN MET EEN PARROT SKYCONTROLLER 2 1. Sluit uw Parrot Skycontroller 2 aan op uw drone. 2. Haal de cassette uit de Parrot Cockpitglasses. 3. Open de cassette. 4. Doe de USB-kabel van uw smartphone in de opening van de cassette. 5. Sluit een uiteinde van de USB-kabel van uw smartphone aan op de Parrot Skycontroller 2 en het andere uiteinde op uw smartphone. 176 >>De FreeFlight Pro-applicatie start automatisch op uw smartphone.

6. In de FreeFlight Pro-applicatie gaat u naar Fly & Film, en druk op . >>De FPV-modus wordt op uw smartphone gelanceerd. 7. Aligneer uw smartphone met de streepjes van de cassette en plaats uw telefoon op het middelste gedeelte van de cassette. GPS 40 % GPS 40 % 0.0 m/s 0.0 m/s 0.000... 0.000... ? ? 8. Doe de cassette dicht en terug in de Parrot Cockpitglasses. 9. Stel de band van de Parrot Cockpitglasses af en zet de bril op uw hoofd. Opmerking: gebruik de Parrot Skycontroller 2 om de instellingen van de FreeFlight Pro-applicatie te wijzigen terwijl u de Parrot Cockpitglasses draagt. EERSTE VLUCHT: GEBRUIK DE NEDERLANDS FLAT TRIM-FUNCTIE 1. Plaats de Parrot Disco op een vlak oppervlak. 2. Druk op de On/Off-knop om de Parrot Disco aan te zetten. 3. Sluit u aan op de Wi-FI® van de Parrot Disco op uw telefoon: Disco_XXXX. 4. In de FreeFlight Pro-applicatie, ga naar Fly and film > > Positie en druk op Flat trim. 177

OPSTIJGEN Stijg tegen de wind op. 1. Ga tegen de wind in staan en houd de romp van de Parrot Disco in één hand. 2. Zorg ervoor dat de motor van de Parrot Disco compleet vrij is. 3. Druk op de knop van uw Parrot Skycontroller 2. >>De motor van de Parrot Disco draait 3 seconden langzaam en versnelt daarna. >>Een pop-up venster “Ready to take off” verschijnt op het scherm van uw smartphone. U kunt nu opstijgen. 4. Richt de Parrot Disco licht naar boven en geef het apparaat een zetje. >>De Parrot Disco stijgt nu op. Het apparaat gaat op een hoogte van 50 meter vliegen en maakt rondjes van 60 meter doorsnede. U kunt het apparaat nu besturen. Opmerking: Om de motor van de Parrot Disco uit te zetten, drukt u opnieuw op de knop van uw Parrot Skycontroller 2. Als u de Parrot Disco niet laat opstijgen in de 10 seconden die volgen op het activeren van de knop, dan slaat de motor af. Druk opnieuw op om opnieuw te kunnen opstijgen. 178

BESTURINGSMODI STUURAUTOMAAT Met deze modus kan de Parrot Disco veilig bestuurd worden. Tijdens de vlucht blijft de Parrot Disco op dezelfde snelheid en op dezelfde hoogte vliegen. LINKERKNOP RECHTERKNOP B B A A Versnellen Dalen B B A A Afremmen Stijgen Stationaire vlucht B B A A rechtsom Naar rechts NEDERLANDS Stationaire vlucht B B A A linksom Naar links U kunt de knoppen via de FreeFlight Pro-applicatie instellen en perso- naliseren. 179

HANDMATIGE MODUS U kunt een afstandsbediening (niet meegeleverd) gebruiken om de Parrot Disco te besturen. De handmatige modus biedt geen enkele hulp bij het besturen van de Parrot Disco. Configureer uw afstandsbediening voor de Parrot Disco. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw afstandsbedie- ning. De Parrot Disco kan moeilijk te besturen zijn zonder hulp van de stuurautomaat. Deze modus is alleen geschikt voor ervaren piloten. 180

BEDIENINGSSCHERM Terug naar het beginpunt Een foto nemen Video-opname Vorige scherm Instellingen FPV HD 00:00 Kaartmodus 8M S 49m 5848.6 m 45 % 95 % Opladingsniveau Snelheid van de Parrot Hoogte Disco batterij GPS-signaal Opladingsniveau van de Parrot Skycontroller 2 batterij NEDERLANDS Afstand van uw smartphone 181

DIRECTE WEERGAVE-MODUS Gebruik de Directe Weergave-modus om via de camera van uw smartphone te kijken terwijl u de Parrot Cockpitglasses draagt. Druk op de rechterknop van de Parrot Skycontroller 2 om van Immersieve Weergave naar Directe Weergave te gaan. Er zijn verschillende weergavemodi in de Freeflight Pro-applicatie: Radar: Informatie over de positie van uw Parrot Disco. Telemetrie: Afstand tussen de bestuurder en de Parrot Disco, hoogte van de drone… Volledig scherm: live video streaming van de camera voorop de Parrot Disco zonder verdere informatie. TERUG NAAR HET BEGINPUNT Om de Parrot Disco terug naar het beginpunt te laten komen, druk op de knop van de Parrot Skycontroller 2 of op de FreeFlight Pro-applicatie. >>De Parrot Disco zal op een hoogte van 50 meter gaan vliegen en teruggaan naar het beginpunt door rondjes van 60 meter doorsnede te vliegen boven deze positie. Point de départ Zorg ervoor dat u zich in een open omgeving bevindt. 182

LANDEN L and op een geschikt oppervlak, bijvoorbeeld op het gras, zodat de Parrot Disco niet beschadigd wordt. LINAIRE LANDING 1. Plaats de Parrot Disco tegen de wind in. 2. Druk op de knop van de Parrot Skycontroller 2. >>De Parrot Disco daalt in een rechte lijn en positioneert zich weer horizontaal voor een zachte landing. Opmerking: Tijdens het dalen van de Parrot Disco kunt u de drone bijsturen: stijgen, dalen, naar links en naar rechts draaien. 10 m 50 m Om de landing te annuleren, druk op de knop van uw Parrot Skycontroller 2. De Parrot Disco gaat op een hoogte van 50 meter vliegen en maakt rondjes van 60 meter doorsnede. NEDERLANDS 80 m 183

CIRCULAIRE LANDING Tijdens de circulaire landing zorgt de Parrot Disco er zelf voor te- gen10de m wind in te landen zodat de landingssnelheid beperkt wordt. 1. Zorg ervoor dat u zich op een locatie van ten minste 80 meter doorsnede bevindt om de50 mParrot Disco te laten landen. 2. Druk op Circulaire Landing in de FreeFlight Pro-applicatie. >>De Parrot Disco landt in een spiraalbeweging. 80 m De circulaire landing vergt veel meer plaats. 184

FOTO’S EN VIDEO’S De Parrot Disco kan gebruikt worden in foto- of video-modus. FOTO’S NEMEN Druk op de knop A op uw Parrot Skycontroller 2 om een foto te nemen. Het interne geheugen van de Parrot Disco heeft een capaciteit van 32 Go. Het maximum aantal opgeslagen foto’s hangt af van het gekozen formaat. Voor foto’s van goede kwaliteit dient u ervoor te zorgen dat de Parrot Disco in foto-modus staat. Voor meer informatie raadpleeg de helppagina van Parrot Disco op www.parrot.com. VIDEO’S OPNEMEN De opname begint automatisch als u op de knop Take off drukt. Het icoon knippert tijdens de opname. Druk op B om de opname te stoppen. Druk opnieuw op B om een nieuwe video op te nemen. Opmerking: u kunt geen video opnemen als Parrot Disco in wind-modus staat. VLIEGPLAN U kunt uw vluchten plannen dankzij de In-app Flight Plan, te koop in FreeFlight Pro. U moet uw vliegplan voor het opstijgen aanmaken en laden. NEDERLANDS KAART VOORAF LADEN 1. Zorg ervoor dat uw smartphone aangesloten is op het Internet. 2. Activeer de GPS op uw smartphone. 3. In de FreeFlight Pro-applicatie gaat u naar Menu > Instellingen. 185

4. Druk op Vooraf laden van de kaart. >>Een kaart opent. Het blauwe puntje geeft de positie van uw smartphone weer. 5. Zoom in op uw vliegzone. 6. Druk op Vooraf laden. 7. Als het laden voltooid is, druk op om terug te gaan naar het vorige scherm. EEN VLIEGPLAN AANMAKEN 1. Druk op om de bewerking van de routepunten te activeren. 2. Op de kaart drukt u op de locatie waar u uw eerste routepunt wilt plaatsen. >>Er verschijnt een belletje met een nummer. Het nummer geeft de hoogte van de Parrot Disco weer op het moment dat de drone over dit routepunt vliegt. 3. Programmeer zo al uw routepunten. 4. Als u het gehele traject hebt geprogrammeerd, houd dan het laatste routepunt ingedrukt. >>Er verschijnt nu een pop-up venster. Kies de gewenste lan- dingswijze (lineair of circulair). Pas op, een circulaire landing vergt een open plek van 60 meter doorsnede, zonder obstakels. Uw vliegplan is nu aangemaakt. VLIEGEN MET FLIGHT PLAN 1. Zorg ervoor dat uw vliegplan aangemaakt en geladen is. 2. Zet uw Parrot Disco aan. 3. Wacht tot het lampje van de Parrot Disco groen is. Dit betekent dat het GPS-signaal ontvangen is. 4. Sluit uw smartphone aan op de Parrot Disco en start de FreeFlight Pro-applicatie. 5. Druk op Routekaart op het startscherm. 6. Druk op Start. 7. Ga met uw gezicht tegen de wind in staan. 8. Laat de Parrot Disco opstijgen. >> De Parrot Disco begint aan de route die u tevoren hebt uitgestippeld. 186

VERLIES VAN DE VERBINDING In geval van verlies van de verbinding tussen uw Parrot Skycontroller 2 en uw Parrot Disco tijdens de vlucht, zal de Parrot Disco rondjes gaan vliegen van 60 meter doorsnede voor een bepaalde periode (standaard 10 secondes). Als de verbinding niet hersteld wordt, gaat de Parrot Disco terug naar het beginpunt en zal rondjes gaan vliegen van 60 meter doorsnede. Als de verbinding na 5 minuten nog steeds niet hersteld is, gaat de Parrot Disco over op een circulaire landing. Voor meer informatie over configuratie van deze periode, raadpleeg de helppagina van Parrot Disco op www.parrot.com. DE PARROT DISCO UITZETTEN Houd de On/Off knop ingedrukt om de Parrot Disco uit te zetten. >>Het lampje knippert rood en daarna gaat de Parrot Disco uit. Uw foto’s en video’s ophalen OP DE COMPUTER Gebruik altijd het linker portaal micro-USB van de Parrot C.H.U.C.K. 1. Sluit de Parrot Disco aan op uw computer met de USB/micro-USB kabel (meegeleverd). NEDERLANDS 187

2. Zet uw Parrot Disco aan. >> Uw computer detecteert Parrot Disco automatisch. 3. Open de folder net als voor een USB-sleutel. 4. Kopieer de foto’s en video’s naar uw computer. OP DE SMARTPHONE Om foto’s en/of video’s vanaf de FreeFlight Pro-applicatie op te halen: 1. Zet uw Parrot Disco aan en sluit deze aan op uw smartphone via Wi-Fi. 2. Start de FreeFlight Pro-applicatie op uw smartphone en ga naar Menu > Intern geheugen. >> Er verschijnt een lijst met de foto’s en video’s die opgeslagen zijn in het interne geheugen van de Parrot Disco. 3. Selecteer een of meer foto’s en/of video’s. 4. Druk op Overdracht om de foto’s en/of video’s op te halen. DE PARROT DISCO UPDATEN VIA EEN SMARTPHONE 1. Sluit uw smartphone aan op het Internet. 2. Start de FreeFlight Pro-applicatie. 3. Ga naar Menu >Updates. 4. Selecteer de nieuwe versie en druk op Start. >>De applicatie downloadt het update-bestand. 5. Sluit uw smartphone aan op het Wi-Fi netwerk van Parrot Disco. 6. Start de FreeFlight Pro-applicatie opnieuw. 7. Ga naar Menu > Updates. >>Een pop-up venster zal u vragen de update te installeren. 8. Druk op OK en wacht tot de installatie voltooid is. >>De Parrot Disco gaat automatisch opnieuw aan. 9. Controleer dat de nieuwe versie correct geïnstalleerd is: in de FreeFlight Pro-applicatie gaat u naar Menu > Instellingen. Het versienummer staat aangegeven in de algemene informatie. 188

VIA EEN MICRO-USB SLEUTEL 1. Sluit uw micro-USB sleutel aan (niet meegeleverd) op een computer. Zorg ervoor dat uw sleutel geen bestanden in .plf-formaat bevat. 2. Ga naar de helppagina van Parrot Disco op www.parrot.com en download het update-bestand in .plf-formaat. 3. Kopieer dit bestand vanaf uw micro-USB sleutel zonder het in een folder zet. 4. Zet uw Parrot Disco aan. 5. Sluit de micro-USB sleutel aan op een van de portalen van de Parrot Disco. >>De Parrot Disco gaat automatisch opnieuw aan en het lampje knippert geel. Daarna gaat de Parrot Disco automatisch weer aan. 6. Wacht tot de Parrot Disco weer compleet opgestart is. 7. Koppel de micro-USB sleutel los. >>De update is nu klaar. Controleer dat de nieuwe versie correct geïnstalleerd is: in de FreeFlight Pro-applicatie gaat u naar Menu > Instellingen. Het versienummer staat aangegeven in de algemene informatie. WERKING VAN HET CONTROLELAMPJE De Parrot Disco is bezig met opstarten. Of De Parrot Disco heeft een fout gedetecteerd. Knippert rood > Om opnieuw te starten, leg de Parrot Disco plat, immobiel en uit de wind. Als het probleem blijft bestaan, ga naar de helppagina NEDERLANDS van Parrot Disco op www.parrot.com. De Parrot Disco heeft het GPS-signaal Knippert groen gedetecteerd. Parrot Disco wordt momenteel geüpdatet. Knippert geel De Parrot Disco niet uitzetten. 189

RESERVEONDERDELEN U kunt de reserveonderdelen voor Parrot Disco via onze online winkel kopen: www.parrot.com. Voor meer informatie over het monteren van de reserveonderdelen, raadpleeg de instructievideo’s op onze helppagina. TECHNISCHE SPECIFICATIES SENSOREN • Ultrasoon • Hoogtemeter • Verticale hi-speed camera • Pitot sonde: snelheidssensor TRAAGHEIDSNAVIGATIESYSTEEM • Gyroscoop met drie assen • Versnellingsmeter met zes assen • Magnetometer met drie assen MATERIAAL • CPU Dual core ARM 9 • Intern flash-geheugen: 32Go WI-FI EN TRANSMISSIE • Netwerk toegangspunt • Type Wi-Fi ac, 2 dualband antennes (2,4 en 5GHz), meerdere in- en uitgangen • Tot 2 km bereik met de de Parrot Skycontroller 2 UITNEEMBARE BATTERIJ • 2700mAh / 25A 3-cel LipoBattery • Autonomie van de batterij: 45 minuten • Nominale spanning: 11,1V • 21,6A bij constante ontlading • Opladen 3,5A max. • Werkbereik: -20°C-60°C 190

AFMETINGEN • Gewicht: 750 g • Grootte: 1150 mm x 580 mm x 120 mm • Reikwijdte: 1150 mm GPS • Geïntegreerde GPS • GPS + GLONASS PRESTATIE • Motor: 1280kv • Servomotor: 5V • Mogelijkheid een RF SBUS, SUMD, CPPM-ontvanger te installeren VIDEO & FOTO’S • Full HD camera met 1080p • Videostream: 360p / 720p SOFTWARE • Linux® & Open source SDK voor de ontwikkeling OPLADER • Input: 100-240V, 50h-60Hz, 1.2A • Output: Max 12,6Vdc, 3.5A • Maximale hoogte : 2000 m boven de zeespiegel • Werkbereik: 0°C-40°C PARROT DISCO • Werkbereik: 0°C-40°C NEDERLANDS • Max. spanning: 15A • Nominale spanning: 11,1V 191

ALGEMENE INFORMATIVE De Parrot Disco moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels voor de burgerluchtvaart van toepassing in elk land en op plaatsen die geschikt zijn voor deze activiteit zodat de veiligheid van personen, dieren en goederen gewaarborgd kan worden. Voordat u uw Parrot Disco laat vliegen, raadpleeg de lokale regels voor de burgerluchtvaart. ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN Accessoires en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar via uw Parrot-dealer of via de website www.parrot.com. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD PARROT DISCO De Parrot Disco is een modelvliegtuig dat ontworpen is voor recreatieve en vrijetijdsdoeleinden. De bestuurder moet altijd visueel contact houden met de Parrot Disco en het traject beheersen. De Parrot Disco moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels voor de burgerluchtvaart in uw land. De plaatsen waar u dit apparaat gebruikt, moeten geschikt zijn voor deze activiteit zodat de veiligheid van personen, dieren en goederen gewaarborgd kan worden. Het gebruik van de Parrot Disco op bepaalde openbare plaatsen (bijv: station, luchthaven, ...) of op een openbare weg, kan verboden zijn. Zodra de propeller van de Parrot Disco beweegt, kan deze personen of dieren verwonden en goede- ren beschadigen. Behoud altijd een veiligheidsafstand met de Parrot Disco. Pas altijd op de propeller van de Parrot Disco tijdens het opstijgen. Gebruik alleen accessoires die door Parrot Drones SAS aan- bevolen worden. Als zand of stof in de Parrot Disco komt, kan het zijn dat het apparaat permanent beschadigd is en dus niet meer goed functioneert. Gebruik de Parrot Disco niet bij slecht weer (regen, harde wind, sneeuw) of als de zichtbaarheid slecht is (‘s nachts). Bewaar een veilige afstand tussen de Parrot Disco en hoogspanningslijnen, gebouwen of een andere potentieel gevaarlijke zone. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vloeistoffen. Plaats de Parrot Disco niet op het water of op een vochtig oppervlak, dit kan permanente schade veroorzaken. Vermijd te grote hoogteverschillen tijdens het vliegen met de Parrot Disco. Laat de Parrot Disco niet in de zon staan. Inslikkingsgevaar van kleine onderdelen. De verpakkingen maken geen deel uit van het product en dienen te worden weggegooid. PARROT SKYCONTROLLER 2 De Parrot Skycontroller 2 moet gebruikt worden voor het besturen van de Bebop Drone, de Bebop 2 en de Parrot Disco en is niet geschikt voor kinderen onder de 14. Raadpleeg de lijst met drones die compatibel zijn met de Parrot Skycontroller 2 op de Helppagina op www.parrot.com. Gebruik alleen accessoires die door Parrot Drones SAS aanbevolen worden. Als zand of stof in de Parrot Skycontroller 2 komt, kan het zijn dat het apparaat permanent beschadigd is en dus niet meer goed functioneert. Stel de Parrot Skycontroller 2 niet bloot aan regen en laat de machine niet te lang in de zon staan. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vloeistoffen. Inslikkingsgevaar van kleine onderdelen. De verpakkingen maken geen deel uit van het product en dienen te worden weggegooid. PARROT COCKPITGLASSES Dit apparaat is geen speelgoed. Gebruik de Parrot Cockpitglasses alleen voor het besturen van uw Parrot-drone. Vermijd het zelf uit elkaar halen, wijzigen of repareren van uw Parrot Cockpitglasses. 192

Zorg ervoor dat u zich niet in de buurt van personen, voorwerpen, trappen, balkons, ramen, meubels of andere elementen bevindt waar u tijdens of vlak na het gebruik van de Parrot Cockpitglasses tegenaan kunt botsen. Houd geen snijdende of gevaarlijke voorwerpen in uw handen tijdens het gebruik van de Parrot Cockpitglasses. Draag de Parrot Cockpitglasses nooit in een situatie die uw aandacht vergt, zoals lopen, fietsen of autorijden. Controleer dat de Parrot Cockpitglasses goed en stevig op uw hoofd zitten en dat het beeld helder is en niet dubbel. Gebruik de Parrot Cockpitglasses niet als u moe bent, slaaptekort hebt, onder invloed van alcohol of drugs bent, hoofdpijn hebt of spijsverteringsproblemen, als u gestrest, emotioneel of angstig bent, last hebt van verkoudheid, migraine of oorpijn aangezien dit de bijwerkingen kan vergroten. Gebruik de Parrot Cockpitglasses niet als u zich in een bewegend voertuig bevindt zoals een auto, bus of trein aangezien dit de bijwerkingen kan vergroten. Draag de Parrot Cockpitglasses niet als de smartphone er niet op bevestigd is. Gebruik alleen accessoires die door Parrot aanbevolen worden. Als zand of stof in de Parrot Cockpitglasses komt, kan het zijn dat het apparaat permanent beschadigd is en dus niet meer goed functioneert. Laat de Parrot Cockpitglasses niet in de regen staan of te lange tijd in de zon. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vloeistoffen. Inslikkingsgevaar van kleine onderdelen. De verpakkingen maken geen deel uit van het product en dienen te worden weggegooid. WI-FI® (PARROT DISCO) Check de beperkingen op het gebruik van de Wi-FI®-frequenties voor de uitgekozen vluchtlocatie voordat u met uw Parrot Disco begint te vliegen. Sommige frequenties kunnen beperkt of verboden zijn. Bijvoorbeeld, in bepaalde landen is het gebruik van de Wi-FI® 5 GHz-band buiten verboden. KANS OP CONVULSIES (PARROT COCKPITGLASSES) Voor bepaalde personen (ongeveer 1 op de 4000), kunnen sterke lichtbronnen of het snel na elkaar tonen van afbeeldingen duizelingen, convulsies, epilepsie-aanvallen of flauwvallen veroorzaken. Dit kan gebeuren tijdens het televisie kijken, spelen van videospellen of tijdens een virtuele werkelijkheid- servaring, zelfs al heeft de persoon zulke klachten nog nooit eerder gehad en lijdt deze persoon niet aan convulsies of epileptische aanvallen. Dit soort symptomen komen meer voor bij kinderen en jonge- ren onder de 20. Iedere persoon die al last heeft gehad van convulsies, bewusteloosheid of een ander symptoom in relatie tot epilepsie, moet een arts raadplegen voordat hij/zij de Parrot Cockpitglasses gebruikt. KINDEREN (PARROT COCKPITGLASSES) De Parrot Cockpitglasses mogen niet door kinderen onder de 14 gebruikt worden. Kinderen (14 jaar en ouder) die de Parrot Cockpitglasses gebruiken of gebruikt hebben, moeten onder toezicht van een volwassene staan zodat de volwassene er zeker van kan zijn dat de kinderen de hierboven beschreven symptomen niet vertonen. Het gebruik van de Parrot Cockpitglasses door kinderen moet beperkt worden en de kinderen moeten regelmatig pauzes nemen. WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT PRIVACY EN RECHT OP EEN AFBEELDING Het opnemen en publiceren van een portret van een persoon zonder zijn/haar toestemming kan ge- NEDERLANDS zien worden als een inbreuk op de privacy van die persoon waarvoor u verantwoordelijk kan worden gesteld. Vraag om toestemming voordat u mensen filmt, met name als u de opnames wilt bewaren en/of wilt publiceren. Publiceer geen vernederende beelden of beelden die de reputatie of de waar- digheid van een persoon kunnen schaden. Het opnemen en publiceren van een afbeelding van een goed zonder toestemming van de eigenaar en/of een derde partij die het intellectuele eigendom over het goed bezit, kan gezien worden als inbreuk op het recht op een afbeelding waarvoor u verantwoordelijk kan worden gesteld. Vraag toes- temming aan de eigenaar en/of aan de derde die de eigendomsrechten bezit. 193

BATTERIJ (PARROT DISCO/PARROT SKYCONTROLLER 2) PAS OP: Het niet naleven van al deze instructies kan ernstig letsel veroorzaken, de batterij permanent beschadigen en brand, rook of een ontploffing veroorzaken. Controleer altijd de conditie van de batterij voordat u deze oplaadt of gebruikt. Vervang de batterij als deze gevallen is, indien de batterij vreemd ruikt, oververhit, verkleurt, vervormt of lekt. Gebruik altijd een goedgekeurde LiPo-oplader voor het opladen van de batterij. Gebruik altijd een LiPo oplader met gekalibreerde cellen of een LiPo celkalibrator. Wij raden u aan geen andere lader te gebruiken dan het exemplaar dat bij het product geleverd is. Nooit onder laagspanning opladen of onder 2.5V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit 60°C (140°F) overschrijden anders kan de batterij beschadigd worden of vlam vatten. Laad de batterij nooit op, op een ontvlambare ondergrond, dicht bij ontvlambare producten of in een voertuig (plaats de batterij in een onbrandbaar en niet geleidend recipiënt). Laat de batterij nooit opladen zonder toezicht. Nooit de kabel of de behuizing demonteren of wijzigen, of de cellen doorboren. Zorg ervoor dat de uitgangsstroom van de oplader overeenkomt met de spanning van de batterij. De batterij nooit kortsluiten. De LiPo batterij nooit blootstellen aan vocht of direct zonlicht of in een omgeving plaatsen waar de temperatuur de 60°C kan overschrijden (een auto in de volle zon bijvoorbeeld). Altijd buiten bereik van kinderen houden. LET OP RISICO OP ONTPLOFFING ALS DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUISTE SOORT VERVANGEN WORDT. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES. GARANTIE Voor de garantievoorwaarden raadpleegt u de Algemene Verkoopvoorwaarden van de verkoper bij wie u dit product heeft gekocht. RECYCLEN VAN HET PRODUCT Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat dit apparaat niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Het ongecontroleerd lozen van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Gelieve het afval te scheiden en op verantwoordelijke wijze te recy- cleren. Dit bevordert het duurzaam hergebruik van het materiaal. We nodigen u uit contact op te nemen met uw dealer of bij uw gemeentehuis na te vragen hoe de Parrot Disco/Parrot Skycontroller 2/Parrot Cockpitglasses gerecycled kan worden. VERKLARING CONFORMITEIT (PARROT DISCO) Dit apparaat kan gebruikt worden in: DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE. De gebruiksbeperkingen buiten in de lidstaten van de Europese Unie betreffen enkel de eerste sub- band van de band 5Ghz (5150-5250MHz). Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk verklaart onder volledige verantwoor- delijkheid dat het product beschreven in deze gebruikershandleiding in overeenstemming is met de technische normen EN 301489-1 (v1.9.2), EN 301489-3 (v1.6.1), EN301489-17 (v2.2.1), EN300440-1 (v1.6.1), EN 62311, EN300328 (v1.9.1), EN301893 (v1.7.1), EN300440-2 (v1.4.1), EN 60950-1: 2006/A11: 2009/A1: 2010/A12: 2011/A2: 2013, EN50581 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 1999/5/EG, de richtlijn betreffende algemene productveiligheid 2001/95/EG en de richtlijn ROHS 2011/65/EG. http://www.parrot.com/ce/?parrot-disco VERKLARING CONFORMITEIT (PARROT SKYCONTROLLER 2) Dit apparaat kan gebruikt worden in: DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE. Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk verklaart onder volledige verantwoordelijkheid dat het product beschreven in deze gebruikershandleiding in overeenstemming 194

is met de technische normen EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR) volgens de bepalingen van richtlijn RED 2014/53/EU en de richtlijn betreffende algemene productveiligheid 2014/35/EU. http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2 FCC/IC (PARROT DISCO/PARROT SCKYCONTROLLER 2) Om te voldoen aan de FCC / IC RF blootstelling richtlijnen voor transmissie-apparatuur , moet een afstand van minstens 20 cm tussen het product antenne en individuen. Om compliant te blijven is het niet aan te raden om het product te gebruiken op een afstand van minder dan dit. MERKEN Parrot Disco, Parrot Skycontroller, Parrot Cockpitglasses, Parrot C.H.U.C.K en de respectievelijke logo’s zijn merken van Parrot Drones SAS. Parrot en de logo’s van Parrot zijn geregistreerde merken van Parrot S.A. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Samsung, Galaxy S en Galaxy Note zijn beschermde merken van Samsung Electronics. LG en G4 zijn handelsmerken of geregistreerde merken van LG Electronics, Inc. HTC One is een handelsmerk van HTC Corporation. Wi-Fi® is een door Wi-Fi Alliance® gedeponeerd handelsmerk. Linux is een merk van Linus Torvalds, geregistreed in de VS en andere landen. Alle andere merken die in deze handleiding vermeld staan, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. INFORMATIE VAN DE FABRICANT De Parrot Disco/Parrot Skycontroller 2/Parrot Cockpitglasses is vervaardigd door: PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Parijs (Frankrijk) - RCS Paris 808 408 074 www.parrot.com. NEDERLANDS 195