Parrot Skycontroller Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

Gebruikershandleiding

Index Voordat .......................................................................................................................................................4 u begint De ...........................................................................................................................................................................................................4 batterij opladen De ...........................................................................................................................................................................................................4 batterij plaatsen De ...........................................................................................................................................................................................................5 halsband installeren Een...........................................................................................................................................................................................................5 smartphone plaatsen De ...........................................................................................................................................................................................................7 zonneklep installeren De ...........................................................................................................................................................................................................8 Parrot Bebop Drone verbinden met de Parrot Skycontroller Realtime ...........................................................................................................................................................................................................9 videostreaming inschakelen Besturen.......................................................................................................................................................11 De ...........................................................................................................................................................................................................12 antenne richten Verplaatsingen ...........................................................................................................................................................................................................13 Foto's ...........................................................................................................................................................................................................13 en video's Batterij ...........................................................................................................................................................................................................14 Een FPV-bril gebruiken .......................................................................................................................................................15 Wifi .......................................................................................................................................................16 Update .......................................................................................................................................................17 Algemene informatie .......................................................................................................................................................18 Voorzorgsmaatregelen ...........................................................................................................................................................................................................18 en onderhoud Wifi ...........................................................................................................................................................................................................18 Waarschuwing ...........................................................................................................................................................................................................19 in verband met privacy Batterij ...........................................................................................................................................................................................................19 Garantie ...........................................................................................................................................................................................................19 Wijzigingen ...........................................................................................................................................................................................................20 Hoe...........................................................................................................................................................................................................20 dit product te recycleren Conformiteitverklaring ...........................................................................................................................................................................................................20 Gedeponeerde ...........................................................................................................................................................................................................21 handelsmerken

3

Voordat u begint Opmerking: Omwille van de leesbaarheid worden de iPhone®, de iPad®, iPod® en andere compatibele telefoons of tablets in deze handleiding aangeduid met de term 'smartphone'. De batterij opladen 1. Kies de adapter die hoort bij uw land en sluit hem aan op de transformator. 2. Klik de batterij op de lader. 3. Sluit de lader aan op de netvoeding. > Het lampje van de lader licht rood op om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Na afloop van het laden wordt het lampje groen. De laadduur van de batterij bedraagt 1 uur. De batterij plaatsen 1. Sluit de batterij aan op de voedingskabel van de Parrot Skycontroller. 2. Klik de batterij op de daarvoor bestemde steun. 4 Voordat u begint

De halsband installeren Bevestig de halsband aan de Parrot Skycontroller voor het eerste gebruik. Controleer voor elk gebruik of de halsband correct bevestigd is. Een smartphone plaatsen De Parrot Skycontroller kan met een smartphone of tablet worden gebruikt voor realtime videostreaming 1. Schroef het onderste wieltje achter op de Parrot Skycontroller los. 2. Plaats uw smartphone of tablet horizontaal op de hiervoor voorziene plek: op het bovenste kader voor smartphones (A); op het onderste kader voor tablets (B); op de (bijgeleverde) steun voor 7-inch tablets (C). Draai het afneembare deel van het onderste kader los om de smartphone te plaatsen. 3. Duw het bovenste gedeelte van de steun voorzichtig naar beneden. 4. Draai het onderste wieltje aan de achterzijde van de Parrot Skycontroller aan tot de smartphone stevig is bevestigd. Voordat u begint 5

6 Voordat u begint

De zonneklep installeren Plaats de opvouwbare zonneklep wanneer u de Parrot Skycontroller met een tablet gebruikt, om het scherm tegen weerkaatsend licht te beschermen. De zonneklep bestaat uit: een laag gedeelte (A); een hoog gedeelte (A); een steun voor een 7-inch tablet. 1. Vouw deel A van de zonneklep uit. 2. Bevestig uw tablet op deel A met behulp van de elastische bandjes. Als u een 7- inch tablet gebruikt, plaatst u deze in de aangepaste steun (meegeleverd). 3. Vouw deel B van de zonneklep uit en bevestig het op deel A. 4. Plaats de zonneklep op de voorkant van de Parrot Skycontroller. Opmerking: U kunt de zonneklep zonder Parrot Skycontroller gebruiken. Voordat u begint 7

De Parrot Bebop Drone verbinden met de Parrot Skycontroller Als u de Parrot Skycontroller en de Parrot Bebop Drone in dezelfde verpakking hebt gekocht, worden beide apparaten automatisch verbonden. Druk op de aan/uitschakelaar aan de rechter zijkant van de Parrot Skycontroller en op de knop achter op de Parrot Bebop Drone. >Een geluidssignaal geeft aan dat deParrot Bebop Drone verbonden is met de Parrot Skycontroller. De controlelampjes van de batterij van de Parrot Bebop Drone en de controlelampjes van het wifi-signaal gaan branden. De Parrot Bebop Drone is klaar om bestuurd te worden met de Parrot Skycontroller. Als u de Parrot Skycontroller en de Parrot Bebop Drone apart hebt gekocht, verbindt u ze handmatig: vanaf uw smartphone via de app FreeFlight 3; vanaf een scherm met HDMI-poort (bijvoorbeeld de First Person View-bril). Handmatige verbinding via een smartphone 1. Schakel de Parrot Skycontroller en de Parrot Bebop Drone in. 2. Laat de smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken: als u een iPhone® of een iPad® gebruikt, selecteert uInstellingen > Wifi; als u een AndroidTM-smartphone gebruikt, selecteert u Parameters > Draadloos en netwerk > Wifi. 3. Selecteer het netwerk Skycontroller_xxxxx. Wacht totdat uw smartphone verbinding heeft gemaakt met het wifi-netwerk van de Parrot Skycontroller. De verbinding wordt meestal aangegeven met een wifi-logo op het scherm van de smartphone. 4. Start de app FreeFlight 3, die gratis beschikbaar is in de App StoreSM of op Google PlayTM. 5. Druk op Wifi-beheer. 6. Selecteer de Parrot Bebop Drone die u wilt verbinden. > Een pop-upvenster stelt u voor om de Parrot Bebop Drone te verbinden. 7. Druk op OK. >Een geluidssignaal geeft aan dat deParrot Bebop Drone verbonden is met de Parrot Skycontroller. De controlelampjes van de batterij van de Parrot Bebop Drone en de controlelampjes van het wifi-signaal gaan branden. De Parrot Bebop Drone is klaar om bestuurd te worden met de Parrot Skycontroller. Opmerking: Als de realtime videostreaming van de camera van de Parrot Bebop Drone niet op het hoofdscherm van de app FreeFlight 3 wordt weergegeven, drukt u op en selecteert de Parrot Bebop Drone. 8 Voordat u begint

Handmatige verbinding via een scherm met HDMI-poort (of FPV-bril) 1. Schakel de Parrot Skycontroller, de Parrot Bebop Drone en het scherm (of de First Person View-bril) in. 2. Sluit de HDMI-kabel (of de FPV-bril) aan op de HDMI-poort links op de Parrot Skycontroller. 3. Druk op Wifi-beheer. Voor meer informatie over het navigeren door de app met een FPV-bril, raadpleegt u Een FPV-bril gebruiken. 4. Selecteer de Parrot Bebop Drone die u wilt verbinden. > Een pop-upvenster stelt u voor om de Parrot Bebop Drone te verbinden. 5. Druk op OK. >Een geluidssignaal geeft aan dat deParrot Bebop Drone verbonden is met de Parrot Skycontroller. De controlelampjes van de batterij van de Parrot Bebop Drone en de controlelampjes van het wifi-signaal gaan branden. De Parrot Bebop Drone is klaar om bestuurd te worden met de Parrot Skycontroller. Opmerking: Als de realtime videostreaming van de camera van de Parrot Bebop Drone niet op het hoofdscherm van de app FreeFlight 3 wordt weergegeven, drukt u op en selecteert de Parrot Bebop Drone. Realtime videostreaming inschakelen Wanneer u de Parrot Bebop Drone bestuurt met de Parrot Skycontroller, kunt u realtime videostreaming verkrijgen van de camera van de Parrot Bebop Drone : op een smartphone via de app FreeFlight 3; op een FPV-bril (First Person View) via een HDMI-kabel. Voor realtime videostreaming op een smartphone via de appFreeFlight 3: 1. Schakel de Parrot Skycontroller en de Parrot Bebop Drone in. 2. Laat de smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken: als u een iPhone® of een iPad® gebruikt, selecteert uInstellingen > Wifi; als u een AndroidTM-smartphone gebruikt, selecteert u Parameters > Draadloos en netwerk > Wifi. 3. Selecteer het Skycontroller_XXXX-netwerk. Wacht totdat uw smartphone verbinding heeft gemaakt met het wifi-netwerk van de Parrot Skycontroller. De verbinding wordt meestal aangegeven met een wifi-logo op het scherm van de smartphone. 4. Start de app FreeFlight 3, die gratis beschikbaar is in de App StoreSM of op Google PlayTM. > De Parrot Skycontroller en de Parrot Bebop Drone maken automatisch verbinding. Voordat u begint 9

Voor realtime videostreaming op een FPV-bril: 1. Sluit de HDMI-kabel van uw FPV-bril aan op de HDMI-poort links op de Parrot Skycontroller. 2. Schakel de Parrot Skycontroller, de Parrot Bebop Drone en uw FPV-bril in. > De Parrot Skycontroller en de Parrot Bebop Drone maken automatisch verbinding. Voor meer informatie over besturing met een FPV-bril raadpleegt u Een FPV-bril gebruiken. 10 Voordat u begint

Besturen U kunt de Parrot Skycontroller met of zonder realtime videostreaming gebruiken. Realtime videostreaming geeft u toegang tot de app FreeFlight 3. U kunt de besturingsparameters van uw Parrot Bebop Drone wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de Parrot Bebop Drone. Opmerking: Als u de Parrot Skycontroller zonder smartphone gebruikt, kunt u geen vooraf geprogrammeerde figuren uitvoeren. Besturen 11

Nr. Beschrijving 1 Navigatie in de app FreeFlight 3 (uitsluitend met FPV-bril). 2 Foto's nemen en de camerahoek richten 3 Joystick links 4 Joystick rechts 5 Vorige scherm van de app van de Parrot Skycontroller (uitsluitend met FPV- bril) 6 Startscherm van de app van de Parrot Skycontroller (uitsluitend met FPV-bril) 7 Video-opname 8 Opstijgen en landen 9 Naar het vertrekpunt terugkeren 10 Noodlanding 11 Signaal voor video-opname 12 Kracht van het wifi-signaal 13 Batterijlading van de Parrot Skycontroller 14 Batterijlading van de Parrot Bebop Drone De antenne richten Richt de antenne van de Parrot Bebop Drone om de ontvangst van het wifi-signaal te optimaliseren. 12 Besturen

Om de antenne te blokkeren, draait u aan het bovenste wieltje achter op de Parrot Skycontroller. Verplaatsingen Joystick links Scherpe bocht (naar links of rechts Stijgen of dalen kantelen) Joystick rechts Slingeren (vooruit of achteruit) Rollen (naar links of rechts draaien) Foto's en video's Druk op de knop (2) om een foto te nemen. De Parrot Skycontroller laat een geluidsignaal horen wanneer u een foto neemt. Druk op de knop (7) om een video-opname te starten of stoppen. Als het REC- lampje rood brandt, wordt een video opgenomen. Opmerking: Standaard staat de videomodus op de Parrot Bebop Drone ingeschakeld. In videomodus start de video-opname automatisch bij het opstijgen. Draai de joystick (2) om de camerahoek in te stellen. Om de opname-instellingen voor video's en foto's te wijzigen, raadpleegt u de handleiding van de Parrot Bebop Drone. Opmerking: De video-opname stopt na 25 minuten. Opmerking: Het is niet mogelijk om videobestanden over te zetten op de Parrot Bebop Besturen 13

Drone. Batterij De controlelampjes links onder op de Parrot Skycontroller geven de batterijlading aan: van de Parrot Skycontroller voor de controlelampjes rechts van het pictogram . De autonomie van de Parrot Skycontroller is ongeveer 150 minuten. van de Parrot Skycontroller voor de controlelampjes rechts van het pictogram . De autonomie van de Parrot Skycontroller is ongeveer 11 minuten. Als de batterijlading van de Parrot Skycontroller of de Parrot Bebop Drone laag is, wordt het laatste controlelampje rood en laat de Parrot Skycontroller om de 10 seconden een pieptoon horen. 14 Besturen

Een FPV-bril gebruiken Met de First Person View-bril kunt u: de Parrot Bebop Drone besturen met de functie Head Tracking; de app FreeFlight 3 starten. Navigatie in de app FreeFlight 3 met een FPV-bril: Draai de joystick (1) om in het menu te navigeren. Druk op de knop (1) om te klikken. Druk op (6) om naar het hoofdscherm terug te gaan. Druk op (5) om naar het hoofdscherm terug te gaan. Om het besturingssysteem AndroidTM te openen met een FPV-bril: 1. Ga naar het hoofdscherm van de app FreeFlight 3. 2. Druk op . >Een pop-up vraagt u of u de app wilt verlaten; 3. Druk op OK. > U kunt in het besturingssysteem AndroidTM navigeren. Druk op het pictogram FreeFlight 3 om de app opnieuw te starten. Een FPV-bril gebruiken 15

Wifi Opmerking: Zoek voordat u de Parrot Bebop Drone gebruikt uit welke gebruiksbeperkingen er op de vliegplaats gelden voor wifi-frequenties. Sommige frequenties kunnen beperkt of verboden zijn. In sommige landen is bijvoorbeeld het gebruik van de 5GHz-wifi-band in de modus 'buiten' niet toegestaan. U kunt de Parrot Skycontroller verbinden met de wifi-frequentiebanden 2.4 GHz of 5 GHz. In de wifi-band 2.4 GHz wordt de Parrot Bebop Drone met een optimaal bereik gebruikt. Meestal wordt deze band drukker gebruikt dan wifi 5 GHz, vooral in de stad. In de wifi-band 5 GHz is de verbinding tussen de Parrot Skycontroller en uw Parrot Skycontroller beter. Om de wifi-band te veranderen (2.4 GHz of 5 GHZ), drukt u gelijktijdig op de knoppen REC en Noodlanding en houdt deze 5 seconden lang ingedrukt. Als het wifi-signaal zwak is, laat de Parrot Skycontroller om de 10 seconden een pieptoon horen. 16 Wifi

Update Het updaten van de Parrot Skycontroller vindt plaats via USB, door het updatebestand te downloaden van onze website. Voor deze methode hebt u een computer en een USB-stick nodig. Raadpleeg de updateprocedure van de Parrot Skycontroller voor meer informatie. Update 17

Algemene informatie De Parrot Skycontroller is bedoeld voor besturing op afstand van de Parrot Bebop Drone en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 14 jaar. HERINNERING: de Parrot Bebop Drone is een vliegtuigmodel dat uitsluitend voor recreatie en wedstrijden is ontworpen. Zorg voor een verantwoord gebruik: Laat uw Parrot Bebop Droneniet boven dichtbevolkte gebieden vliegen, zoals stranden, achtertuinen, druk bezochte parken, plaatsen waar sportevenementen plaatsvinden of verzamelcentra voor dieren. Laat uw Parrot Bebop Droneniet in de buurt van een vliegveld vliegen. Laat uw Parrot Bebop Droneniet vliegen tegen betaling. Als u uw Parrot Bebop Dronewilt laten vliegen boven een dichtbevolkt gebied of in de buurt van een vliegveld, dient u hiervoor toestemming te vragen aan de plaatselijke burgerluchtvaartautoriteiten. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires. Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Zand of stof in de Parrot Skycontrollerkan tot onomkeerbare schade leiden. Stel de Parrot Skycontrollerniet bloot aan regen of langdurig aan zon. Gebruik deParrot Skycontrollerniet in de nabijheid van vloeistoffen. Laat deParrot Skycontrollerniet in de zon. Risico op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidshalve worden weggegooid. De 5.15GHz-5.25-band mag alleen binnen worden gebruikt. Wifi Zoek voordat u de Parrot Skycontroller gebruikt uit welke gebruiksbeperkingen er op de vliegplaats gelden voor wifi-frequenties. Sommige frequenties kunnen beperkt of verboden zijn. In sommige landen is bijvoorbeeld het gebruik van de 5GHz-wifi-band in de modus 'buiten' niet toegestaan. 18 Algemene informatie

Waarschuwing in verband met privacy Het zonder toestemming opnemen en verspreiden van beelden van personen kan een inbreuk op het imago en de privacy vormen en u kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Vraag om toestemming voordat u personen filmt, vooral als u de opnamen wilt bewaren en/of uw video’s via internet of andere media wilt verspreiden. Verspreid geen vernederende beelden of beelden die afbreuk kunnen doen aan de reputatie of de waardigheid van een persoon. Gebruik van de Parrot Jumping Sumo voor bewaking of spionage is strikt verboden en kan wettelijk worden bestraft. Zorg ervoor dat uw gebruik van de ingebouwde camera’s van de Parrot Skycontroller voldoet aan de wetgeving ten aanzien van privacybescherming. Batterij Lees het volledige instructieblad van deze batterij. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot permanente schade aan de batterij en de omgeving daarvan en kan verwondingen veroorzaken. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde LiPo-lader. Gebruik altijd een LiPo-lader met balancer of een LiPo-balancer. Nooit opladen via een ontladingskabel. Nooit traag opladen, of met een spanning lager dan 2,5 V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger worden dan 60°C (140°F). Nooit de kabels van de behuizing losmaken of veranderen, of de cellen doorboren. Nooit op brandbare materialen plaatsen of zonder toezicht laten tijdens het opladen. Altijd opladen op een brandveilige plaats. Altijd controleren of de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij. Altijd buiten het bereik van kinderen houden. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand, ontploffingen of andere gevaren veroorzaken. De aansluitingen van de batterij mogen niet kortgesloten worden. Het product mag alleen worden aangesloten op hardware van klasse II met het hiernaast afgebeelde symbool. Garantie Onverminderd de wettelijke garantie, geeft Parrot voor de Parrot Skycontroller een contractuele garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De garantie gaat in op de aankoopdatum (met uitzondering van slijtdelen, waarvoor een garantie van 6 maanden geldt) en kan worden opgeëist door het aankoopbewijs (factuur, kassabon) aan de verkoper te tonen. Zie de volledige handleiding op www.parrot.com, op de ondersteuningspagina van de Parrot Skycontroller, voor informatie over de voorwaarden voor gebruik en uitsluiting van garantie. Algemene informatie 19

Wijzigingen De uitleg en de specificaties in deze gebruikershandleiding worden uitsluitend gegeven ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie was correct bij het ter perse gaan en de grootste zorg werd gewijd aan de samenstelling ervan, om u zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Parrot S.A. kan echter niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of toevallig verlies van gegevens voortvloeiend uit een fout of weglating in dit document. Parrot S.A. behoudt zich het recht voor het product of de gebruikershandleiding te wijzigen of verbeteren zonder enige beperking en zonder verplichting om de gebruiker daarover te informeren. In het kader van de aandacht die Parrot S.A. schenkt aan de verbetering van onze producten, kan het product dat u hebt gekocht enigszins verschillen van het in dit document beschreven product. In dat geval kunt u misschien een nieuwe versie van de elektronische gebruikershandleiding vinden op de website www.parrot.com. Hoe dit product te recycleren Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Scheid dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen over hoe en waar ze dit product zo kunnen afvoeren dat het op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt. Bedrijven worden verzocht contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden in het verkoopcontract te raadplegen. Het product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid. Conformiteitverklaring Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart onder haar exclusieve verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321 volgens de bepalingen van de richtlijn R&TTE 1999/5/EC, en de richtlijn met betrekking tot algemene veiligheid van producten 2001/95/CE en de RoHS-richtlijn 2011/65/CE. 20 Algemene informatie

Gedeponeerde handelsmerken Parrot, Parrot Skycontroller zijn gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Parrot SA. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play is een merk van Google Inc. De naam Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik daarvan door Parrot S.A. gebeurt onder licentie. Alle andere merken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Algemene informatie 21