Parrot Bebop Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

Gebruikershandleiding

Index Voordat .......................................................................................................................................................4 u begint Inhoud .......................................................................................................................................................4 van de verpakking De app .......................................................................................................................................................4 downloaden De batterij .......................................................................................................................................................4 opladen De batterij .......................................................................................................................................................5 plaatsen De uitwendige .......................................................................................................................................................5 beschermingen gebruiken Een.......................................................................................................................................................6 smartphone aansluiten De Parrot .......................................................................................................................................................6 Bebop Drone in- en uitschakelen De propellers .......................................................................................................................................................6 verwisselen Besturing.......................................................................................................................................................8 De Parrot .......................................................................................................................................................8 Bebop Drone kalibreren Kaartmodus .......................................................................................................................................................8 inschakelen Opstijgen .......................................................................................................................................................8 Flat .......................................................................................................................................................9 trim Verplaatsingen .......................................................................................................................................................9 Voorgeprogrammeerde .......................................................................................................................................................10 figuren Foto's .......................................................................................................................................................11 en video's Landen .......................................................................................................................................................13 Naar.......................................................................................................................................................13 het vertrekpunt terugkeren Besturing .......................................................................................................................................................14 Instellingen .......................................................................................................................................................15 Vlucht .......................................................................................................................................................15 Beeld .......................................................................................................................................................16 Opname .......................................................................................................................................................16 Besturingsmodi .......................................................................................................................................................17 Netwerk .......................................................................................................................................................18 Motorgegevens .......................................................................................................................................................20 Versies .......................................................................................................................................................20 Drone Academy .......................................................................................................................................................21 Update .......................................................................................................................................................23 Algemene informatie .......................................................................................................................................................24

Voorzorgsmaatregelen .......................................................................................................................................................24 en onderhoud Waarschuwing .......................................................................................................................................................25 in verband met privacy Batterij .......................................................................................................................................................25 Garantie .......................................................................................................................................................25 Wijzigingen .......................................................................................................................................................26 Hoe.......................................................................................................................................................26 dit product te recycleren Verklaring .......................................................................................................................................................26 van overeenstemming Gedeponeerde .......................................................................................................................................................27 handelsmerken

Voordat u begint Opmerking: Omwille van de leesbaarheid worden de iPhone®, de iPad® en andere compatibele telefoons of tablets in deze handleiding aangeduid met de term "smartphone". Inhoud van de verpakking Parrot Bebop Drone Batterijen (2 x) Extra propellers (4 x) Propellersleutel Lader Adapter (4 x) Kap USB-/micro-USB-kabel Uitwendige beschermingen (2 x) Plaats de kap met behulp van het elastiek op de cameralens wanneer u de Parrot Bebop Drone vervoert, om de lens te beschermen. De app downloaden Ga naar de App StoreSM of naar Google PlayTM en download de gratis app FreeFlight 3. Opmerking: De app is alleen compatibel met de Parrot Bebop Drone vanaf FreeFlight versie 3.1. De batterij opladen 1. Kies de adapter die hoort bij uw land en sluit hem aan op de transformator. 2. Klem de batterij op de lader en steek de lader in het stopcontact. > Het lampje van de lader licht rood op om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Na afloop van het laden wordt het lampje groen. De laadduur van de batterij bedraagt 1 uur. 4 Voordat u begint

De batterij plaatsen 1. Sluit de batterij aan op de voedingskabel (A). Trek zo nodig aan het snoer om bij de voedingskabel van de Parrot Bebop Drone te komen. 2. Plaats de batterij op de daarvoor bestemde steun. 3. Maak het bandje vast om de batterij (B) op zijn plaats te houden. De uitwendige beschermingen gebruiken Om uw Parrot Bebop Drone binnen te gebruiken: 1. Monteer de uitwendige beschermingen om uw Parrot Bebop Drone te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp. 2. Start de applicatie FreeFlight 3. 3. Druk op en vervolgens op Vlieginstellingen op het scherm. Activeer de optie Romp en deactiveer de optie Buiten. Om uw Parrot Bebop Drone buiten te gebruiken: Voordat u begint 5

1. Verwijder de uitwendige beschermingen van de Parrot Bebop Drone wanneer u hem buiten gebruikt, voor betere prestaties. 2. Druk op en vervolgens op Vlieginstellingen op het scherm. Deactiveer de optie Romp en activeer de optie Buiten. Opmerking: Monteer de uitwendige beschermingen en activeer beide opties als u de Parrot Bebop Drone buiten laat vliegen in een gebied met obstakels. Een smartphone aansluiten 1. Zet de Parrot Bebop Drone aan. 2. Laat de smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken: · als u een iPhone of een iPad gebruikt, selecteert u Instellingen > Wi-Fi · als u een AndroidTM-smartphone gebruikt, selecteert u Parameters > Draadloos en netwerk > Wi-Fi. 3. Selecteer het netwerk BebopDrone-xxxxx. 4. Wacht totdat uw smartphone verbinding heeft gemaakt met het Wi-Fi-netwerk van de Parrot Bebop Drone. De verbinding wordt meestal aangegeven met een Wi-Fi- logo op het scherm van de smartphone. 5. Start de applicatie FreeFlight 3. > De verbinding tussen uw smartphone en de Parrot Bebop Dronekomt automatisch tot stand. Raadpleeg het onderdeel Instellingen > Wi-Fi voor meer informatie. De Parrot Bebop Drone in- en uitschakelen Druk kort op de knop On/Off aan de achterkant van de Parrot Bebop Drone om hem in of uit te schakelen. > Tijdens het opstarten knippert het lampje in de knop On/Off groen. De Parrot Bebop Drone geeft een geluidssignaal af. Zodra de Parrot Bebop Drone is ingeschakeld, blijft het lampje groen. De propellers verwisselen 1. Demonteer de propellers met behulp van de sleutel (A). 2. Monteer de nieuwe propellers (B): · de propellers met een gat in het midden worden gemonteerd op de motoren met een uitstekende as (motoren links voor en rechts achter); · de propellers zonder gat in het midden worden gemonteerd op de motoren zonder uitstekende as (motoren rechts voor en links achter). 3. Zet de nieuwe propellers vast met de sleutel. 6 Voordat u begint

Voordat u begint 7

Besturing Opmerking: Standaard is de besturingsmodus Normaal ingeschakeld. De modus kan worden gewijzigd via Instellingen > Besturing. Start de app FreeFlight 3 en druk vervolgens op Start om de Parrot Bebop Drone te besturen. > Het scherm van uw smartphone wordt dan in de liggende weergave vergrendeld. U kunt altijd op drukken om naar het hoofdmenu terug te keren. De Parrot Bebop Drone kalibreren Tijdens het eerste gebruik verschijnt er een venster waarin u gevraagd wordt uw Parrot Bebop Drone te kalibreren. 1. Volg de instructies op het scherm. 2. Na afloop van de drie handelingen drukt u op . Opmerking: U kunt uw Parrot Bebop Drone ook kalibreren wanneer hij volgens u onvoldoende op koers blijft. Druk daartoe op en selecteer vervolgens het scherm Vlieginstellingen. Kaartmodus inschakelen U kunt de positie van de Parrot Bebop Drone volgen op een kaart in plaats van de videobeelden van de camera te bekijken. Druk hiervoor op . Om de videomodus weer in te schakelen drukt u nogmaals op . Opmerking: Om uw Parrot Bebop Drone nauwkeurig op de kaart te lokaliseren, moet de app FreeFlight 3 toegang hebben tot de locatiedienst van uw smartphone. In iOS kunt u die toegang instellen via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > FreeFlight 3 > Toegang tot uw positie toestaan. In Android kunt u die toegang instellen via Instellingen > Toepassingsbeheer > FreeFlight 3 Toestemmingen. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw smartphone. Opstijgen 1. Zet de Parrot Bebop Drone op een vlakke en droge ondergrond, op een goed verlichte plaats zonder obstakels. 2. Druk op Take Off. > De Parrot Bebop Drone vliegt weg en blijft vervolgens op ongeveer 1 m boven 8 Besturing

de grond stilhangen. Flat trim Gebruik de functie flat trim steeds nadat de batterij geladen is of als u vindt dat de Parrot Bebop Drone onvoldoende koersvast is. 1. Plaats de Parrot Bebop Drone op een vlakke en droge ondergrond. 2. Druk op . Verplaatsingen Opmerking: De verplaatsingen hangen af van de status van de besturingsinstellingen. Zie het gedeelte Instellingen voor meer informatie. Onderstaande beschrijving is van toepassing wanneer de optie Normaal is ingeschakeld en de optie Linkshandig is uitgeschakeld (standaardconfiguratie). Joystick rechts: Houd de centrale knop vast en kantel de smartphone naar voren of naar achteren om de Parrot Bebop Drone naar voren of naar achteren te sturen. Besturing 9

Houd de centrale knop vast en kantel de smartphone naar links of naar rechts om de Parrot Bebop Drone naar links of naar rechts te sturen. Joystick links: Stijgen Draaien naar links Draaien naar rechts Dalen Voorgeprogrammeerde figuren De Parrot Bebop Drone kan tijdens de vlucht figuren maken, vanuit stilstand of in beweging. 1. Druk op het pictogram Looping om de voorgeprogrammeerde figuur te wijzigen. Standaard is ingeschakeld. > De lijst met loopings verschijnt. 10 Besturing

looping achterover looping voorover looping naar links looping naar rechts geen figuur 2. Druk 2 keer op het scherm van uw smartphone om de gekozen stunt uit te voeren. Foto's en video's Opmerking: De cameralens bevindt zich aan de voorkant van uw Parrot Bebop Drone. De camera aan de onderkant van de Parrot Bebop Drone dient alleen ter stabilisatie. De Parrot Bebop Drone kan gebruikt worden in fotomodus of videomodus. Standaard staat de videomodus ingeschakeld. Zie voor meer informatie Instellingen >Foto's en video's. De camera richten Regel de camerahoek onafhankelijk van de positie van de Parrot Bebop Drone: · in de modus Normaal en de modus Joystick: schuif twee vingers over het scherm in de gewenste richting. Opmerking: De bediening in verticale richting is omgekeerd. Als u uw vingers naar boven over het scherm schuift, kantelt de camera naar beneden. Als u uw vingers naar onder over het scherm schuift, kantelt de camera naar boven. · in de modus Expert: schuif de knop in de gewenste richting. Een foto nemen Druk op  om een foto te nemen. Uw Parrot Bebop Drone heeft een intern geheugen van 8GB. Het maximale aantal foto's dat in het interne geheugen kan worden opgeslagen hangt af van de geselecteerde bestandsindeling. Ga voor selectie van bestandsindeling voor foto's naar het gedeelte Instellingen >Foto's en video's. Als het geheugen vol is, kunt u geen foto's meer nemen. Opmerking: Als u foto's van goede kwaliteit wilt maken, moet de Parrot Bebop Drone in de fotomodus staan. Zie daarvoor Instellingen > Opnamen. Besturing 11

Een video opnemen De opname start automatisch wanneer u op Take off drukt. Het pictogram knippert tijdens de video-opname. Druk op om de opname te stoppen. Druk nogmaals op om een nieuwe video op te nemen. Opmerking: Wanneer de Parrot Bebop Drone in de timelapse-modus staat, kunnen er geen video's worden opgenomen. De timelapse-modus kan uitgeschakeld worden via Instellingen >Foto's en video's. Opmerking: De video-opname stopt na 25 minuten. Foto's of video's overzetten Om foto's en/of video's over te zetten uit de app FreeFlight 3: 1. Druk op om naar het hoofdscherm terug te gaan. 2. Druk op om het contextmenu weer te geven. 3. Druk op intern geheugen. > De lijst met foto's en video's die in het interne geheugen van de Parrot Bebop Drone zijn opgeslagen, wordt weergegeven. 4. Selecteer een of meerdere foto's en/of video's. 5. Druk op Overzetten om de foto's en/of video's over te zetten op uw smartphone of druk op op Verwijderen. > Wanneer u de geselecteerde foto's en/of video's wilt overzetten op uw smartphone, verschijnt er een pop-up met de vraag of u ze wilt verwijderen uit het interne geheugen van Parrot Bebop Drone. Om foto's en/of video's over te zetten op uw computer: Opmerking: De batterij van de Parrot Bebop Drone moet geïnstalleerd en opgeladen zijn om foto's en video's op uw computer over te zetten. 1. Sluit de Parrot Bebop Drone aan op uw computer met behulp van de meegeleverde USB-/micro-USB-kabel. 2. Zet deParrot Bebop Droneaan. > Uw computer detecteert de Parrot Bebop Drone automatisch. Wacht tot de stuurprogramma's geïnstalleerd zijn en er een pop-up verschijnt zoals hieronder. 12 Besturing

Het uiterlijk, de inhoud en de plaats van dit bericht hangen af van uw besturingssysteem. 3. Open de map alsof het een USB-stick was. > U kunt de foto's en video's naar uw computer kopiëren. Opmerking: Het is niet mogelijk om videobestanden over te zetten op de Parrot Bebop Drone. Landen Zorg ervoor dat de Parrot Bebop Drone boven een plat, droog en vrij oppervlak hangt en druk daarna op Landing om de Parrot Bebop Drone te laten landen. Druk uitsluitend op Nood in geval van een noodsituatie. De motoren vallen dan stil en de Parrot Bebop Drone valt omlaag, ongeacht de hoogte waarop hij zich bevindt. Meestal volstaat het om hem te laten landen. Naar het vertrekpunt terugkeren Met de functie Terug naar het vertrekpunt kan de Parrot Bebop Drone naar de eerste gps-positie van de huidige vlucht teruggestuurd worden. Druk op om de locatie van het beginpunt te zien. De kaartmodus wordt dan geactiveerd. Het vertrekpunt wordt op de kaart aangegeven. Opmerking: De functie Terug naar het vertrekpunt werkt alleen buiten. 1. Druk op . > Het scherm Terug naar het vertrekpunt verschijnt. 2. Druk op . > De knop wordt groen en de Parrot Bebop Drone keert in een rechte lijn naar het vertrekpunt terug. Na aankomst op het vertrekpunt, blijft de Parrot Bebop Drone op 2 m boven de grond stilhangen. U kunt de bediening van de Parrot Bebop Drone overnemen wanneer hij op het vertrekpunt is aanbeland. Opmerking: Als de Parrot Bebop Drone zich op minder dan 20 m boven de grond bevindt, stijgt hij automatisch tot 20 m alvorens naar het vertrekpunt terug te keren, om obstakels te vermijden. Opmerking: Als de verbinding tussen uw smartphone en de Parrot Bebop Drone langer dan 2 minuten wordt verbroken in de buitenlucht, keert de Parrot Bebop Drone Besturing 13

automatisch naar het vertrekpunt terug. Besturing Opmerking: Standaard is de besturingsmodus Normaal ingeschakeld. De modus kan worden gewijzigd via Instellingen > Besturing. Start de app FreeFlight 3 en druk vervolgens op Start om de Parrot Bebop Drone te besturen. > Het scherm van uw smartphone wordt dan in de liggende weergave vergrendeld. U kunt altijd op drukken om naar het hoofdmenu terug te keren. 14 Besturing

Instellingen Druk op om naar het instellingenmenu te gaan van de Parrot Bebop Drone. U kunt van het ene naar het andere scherm scrollen door uw vinger naar rechts of links over het scherm te schuiven. Om de standaardconfiguraties terug te zetten kunt u altijd op drukken. Daarmee verwijdert u alle gewijzigde configuraties en alle foto's en video's uit het interne geheugen van de Parrot Bebop Drone. Opmerking: U kunt de standaardconfiguraties ook buiten de toepassing om terugzetten. Zet daartoe de Parrot Bebop Drone aan en druk gedurende 10 seconden op de knop On/Off. Het lampje knippert groen en oranje en wordt vervolgens groen. De Parrot Bebop Drone gaat automatisch uit. Vlucht Selecteer het scherm Vlieginstellingen. Activeer de knop Romp wanneer de uitwendige beschermingen geïnstalleerd zijn. Activeer de knop Buiten wanneer u de Parrot Bebop Drone buiten laat vliegen. Druk op Kalibreren als u vindt dat uw Parrot Bebop Drone onvoldoende koersvast is. Om de snelheid te regelen: · Gebruik de optie Maximale verticale snelheid om de maximale stijgsnelheid van de Parrot Bebop Drone te bepalen. · Gebruik de optie Maximale draaisnelheid om de maximale draaisnelheid van de Parrot Bebop Drone te bepalen. Wanneer de Parrot Bebop Drone horizontaal vliegt, hangt de snelheid af van de kanteling van uw smartphone. Opmerking: De uitwendige beschermingen remmen de Parrot Bebop Drone af wanneer hij buiten wordt gebruikt. Instellingen 15

Beeld Selecteer het scherm Beeldinstellingen. Druk op om het contrast te regelen. Druk op om de belichting te regelen. Stem de witbalans af op de omgeving met behulp van de volgende knoppen: automatisch zonnige buitenomgeving bewolkte buitenomgeving interieur met neonverlichting interieur met gloeilampverlichting Opname Selecteer het scherm Opname-instellingen. De Parrot Bebop Drone is voorzien van een Fisheye-camera waarmee een groothoekopname gemaakt kan worden. Opmerking: De cameralens bevindt zich aan de voorkant van uw Parrot Bebop Drone. De camera aan de onderkant van de Parrot Bebop Drone dient alleen ter stabilisatie. Selecteer de Fotomodus of Videomodus om de foto- of videofunctie in te schakelen: Opmerking: Standaard staat de videomodus ingeschakeld. Selecteer DNG (foto's met hoge resolutie) of JPEG om een bestandsindeling in fotomodus te kiezen. Om het fototoestel te starten in de repeteermodus: 1. Selecteer de Timelapse-modus. 2. Kies het interval tussen de opeenvolgende foto's door uw vinger op de selectiecirkel te schuiven. Als u 10'' kiest, neemt de Parrot Bebop Drone elke 10 seconden een foto. Opmerking: Wanneer de Parrot Bebop Drone in de timelapse-modus staat, kunnen er geen video's opgenomen worden. 16 Instellingen

Besturingsmodi Selecteer het scherm Besturingsinstellingen. Met de optie Maximale hoogte kunt u de maximale vlieghoogte van de Parrot Bebop Drone beperken. Wanneer de Parrot Bebop Drone op het punt staat deze grens te overschrijden, daalt hij automatisch tot de geselecteerde hoogte. Met de optie Maximale hellingshoek kan de maximale hellingshoek van de Parrot Bebop Drone worden ingesteld tijdens voorwaartse of achterwaartse vliegbewegingen. Hoe hoger de waarde, hoe groter de kanteling van de Parrot Bebop Drone. Hoe lager de waarde, hoe kleiner de kanteling van de Parrot Bebop Drone. Opmerking: Deze instelling is van invloed op de versnelling. Als de Parrot Bebop Drone ver doorkantelt, komt hij sneller op gang. Met de optie voor linkshandigen kunt u de bediening op uw smartphone omdraaien. Druk daartoe op de knop Joysticks omkeren. U kunt kiezen uit drie besturingsmodi: Normaal (standaardmodus) Joystick links Joystick rechts draaien naar links Houd de middelste toets ingedrukt en draaien naar rechts kantel de smartphone om de Parrot stijgen Bebop Drone te sturen. dalen Expert Joystick links Joystick rechts Instellingen 17

draaien naar links Voer een verplaatsing uit om de draaien naar rechts camera onafhankelijk van de positie van uw stijgen Parrot Bebop Drone te richten. dalen Houd de middelste toets ingedrukt en kantel de smartphone om de Parrot Bebop Drone te sturen. Joystick Joystick links Joystick rechts draaien naar links vooruit vliegen draaien naar rechts achteruit vliegen stijgen zwenken naar rechts dalen zwenken naar links Netwerk Productnaam Selecteer het scherm Netwerkinstellingen. De netwerknaam van uw Parrot Bebop Drone verschijnt in de lijst met Wi-Fi- apparaten van uw smartphone en in het menu Instellingen van de app FreeFlight 3. Om de netwerknaam van uw Parrot Bebop Drone te wijzigen: 1. Wijzig de naam van uw Parrot Bebop Drone in het veld Productnaam. 2. Start uw Parrot Bebop Drone opnieuw op. Opmerking: De naam van de Parrot Bebop Drone mag alleen letters, cijfers en 18 Instellingen

underscores (_) bevatten. De naam mag niet meer dan 32 tekens bevatten. Wi-Fi Selecteer het scherm Netwerkinstellingen. Opmerking: Zoek voordat u de Parrot Bebop Drone gebruikt uit welke gebruiksbeperkingen er op de vliegplaats gelden voor Wi-Fi frequenties. Sommige frequenties kunnen beperkt of verboden zijn. Door het land en de optie Buiten te selecteren, kunnen de Wi-Fi-instellingen worden afgestemd op de wetgeving van het geselecteerde land. Afhankelijk van die instellingen, zijn mogelijk niet alle kanalen toegestaan. In sommige landen is bijvoorbeeld het gebruik van de 5GHz-Wi-Fi-band in de modus "buiten" niet toegestaan. U kunt de Parrot Bebop Drone verbinden met de frequentiebanden Wi-Fi 2.4 GHz of 5 GHz. · In de band Wi-Fi 2.4 GHz is het bereik van de Parrot Bebop Drone optimaal. Meestal wordt deze band drukker gebruikt dan Wi-Fi 5 GHz, vooral in de stad. · In de band Wi-Fi 5 GHz is de verbinding tussen de Parrot Bebop Drone en uw smartphone beter. Controleer in de handleiding (of technische specificaties) van uw smartphone of deze de 5 GHz Wi-Fi-band ondersteunt. Is dat niet het geval, gebruik dan uitsluitend de Wi- Fi-band van 2.4 GHz. De toestand van de Wi-Fi banden is te zien in het schema onder in het scherm. De rode curven stellen de intensief gebruikte kanalen voor. De groene curven stellen de weinig gebruikte kanalen voor. De kanalen zonder curve zijn vrij en genieten de voorkeur. Instellingen 19

Om de Wi-Fi-band (2.4 GHz of 5 GHz) handmatig te wijzigen zonder de app FreeFlight 3 te gebruiken, drukt u gedurende 5 seconden op de knop On/Off van de Parrot Bebop Drone. > Het lampje wordt oranje en vervolgens groen. De Parrot Bebop Drone heeft de Wi-Fi-band gewijzigd. In de automatische modus selecteert de FreeFlight 3 automatisch een kanaal afhankelijk van het land, de modus (binnen of buiten), de geselecteerde Wi-Fi-band en de belasting van de kanalen. Mocht zich een probleem voordoen met betrekking tot de kwaliteit van de Wi-Fi-verbinding: 1. Selecteer de modusHandmatig. 2. Selecteer een kanaal in het vervolgkeuzemenu of druk rechtstreeks in het schema op een toegangspunt. Kies bij voorkeur een kanaal dat weinig wordt gebruikt (groen) of vrij is (zonder curve). Motorgegevens Selecteer het scherm Motorgegevens om het volgende weer te geven: · de staat van de motoren; · de softwareversie; · de datum van de laatste vlucht; · de totale vliegtijd; · de datum van de laatste storing. Versies Selecteer het scherm Informatie voor weergave van: · het versienummer van de app FreeFlight 3 die op uw smartphone geïnstalleerd is; · het versienummer van de firmware die op uw Parrot Bebop Drone geïnstalleerd is; · de hardwareversie van uw Parrot Bebop Drone. · de hardwareversie van de gps. 20 Instellingen

Drone Academy Opmerking: Om toegang te krijgen tot de Drone Academy is een internetverbinding nodig. Om de Drone Academy te starten: 1. Start de app FreeFlight 3. 2. Druk op Drone Academy. Opmerking: Om toegang te krijgen tot de Drone Academy is een gebruikersaccount nodig. Om een gebruikersaccount aan te maken: 1. Druk op Nu aanmelden. 2. Voer een gebruikersnaam, een wachtwoord en een e-mailadres in. 3. Druk op Opslaan. > Het hoofdscherm van de Drone Academy verschijnt: Nr. Beschrijving 1 Terug naar het hoofdscherm van de app FreeFlight 3 2 De vluchtkaart weergeven 3 De lijst met drones openen 4 De lijst met vluchten openen 5 Uw profiel wijzigen en verwijderen Drone Academy 21

6 Een uitnodiging voor de Drone Academy sturen Om het profiel te wijzigen of verwijderen: 1. Druk op het tabblad Profiel. 2. Druk op en vervolgens op Bewerkenof Verwijderen. 3. Als u uw profiel wijzigt, kunt u naar links door de schermen scrollen om uw profiel te voltooien. Om een drone te registreren: Druk op Mijn drones om uw Parrot Bebop Drone te registreren. Opmerking: Wanneer u de eerste keer via uw smartphone verbinding maakt met de Parrot Bebop Drone, verschijnt er een pop-up met de vraag of u uw Parrot Bebop Drone wilt registreren in de Drone Academy. Om openbare vluchten te bekijken: 1. Druk op Kaart. 2. Druk op om vluchten te zoeken in: · uw eigen vluchten of vluchten van andere gebruikers; · het mediatype. Druk op om vluchten te zoeken per piloot of per plaats. Om uw vluchten te bekijken en delen: 1. Druk op Mijn vluchten. > De lijst met uw vluchten wordt getoond. U kunt ze sorteren op datum, rang of type. 2. Druk op de vlucht die u wilt delen. 3. Druk op Openbaarom de vlucht te delen. U kunt ook: · op de sterren drukken om de vlucht te beoordelen; · op de tabbladen onder aan het scherm drukken om de vluchtgegevens te bekijken. 22 Drone Academy

Update 1. Start de app FreeFlight 3. 2. Druk op Updates om te kijken of er een update is voor de Parrot Bebop Drone. U kunt de Parrot Bebop Drone op 2 manieren updaten: · via de app (aanbevolen). · via USB, door het updatebestand op onze website te downloaden. Voor deze methode is een computer nodig. Raadpleeg de updateprocedure van de Parrot Bebop Drone voor meer informatie. Update 23

Algemene informatie De Parrot Bebop Drone is een vliegtuigmodel dat bedoeld is voor recreatief en hobbymatig gebruik (*). De piloot moet de Parrot Bebop Drone voortdurend in de gaten houden en besturen. Het gebruik van de Parrot Bebop Drone moet voldoen aan de burgerluchtvaartregels van het desbetreffende land, en moet worden gebruikt op geschikte plaatsen, die zo worden gekozen dat de veiligheid van personen, dieren en eigendommen te allen tijde is verzekerd. (*) Vergewis er u van dat het gebruik van de Parrot Bebop Drone toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt en lees de aanbevelingen op www.parrot.com Voorzorgsmaatregelen en onderhoud De Parrot Bebop Drone is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Verantwoord gebruik. Laat uw Parrot Bebop Drone niet boven dichtbevolkte gebieden vliegen, zoals stranden, achtertuinen, druk bezochte parken, plaatsen waar sportevenementen plaatsvinden, verzamelcentra voor dieren. Laat uw Parrot niet in de buurt van een vliegveld vliegen. Laat uw Parrot Bebop Drone niet vliegen tegen betaling. Als u uw Parrot Bebop Drone wilt laten vliegen boven een dicht bevolkt gebied of in de buurt van een vliegveld, dient u hiervoor toestemming te vragen aan de plaatselijke burgerluchtvaartautoriteiten. Installeer de wieltjes wanneer u de Parrot Bebop Drone binnen gebruikt, om de Parrot Bebop Drone te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp. OPGELET: De draaiende propellers van de Parrot Bebop Drone kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Bebop Drone niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Bebop Drone aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires. Wanneer er zand of stof in de Parrot Bebop Drone binnendringt, kan de werking daardoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Bebop Drone niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is (‘s nachts). Houd de Parrot Bebop Drone uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone. Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Bebop Drone niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen 24 Algemene informatie

veroorzaken. Laat de Parrot Bebop Drone geen te grote hoogteverschillen maken. Laat de Parrot Bebop Drone niet in de zon staan. Risico op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidshalve worden weggegooid. Waarschuwing in verband met privacy Het zonder toestemming opnemen en verspreiden van beelden van personen kan een inbreuk op het imago en de privacy vormen en u kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Vraag om toestemming voordat u personen filmt, vooral als u de opnamen wilt bewaren en/of uw video’s via internet of andere media wilt verspreiden. Verspreid geen vernederende beelden of beelden die afbreuk kunnen doen aan de reputatie of de waardigheid van een persoon. Gebruik van de Parrot Jumping Sumo voor bewaking of spionage is strikt verboden en kan wettelijk worden bestraft. Zorg ervoor dat uw gebruik van de ingebouwde camera’s van de Parrot Bebop Drone voldoet aan de wetgeving ten aanzien van privacybescherming. Batterij Lees het volledige instructieblad van deze batterij. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot permanente schade aan de batterij en de omgeving daarvan en kan verwondingen veroorzaken. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde LiPo-lader. Gebruik altijd een LiPo-lader met balancer of een LiPo-balancer. Nooit opladen via een ontladingskabel. Nooit traag opladen, of met een spanning lager dan 2,5 V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger worden dan 60°C (140°F). Nooit de kabels van de behuizing losmaken of veranderen, of de cellen doorboren. Nooit op brandbare materialen plaatsen of zonder toezicht laten tijdens het opladen. Altijd opladen op een brandveilige plaats. Altijd controleren of de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij. Altijd buiten het bereik van kinderen houden. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand, ontploffingen of andere gevaren veroorzaken. De aansluitingen van de batterij mogen niet kortgesloten worden. Het product mag alleen worden aangesloten op hardware van klasse II met het hiernaast afgebeelde symbool. Garantie Onverminderd de wettelijke garantie, geeft Parrot voor de Parrot Bebop Drone een contractuele garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De garantie gaat in op de aankoopdatum (met uitzondering van slijtdelen, waarvoor een garantie van 6 maanden geldt) en kan worden opgeëist door het aankoopbewijs (factuur, Algemene informatie 25

kassabon) aan de verkoper te tonen. Zie de volledige handleiding op www.parrot.com, op de ondersteuningspagina van de Parrot Bebop Drone, voor informatie over de voorwaarden voor gebruik en uitsluiting van garantie. Wijzigingen De uitleg en de specificaties in deze gebruikershandleiding worden uitsluitend gegeven ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie was correct bij het ter perse gaan en de grootste zorg werd gewijd aan de samenstelling ervan, om u zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Parrot S.A. kan echter niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of toevallig verlies van gegevens voortvloeiend uit een fout of weglating in dit document. Parrot S.A. behoudt zich het recht voor het product of de gebruikershandleiding te wijzigen of verbeteren zonder enige beperking en zonder verplichting om de gebruiker daarover te informeren. In het kader van de aandacht die Parrot S.A. schenkt aan de verbetering van onze producten, kan het product dat u hebt gekocht enigszins verschillen van het in dit document beschreven product. In dat geval kunt u misschien een nieuwe versie van de elektronische gebruikershandleiding vinden op de website www.parrot.com. Hoe dit product te recycleren Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Scheid dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen over hoe en waar ze dit product zo kunnen afvoeren dat het op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt. Bedrijven worden verzocht contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden in het verkoopcontract te raadplegen. Het product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid. Verklaring van overeenstemming Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart geheel op eigen verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17, EN 300328, EN 71-, EN 71-3, EN 62115 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 26 Algemene informatie

1999/5/EG en richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot de algemene productveiligheid. http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone Gedeponeerde handelsmerken Parrot, Parrot Bebop Drone zijn gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Parrot SA. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play is een merk van Google Inc. De naam Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik daarvan door Parrot S.A. gebeurt onder licentie. Alle andere merken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Algemene informatie 27