Parrot Rolling Spider Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

Gebruikershandleiding

Index Voordat .......................................................................................................................................................4 u begint De ...........................................................................................................................................................................................................4 batterij opladen De ...........................................................................................................................................................................................................5 Parrot Rolling Spider aanzetten Compatibiliteit ...........................................................................................................................................................................................................5 De ...........................................................................................................................................................................................................5 app downloaden Een...........................................................................................................................................................................................................5 smartphone aansluiten De ...........................................................................................................................................................................................................6 wielen installeren Besturen.......................................................................................................................................................7 Flat...........................................................................................................................................................................................................7 trim Start ...........................................................................................................................................................................................................7 Verplaatsingen ...........................................................................................................................................................................................................8 Voorgeprogrammeerde ...........................................................................................................................................................................................................8 stunten Batterij ...........................................................................................................................................................................................................8 Foto's ...........................................................................................................................................................................................................9 Landing ...........................................................................................................................................................................................................9 Instellingen .......................................................................................................................................................10 Maximale ...........................................................................................................................................................................................................10 hoogte Maximale ...........................................................................................................................................................................................................10 hellingshoek Modus ...........................................................................................................................................................................................................10 voor linkshandigen Modus ...........................................................................................................................................................................................................10 Ace Joypad-modus ...........................................................................................................................................................................................................11 Maximale ...........................................................................................................................................................................................................11 verticale snelheid Maximale ...........................................................................................................................................................................................................11 rotatiesnelheid Wielen ...........................................................................................................................................................................................................11 Cut...........................................................................................................................................................................................................12 out Netwerknaam ...........................................................................................................................................................................................................12 Versies ...........................................................................................................................................................................................................12 Update .......................................................................................................................................................13 Algemene informatie .......................................................................................................................................................14 Voorzorgsmaatregelen ...........................................................................................................................................................................................................14 en onderhoud Batterij ...........................................................................................................................................................................................................15

Garantie ...........................................................................................................................................................................................................15 Wijzigingen ...........................................................................................................................................................................................................16 Hoe...........................................................................................................................................................................................................17 dit product te recycleren Verklaring ...........................................................................................................................................................................................................17 van overeenstemming Gedeponeerde ...........................................................................................................................................................................................................17 handelsmerken

Voordat u begint Opm erking: Om wille van de leesbaarheid worden de iPhone®, de iPad® en andere com patibele telefoons of tablets in deze handleiding aangeduid m et de term "sm artphone". De batterij opladen 1. Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak. 2. Sluit de Parrot Rolling Spider aan op uw computer met behulp van de meegeleverde USB-/micro-USB-kabel. > Het rechterlampje van de Parrot Rolling Spider zal rood oplichten om aan te geven dat hij wordt opgeladen. Wanneer het laden voltooid is, gaat het lampje uit. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 1,5 uur. Om de batterij te verwijderen, tilt u het zwarte klepje boven de batterij omhoog. 4 Voordat u begint

De Parrot Rolling Spider aanzetten Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak of druk op de knop On/Off om de Parrot Rolling Spider aan te zetten. De knop On/Off bevindt zich aan de onderkant van de Parrot Rolling Spider, rechtsonder de verticale camera. Compatibiliteit Om de Parrot Rolling Spider te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over een smartphone of een tablet die Bluetooth® 4.0 ondersteunt. Raadpleeg de compatibiliteitspagina voor Apple of Android op onze website voor meer informatie. De app downloaden Ga naar de App StoreSM of naar Google PlayTM en download de gratis app FreeFlight 3. Een smartphone aansluiten De Parrot Rolling Spider met Bluetooth Low Energy ondersteuning, verschijnt niet in de standaardlijst van Bluetooth-randapparatuur die op uw smartphone wordt weergegeven. U kunt deze alleen zien en hiermee verbinding maken via de applicatie FreeFlight 3. 1. Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak. 2. Plaats de Parrot Rolling Spider op de grond en wacht totdat de lampjes groen worden. 3. Activeer de Bluetooth-functie op uw smartphone. 4. Start de applicatie FreeFlight 3. > De lijst met MiniDrones in de buurt van uw smartphone zal verschijnen. > Er wordt automatisch verbinding gemaakt tussen uw smartphone en de MiniDrone die als laatste met uw smartphone verbinding heeft gemaakt. Er wordt standaard verbinding gemaakt met de dichtstbijzijnde MiniDrone. Het pictogram geeft de MiniDrone weer waarmee op dat moment verbinding is. Het pictogram geeft de status van de Bluetooth-verbinding weer tussen uw smartphone en de Parrot Rolling Spider (of de wifi-verbinding met een Parrot Jumping Sumo). Het aantal streepjes komt overeen met de kwaliteit van de verbinding. 5. Druk indien nodig op een andere MiniDrone om daarmee verbinding te maken. Voordat u begint 5

Opm erking: De eerste 2 tekens van de standaardnaam van het toestel kom en overeen m et de initialen van het type M iniDrone (Rolling Spider of Jum ping Sum o). Het hiernavolgende teken kom t overeen m et de kleur van het toestel (Blue / White / Red). De wielen installeren De wielen van de Parrot Rolling Spider dienen ter bescherming van het voertuig in geval van botsingen. Ze dienen tevens om het voertuig over de grond, de muren en het plafond te laten rijden. 1. Klik de 2 wielen op de centrale as. 2. Plaats de as op de bovenste punt van de Parrot Rolling Spider. 3. Klik de vergrendelingshendel vast. Duw de vergrendelingshendel naar rechts om de beveiliging te verwijderen. Opm erking: Zorg ervoor dat wanneer u de Parrot Rolling Spider gebruikt m et wielen, de optie Wielen geactiveerd is. Raadpleeg het onderdeel Instellingen voor m eer inform atie. 6 Voordat u begint

Besturen Start de applicatie FreeFlight 3 en druk vervolgens op de knop VRIJE VLUCHT om deParrot Rolling Spider te verplaatsen. Flat trim Zorg voor het opstijgen (met name na een botsing of een val) dat u de Parrot Rolling Spider op een vlakke ondergrond plaatst en druk op . Start Plaats de Parrot Rolling Spider op een vlak en droog oppervlak, in een gebied zonder obstakels en druk op Take Off. U kunt deParrot Rolling Spider ook laten opstijgen zonder deze eerst op de grond te zetten. De procedure is als volgt: 1. Druk op . > De lampjes van de Parrot Rolling Spider knipperen snel achter elkaar in rood en groen. Besturen 7

2. Gooi de Parrot Rolling Spider naar voren, omhoog of laat hem los zodat hij valt. > De motoren van de propellers van de Parrot Rolling Spider starten automatisch. Verplaatsingen Opm erking: De verplaatsingen hangen af van de status van de opties Wielen, Ace en Joypad. Raadpleeg het onderdeel Instellingen voor m eer inform atie. De onderstaande beschrijving is van toepassing wanneer de opties Ace, Joypad, Wielen en Linkshandig uitgeschakeld zijn (standaardconfiguratie). Joystick rechts: Houd de centrale knop vast en kantel de smartphone naar voren of naar achteren om de Parrot Rolling Spider naar voren of naar achteren te bewegen. Houd de centrale knop vast en kantel de smartphone naar links of naar rechts om de Parrot Rolling Spider naar links of naar rechts te bewegen. Joystick links: Gebruik de knoppen of om deParrot Rolling Spider naar rechts of links te bewegen. Gebruik de knoppen en om de Parrot Rolling Spider omhoog of naar beneden te bewegen. Voorgeprogrammeerde stunten 1. Druk op . 2. Selecteer het type stunt dat u wilt uitvoeren. 3. Druk 2 keer op het scherm van uw smartphone om de gekozen stunt uit te voeren. Batterij Het pictogram geeft het batterijniveau aan van de Parrot Rolling Spider. De autonomie van de Parrot Rolling Spider is ongeveer 8 min. Het lampje wordt rood als de batterij bijna leeg is. Wanneer het batterijniveau te laag wordt, raden we u aan de Parrot Rolling Spideraan de grond te zetten. Zo niet, dan zal de Parrot Rolling Spider automatisch landen. 8 Besturen

Foto's Druk op de knop om een foto te nemen met behulp van de verticale camera op de Parrot Rolling Spider. De foto wordt opgeslagen in het geheugen van de Parrot Rolling Spider. U kunt enkele honderden foto's opslaan in het geheugen van de Parrot Rolling Spider. Zodra het geheugen vol is, kunt u geen foto's meer nemen. Om foto's te wissen of deze over te zetten naar het geheugen van uw smartphone: 1. Druk in het contextueel menu van de applicatieFreeFlight 3 op Intern geheugen. > Er verschijnt een overzicht van de foto's die in het geheugen van de Parrot Rolling Spider zijn opgeslagen. 2. Selecteer de foto's en druk op Wissen of Overdracht. U kunt ze eveneens bekijken of wissen door de Parrot Rolling Spider aan te sluiten op uw computer met behulp de meegeleverde USB-/micro-USB-kabel. Hiervoor dient de batterij van de Parrot Rolling Spider geïnstalleerd te zijn. Landing Zorg ervoor dat de Parrot Rolling Spider boven een plat, droog en vrij oppervlak hangt en druk daarna opLanding om de Parrot Rolling Spiderte laten landen. Druk enkel op Nood in geval van een noodsituatie. De motoren zullen stilvallen en de Parrot Rolling Spider zal naar beneden vallen ongeacht de hoogte waarop hij zich bevindt. Meestal volstaat het om hem te laten landen. Besturen 9

Instellingen Druk op om naar het instellingenmenu te gaan van de Parrot Rolling Spider. Druk op elk gewenst moment op om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Maximale hoogte Met de optie Maximale hoogte kunt u de maximale hoogte instellen voor de Parrot Rolling Spider. Wanneer de Parrot Rolling Spider op het punt staat deze grens te overschrijden, daalt hij automatisch tot de geselecteerde hoogte. Maximale hellingshoek Met de optie Maximale hellingshoek kan de maximale hellingshoek van de Parrot Rolling Spider worden ingesteld tijdens voorwaartse of achterwaartse bewegingen. Als de waarde hoog is, is de kanteling van de Parrot Rolling Spider groot. Als de waarde laag is, is de kanteling van de Parrot Rolling Spider klein. O pm erking: Deze instelling is van invloed op de versnelling. Als de Parrot Rolling Spider ver doorkantelt, kom t hij sneller op snelheid. Modus voor linkshandigen Met de optie Modus voor linkshandigen kunt u decommando's op uw smartphone omdraaien. Modus Ace De besturingsmodus Ace groepeert de basiscommando's op de linkerjoystick. In deze modus heeft u toegang tot de swipe-knoppen op de rechterjoystick om het voertuig een kwartslag of voor de helft te laten draaien. Druk op of om een kwartslag naar links of naar rechts te draaien. Druk op of om een halve draai naar links of rechts te maken. 10 Instellingen

Joypad-modus Met de besturingsmodus Joypad kunt u het gebruik van de versnellingsmeter uitschakelen voor de besturing van de Parrot Rolling Spider. Door de besturing via de versnellingsmeter uit te schakelen, kunt u de Parrot Rolling Spider filmen met de camera van uw smartphone, terwijl u deze bestuurt. Druk hiervoor op . De video's worden automatisch opgeslagen in de mediagalerij. Terwijl u de Parrot Rolling Spider in de modus Joypadbestuurt, zal een 2e joystick de versnellingsmeterknop vervangen. Laat de joystick naar boven of naar beneden glijden om deParrot Rolling Spider naar voren of naar achteren te bewegen. Laat de joystick naar rechts of naar links glijden om deParrot Rolling Spider naar rechts of naar links te bewegen. Maximale verticale snelheid Met de optie Maximale verticale snelheid kunt u de opwaartse en neerwaartse snelheid van de Parrot Rolling Spider instellen aan de hand van de knoppen of . Maximale rotatiesnelheid Met de optie Maximale rotatiesnelheid kunt u de maximale rotatiesnelheid van de Parrot Rolling Spider instellen aan de hand van de knoppen of . Wielen Activeer de optie Wielen nadat u de wielen op de Parrot Rolling Spider heeft geplaatst. Het pictogram linksonder in het scherm geeft de status van de optie Wielen weer. Nadat de optie Wielen geactiveerd is, laat u de linkerjoystick naar voren glijden om zo de Parrot Rolling Spider naar voren te laten gaan om snelheid te maken. Laat de joystick naar achteren glijden om te remmen. Instellingen 11

Cut out Met de optie Cut out worden de motoren uitgeschakeld in geval van continue schokken tegen de propellers van de Parrot Rolling Spider. Deze optie die standaard is uitgeschakeld, geniet de voorkeur bij beginnende piloten. Netwerknaam Met de optie Netwerknaam kunt u de naam wijzigen waaronder de Parrot Rolling Spider zichtbaar is voor uw smartphone via de applicatie FreeFlight 3. De naamswijziging zal pas actief worden, nadat u de Parrot Rolling Spideropnieuw heeft opgestart. O pm erking: De netwerknaam van de Parrot Rolling Spider m ag alleen letters, cijfers en underscores (_) bevatten. De naam m ag niet m eer dan 32 tekens bevatten. Versies Via het scherm Algemene informatie kunt u het volgende bekijken: de versie van de applicatie FreeFlight 3die op uw smartphone is geïnstalleerd; de versie van de firmware die op uwParrot Rolling Spider is geïnstalleerd; de hardwareversie van uwParrot Rolling Spider. 12 Instellingen

Update Druk op Check for Updates om te kijken of er updates zijn voor deParrot Rolling Spider. U kunt de Parrot Rolling Spider op 2 manieren updaten: via USB,middels het downloaden van het updatebestand op onze website. Dit duurt ongeveer 3 minuten, maar hiervoor is een computer nodig. Waarschuwing: Zorg ervoor dat de batterij van de Parrot Rolling Spider geïnstalleerd is en volledig opgeladen voordat u een update via U SB uitvoert. via de applicatie. Deze methode neemt ongeveer 35 minuten in beslag. Update 13

Algemene informatie Voorzorgsmaatregelen en onderhoud De Parrot Rolling Spider is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. De Parrot Rolling Spider is een vliegtuigmodel dat bedoeld is voor recreatief en hobbymatig gebruik. De piloot moet de Parrot Rolling Spider voortdurend in de gaten houden en besturen. De Parrot Rolling Spider moet worden gebruikt op geschikte plaatsen, die zo worden gekozen dat de veiligheid van personen, dieren en eigendommen te allen tijde is verzekerd. Het gebruik van de Parrot Rolling Spider moet bovendien voldoen aan de burgerluchtvaartregels van het desbetreffende land. Gebruik van de Parrot Rolling Spider in bepaalde openbare ruimten (zoals stations of vliegvelden) of op de openbare weg, is niet toegestaan. Vergewis er u van dat het gebruik van de Parrot Rolling Spider toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt. Installeer de wieltjes wanneer u de Parrot Rolling Spider binnen gebruikt, om de Parrot Rolling Spider te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp. De draaiende propellers van de Parrot Rolling Spider kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Rolling Spider niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Rolling Spider aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires. Wanneer er zand of stof in de Parrot Rolling Spider binnendringt, kan de werking daardoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Rolling Spider niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is (‘s nachts). Houd de Parrot Rolling Spider uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone. Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Rolling Spider niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken. Laat de Parrot Rolling Spider geen te grote hoogteverschillen maken. Laat de Parrot Rolling Spider niet in de zon staan. Risico op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidshalve worden weggegooid. 14 Algemene informatie

Batterij Lees het volledige instructieblad van deze batterij. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot permanente schade aan de batterij en de omgeving daarvan en kan verwondingen veroorzaken. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde LiPo-lader. Gebruik altijd een LiPo-lader met balancer of een LiPo-balancer. Nooit opladen via een ontladingskabel. Nooit traag opladen, of met een spanning lager dan 2,5 V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger worden dan 60°C (140°F). Nooit de kabels van de behuizing losmaken of veranderen, of de cellen doorboren. Nooit op brandbare materialen plaatsen of zonder toezicht laten tijdens het opladen. Altijd opladen op een brandveilige plaats. Altijd controleren of de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij. Altijd buiten het bereik van kinderen houden. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand, ontploffingen of andere gevaren veroorzaken.De aansluitingen van de batterij mogen niet kortgesloten worden. Het product mag alleen worden aangesloten op hardware van klasse II met het hiernaast afgebeelde sym bool. Garantie Onverminderd de wettelijke waarborg en de toepassing van artikels L -211-4, L 211-5 en L211-12 van de consumptiecode en artikels 1641 tot 1646 van het Frans burgerlijk wetboek, geeft PARROT een contractuele waarborg voor een duur van 12 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum door de gebruiker (behalve slijtonderdelen gewaarborgd 6 maanden), dat de Parrot Rolling Spider vrij is van materiaal- en vervaardigingsdefecten, bij voorlegging van het aankoopbewijs (datum, aankoopplaats, serienummer van het product) aan de verkoper of Parrot. Tijdens de contractuele waarborgperiode zal het defecte product teruggestuurd worden naar de naverkoopdienst van de verkoper in zijn oorspronkelijk verpakking. Na inspectie van het product zal PARROT, naar zijn eigen totale discretie, overgaan tot de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel of product, met uitsluiting van enige andere vergoeding. De waarborg dekt niet: - Defecten te wijten aan een wijziging of de verslechtering van het product veroorzaakt door een val of een accidentele schok, - Defecten te wijten aan abnormaal gebruik van het product, of een montage van onderdelen, die niet conform is aan de voorschriften en instructies geleverd door PARROT in deze bijsluiter of op de website www.parrot.com, de verpersoonlijking van de Parrot Rolling Spider door de gebruiker, - Defecten te wijten aan een reparatie uitgevoerd door de gebruiker of een Algemene informatie 15

ongeoorloofde derde partij, buiten de vervanging van stukken geleverd door PARROT, - De defecten veroorzaakt door stukken niet geleverd door PARROT in de oorspronkelijke verpakking, - of het gebruik van stukken die niet door PARROT goedgekeurd zijn, in het bijzonder het gebruik van batterijen niet goedgekeurd door PARROT zoals de authentieke batterij, - Defecten te wijten aan enige andere reden dan een materiaal- of vervaardigingsdefect, - Een progressieve verzwakking met de tijd van de capaciteit van de oplaadbare batterij PARROT (086x) die geen materiaal- of vervaardigingsdefect van het product is. Enig product dat na analyse niet defect blijkt te zijn, zal naar de afzender terug gestuurd worden op zijn/haar kosten, met toevoeging van een vast bedrag om de kosten van de PARROT testen te dekken. Na het verstrijken van de periode van 12 maanden of als het defect niet gedekt wordt door de garantie, kan elk defect product teruggestuurd worden naar het klantenserviceplatform van PARROT, voor herstel of vervanging van het defecte onderdeel, op kosten van de koper en na acceptatie van de bijbehorende prijsopgave. Op apart verkochte onderdelen – met uitzondering van slijtageonderdelen (bv. batterijen) – rust een garantie van 12 maanden onder dezelfde voorwaarden als die hierboven zijn beschreven. De waarborg dekt de schade aan andere producten niet, met inbegrip van uitrustingen gebruikt om de Parrot Rolling Spider te doen werken. Wijzigingen De uitleg en de specificaties in deze gebruikershandleiding worden uitsluitend gegeven ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie was correct bij het ter perse gaan en de grootste zorg werd gewijd aan de samenstelling ervan, om u zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Parrot S.A. kan echter niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of toevallig verlies van gegevens voortvloeiend uit een fout of weglating in dit document. Parrot S.A. behoudt zich het recht voor het product of de gebruikershandleiding te wijzigen of verbeteren zonder enige beperking en zonder verplichting om de gebruiker daarover te informeren. In het kader van de aandacht die Parrot S.A. schenkt aan de verbetering van onze producten, kan het product dat u hebt gekocht enigszins verschillen van het in dit document beschreven product. In dat geval kunt u misschien een nieuwe versie van de elektronische gebruikershandleiding vinden op de website www.parrot.com. 16 Algemene informatie

Hoe dit product te recycleren Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Scheid dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen over hoe en waar ze dit product zo kunnen afvoeren dat het op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt. Bedrijven worden verzocht contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden in het verkoopcontract te raadplegen. Het product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid. Verklaring van overeenstemming Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart geheel op eigen verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17, EN 300328, EN 71-, EN 71-3, EN 62115 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 1999/5/EG en richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot de algemene productveiligheid. Gedeponeerde handelsmerken Het merk en de logo’s van Parrot zijn geregistreerde handelsmerken van PARROT SA. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play is een merk van Google Inc. De naam Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik daarvan door Parrot S.A. gebeurt onder licentie. Alle andere merken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Algemene informatie 17