Parrot Jumping Night Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

Jumping Night Drone BUZZ DIESEL MARSHALL Handleiding

Inhoudsopgave Voordat .......................................................................................................................................................4 u begint De ...........................................................................................................................................................................................................4 batterij opladen De ...........................................................................................................................................................................................................5 app downloaden De ...........................................................................................................................................................................................................5 Jumping Night Drone in- en uitschakelen Een ...........................................................................................................................................................................................................5 smartphone met de MiniDrone verbinden Besturing.......................................................................................................................................................6 Beschrijving ...........................................................................................................................................................................................................7 van het besturingsscherm Plaats ...........................................................................................................................................................................................................8 van de wielen Standen ...........................................................................................................................................................................................................8 van de MiniDrone Rijden ...........................................................................................................................................................................................................8 Springen ...........................................................................................................................................................................................................9 Wegstoten ...........................................................................................................................................................................................................9 Voorgeprogrammeerde ...........................................................................................................................................................................................................10 stunten Batterij ...........................................................................................................................................................................................................10 Lichteffecten ...........................................................................................................................................................................................................11 Praten ...........................................................................................................................................................................................................11 via de MiniDrone Foto's ...........................................................................................................................................................................................................12 Video's ...........................................................................................................................................................................................................12 Foto's ...........................................................................................................................................................................................................12 en video's terugzetten Instellingen .......................................................................................................................................................13 Media-instellingen ...........................................................................................................................................................................................................13 Besturingsinstellingen ...........................................................................................................................................................................................................13 Snelheidsinstellingen ...........................................................................................................................................................................................................13 Laadinstellingen ...........................................................................................................................................................................................................14 Netwerkinstellingen ...........................................................................................................................................................................................................14 Informatie ...........................................................................................................................................................................................................15 Routeplan .......................................................................................................................................................16 Een ...........................................................................................................................................................................................................16 routeplan opstellen De ...........................................................................................................................................................................................................18 routeplannen beheren Updates.......................................................................................................................................................19 Algemene informatie .......................................................................................................................................................20

Voorzorgsmaatregelen ...........................................................................................................................................................................................................20 en onderhoud Waarschuwing ...........................................................................................................................................................................................................20 in verband met de privacybescherming Batterij ...........................................................................................................................................................................................................20 Garantie ...........................................................................................................................................................................................................21 Wijzigingen ...........................................................................................................................................................................................................21 Hoe ...........................................................................................................................................................................................................21 dit product te recyclen Verklaring ...........................................................................................................................................................................................................21 van overeenstemming Geregistreerde ...........................................................................................................................................................................................................22 handelsmerken

Voordat u begint De batterij opladen 1. Plaats de accu in het daarvoor bestemde vak (foto A en B). Het driehoekje op de batterij geeft de bovenkant aan. De punt van de driehoek wijst in de plaatsingsrichting van de batterij. 2. Sluit de MiniDrone aan (foto C en D): · Met een lader met een vermogen van minimaal 2,4 A bedraagt de laadtijd ongeveer 25 minuten. · Met een computer en een USB-kabel bedraagt de laadtijd ongeveer 1 uur en 30 minuten. > Het lampje naast de knop on/off licht rood op om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Na afloop van het laden wordt het lampje groen. Om de batterij te verwijderen: 1. Til voorzichtig het plastic deel rond de batterij omhoog. 2. Trek de batterij eruit met behulp van de haken op de achterkant. 4 Voordat u begint

Om ervoor te zorgen dat de batterij goed in de MiniDrone blijft zitten, mag u deze nooit half uit het batterijvak laten steken. De app downloaden SM TM Ga naar de App Store of Google Play en download de gratis app FreeFlight3. De Jumping Night Drone in- en uitschakelen Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak of druk op de knop On/Off om deMiniDroneaan te zetten. De knop on/off bevindt zich op de kop van de MiniDrone, naast het lampje. Druk op de knop on/off om de MiniDrone uit te zetten. De lichtgevende ogen gaan uit. Een smartphone met de MiniDrone verbinden ® 1. Laat de smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi -netwerken: · Als u een iPhone of een iPad gebruikt, selecteert u Instellingen > Wi-Fi. · Als u een Android TM -smartphone gebruikt, selecteert u Instellingen > Draadloos en netwerk > Wi-Fi. 2. Selecteer het netwerk van de MiniDrone. 3. Wacht tot uw smartphone verbinding gemaakt heeft met het Wi-Fi-netwerk van de MiniDrone. De verbinding wordt meestal aangegeven met een Wi-Fi-logo op het scherm van de smartphone. 4. Start de app FreeFlight3. > De verbinding tussen de smartphone en de MiniDrone komt automatisch tot stand. Er verschijnt een pop-up met de melding "Status verzenden" en vervolgens "Verbonden". De MiniDrone draait om zijn as en geeft een aantal pieptonen af. Druk op en selecteer vervolgens de naam van uw MiniDrone in de lijst als uw smartphone niet automatisch verbinding maakt met de MiniDrone. Zie het gedeelte Instellingen > Wi-Fi voor meer informatie. Voordat u begint 5

Besturing 1. Start de app FreeFlight3. > Het hoofdscherm verschijnt. 2. Druk op Vrij parcours om de MiniDrone besturen. Druk op Spraakbesturing om de MiniDrone in de modus Walkietalkie te besturen. Zie voor meer informatie het gedeelte Praten via de MiniDrone. > Het besturingsscherm verschijnt. U kunt altijd op < drukken om naar het hoofdmenu terug te keren. 6 Besturing

Beschrijving van het besturingsscherm Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving 1 Terug naar het vorige scherm 9 Sprong in de lengte 2 Instellingen 10 Rechter joystick 3 Actie wordt gestopt 11 Positie van de MiniDrone Walkietalkie Voorgeprogrammeerde 4 (Alleen in de modus 12 stunten Spraakbesturing) 5 Video-opname 13 Wifi-signaal 6 Foto 14 Lichteffecten Oortelefoon aangesloten of 7 Linker joystick 15 niet 8 Sprong in de hoogte 16 Batterijniveau Besturing 7

Plaats van de wielen Kies voordat u begint de besturingsmodus van de MiniDrone: · Door de wielen dichter bij elkaar te plaatsen, krijgt u een alerte besturing en kunt u makkelijker overal doorheen glippen · Door de wielen uit elkaar te plaatsen verbetert u de stabiliteit. Standen van de MiniDrone Druk op de knop om de stand Jumper of Kicker te activeren. Druk gedurende 2 seconden op de knop om de stand Auto-balance te activeren. Druk eenmaal op om in de normale modus terug te keren. In de stand Jumper kunt u sprongen in de lengte en in de hoogte maken. Om de kickermodus in te schakelen drukt u eenmaal op . In de stand Kicker kunt u voorwerpen wegduwen die de weg versperren. In de stand Auto-balance kunt u bepaalde obstakels beter overbruggen. Om te voorkomen dat het rubberen loopvlak te snel slijt, raden we aan om de stand Auto-balance te gebruiken wanneer u over ruwe oppervlaktes rijdt. Rijden Gebruik de linker joystick om de MiniDrone vooruit of achteruit te sturen. Houd de linker joystick vast en kantel de smartphone naar links of rechts om de MiniDrone naar links of rechts te bewegen. Schuif met een vinger van het midden van de joystick naar of om een kwartslag naar links of naar rechts te draaien. Schuif met een vinger van het midden van de joystick naar om een halve slag naar rechts te draaien. Schuif met een vinger vanuit het midden naar boven om de voorgeprogrammeerde stunt uit te voeren. Zie voor meer informatie het gedeelte Voorgeprogrammeerde stunten. 8 Besturing

Springen Zet de MiniDrone in de stand Jumper om sprongen te maken, daarna: · Druk op om een sprong in de hoogte te maken. · Druk op om een sprong in de lengte te maken. Voordat u een sprong kunt maken, moet de veer van de MiniDrone worden ingedrukt. Dat kan vlak voor de sprong worden gedaan. In dat geval kan de sprong na enkele seconden worden uitgevoerd. U kunt ook op de sprong vooruitlopen door de knop naar links te verschuiven om de veer in te drukken, terwijl u de MiniDroneblijft gebruiken. Zodra de schuifknop zich weer in de oorspronkelijke positie bevindt, kunt u: · zonder wachttijd een sprong in de lengte maken door op te drukken ; · na een aanzienlijk verkorte wachttijd een sprong in de hoogte maken door op te drukken. De springfunctie wordt geblokkeerd zodra u de MiniDrone oppakt. Laat de MiniDrone niet springen op een breekbare ondergrond (zoals een lage glazen tafel). Bij een bijna lege batterij is het niet mogelijk om sprongen te maken. Wegstoten Zet de MiniDrone in de stand Kicker om een voorwerp weg te duwen. Druk daartoe eenmaal op . Voordat u een voorwerp weg kunt duwen, moet de veer van de MiniDrone worden ingedrukt. Dat kan vlak voor de stoot worden gedaan. In dat geval kan de stoot na enkele seconden worden uitgevoerd. U kunt ook op de stoot vooruitlopen door de knop naar links te verschuiven om de veer in te drukken, terwijl u de MiniDrone blijft gebruiken. Zodra de schuifknop zich weer in de oorspronkelijke positie bevindt, kunt u het voorwerp direct wegduwen. Ga als volgt te werk: 1. Zorg ervoor dat het loopvlak van de MiniDrone contact maakt met het weg te duwen voorwerp. 2. Druk op . De Kick-functie wordt geblokkeerd zodra u de MiniDrone oppakt. Besturing 9

Voorgeprogrammeerde stunten Druk op om de lijst met voorgeprogrammeerde stunts weer te geven. Picto Naam Beschrijving gram Schudbewegin De MiniDrone maakt een kwartslag naar rechts, naar g links en weer naar rechts. Metronoom De MiniDrone draait om zijn as naar rechts en vervolgens naar links. Slalom De MiniDrone maakt een slalom Golfbeweging De MiniDrone schakelt in de modus auto-balance en keert weer in de uitgangsstand terug. Rotatie De MiniDrone draait gedurende twee seconden om zijn as. Springtol De MiniDrone draait om zijn as en maakt vervolgens een sprong. Toets De MiniDrone slaat met zijn mechanische arm tegen de grond Druk op de toets om een stunt te onderbreken. Schuif uw vinger van het midden van de linker joystick naar boven om de laatst geselecteerde voorgeprogrammeerde stunt te starten. Druk op het bijbehorende pictogram om de gewenste stunt te starten. Batterij Het pictogram geeft het batterijniveau van deMiniDrone weer. De batterijduur van de MiniDrone bedraagt ongeveer 20 minuten. Het aantal sprongen is van invloed zijn op de batterijduur van de MiniDrone. 10 Besturing

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het lampje rood en laat de MiniDrone een aantal pieptonen horen. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om sprongen te maken. Lichteffecten Druk op om de lijst met lichteffecten van de koplampen van de MiniDrone te tonen. Duw de schuifknop op het midden van het scherm naar boven of naar beneden om de lichtsterkte van de koplampen te vergroten of verkleinen. Druk op om de koplampen te laten knipperen. Druk op om de lichtsterkte voortdurend te laten vari ëren. Druk op om de lijst met lichteffecten te sluiten. Praten via de MiniDrone Via de ingebouwde luidsprekers en microfoon kunt u via de MiniDrone praten (Walkietalkie-modus). Druk daartoe op Spraakbesturing op het hoofdscherm van de FreeFlight3, of druk op het pictogram . 1. Sluit een oortelefoon op uw smartphone aan. > Het pictogram rechts onder op het scherm wordt . 2. Druk op . > Het pictogram wordt blauw. 3. Praat in de microfoon van uw oortelefoon. De MiniDrone brengt uw stem over. > De video-opname wordt be ëindigd. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een video op te nemen en de modus Walkietalkie te activeren. Wanneer u de video-opname start , wordt het geluid dat de MiniDrone op zijn route heeft vastgelegd, in het videobestand opgeslagen. Zie voor informatie over het terugzetten van het videobestand Foto s en video s ' ' terugzetten. In de modus Spraakbesturing , wordt de video-opname stopgezet, maar via de op uw smartphone aangesloten oortelefoon kunt u met de MiniDrone communiceren. Besturing 11

Foto's Druk op de knop om een foto te nemen. ' Foto s worden in het interne geheugen van de MiniDrone opgeslagen. Als het geheugen vol is verschijnt er een waarschuwingsbericht. Er kunnen dan geen foto s ' meer worden genomen. Video's De video-opname start automatisch wanneer u op Start drukt. Het pictogram knippert tijdens de video-opname. Druk op om de video-opname te stoppen. ' Video s worden in het interne geheugen van de MiniDrone opgeslagen. Als het geheugen vol is verschijnt er een waarschuwingsbericht. Er kunnen dan geen ' video s meer worden opgenomen. Het is niet mogelijk om een video op te nemen en de modus Walkietalkie tegelijkertijd te activeren. Wanneer u een video begint op te nemen of de modus walkietalkie start, stopt de andere functie automatisch. Foto's en video's terugzetten ' Om foto s terug te zetten, moet uw smartphone verbonden zijn met de MiniDrone. x 1. Open het conte tmenu. Ga als volgt te werk: · Als het besturingsscherm geopend is, drukt u op en daarna op . · Als het hoofdscherm geopend is, drukt u op . 2. Druk op Intern geheugen. ' ' > De lijst met foto s en video s die in het interne geheugen van de MiniDrone zijn opgeslagen, wordt weergegeven. 3. Selecteer een of meerdere foto s en/of video s. ' ' ' 4. Druk op Overzetten om de foto s op uw smartphone over te zetten of druk op Verwijderen. ' > Als u de geselecteerde foto s wilt overzetten, verschijnt er een pop-up met de vraag of u ze wilt verwijderen uit het interne geheugen van MiniDrone. 12 Besturing

Instellingen Druk op om het instellingenmenu van de MiniDrone te openen. U kunt altijd op drukken om de fabrieksinstellingen terug te zetten. Daardoor ' ' worden tevens de routeplannen, foto s en video s gewist uit het interne geheugen van de MiniDrone. U kunt de fabrieksinstellingen ook buiten de toepassing om terugzetten. Zet daartoe de MiniDrone aan en druk gedurende 12 seconden op de knop on/off. Media-instellingen Gebruik de optie Hoofdvolume om het geluidsvolume van de MiniDrone te regelen. Dat volume heeft betrekking op het geluid van de animaties en de audio van de modus (walkietalkie). Met de optie Automatisch opnemen kunt u de video-opname al dan niet laten beginnen wanneer op Start wordt gedrukt. Besturingsinstellingen Gebruik de optie Maximale rotatie om de x ma imale draaisnelheid van de MiniDrone in te stellen. Als deze waarde laag is, moet de smartphone ver gekanteld worden om de MiniDronete laten draaien. Indien deze waarde hoog is, is een lichte kanteling voldoende. Gebruik de optie Neutrale rotatiezone om de minimale kantelhoek te bepalen, voordat de rotatie begint. Snelheidsinstellingen x Gebruik de optie Maximale snelheid om de ma imale snelheid van de MiniDrone te bepalen. Gebruik de optie Neutrale snelheidszone om de gevoeligheid van de joystick in te stellen. Indien deze waarde laag is, is een lichte beweging van de vinger op de linker joystick voldoende om de MiniDronevooruit of achteruit te sturen. Indien deze waarde hoog is, is een krachtigere beweging van de vinger noodzakelijk. Instellingen 13

Laadinstellingen In het scherm Laadinstellingen worden de laatste laadmethode en het laadniveau van de batterij van de MiniDrone weergegeven. Netwerkinstellingen Met de optie Productnaam kunt u de naam wijzigen waaronder de MiniDrone door uw smartphone en overige wifi-randapparaten wordt herkend. De naamswijziging wordt pas actief als u de MiniDroneopnieuw heeft opgestart. De netwerknaam van de MiniDrone mag alleen letters, cijfers en underscores (" ") _ bevatten. De naam mag niet meer dan 32 tekens bevatten. Controleer in de handleiding (of technische specificaties) van uw smartphone of deze de 5 GHz Wi-Fi-band ondersteunt. Is dat niet het geval, gebruik dan uitsluitend de Wi-Fi-band van 2,4 GHz. De 5 GHz Wi-Fi-breedband zorgt in het algemeen voor betere prestaties van de MiniDrone, de 2,4 GHz Wi-Fi-breedband is vaak overbelast. In het veld Landkeuze kunt u het land selecteren waarin u zich bevindt. Activeer de optie Buiten als u de MiniDrone buiten gebruikt. Deactiveer de optie als u hem binnen gebruikt. Afhankelijk van de modus (binnen of buiten) en het geselecteerde land kunnen bepaalde opties niet beschikbaar zijn. In sommige landen is bijvoorbeeld het ' gebruik van de 5 GHz-wifi-band in de modus buiten niet toegestaan. ' In de automatische modus selecteert de FreeFlight3 automatisch een kanaal afhankelijk van het land, de modus (binnen of buiten), de geselecteerde Wi-Fi- band en de belasting van de kanalen. Mocht er zich een probleem voordoen met betrekking tot de kwaliteit van de Wi-Fi-verbinding: 1. Selecteer de modusHandmatig. 2. Selecteer een niet-overbelast kanaal op basis van de informatie in het diagram: elke curve geeft een toegangspunt weer en de hoogte van de curve geeft de signaalsterkte aan. Kies bij voorkeur een kanaal waarbij geen curves zichtbaar zijn en waarbij de sterkte van het signaal zwak is. 14 Instellingen

Het aantal keer dat de lichtgevende ogen van de MiniDrone groen knipperen (2 of 5), geeft aan welke Wi-Fi-breedbandverbinding wordt gebruikt (2,4 GHz of 5 GHz). Als de MiniDrone niet in het Wifi-menu van uw smartphone verschijnt, maakt uw MiniDrone waarschijnlijk gebruik van de 5 GHz-band. Druk in dat geval 5 seconden op de knop on/off om handmatig de Wi-Fi-band van 2,4 GHz in te stellen. Informatie Het scherm Algemene informatie kan het volgende weergeven: · ï het versienummer van de app FreeFlight3 die op uw smartphone ge nstalleerd is ; · ï het versienummer van de firmware die op uw MiniDrone ge nstalleerd is ; · de hardwareversie van uw MiniDrone. Instellingen 15

Routeplan Met de functie Routeplan kunt u een parcours voor de MiniDroneprogrammeren en opslaan. Druk op Routeplanom naar deze functie te gaan. U kunt altijd op < drukken om naar het hoofdmenu terug te keren. Het routeplan wordt automatisch opgeslagen. Een routeplan opstellen U kunt routeplannen maken zonder dat u verbonden bent met een MiniDrone. Nr. Beschrijving 1 Lijst met beschikbare acties voor een routeplan. Verschuif uw vinger naar links of naar rechts om de beschikbare acties te bekijken. 2 Schematische weergave van de omgeving waarbinnen de MiniDrone zal bewegen 2 Elk vierkant vertegenwoordigt een zone van 1 m . Schuif uw vingers uit elkaar op de plattegrond om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen. 16 Routeplan

3 Geplande acties in uw routeplan 4 Traject van de MiniDrone Druk op een actie en verschuif deze naar de rechterkolom om hem toe te voegen aan het routeplan. Het bijbehorende traject wordt weergegeven in de omgeving. Schuif een actie van de rechterkolom naar de linkerkolom om hem te verwijderen. Op uw routeplan: · Druk op een actie om de instellingen ervan te wijzigen ; · Druk gedurende 2 seconden op een actie en schuif hem naar een nieuwe plek om de volgorde van de acties binnen uw routeplan te wijzigen. Actie van de MiniDrone Pictogram Parameter(s) / opmerkingen Voortbewegen Bepaal de af te leggen afstand Een cirkelvormig traject volgen Bepaal de cirkel waarbinnen het cirkelvormig traject moet worden afgelegd. In onderstaand voorbeeld om van punt A naar B te gaan: · De instelling Hoek dient de waarde α te hebben (in graden) · De instelling Straal dient de waarde r te hebben (in meters). De snelheid wijzigen U kunt binnen het routeplan meerdere acties van het type snelheid opnemen met verschillende waarden. Stoppen Bepaal de duur van de stop Een foto nemen Filmen Om het filmen te stoppen, maakt u nog een actie van het typeFilmen aan en selecteert u Off Routeplan 17

De stand wijzigen Raadpleeg het onderdeel Standen voor meer informatie.. Een sprong maken, een voorwerp wegduwen en de veer indrukken De kleur en lichtsterkte van de ogen wijzigen Selecteer de ogen en bepaal de lichtsterkte van het geselecteerde lampje. Om de ogen uit te schakelen, maakt u een actie aan met de lichtsterkte 0 %. Een voorgeprogrammeerde stunt uitvoeren Selecteer het type stunt. Druk op om het parcours te starten. De routeplannen beheren Terwijl u bezig bent met het bepalen van een routeplan, zal deze automatisch worden opgeslagen. Druk op om naar de lijst met routeplannen te gaan en de datum en het tijdstip waarop deze zijn opgeslagen en de tijdsduur weer te geven. Druk op om de naam van een routeplan te wijzigen. Druk op om een routeplan te wissen. Druk op van boven naar rechts om een nieuw routeplan te maken. 18 Routeplan

Updates Druk op Check for Updates om te kijken of er een update is voor de MiniDrone. U kunt de MiniDrone op 2 manieren updaten: · via de app (aanbevolen). · via USB, door het updatebestand op onze website te downloaden. Voor deze methode is een computer nodig. Raadpleeg de updateprocedure van de MiniDrone voor meer informatie. Updates 19

Algemene informatie Accessoires en onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Parrot-dealer of op store.parrot.com. Voorzorgsmaatregelen en onderhoud De MiniDrone is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Wij adviseren om de MiniDrone in stappen van ongeveer 80 cm te laten dalen Gebruik van de MiniDrone in bepaalde openbare ruimten (zoals stations of vliegvelden) of op de openbare weg is niet toegestaan. Het is raadzaam om de MiniDrone binnenshuis te gebruiken. Zand of stof in de MiniDrone kan onherstelbare schade veroorzaken. Plaats de MiniDrone niet op water of een vochtig oppervlak. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vloeistoffen. Laat de MiniDrone niet in de zon staan. Richt het springmechanisme niet op een persoon of dier. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires. Waarschuwing in verband met de privacybescherming Het zonder toestemming maken en verspreiden van beeld- en stemopnamen van personen kan een inbreuk op de privacy vormen waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Vraag om toestemming voordat u personen filmt of hun stem opneemt, vooral als u de opnamen wilt bewaren en/of via internet wilt verspreiden. Verspreid geen beelden of geluidsopnamen die vernederend zijn of afbreuk kunnen doen aan de reputatie of waardigheid van personen. Batterij Het niet-opvolgen van de instructies kan leiden tot permanente schade aan de accu en de omgeving daarvan of letsel. Gebruik altijd een LiPo-lader. Nooit opladen via een ontladingskabel. Nooit traag of met een lader van minder dan 2,5 V opladen. De accutemperatuur mag nooit hoger worden dan 60 C (140 F). Nooit ° ° de kabels losmaken of aanpassen, of de accucel doorboren. Plaats de accu nooit op brandbare materialen en laat hem tijdens het opladen niet onbeheerd achter. Laad de batterij altijd op een brandveilige plaats op. Zorg er altijd voor dat de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de accuspanning. Altijd buiten bereik van kinderen houden. Verkeerd gebruik van de accu kan brand, ontploffingen of andere schade veroorzaken. De accuklemmen mogen niet kortgesloten worden. Het product mag alleen worden aangesloten op hardware van klasse II die voorzien is van het 20 Algemene informatie

symbool hiernaast. Garantie De garantievoorwaarden zijn te vinden in de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper bij wie u de MiniDrone heeft gekocht. Wijzigingen De uitleg en de specificaties in deze gebruikershandleiding worden uitsluitend gegeven ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie was correct bij het ter perse gaan en de grootste zorg werd gewijd aan de samenstelling ervan, om u zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Parrot S.A. kan echter niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of toevallig verlies van gegevens voortvloeiend uit een fout of weglating in dit document. Parrot S.A. behoudt zich het recht voor het product of de gebruikershandleiding te wijzigen of verbeteren zonder enige beperking en zonder verplichting om de gebruiker daarover te informeren. In het kader van de aandacht die Parrot S.A. schenkt aan de verbetering van onze producten, kan het product dat u hebt gekocht enigszins verschillen van het in dit document beschreven product. In dat geval kunt u misschien een nieuwe versie van de elektronische gebruikershandleiding vinden op de website www.parrot.com. Hoe dit product te recyclen Het symbool op het product en de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van de levensduur niet met het huisvuil afgevoerd mag worden. Ongecontroleerd weggooien van afval kan leiden tot milieuschade. Scheid afval en voer het op verantwoorde wijze af. Voor inlichtingen over hoe en waar dit product gerecycleerd kan worden, kunnen particulieren terecht bij de verkoper of de gemeente. Verklaring van overeenstemming Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product dat in deze handleiding wordt beschreven 8 8 voldoet aan de technische normen EN 3014 9-17, EN30032 , EN71-1, EN71-2, EN62115, de R &TTE-richtlijn (1999/5/EG) en de algemene veiligheidsrichtlijn (2001/95/EG). Algemene informatie 21

? www.parrot.com/fr/ce/ jumping-night-drone Geregistreerde handelsmerken Parrot, Parrot MiniDrones, en het logo van Parrot zijn handelsmerken van PARROT SA. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Het woordmerk Bluetooth ® ’ en de bijbehorende logo s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Parrot S.A. gebeurt onder licentie. Alle andere handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd zijn beschermd en eigendom van de respectieve eigenaars. 22 Algemene informatie