Parrot Bebop 2 Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

Gebruikershandleiding

Index Inleiding .....................................................................................................................................................4 Inhoud .......................................................................................................................................................4 van de doos Propellers .......................................................................................................................................................4 vervangen Batterij .......................................................................................................................................................5 opladen De .......................................................................................................................................................6 batterij plaatsen De .......................................................................................................................................................6 Bebop 2 aan- en uitzetten. De .......................................................................................................................................................6 app downloaden Verbind .......................................................................................................................................................6 een smartphone De Bebop 2 updaten .....................................................................................................................................................8 Besturing.....................................................................................................................................................9 Besturingssysteem .......................................................................................................................................................9 De .......................................................................................................................................................10 Bebop 2 kalibreren Flat.......................................................................................................................................................10 trim GPS-signaal .......................................................................................................................................................10 Opstijgen .......................................................................................................................................................11 Verplaatsingen .......................................................................................................................................................11 Landen .......................................................................................................................................................14 Voorgeprogrammeerde .......................................................................................................................................................14 figuren Batterijniveau .......................................................................................................................................................14 Terug .......................................................................................................................................................14 naar het vertrekpunt Kaartmodus .......................................................................................................................................................16 Foto's .......................................................................................................................................................17 en video's De .......................................................................................................................................................18 foto's of video's van de drone halen Instellingen .....................................................................................................................................................20 Besturingsinstellingen .......................................................................................................................................................21 Vlieginstellingen .......................................................................................................................................................22 Opname-instellingen .......................................................................................................................................................22 Afbeeldingsinstellingen .......................................................................................................................................................24 Netwerkinstellingen .......................................................................................................................................................25 Motorinformatie .......................................................................................................................................................26 Informatie .......................................................................................................................................................27

Drone Academy .....................................................................................................................................................28 Gebruikersaccount .......................................................................................................................................................28 aanmaken Hoofdscherm .......................................................................................................................................................28 Een .......................................................................................................................................................29 drone opslaan Uw.......................................................................................................................................................29 profiel beheren Openbare .......................................................................................................................................................29 besturingen bekijken Vluchten .......................................................................................................................................................30 bekijken en delen Bij problemen .....................................................................................................................................................31 Functionering .......................................................................................................................................................31 van het lampje. Reserveonderdelen .......................................................................................................................................................32 Algemene.....................................................................................................................................................33 informatie Voorzorgsmaatregelen .......................................................................................................................................................33 voor gebruik en Onderhoud W aarschuwing .......................................................................................................................................................34 voor het respect van de privacy Garantie .......................................................................................................................................................34 W i-Fi .......................................................................................................................................................34 Batterij .......................................................................................................................................................34 W ijzigingen .......................................................................................................................................................34 Hoe .......................................................................................................................................................35 dit product te recycleren Verklaring .......................................................................................................................................................35 van overeenstemming Geregistreerde .......................................................................................................................................................35 merken

Inleiding Voor een betere leesbaarheid worden de iPhone®, l’iPad® een andere telefoons of tablets in deze gebruiksaanwijzing aangeduid met de term "smartphone". Inhoud van de doos Bebop 2 Batterij 2700Mah Extra propellers (x 4) Propellersleutel Oplader Elektrische adapter (x 4) Laadkabel USB-kabel / Micro-USB-kabel Cache Snelstartgids Plaats het klepje op de lens van de camera met het elastiek tijdens het transport van de Bebop 2 om hem te beschermen. Propellers vervangen 1. Verwijder de propellers met behulp van de sleutel. 2. De nieuwe propellers plaatsen: · De propellers met gat in het midden moeten worden geplaatst op de motoren met een as die uitsteekt (motoren rechtsvoor en linksachter); · De propellers zonder gat in het midden horen op de motoren zonder as die uitsteekt (motoren linksvoor en rechtsachter). 3. Draai de nieuwe propellers vast met de sleutel. 4 Inleiding

Batterij opladen 1. Selecteer de adapter die bij uw stopcontact past en steek hem in erin. 2. Leg de batterij aan de lader met behulp van de meegeleverde kabel. 3. Steek de lader in het stopcontact. > Het lampje van de lader wordt rood om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Het lampje wordt groen zodra het opladen is voltooid. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 55 minuten. Inleiding 5

De batterij plaatsen Schuif de batterij van de Bebop 2 totdat u een klik hoort. De lipje aan de achterkant van de batterij moet naar beneden wijzen (schema A). Houd het lipje naar boven en schuif de batterij naar achteren om de batterij te verwijderen (schema B). De Bebop 2 aan- en uitzetten. Druk op de knop On/Off aan de achterkant van de Bebop 2 om hem aan- of uit te zetten. > Tijdens het opstarten knippert het lampje van de knop On/Off. De Bebop geeft een geluidsignaal af. Als de Bebop 2 aan staat, blijft het lampje rood. De app downloaden Log in op de App StoreSM of op Google PlayTM en en download de gratis app FreeFlight 3. Verbind een smartphone 1. Zet de Bebop 2 aan. 2. Zoek op uw smartphone naar de beschikbare Wi-Fi-netwerken: · Selecteer Instellingen > Wi-Fi als u een iPhone of een iPad gebruikt. · Als u een AndroidTM smartphone gebruikt, selecteert u Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi. 3. Selecteer het netwerk Bebop2-xxxxx. 6 Inleiding

4. Wacht tot uw smartphone Wi-Fi-verbinding heeft met het netwerk van de Bebop 2. Als de verbinding is gelukt, verschijnt er over het algemeen een Wi-Fi-logo op het scherm van de smartphone. 5. Start de app FreeFlight 3. > De verbinding tussen uw smartphone en de Bebop 2 komt automatisch tot stand. Kijk voor meer informatie bij het hoofdstuk Netwerkinstellingen. Inleiding 7

De Bebop 2 updaten Er zijn twee methodes om de Bebop 2 te updaten: · Met de app (aanbevolen). · Download het updatebestand via USB op onze website. Voor deze methode heeft u een computer nodig. 8 De Bebop 2 updaten

Besturing De Handmatige modus is standaard geactiveerd. Ga naar Besturingsinstellingen om de modus te wijzigen. 1. Start de app FreeFlight 3 op uw tablet of smartphone. 2. Wacht op de verbinding tussen de Bebop 2 en uw smartphone. 3. Druk in de Vrije Vlucht-modus op Start om de Bebop 2 te besturen. > Het besturingsscherm verschijnt. Het scherm is vergrendeld in landschapsformaat. Besturingssysteem Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 1 Vorig scherm 9 Rechter joystick 2 Instellingen 10 Linker joystick 3 Terug naar het vertrekpunt 11 Snelheid Besturing 9

4 Noodlanding 12 Hoogte 5 Voorgeprogrammeerde figuren 13 Afstand van de Bebop 2 ten opzichte van de smartphone 6 Video-opname 14 Opstijgen/Landen 7 Foto 15 GPS-signaal 8 Kaartmodus 16 Batterijniveau van de Bebop 2 De Bebop 2 kalibreren Bij het eerste gebruik verschijnt een venster waarin om kalibrering van uw Bebop 2 wordt gevraagd. 1. Volg de instructies op het scherm. 2. Als u hiermee klaar bent, drukt u op . NB: U kunt uw Bebop 2 ook kalibreren als het koersbehoud u niet voldoende lijkt. Druk hiervoor op en selecteer de Vlieginstellingen. Flat trim Gebruik de Flat Trim functie voor een vlakke opstijgplek. Start de functie Flat Trim iedere keer na het opladen van de batterij of als het koersbehoud van de Bebop 2 u niet voldoende lijkt. 1. Plaats de Bebop 2 op een vlak oppervlak. 2. Ga in de app FreeFlight 3 naar > Vlieginstellingen. 3. Druk op Flat Trim. GPS-signaal Als u zich in een gebied zonder GPS-signaal bevindt, zal de positie van de Bebop 2 niet worden gedetecteerd. Het icoon geeft aan dat de positie van de Bebop 2 niet is gedetecteerd. Het icoon geeft aan dat de positie van de Bebop 2 is gedetecteerd. Wacht op het icoon voordat u de Bebop 2 laat opstijgen om ervoor te zorgen dat het vertrek goed is geregistreerd. Voor de laatst geregistreerde positie van de Bebop 2: 1. Start FreeFlight 3. 10 Besturing

2. Ga naar > Instellingen. 3. Druk op Details bekijken. > De breedte- en lengtegraad van de Bebop 2 verschijnen. Opstijgen 1. Plaats de Bebop 2 op een vlak en droog oppervlak in een lichte zone zonder obstakels. 2. Druk op Take Off. > De Bebop 2 stijgt op en stabiliseert op ongeveer 1 m van de grond. NB: Om ervoor te zorgen dat de vertrekpositie van de Bebop 2 juist wordt geregistreerd, moet u wachten tot het icoon aan de onderkant van het scherm voor het opstijgen groen wordt. Verplaatsingen In Handmatige modus Linker joystick Rechter joystick Naar links draaien Vooruit Naar rechts draaien Achteruit Stijgen Naar rechts draaien Dalen Naar links draaien Besturing 11

Normal mode_2 Linker joystick Rechter joystick Naar links draaien Houd de middelste knop ingedrukt en kantel Naar rechts draaien de smartphone om de Bebop 2 te besturen. Stijgen Dalen Houd de centrale knop ingedrukt en kantel de smartphone naar voren of naar achteren om de Bebop 2 naar voren of naar achteren te laten gaan. 12 Besturing

Houd de centrale knop ingedrukt en kantel de smartphone naar links of naar rechts om de Bebop 2 naar links of naar rechts te laten gaan. In Expertmodus Linker joystick Rechter joystick Naar links draaien Verplaats om de camera onafhankelijk Naar rechts draaien van de positie van uw Bebop 2 te oriënteren. Stijgen Dalen Houd de middelste knop ingedrukt en kantel de smartphone om de Bebop 2 te besturen. Zie voor meer informatie Verplaatsing in Normale modus. Besturing 13

Landen Controleer of de Bebop 2 zich boven een plat en droog oppervlak zonder obstakels bevindt en druk op Landing om de Bebop 2 te laten landen. Druk alleen in noodgevallen op Emergency. De motoren gaan uit en de Bebop 2 zal vallen, wat de hoogte van de drone ook zal zijn. In de meeste gevallen is een landing voldoende. Voorgeprogrammeerde figuren De Bebop 2 kan in vlucht figuren maken vanuit stationaire of bewegende positie. 1. Druk op het icoontje "looping" om het voorgeprogrammeerde figuur te wijzigen. is standaard geactiveerd. > De lijst met loopings verschijnt. achterwaartse looping voorwaartse looping looping naar links looping naar rechts geen figuur 2. Tik 2 keer op het scherm van uw smartphone om het gekozen kunstje uit te voeren. Batterijniveau Het icoon toont het batterijniveau van uw Bebop 2. De autonomie van uw Bebop 2 is ongeveer 25 minuten per batterij. Als de batterij bijna leeg is, krijgt u een melding op het scherm van uw smartphone en het lampje van de knop On/Off Bebop 2 knippert twee keer en gaat uit. NB: Het aantal uitgevoerde figuren kan de autonomie van de Bebop 2 beïnvloeden. Terug naar het vertrekpunt Om de functie Terugkeer naar het vertrekpunt te activeren, moet de Bebop 2 worden gekalibreerd en een GPS-signaal ontvangen. 14 Besturing

Met de functie Terugkeer naar het vertrekpunt kunt u de Bebop 2 terug laten keren naar: · de positie van het laatste startpunt. · de positie van de smartphone als de Bebop 2 geen GPS-signaal heeft ontvangen. NB: Om ervoor te zorgen dat de positie van uw smartphone wordt gelokaliseerd op de kaart, moet de app FreeFlight 3 toegang hebben tot de plaatsbepaling van uw smartphone. · Geef toestemming voor de toegang in iOS via Instellingen > Privacy > Plaatsbepaling > FreeFlight 3 > Toegang plaatsbepaling toestaan. · Geef toestemming voor de toegang in Android via Instellingen > Applicatiebeheer > FreeFlight 3 > Toestemmingen. Kijk voor meer informatie in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone. Om de Bebop 2 naar het vertrekpunt te laten terugkeren, drukt u op . > De knop wordt groen en de Bebop 2 keert in een rechte lijn terug naar de startpositie. Als hij terug is op de startpositie, stabiliseert de Bebop 2 op 2 meter van de grond. Let op: de terugvlucht van de Bebop 2 is in een rechte lijn. De Bebop 2 kan in botsing komen met alle obstakels op de route. U kunt de besturing van de Bebop 2 weer overnemen zodra hij weer terugkomt naar het vertrekpunt. Als de Bebop 2 op minder dan 20 meter van de grond is, stijgt hij automatisch naar 20 meter voordat hij naar het vertrekpunt vertrekt en zo ieder obstakel te vermijden. Besturing 15

Als de verbinding tussen uw smartphone en de Bebop 2 verloren is gegaan, komt de Bebop 2 na een bepaalde tijd terug naar het vertrekpunt. Ga in de app FreeFlight 3 naar Instellingen > Navigation en voer de gewenste terugkeertijd in om de timelapse te bepalen. Kaartmodus Tijdens de vlucht kunt u de positie van uw Bebop 2 volgen op een kaart in plaats van op de videoretour van de camera. Voordat u de kaartmodus activeert: · Laad een kaart vooraf als u de Bebop 2 bestuurt in een zone zonder internetverbinding of als de internetverbinding tijdens de besturing verloren gaat. De Bebop 2 zal altijd op de kaart staan. · Wacht op de detectie van de GPS-positie van de Bebop 2. Het icoon onderaan het scherm wordt groen als de positie van de Bebop 2 is gedetecteerd. Kaart vooraf laden Wij raden u aan niet via Wifi te verbinden met uw Bebop 2. Sommige smartphones staan een Wifi-verbinding tussen de Bebop 2 en internet op uw 3G/4G-verbinding. 1. Open het hoofdscherm van de app FreeFlight 3. 2. Ga naar > Instellingen. 3. Druk op Voorladen van de kaart. >De kaart verschijnt. Het blauwe puntje toont de positie van uw smartphone. NB: Om ervoor te zorgen dat uw smartphone op de kaart kan worden gelokaliseerd, moet de app FreeFlight 3 toegang hebben tot de plaatsbepaling van uw smartphone. Geef toestemming voor de toegang in iOS via Instellingen > Privacy > Plaatsbepaling > FreeFlight 3 > Toegang plaatsbepaling toestaan. Geef toestemming voor de toegang in Android via Instellingen > Applicatiebeheer > FreeFlight 3 > Toestemmingen. 4. Zoom op uw vliegzone. Als u zich in de vliegzone bevindt, drukt u op Positie centreren en op zoom. 16 Besturing

5. Druk op Voorladen. 6. Druk op als het vooraf laden is afgerond om terug te keren naar het vorige scherm. Kaartmodus activeren Log in op uw Bebop 2 en druk in het hoofdscherm op . Het icoon geeft de positie van uw smartphone weer. Het icoon  geeft de positie van de Bebop 2 weer. Druk opnieuw op om terug te keren naar de videomodus. Foto's en video's NB: Het objectief van uw camera zit op de voorkant van uw Bebop 2. De camera onder uw Bebop 2 dient alleen ter stabilisatie. De Bebop 2 kan worden gebruikt in foto- of videomodus. De videomodus is standaard geactiveerd. Kijk voor meer informatie bij Opname-instellingen. Besturing 17

De camera De kanteling van de camera onafhankelijk van de positie van de Bebop 2 oriënteren controleren: · In de modus Normaal en de modus Handmatig: veeg twee vingers over het scherm in de gewenste richting van de oriëntatie. NB: De verticale oriëntatiebesturingen zijn omgedraaid. Als u met uw vingers naar de bovenkant van het scherm veegt, zal de camera naar beneden kantelen.Als u met uw vingers naar de onderkant van het scherm veegt, zal de camera naar boven kantelen. · In de modus Expert: Laat de knop glijden in de gewenste oriëntatierichting. Om de camera weer te centreren druk u twee keer met twee vingers kort op het midden van het scherm. Een foto nemenDruk op . Het geheugen van uw Bebop 2 heeft een capaciteit van 8GB. Het maximum aantal opgeslagen foto's is afhankelijk van het gekozen formaat. Selecteer het formaat van de foto's in Opname-instellingen. Als het geheugen van de Bebop 2 vol is, kunt u geen foto's meer nemen. NB: Voor een goede kwaliteit foto's moet u de Bebop 2 in fotomodus zetten. Ga hiervoor naar Opname-instellingen. Een video De opname start automatisch als u op Take off drukt . Het icoon maken knippert tijdens het opnemen van de video. Druk op om de opname te stoppen. Druk op om een nieuwe video op te nemen. De video-opname stopt automatisch na 29 minuten. NB: U kunt geen video-opnames maken als de Bebop 2 in Timelapsemodus staat. Kijk bij de Opname-instellingen om de Timelapsemodus uit te schakelen. De foto's of video's van de drone halen Er zijn twee manieren om de foto's en video's gemaakt met de Bebop 2 overzetten: · Op uw smartphone met de app Bebop 2. · Op uw computer, via een USB-kabel/micro-USB-kabel (meegeleverd). De foto's of video's op de smartphone zetten Om de foto's en/of video's over te zetten met de app FreeFlight 3: 1. Zet uw Bebop 2 aan en verbind hem via Wifi met uw smartphone. 2. Start op uw smartphone de app FreeFlight 3 en ga naar > Intern geheugen. > De lijst van opgeslagen foto's en video's in het interne geheugen van de Bebop 2 verschijnt. 3. Selecteer een of meer foto's en/of video's. 18 Besturing

4. Druk op Overdracht om de foto's en video's op uw smartphone te krijgen of druk op Verwijderen. > Als u geselecteerde foto's en video's overzet, verschijnt er een pop-up waarin wordt gevraagd of u ze uit het interne geheugen van de Bebop 2 wilt verwijderen. De foto's of video's op de computer zetten · Op Windows: 1. Verbind de Bebop 2 via de USB-kabel/Micro-USB-kabel (meegeleverd). 2. Zet de Bebop 2 aan. > Uw computer detecteert de Bebop 2 automatisch. Wacht tot het einde van de installatie van de besturingen en de verschijning van een pop-up die lijkt op die hieronder. Het aspect, de inhoud en de plaats van dit bericht is afhankelijk van uw besturingssysteem. 3. Open de map alsof het uw USB-stick betreft. > U kunt de foto's en video's naar uw computer kopiëren. · Op Mac: 3. Verbind de Bebop 2 via de USB-kabel/Micro-USB-kabel (meegeleverd). 4. Zet de Bebop 2 aan. > Uw computer detecteert automatisch uw Bebop 2 en de Foto app opent. U kunt de foto's en video's naar uw computer kopiëren. Besturing 19

Instellingen Druk in de app FreeFlight 3 op om naar de instellingen van de Bebop 2 te gaan. Spring van het ene scherm naar het andere door op het scherm met uw vinger naar links of naar rechts te vegen. Druk op een willekeurig moment op om terug te gaan naar de standaardconfiguratie. Hiermee kunt u alle gemaakte wijzigingen en foto's en video's die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de Bebop 2 weer verwijderen. NB: U kunt ook teruggaan naar de standaardinstellingen zonder de app hiervoor te gebruiken. Zet de Bebop 2 hiervoor aan en druk 10 seconden op de knop On/Off. 20 Instellingen

Besturingsinstellingen Maximum kanteling Bepaal de maximale kantelingshoek van de Bebop 2 terwijl hij naar voren of naar achteren vliegt. Hoe hoger de waarde, hoe groter de hoek van de Bebop 2 is. Hoe lager de waarde, hoe kleiner de hoek van deBebop 2 is. NB: Deze instelling is van invloed op de versnelling. Als de hoek groot is, maakt de Bebop 2 sneller snelheid. Handvatten omgedraaid Draai de besturingselementen op uw smartphone om. U kunt kiezen tussen drie besturingsmodi: Handmatig (standaard), Normaal of Expert. Kijk in de rubriek Verplaatsing voor meer informatie over de drie modi. Instellingen 21

Vlieginstellingen Kalibreren Kalibreer de Bebop 2 als u vindt dat het koersbehoud onvoldoende is. Flat Trim Gebruik deze optie na elke keer dat u de batterij opgeladen heeft of als het koersbehoud van de Bebop 2 niet voldoende lijkt. Kijk voor meer informatie in de rubriek Flat Trim. Maximum verticale Bepaal de maximumsnelheid van de Bebop 2 terwijl u hem snelheid laat opstijgen. Maximum draaisnelheid Bepaal de maximumsnelheid van de Bebop 2 terwijl u hem laat vliegen. Opname-instellingen De Bebop 2 is voorzien van een Fisheye-camera, waarmee opnames onder een grote hoek kunnen worden gemaakt. NB: Het objectief van de camera bevindt zich op de voorkant van de Bebop 2. De camera onder de Bebop 2 dient alleen ter stabilisatie. 22 Instellingen

Fotomodus Fotofunctie activeren. Videomodus Videofunctie activeren. Deze modus is standaard ingeschakeld. DNG Selecteer dit afbeeldingsformaat om foto's met een hoge resolutie te nemen. JPEG Selecteer dit afbeeldingsformaat met een gemiddelde resolutie te nemen. JPEG 180° Selecteer dit afbeeldingsformaat om het Fisheye-effect van uw camera op de foto's te behouden. NB: Bij dit afbeeldingsformaat gaan de metagegevens van de afbeelding verloren. Timelapsemodus De burstmodus van de fotocamera activeren: 1. Selecteer de Timelapsemodus. 2. Kies de interval tussen elke foto door met uw vinger over de selectiecirkel te glijden. Als u bijvoorbeeld 10 kiest, zal de Bebop 2 iedere 10 seconden een foto nemen. NB: Met de Bebop 2 kunt u geen video-opnames maken. NB: Als de optie DNG is geactiveerd, kunnen er in Timelapsemodus minimaal iedere 10 seconden een foto worden gemaakt. Als de JPEG-optie is geactiveerd kunnen er in Timelapsemodus om de minimaal 8 seconden foto's worden genomen. Anti-glinstermodus Verwijder het glinstereffect van de video. Selecteer de frequentie die overeenkomt met de elektrische frequentie in Instellingen 23

uw land. Als u op Auto drukt, zal de frequentieband worden geselecteerd aan de hand van het land dat op het scherm Netwerkinstellingen wordt weergegeven. Afbeeldingsinstellingen Stel het contrast van de afbeelding in. Stel de expositie van de afbeelding in. Pas de witbalans aan aan uw omgeving met de volgende knoppen: automatisch zonnige omgeving buiten bewolkte omgeving buiten neonlichten binnen gloeilampen binnen 24 Instellingen

Netwerkinstellingen Productnaam Wijzig de netwerknaam van uw Bebop 2: 1. Wijzig de naam van uw Bebop 2 in het veld Productnaam. 2. Start uw Bebop 2 opnieuw op. NB: De naam van de Bebop 2 mag alleen uit letters, cijfers en underscores ("_") bestaan. De naam mag niet langer zijn dan 32 tekens. Landkeuze Selecteer het land waar u bent. Soort Wifi Verbind de Bebop 2 met Wifi-band 2.4 GHz of 5 GHz. · Met de 2.4 GHz Wifi-band kan het bereik van het Wifi- signaal worden vergroot. Vooral in stedelijke gebieden zitten hier veel meer mensen op dan op 5 GHz. · Met de Wifiband 5 GHz krijgt u een betere verbinding tussen de Bebop 2 en uw smartphone. Controleer in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone of deze geschikt is voor de verbinding via Wifiband 5 GHz. Als dat niet het geval is, gebruik dan alleen de Wifi-band 2.4 GHz. Om de Wifi-band handmatig te wijzigen (2.4 GHz of 5 GHz), zonder de app FreeFlight 3te gebruiken, drukt u 5 seconden op de knop On/Off van de Bebop 2. NB: Het diagram aan de onderkant van het scherm geeft de drukte op de Wifibanden aan. De rode bogen staan voor zeer drukke kanalen. De groene bogen staan voor zeer rustige kanalen. De kanalen zonder boog zijn vrij en dienen bij voorkeur te worden gebruikt. Informeer u voordat u uw Bebop 2 gaat besturen over de gebruikersrestricties van de Wifi- frequenties in uw vlieggebied. Sommige frequenties zijn mogelijk beperkt of verboden. Door het land te selecteren en de optie Buiten te activeren, kunnen de Wifi-instellingen Instellingen 25

worden aangepast zodat ze voldoen aan de in het geselecteerde land geldende wetgeving. Afhankelijk van deze wetgeving zijn sommige kanalen wellicht niet toegestaan. In sommige landen is het gebruik van de Wifi-band 5 GHz voor de Buitenmodus verboden. In automatische modus selecteert de FreeFlight 3 automatisch een kanaal aan de hand van het land, de modus (buiten of binnen), de Wifi-band en de drukte op de kanalen. Als u een probleem heeft met de kwaliteit van de Wifi-verbinding: 1. Selecteer de modus Handmatig. 2. Selecteer een kanaal uit het menu of druk direct op een toegangspunt in het diagram.Gebruik bij voorkeur een rustig kanaal (groen) of een vrij kanaal (zonder boog). Motorinformatie Motorinformatie · Staat van de motoren · Softwareversie · Aantal uitgevoerde vluchten met de Bebop 2 · Datum laatste vlucht · Totale vliegtijd · Datum laatste fout 26 Instellingen

Informatie Informatie · De versie van de app FreeFlight 3 die op uw smartphone is geïnstalleerd · De geïnstalleerde firmwareversie op uw Bebop 2 · De hardwareversie van uw Bebop 2 · De FW-versie van de GPS Instellingen 27

Drone Academy NB: Voor de toegang tot de Drone Academy heeft u een internetverbinding nodig. Om de Drone Academy te starten: 1. Start de app FreeFlight 3. 2. Druk op Drone Academy. Gebruikersaccount aanmaken 1. Druk op Nu inschrijven. 2. Geef een gebruikersnaam, een wachtwoord en een e-mailadres op. 3. Druk op Opslaan. Hoofdscherm 28 Drone Academy

Nr. Omschrijving 1 Teruggaan naar het hoofdscherm van de app FreeFlight 3 2 Vliegkaart bekijken 3 Naar uw lijst drones 4 Naar uw lijst besturingen 5 Profiel wijzigen en uitloggen 6 Drone Academy uitnodiging versturen Een drone opslaan Druk op Mijn drones om uw Bebop 2 op te slaan. Bij de eerste verbinding tussen uw smartphone en uw Bebop 2 vraagt een pop-up of u uw Bebop 2 in de Drone Academy wilt opslaan. Uw profiel beheren 1. Druk op het tabblad Profiel. 2. Druk op en op Bewerken. 3. Veeg de schermen naar links. U kunt: · uw persoonlijke informatie aanvullen · een foto toevoegen · inloggen op sociale netwerken · uw privétoegang tot vluchten standaard instellen · uw account verwijderen Openbare besturingen bekijken 1. Druk op Kaart. 2. Druk op om de vluchten te zoeken onder: · Uw besturingen of besturingen van anderen · Het bestandstype (foto' s en video' s) Druk op om de vluchten per bestuurder of per plaats te zoeken. Drone Academy 29

Vluchten bekijken en delen 1. Druk op Mijn besturingen. > Uw lijst met vluchten wordt weergegeven. U kunt hem sorteren op datum, rang of type. 2. Druk op de vlucht die u wilt delen. 3. Druk op Public om de vlucht te delen. U kunt ook: · Druk op de sterren om de vlucht te evalueren; · Druk op de tabbladen onderaan het scherm om de vluchtgegevens te bekijken (GPS- route, batterijen, hoogte...). 30 Drone Academy

Bij problemen Functionering van het lampje. Gedrag Betekenis Niet-knipperend Bezig met opstarten van de Bebop 2. rood Langzaam Er is geen probleem. knipperend rood Snel knipperend Er is een fout met een motor gedetecteerd. rood Om te bepalen welke motor defect is: 1. Druk in de FreeFlight 3 app op Start. 2. Ga naar > Motorinformatie. > Op het scherm verschijnt welke motor beschadigd is. 3. Controleer of niets de motor blokkeert. Bij problemen 31

Reserveonderdelen U kunt de losse onderdelen van de Bebop 2 kopen in onze online winkel. Bekijk de tutorials op onze helppagina voor meer informatie over de montage van de losse onderdelen. 32 Bij problemen

Algemene informatie De Bebop 2 dient volgens de geldende regels met betrekking tot burgerluchtvaart van ieder land en in geschikte gebieden, waarbij de veiligheid van personen, dieren en goederen dient te worden gewaarborgd. Voordat u uw Bebop 2 laat vliegen, dient u de lokale regels voor lokale burgerluchtvaart te controleren. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en Onderhoud De maximum duur van de video-opname is 29 minuten. De Bebop 2 is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. De Bebop 2 is een luchtmodel voor recreatieve en vrijetijdsdoeleinden. De bestuurder moet te allen tijde de Bebop 2 in het zicht houden en de vliegroute controleren. De Bebop 2 moet worden gebruikt met inachtneming van de in het land waar u bent geldende regels voor burgerluchtvaart. De plaatsen van gebruik moeten geschikt zijn voor de vluchten, om de veiligheid van mensen, dieren en dingen continu te waarborgen. Het gebruik van de Bebop 2 op bepaalde openbare plaatsen (bijv: station, vliegveld…) of op de openbare weg is in sommige gevallen niet toegestaan. De propellers van een vliegende Bebop 2 kunnen mensen of dingen beschadigen. Raak de Bebop 2 in vlucht niet aan. Wacht tot de propellers helemaal stil staan voordat u de Bebop 2 vastpakt. Gebruik alleen de accessoires die zijn genoemd door de bouwer. Als er zand of stof in de Bebop 2 komt, kan deze niet meer goed werken of onherstelbaar beschadigd raken. Gebruik de Bebop 2 niet onder slechte weersomstandigheden (regen, stevige wind, sneeuw) of onder omstandigheden waarin het zicht slecht is (nacht). Houdt de Bebop 2 weg van hoogspanning, gebouwen of andere potentieel gevaarlijke zones. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vochtige substanties. Zet de Bebop 2 niet op het water of een vochtig oppervlak, want dit kan hem onherstelbaar beschadigen. Voorkom dat de Bebop 2 te maken krijgt met te grote hoogteverschillen. Laat de Bebop 2 niet in de zon. Inslikkingsgevaar van kleine onderdelen. De verpakkingen maken geen deel uit van het product en dienen voor het gebruik te worden weggegooid. Algemene informatie 33

Waarschuwing voor het respect van de privacy Het opnemen en verspreiden van de stem van een persoon zonder zijn of haar toestemming kan een geval van privacyschending zijn waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld. Vraag voordat u iemand filmt of zijn of haar stem opneemt toestemming aan de personen, met name als u de opnames wilt behouden en/of op internet wilt plaatsen. Verspreid geen denigrerende afbeeldingen of geluidsfragmenten die de reputatie of waardigheid van een persoon kunnen aantasten. Garantie Om de garantievoorwaarden te lezen, verwijzen wij u naar de Algemene Verkoopvoorwaarden van de verkoper waar u de Bebop 2 heeft gekocht. Wi-Fi Informeer u voordat u uw Bebop 2 gaat besturen over de gebruikersrestricties van de Wifi- frequenties in uw vlieggebied. Sommige frequenties zijn mogelijk beperkt of verboden. In sommige landen is bijvoorbeeld het gebruik van de WiFi-band 5 GHz buiten verboden. Batterij Lees de instructies bij deze batterij volledig door. Wanneer u deze instructies niet in acht neemt, kan de batterij en de behuizing permanent beschadigd raken en blessures veroorzaken. Gebruik nooit een andere batterij dan een goedgekeurde LiPo. Gebruik altijd een lader met een LiPo-cel balansregelaar of een LiPo- cel balansregelaar. Wij raden u aan geen andere lader te gebruiken dan het exemplaar dat bij het product hoort. Laad nooit langzaam op en gebruik nooit een spanning van minder dan 2.5 V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger worden dan 60 °C (140 ° F). Haal de bekabeling van de behuizing nooit uit elkaar en prik de cellen nooit door. Laat hem nooit op brandbaar materiaal liggen en laad hem nooit zonder toezicht op. Altijd opladen op een plek ver weg van vuur. Let erop dat de uitgangsspanning overeenkomt met de batterijspanning. Altijd buiten bereik van kinderen houden. Wijzigingen De uitleg en specificaties in deze gebruiksaanwijzing hebben slechts een informatieve functie en kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd. Deze informatie was correct toen deze werd gedrukt en wij hebben tijdens het schrijven alles in het werk gesteld om u de meest complete informatie te verschaffen. Echter, Parrot S.A. kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of accidenteel 34 Algemene informatie

gegevensverlies als gevolg van een fout of weglating in dit document. Parrot S.A. Behoudt het recht om het product of de gebruiksaanwijzing te wijzigen of te verbeteren zonder beperking of enige berichtgeving aan de gebruiker. Als gevolg van de inzet van Parrot S.A. ter verbetering van onze producten, kan het zijn dat het product dat u heeft gekocht licht afwijkt van het product dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. In dat gevl vindt u eventueel een nieuwe versie van de gebruiksaanwijzing in elektronisch formaat op de website www.parrot.com. Hoe dit product te recycleren Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Scheid dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen over hoe en waar ze dit product zo kunnen afvoeren dat het op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt. Bedrijven worden verzocht contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden in het verkoopcontract te raadplegen. Het product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid. Verklaring van overeenstemming Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart geheel op eigen verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17, EN 300328, EN 71-, EN 71-3, EN 62115 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 1999/5/EG en richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot de algemene productveiligheid. http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone Geregistreerde merken Parrot, Zik evenals het Parrot-logo zijn merken van Parrot SA. iPad en iPhone zijn merken van Apple Inc., opgenomen in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een merk van Apple Inc. Algemene informatie 35

Google Play en Android zijn merken van Google Inc. Wi-Fi® is een door Wi-Fi Alliance® gedeponeerd handelsmerk. Alle andere merken die in deze handleiding vermeld staan, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. 36 Algemene informatie