Parrot Jumping Sumo Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

Gebruikershandleiding

Index Voordat .......................................................................................................................................................4 u begint De ...........................................................................................................................................................................................................4 batterij opladen De ...........................................................................................................................................................................................................5 Parrot Jumping Sumo in- en uitschakelen De ...........................................................................................................................................................................................................5 applicatie downloaden Een...........................................................................................................................................................................................................5 smartphone aansluiten Besturen.......................................................................................................................................................6 Besturingsmodus ...........................................................................................................................................................................................................6 Standen ...........................................................................................................................................................................................................6 Rijden ...........................................................................................................................................................................................................7 Springen ...........................................................................................................................................................................................................7 Wegstoten ...........................................................................................................................................................................................................8 Voorgeprogrammeerde ...........................................................................................................................................................................................................8 stunten Batterij ...........................................................................................................................................................................................................8 Foto's ...........................................................................................................................................................................................................8 Video's ...........................................................................................................................................................................................................9 Instellingen .......................................................................................................................................................11 Besturen ...........................................................................................................................................................................................................11 Snelheid ...........................................................................................................................................................................................................11 Audio ...........................................................................................................................................................................................................11 Productnaam ...........................................................................................................................................................................................................11 Wi-Fi ...........................................................................................................................................................................................................12 Versies ...........................................................................................................................................................................................................12 Routeplan .......................................................................................................................................................13 Een...........................................................................................................................................................................................................13 routeplan opstellen De ...........................................................................................................................................................................................................15 routeplannen beheren Algemene informatie .......................................................................................................................................................16 Voorzorgsmaatregelen ...........................................................................................................................................................................................................16 en onderhoud Waarschuwing ...........................................................................................................................................................................................................16 in verband met privacy Batterij ...........................................................................................................................................................................................................16 Garantie ...........................................................................................................................................................................................................17 Wijzigingen ...........................................................................................................................................................................................................18

Hoe ...........................................................................................................................................................................................................18 dit product te recycleren Verklaring ...........................................................................................................................................................................................................19 van overeenstemming Gedeponeerde ...........................................................................................................................................................................................................19 handelsmerken

Voordat u begint Opmerking: Omwille van de leesbaarheid worden de iPhone®, de iPad® en andere compatibele telefoons of tablets in deze handleiding aangeduid met de term "smartphone". De batterij opladen 1. Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak, waarbij het gedeelte met het label naar beneden wijst. 2. Sluit de Parrot Jumping Sumo aan op uw computer of een USB-lader met behulp van de meegeleverde USB-/ micro-USB-kabel. > Het lampje naast de knop (aangegeven met de pijl op onderstaande afbeelding) wordt rood om aan te geven dat hij wordt opgeladen. Wanneer het laden voltooid is, wordt het lampje groen. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 1,5 uur. Om de batterij te verwijderen: 1. Til voorzichtig het plastic deel rond de batterij omhoog. 2. Trek de batterij eruit met behulp van de haken op de achterkant. 4 Voordat u begint

Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de batterij van de Parrot Jumping Sumo duurzaam meegaat, dient u deze nooit voor de helft in het batterijvak te laten zitten. De Parrot Jumping Sumo in- en uitschakelen Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak of drukop de knop om deParrot Jumping Sumoaan te zetten. Wacht totdat de Parrot Jumping Sumo aangeeft dat hij klaar is voor gebruik en delichtgevende ogen groen worden. Druk op de knop om de Parrot Jumping Sumouit te zetten. De lichtgevende ogen gaan uit. De applicatie downloaden Ga naar de App StoreSM of naar Google PlayTM en download de gratis applicatie FreeFlight 3. Een smartphone aansluiten 1. Zet deParrot Jumping Sumoaan. 2. Laat de smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken: als u een iPhone of een iPad gebruikt, selecteert u Instellingen > Wi-Fi als u een smartphone AndroidTMgebruikt, selecteert uParameters > Draadloos en netwerk > Wi-Fi. 3. Selecteer het netwerk JumpingSumo_xxxxx. 4. Wacht totdat uw smartphone verbinding heeft gemaakt met het Wi-Fi-netwerk van de Parrot Jumping Sumo. De verbinding wordt meestal aangegeven met een Wi- Fi-logo op het scherm van de smartphone. 5. Start de applicatie FreeFlight 3. > Er verschijnt een lijst met MiniDrones in de buurt van uw smartphone. > De verbinding tussen uw smartphone en deParrot Jumping Sumo wordt automatisch tot stand gebracht. Raadpleeg het onderdeel Instellingen > Wi-Fi voor meer informatie. Voordat u begint 5

Besturen Start de applicatie FreeFlight 3 en druk vervolgens op VRIJ PARCOURS om de Parrot Jumping Sumote besturen. Druk op elk gewenst moment op < om terug te keren naar het hoofdmenu. Besturingsmodus Kies voordat u begint de besturingsmodus van de Parrot Jumping Sumo: door de wielen dichter bij elkaar te plaatsen, verkrijgt u een reactieve besturing en kunt u makkelijker overal doorheen glippen door de wielen uit te trekken, verbetert u de stabiliteit. Standen Druk op de knop om in de stand Jumper of Kicker voort te bewegen. Druk gedurende 2 seconden op de knop om in de stand Auto-balance voort te bewegen. In de stand Jumper kunt u sprongen in de lengte en in de hoogte maken. In de stand Kicker kunt u voorwerpen wegduwen die de weg versperren. In de stand Auto-balance 6 Besturen

kunt u het beste bepaalde obstakels overbruggen. Opmerking: Om te voorkomen dat het rubberen loopvlak te snel slijt, raden we u aan om de stand Auto-balance te gebruiken wanneer u over ruwe oppervlaktes rijdt. Rijden Gebruik de linkerjoystick om de Parrot Jumping Sumovooruit of achteruit te bewegen. Houd de linkerjoystick vast en kantel de smartphone naar links of rechts om de Parrot Jumping Sumo naar links of rechts te bewegen. Schuif op het scherm een vinger van het midden van de joystick naar links of naar rechts om een kwartslag naar links of naar rechts te draaien. Schuif een vinger van het midden van de joystick naar boven of naar beneden om een halve draai naar links of naar rechts te maken. Springen Zet de Parrot Jumping Sumo in de stand Jumper om sprongen te maken, daarna: Druk op om een sprong in de hoogte te maken; Druk op om een sprong in de lengte te maken. Opmerking: Bij een bijna lege batterij is het niet mogelijk om sprongen te maken. Voordat u een sprong kunt maken, moet de veer van de Parrot Jumping Sumo worden ingedrukt. Dat kan vlak voor de sprong worden gedaan. In dat geval kan de sprong na enkele seconden worden uitgevoerd. U kunt ook op de sprong vooruitlopen door de knop naar links te verschuiven om de veer in te drukken, terwijl u de Parrot Jumping Sumoblijft gebruiken. Zodra de cursor zich weer in de oorspronkelijke positie bevindt, kunt u: zonder te wachten een sprong in de lengte maken door op te drukken; een sprong in de hoogte maken met aanzienlijk minder wachttijd door te drukken op . De sprongfunctie wordt geblokkeerd zodra u deParrot Jumping Sumo oppakt. Waarschuwing: Laat de Parrot Jumping Sumo niet van een hoogte van meer dan 1 meter vallen. Om het risico op stukgaan te beperken, raden wij u aan om hem met stappen van ongeveer 80 cm naar beneden te laten gaan. Zorg ervoor dat u de Parrot Jumping Sumo niet laat springen terwijl deze zich op een fragiele ondergrond bevindt (bijv. lage glazen tafel). Besturen 7

Wegstoten Plaats de Parrot Jumping Sumo in de stand Kicker om een voorwerp weg te duwen. Voordat u een voorwerp weg kunt duwen, moet de veer van de Parrot Jumping Sumo worden ingedrukt. Dat kan vlak voor de stoot worden gedaan. In dat geval kan de stoot na enkele seconden worden uitgevoerd. U kunt ook op de stoot vooruitlopen door de knop naar links te verschuiven om de veer in te drukken, terwijl u de Parrot Jumping Sumoblijft gebruiken. Zodra de cursor zich weer in de oorspronkelijke positie bevindt, kunt u het voorwerp direct wegduwen. Ga als volgt te werk: 1. Zorg ervoor dat het loopvlak van de Parrot Jumping Sumo contact maakt met het weg te duwen voorwerp. 2. Druk op . De stootfunctie wordt geblokkeerd zodra u deParrot Jumping Sumo oppakt. Voorgeprogrammeerde stunten Druk op Animaties om een verplaatsing of voorgeprogrammeerde stunt te selecteren en uit te voeren. Druk op de knop om een stunt te onderbreken. Batterij Het pictogram geeft het batterijniveau weer van deParrot Jumping Sumo. De autonomie van de Parrot Jumping Sumo is ongeveer 20 minuten. Opmerking: Het aantal sprongen dat wordt uitgevoerd, kan van grote invloed zijn op de autonomie van Parrot Jumping Sumo. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het lampje rood worden en de Parrot Jumping Sumo een reeks piepjes laten horen. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om sprongen te maken. Foto's Indien u uw foto's wilt opslaan op een USB-stick, kunt u een USB- of micro-USB-stick (niet meegeleverd) aansluiten op de Parrot Jumping Sumo met behulp van een USB-/ micro-USB-kabel, indien nodig (niet meegeleverd). Opmerking: Zorg ervoor dat u, voordat u een micro-USB-stick aanschaft, deze qua afmetingen geschikt is voor plaatsing in de Parrot Jumping Sumo (breedte kleiner dan 1,5 cm, hoogte minder dan 2,5 cm). 8 Besturen

Druk op de knop om een foto te nemen. Indien een USB- of micro-USB-stick is aangesloten op de Parrot Jumping Sumo, worden de foto's automatisch hierop opgeslagen. Zo niet, dan worden de foto's opgeslagen in het interne geheugen van de Parrot Jumping Sumo. U kunt enkele honderden foto's in het interne geheugen van de Parrot Jumping Sumoopslaan. Zodra het geheugen vol is, kunt u geen foto's meer nemen. Om een foto over te zetten of te wissen: 1. Druk op <. 2. Druk op om het contextueel menu weer te geven. 3. Druk op intern geheugen. > De lijst met foto's die in het interne geheugen van de Parrot Jumping Sumo zijn opgeslagen, verschijnt in beeld. 4. Selecteer een of meerdere foto's. 5. Druk op Overdracht om de foto's over te zetten op uw smartphone of op Wissen. > Indien u de geselecteerde foto's wilt overzetten op uw smartphone, zal er een popup verschijnen met de vraag of u ze wilt verwijderen uit het interne geheugen van Parrot Jumping Sumo. Video's Sluit een USB- of een micro-USB-stick (niet meegeleverd) aan op de Parrot Jumping Sumo, indien nodig met behulp van een USB-/ micro-USB-kabel (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat de USB-stick die op de Parrot Jumping Sumo is aangesloten, beschikt over minimaal 100Mo vrije geheugenruimte. Opmerking: Zorg ervoor dat, voordat u een micro-USB-stick aanschaft, deze qua afmetingen geschikt is voor plaatsing in de Parrot Jumping Sumo (breedte kleiner dan 1,5 cm, hoogte minder dan 2,5 cm). Druk op de knop om te beginnen met een video-opname of om deze te stoppen. Het pictogram knippert tijdens de video-opname. Besturen 9

Om een video over te zetten of te wissen: 1. Druk op <. 2. Druk op om het contextueel menu weer te geven. 3. Selecteer uw USB-stick. > De lijst met video's die met de Parrot Jumping Sumo zijn gemaakt, verschijnt in beeld. 4. Selecteer een of meerdere video's. 5. Druk op Overdracht om de video's over te zetten op uw smartphone of op Wissen. > Indien u de geselecteerde video's wilt overzetten op uw smartphone, zal er een popup verschijnen met de vraag of u ze wilt verwijderen van uw USB-stick. Opmerking: Indien bij het starten van de Parrot Jumping Sumo een USB- of micro- USB-stick is aangesloten, zal op het moment dat u op Vrij parcoursdrukt de videoopname automatisch starten. 10 Besturen

Instellingen Druk op om naar het instellingenmenu te gaan van de Parrot Jumping Sumo. Druk op elk gewenst moment op om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Besturen Gebruik de optie Maximale rotatie om de snelheid van de maximale rotatie van de Parrot Jumping Sumoin te stellen. lndien deze waarde laag is, moet de smartphone ver gekanteld worden om de Parrot Jumping Sumote laten draaien. Indien deze waarde hoog is, is een lichte kanteling voldoende. Gebruik de optie Neutrale rotatiezone om de minimale kantelhoek te bepalen, voordat de rotatie begint. Snelheid Gebruik de optie Maximale snelheid om de maximale snelheid van de Parrot Jumping Sumote bepalen. Gebruik de optie Neutrale snelheidszone om de gevoeligheid van de joystick in te stellen. Indien deze waarde laag is, is een lichte beweging van de vinger op de linkerjoystick voldoende om de Parrot Jumping Sumovooruit of achteruit te bewegen. Indien deze waarde hoog is, is een krachtigere beweging van de vinger noodzakelijk. Audio Selecteer de persoonlijkheid van deParrot Jumping Sumo en stel het geluidsvolume in. Productnaam Met de optie Productnaamkunt u de naam wijzigen waaronder de Parrot Jumping Sumo door uw smartphone en overige wifi-randapparaten wordt herkend. De naamswijziging zal pas actief worden, nadat u de Parrot Jumping Sumoopnieuw heeft opgestart. Opmerking: De netwerknaam van de Parrot Jumping Sumo mag alleen letters, cijfers en underscores (_) bevatten. De naam mag niet meer dan 32 tekens bevatten. Instellingen 11

Wi-Fi Raadpleeg voordat u begint de handleiding (of technische specificaties) van uw smartphone om te kijken of deze de 5GHz Wi-Fi-breedbandverbinding ondersteunt. Is dit niet het geval, gebruik dan uitsluitend de 2.4 GHz Wi-Fi-breedband. De 5GHz Wi-Fi-breedband zorgt in het algemeen voor betere prestaties van de Parrot Jumping Sumo, de 2.4 GHz Wi-Fi-breedband loopt vaker vast. Met de lokalisatieparameters kunnen de Wi-Fi-parameters worden aangepast naar gelang de wetgeving in het betreffende land. Afhankelijk van de modus (binnen of buiten) en het geselecteerde land kunnen bepaalde opties niet beschikbaar zijn. In sommige landen is bijvoorbeeld het gebruik van de 5GHz-Wi-Fi-breedband in de modus "buiten" niet toegestaan. In de automatische modus selecteert de FreeFlight 3 automatisch een kanaal naar gelang het land, de modus (binnen of buiten), de geselecteerde Wi-Fi- breedbandverbindingen en de belasting van de kanalen. Mocht er zich een probleem voordoen met betrekking tot de kwaliteit van de Wi-Fi-verbinding: 1. Selecteer de modusHandmatig. 2. Selecteer een niet-overbelast kanaal waarbij u zich baseert op: elke curve die een toegangspunt weergeeft en de hoogte van de curve die de sterkte van het signaal aangeeft. Kies bij voorkeur een kanaal waarbij geen curves zichtbaar zijn en waarbij de sterkte van het signaal zwak is. Het aantal keer dat de lichtgevende ogen van de Parrot Jumping Sumo groen knipperen (2 of 5), geeft aan welke Wi-Fi-breedbandverbinding wordt gebruikt (2.4 GHz of 5 GHz). Indien uw smartphone de 5GHz Wi-Fi-breedband niet ondersteunt, heeft u de mogelijkheid om het netwerk dat door de Parrot Jumping Sumo wordt gegenereerd over te zetten naar 2.4 GHz Wi-Fi-breedband zonder gebruik van de applicatie. Hiervoor dient u 3 seconden op de knop te drukken. Versies Het scherm Algemene informatie kan het volgende weergeven: het versienummer van de applicatie FreeFlight 3 die op uw smartphone geïnstalleerd is; het versienummer van de firmware die op uw Parrot Jumping Sumo geïnstalleerd is; de hardwareversie van uw Parrot Jumping Sumo. 12 Instellingen

Routeplan Met de functie Routeplan kunt u een parcours voor de Parrot Jumping Sumoprogrammeren en opslaan. Druk op Routeplanom naar deze functie te gaan. Druk op elk gewenst moment op < om terug te keren naar het hoofdmenu. Het routeplan wordt automatisch opgeslagen. Een routeplan opstellen Opmerking: U kunt routeplannen opstellen zonder dat u verbonden bent met een Parrot Jumping Sumo. N° Beschrijving 1 Lijst met acties Verschuif uw vinger naar links of naar rechts om de beschikbare acties te bekijken. 2 Schematische weergave van de omgeving waarbinnen de Parrot Jumping Sumo Routeplan 13

zal bewegen Elk vierkant vertegenwoordigt een zone van 1 m2. Schuif uw vingers uit elkaar op de plattegrond om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen. 3 Geplande acties in uw routeplan 4 Traject van de Parrot Jumping Sumo Druk op een actie en verschuif deze naar de rechterkolom om hem toe te voegen aan het routeplan. Het bijbehorende traject wordt weergegeven in de omgeving. Op uw routeplan: druk op een actie om de parameters te wijzigen; druk gedurende 2 seconden op een actie en breng deze naar een nieuwe plek om de volgorde van de acties binnen uw routeplan te wijzigen. Actie van de Parrot Jumping Sumo Pictogram Parameter(s) / opmerkingen Voortbewegen Bepaal de af te leggen afstand Een cirkelvormig traject volgen Bepaal de cirkel waarbinnen het cirkelvormig traject moet worden afgelegd. In onderstaand voorbeeld om van punt A naar B te gaan: de parameter Hoek dient de waardeα te hebben (in graden) de parameter Straal dient de waarde r hebben (in meters) De snelheid wijzigen Opmerking: U kunt binnen het routeplan meerdere acties van het type snelheid opnemen met verschillende waarden. Stoppen Bepaal de tijdsduur voor het stoppen Een foto nemen Filmen Om het filmen te stoppen, maakt u nog een actie van het typeFilmen 14 Routeplan

aan en selecteert u Off De stand wijzigen Raadpleeg het onderdeel Standen voor meer informatie.. Een sprong maken, een voorwerp wegduwen en de veer indrukken De kleur en lichtsterkte van de ogen wijzigen Selecteer de ogen en bepaal de lichtsterkte van het geselecteerde oog. Om de ogen uit te schakelen, maakt u een actie aan met de lichtsterkte 0%. Een voorgeprogrammeerde stunt uitvoeren Selecteer het type stunt. Druk op om het parcours te starten. De routeplannen beheren Terwijl u bezig bent met het bepalen van een routeplan, zal deze automatisch worden opgeslagen. Druk op om naar de lijst met routeplannen te gaan en de datum en het tijdstip waarop deze zijn opgeslagen en de tijdsduur weer te geven. Druk op om de naam van een routeplan te wijzigen. Druk op om een routeplan te wissen. Druk op van boven naar rechts om een nieuw routeplan te maken. Routeplan 15

Algemene informatie Voorzorgsmaatregelen en onderhoud De Parrot Jumping Sumo is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Gebruik van de Parrot Jumping Sumo in bepaalde openbare ruimten (zoals stations of vliegvelden) of op de openbare weg is niet toegestaan. Vergewis er u van dat het gebruik van de Parrot Jumping Sumo toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt. Het wordt aanbevolen de Parrot Jumping Sumo binnenshuis te gebruiken. Wanneer er zand of stof in de Parrot Jumping Sumo binnendringt, kan de werking daardoor permanent belemmerd worden. Zet de Parrot Jumping Sumo niet op water of vochtige oppervlakken. Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Laat de Parrot Jumping Sumo niet in de zon staan. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken. Richt het springmechanisme of een door het mechanisme in beweging gebracht voorwerp niet op een persoon of dier. Risico op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidshalve worden weggegooid. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires. Waarschuwing in verband met privacy Het zonder toestemming opnemen en verspreiden van beelden van personen kan een inbreuk op het imago en de privacy vormen en u kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Vraag om toestemming voordat u personen filmt, vooral als u de opnamen wilt bewaren en/of uw video’s via internet of andere media wilt verspreiden. Verspreid geen vernederende beelden of beelden die afbreuk kunnen doen aan de reputatie of de waardigheid van een persoon. Gebruik van de Parrot Jumping Sumo voor bewaking of spionage is strikt verboden en kan wettelijk worden bestraft. Zorg ervoor dat uw gebruik van de ingebouwde camera’s van de Parrot Jumping Sumo voldoet aan de wetgeving ten aanzien van privacybescherming. Batterij Lees het volledige instructieblad van deze batterij. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot permanente schade aan de batterij en de omgeving daarvan en kan verwondingen veroorzaken. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde LiPo-lader. 16 Algemene informatie

Gebruik altijd een LiPo-lader met balancer of een LiPo-balancer. Nooit opladen via een ontladingskabel. Nooit traag opladen, of met een spanning lager dan 2,5 V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger worden dan 60°C (140°F). Nooit de kabels van de behuizing losmaken of veranderen, of de cellen doorboren. Nooit op brandbare materialen plaatsen of zonder toezicht laten tijdens het opladen. Altijd opladen op een brandveilige plaats. Altijd controleren of de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij. Altijd buiten het bereik van kinderen houden. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand, ontploffingen of andere gevaren veroorzaken. De aansluitingen van de batterij mogen niet kortgesloten worden. Het product mag alleen worden aangesloten op hardware van klasse II met het hiernaast afgebeelde symbool. Garantie Onverminderd de wettelijke waarborg en de toepassing van artikels L -211-4, L 211-5 en L211-12 van de consumptiecode en artikels 1641 tot 1646 van het Frans burgerlijk wetboek, geeft PARROT een contractuele waarborg voor een duur van 12 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum door de gebruiker (behalve slijtonderdelen gewaarborgd 6 maanden), dat de Parrot Jumping Sumo vrij is van materiaal- en vervaardigingsdefecten, bij voorlegging van het aankoopbewijs (datum, aankoopplaats, serienummer van het product) aan de verkoper of Parrot. Tijdens de contractuele waarborgperiode zal het defecte product teruggestuurd worden naar de naverkoopdienst van de verkoper in zijn oorspronkelijk verpakking. Na inspectie van het product zal PARROT, naar zijn eigen totale discretie, overgaan tot de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel of product, met uitsluiting van enige andere vergoeding. De waarborg dekt niet: - Defecten te wijten aan een wijziging of de verslechtering van het product veroorzaakt door een val of een accidentele schok, - Defecten te wijten aan abnormaal gebruik van het product, of een montage van onderdelen, die niet conform is aan de voorschriften en instructies geleverd door PARROT in deze bijsluiter of op de website www.parrot.com, de verpersoonlijking van de Parrot Jumping Sumo door de gebruiker, - Defecten te wijten aan een reparatie uitgevoerd door de gebruiker of een ongeoorloofde derde partij, buiten de vervanging van stukken geleverd door PARROT, - De defecten veroorzaakt door stukken niet geleverd door PARROT in de oorspronkelijke verpakking, - of het gebruik van stukken die niet door PARROT goedgekeurd zijn, in het bijzonder Algemene informatie 17

het gebruik van batterijen niet goedgekeurd door PARROT zoals de authentieke batterij, - Defecten te wijten aan enige andere reden dan een materiaal- of vervaardigingsdefect, - Een progressieve verzwakking met de tijd van de capaciteit van de oplaadbare batterij PARROT (086x) die geen materiaal- of vervaardigingsdefect van het product is. Enig product dat na analyse niet defect blijkt te zijn, zal naar de afzender terug gestuurd worden op zijn/haar kosten, met toevoeging van een vast bedrag om de kosten van de PARROTtesten te dekken. Na het verstrijken van de periode van 12 maanden of als het defect niet gedekt wordt door de garantie, kan elk defect product teruggestuurd worden naar het klantenserviceplatform van PARROT, voor herstel of vervanging van het defecte onderdeel, op kosten van de koper en na acceptatie van de bijbehorende prijsopgave. Op apart verkochte onderdelen – met uitzondering van slijtageonderdelen (bv. batterijen) – rust een garantie van 12 maanden onder dezelfde voorwaarden als die hierboven zijn beschreven. De waarborg dekt de schade aan andere producten niet, met inbegrip van uitrustingen gebruikt om de Parrot Jumping Sumo te doen werken. Wijzigingen De uitleg en de specificaties in deze gebruikershandleiding worden uitsluitend gegeven ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie was correct bij het ter perse gaan en de grootste zorg werd gewijd aan de samenstelling ervan, om u zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Parrot S.A. kan echter niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of toevallig verlies van gegevens voortvloeiend uit een fout of weglating in dit document. Parrot S.A. behoudt zich het recht voor het product of de gebruikershandleiding te wijzigen of verbeteren zonder enige beperking en zonder verplichting om de gebruiker daarover te informeren. In het kader van de aandacht die Parrot S.A. schenkt aan de verbetering van onze producten, kan het product dat u hebt gekocht enigszins verschillen van het in dit document beschreven product. In dat geval kunt u misschien een nieuwe versie van de elektronische gebruikershandleiding vinden op de website www.parrot.com. Hoe dit product te recycleren Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Scheid 18 Algemene informatie

dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen over hoe en waar ze dit product zo kunnen afvoeren dat het op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt. Bedrijven worden verzocht contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden in het verkoopcontract te raadplegen. Het product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid. Verklaring van overeenstemming Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart geheel op eigen verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN71- 3, EN62115, EN62321 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 1999/5/EG, richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot de algemene productveiligheid en richtlijn RoHS 2011/65/EG. Gedeponeerde handelsmerken Het merk en de logo’s van Parrot zijn geregistreerde handelsmerken van PARROT SA. iPhone en iPad zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play en Android zijn merken van Google Inc. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Alle andere merken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Algemene informatie 19