GoPro Karma Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE Aan de slag 4 Veilig vliegen 14 Pre-flight checklist 16 Opstijgen 17 Video en foto’s vastleggen 18 Live uw vlucht delen 21 MELD U AAN VOOR DE GOPRO GROEP Karma landen 22 Content offloaden 25 facebook.com/GoPro youtube.com/GoPro Koppelen en calibreren 26 Accu 27 Probleemoplossing 30 twitter.com/GoPro instagram.com/GoPro GoPro Care 32 Handelsmerken 32 Nalevingsinformatie 32

AAN DE SLAG AAN DE SLAG DRONE + STABILISATOR + ACCU CONTROLLER 7 5 6 1 2 12 8 13 14 4 9 15 3 5 6 10 16 11 17 1. Propellers 5. Indicatielampjes accustatus 9. Start-/stopknop 14. Modus/Tag-knop 2. Aan-/uitknop [ ] 6. Indicatieknop accustatus 10. Luidspreker 15. Joysticks 3. Oriëntatieverlichting 7. Aanraakscherm 11. Landingstoets [ ] 16. Oplaadpoort 4. Stabilisator van de camera 8. Camerakantelwiel 12. Omgevingslichtsensor 17. Bevestigingspunt veiligheidslijn 13. Ontspanknop [ ] 4 5

AAN DE SLAG AAN DE SLAG DE ACCU EN CONTROLLER VAN DE KARMA OPLADEN OPMERKING: Als u een andere acculader gebruikt dan de Karma-oplader 1. Verwijder de accu uit de Karma. kan uw accu van de Karma beschadigen. Gebruik voor de controller alleen opladers met de markering: Output 0,5V 0,5-3A. Als u de spanning en stroom van de oplader niet weet, gebruik dan de Karma-oplader. Voor meer informatie, zie Accu (pagina 27). ACCUSTATUS CHECKEN Druk op de indicatieknop accustatus. 2. Verbind de componenten met de oplader. Als de accu van de controller gebruikt is, gaat een indicatielampje accustatus knipperen en deze schakelt dan uit. Dit patroon herhaalt zich totdat alle lampjes uit zijn, wat aangeeft dat de accu helemaal leeg is. Als de Karma aan het vliegen is, wordt de accustatus weergegeven aan 3. Stop de oplader in het stopcontact. De indicatielampjes van de de bovenkant van het aanraakscherm. Echter de Karma komt terug naar accustatus op de accu en de controller geven het laadniveau weer. de lanceerlocatie als de accu te leeg raakt. Voor meer informatie, zie Automatische veiligheidslanding (pagina 23). 6 7

AAN DE SLAG AAN DE SLAG KARMA IN ELKAAR ZETTEN 3. Open het harnas en stop er een camera in (apart verkrijgbaar, voor 1. Plaats de accu. sommige Karma-bundels). Opmerking: Ondanks dat de accu van de Karma zowel de drone als de camera van stroom voorziet, moet de camera wel een accu bevatten zodat de Karma op de juiste manier wordt uitgebalanceerd. 2. Klap het landingsgestel en de armen uit. Opmerking: Om het landingsgestel in te klappen, trekt u de poten naar de achterkant van de drone en vervolgens buigt u ze naar binnen. 4. Zorg ervoor dat de propellers goed vastzitten. De propellers zijn van kleuren voorzien die overeenkomen met de bijbehorende motoren. PRO TIP: Reserveonderdelen voor Karma of zijn componenten zijn beschikbaar via gopro.com. 8 9

AAN DE SLAG AAN DE SLAG KARMA INSTELLEN LINKER JOYSTICK De Karma-controller heeft alles wat u nodig heeft om Karma in te stellen en om de drone te besturen tijdens de vlucht. Naast vluchtgegevens en veiligheidsinformatie bevat de controller een interactieve vluchtsimulator zodat u kunt oefenen voordat Karma de grond verlaat. 1. Schakel de controller in en zet vervolgens de drone aan. Het licht om de Aan-/uitknop [ ] gaat aan. De oriëntatieverlichting op de armen helpt u de voorkant en achterkant van de drone tijdens de vlucht te identificeren. De lichten aan de voorkant zijn groen en die aan de achterkant zijn rood. Hoger vliegen 2. Volg de instructies op het scherm om uw systeem in te stellen en te leren hoe te vliegen. PRO TIP: U kunt het vliegen altijd oefenen met de vluchtsimulator op Links Rechts de controller. In het startscherm tikt u op Learn (Leren) en vervolgens roteren roteren op Practice Flying (Oefenen met vliegen). Lager vliegen 10 11

AAN DE SLAG AAN DE SLAG RECHTER JOYSTICK KARMA EN UW GOPRO De controller bestuurt zowel de Karma als uw camera, dus de camerabedieningsknoppen zijn uitgeschakeld als u uw camera gebruikt met de drone. Daarnaast wordt de draadloze verbinding van de camera uitgeschakeld, gebruikt de camera de accu van Karma, en verschijnt het drone-icoontje [ ] op het statusscherm van de camera. SOFTWARE UPGRADES Om de nieuwste mogelijkheden en beste prestaties van uw Karma componenten te krijgen, moet u regelmatig checken of er updates zijn door de controller te verbinden met een wifi-netwerk (in het startscherm tikt u op Connect > Wi-FI (Verbinden > wifi)). De controller informeert u dan automatisch of er een softwareupgrade beschikbaar is en geeft instructies hoe deze te downloaden en te installeren. WAARSCHUWING: Houd u aan alle lokale wetgeving bij het gebruik van Karma en zijn accessoires. Afhankelijk van waar u van plan bent te gaan vliegen met Karma, kunnen er beperkingen zijn voor het gebruik in bepaalde gebieden, Naar voren vliegen zoals bij drukbezochte sportevenementen, in de buurt van luchthavens of in samenhang met bepaalde activiteiten, zoals jagen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle plaatselijke wetten, regelgevingen en beperkingen. Naar links Naar rechts vliegen vliegen Naar achteren vliegen 12 13

VEILIG VLIEGEN VEILIG VLIEGEN Vlieg niet over mensen of dieren heen. Gebruik de drone buiten en houd hem binnen uw gezichtsveld.* Vlieg niet bij mist, harde wind, regen of sneeuw. Zorg ervoor dat uw Karma niet beschadigd is. 8 km (5 mijl) Vlieg niet binnen een straal van 8 km (5 mijl) van luchthavens. Houd u aan alle voorschriften. * Vliegbeperkingen verschillen per locatie. 14 15

PRE-FLIGHT CHECKLIST OPSTIJGEN Rond deze items voor iedere vlucht af: Zorg dat u voor het opstijgen alle items hebt nagelopen in de Pre-Flight • Zorg ervoor dat de propellers goed vastzitten Checklist (pagina 16). • Klap het landingsgestel en de armen volledig uit 1. Plaats Karma op een vlakke, vaste ondergrond in een open ruimte. • Zorg dat de camerastabilisator goed bevestigd is in de drone Richt de camera van u af. • Controleer de accustatus voor de Karma, de controller en de camera 2. Schakel Karma en de controller in. Het duurt een paar minuten voordat de Karma opgewarmd is. Tijdens deze tijd kan de stabilisator • Controleer de beschikbare ruimte op het microSD-kaartje bewegen. Beweeg de Karma niet totdat het licht rondom de Start-/ • Zorg dat er binnen het vluchtgebied geen mensen of obstakels zijn stopknop volledig groen wordt. • Loop alle veiligheidsitems na in Veilig vliegen (pagina 14) 3. Als de controller bevestigt dat Karma klaar is voor vertrek, houdt u de Start-/stopknop op de controller 3 seconden ingedrukt om de motoren te starten. Opmerking: Op de Karma controller zitten antennes die altijd in de richting van Karma gehouden moeten worden. Als de verbinding verbroken wordt, gaat Karma terug naar de lanceerlocatie. Voor meer informatie, zie Automatische veiligheidslanding (pagina 23). 4. Selecteer een van deze opties: • Druk op de displaytoets Auto takeoff ('automatisch opstijgen') om op te stijgen. • Om handmatig op te stijgen, duwt u de linker joystick rustig naar voren. 5. Gebruik de joysticks om de drone tijdens de vlucht te bedienen. PRO TIP: Zolang Karma een gps-verbinding heeft, zweeft de drone op zijn plaats als u de joysticks loslaat. WAARSCHUWING: Raak Karma nooit aan tijdens de vlucht. Raak de propellers niet aan als ze draaien. De propellers hebben scherpe randen en bewegen snel en krachtig. 16 17

VIDEO EN FOTO'S VASTLEGGEN VIDEO EN FOTO'S VASTLEGGEN VIDEO EN FOTO'S VASTLEGGEN 3. Druk op de Ontspanknop [ ]. De camerastatus onderaan in het 1. Druk op de Modus/Tag-knop op de controller om te schakelen aanraakscherm geeft aan wanneer het opnemen begint. tussen de modi die u wilt. Bekijk voor meer informatie over cameramodi en instellingen de gebruikershandleiding van uw camera op gopro.com/help. 4. Om te stoppen met vastleggen van video of timelapse, drukt u opnieuw op de Ontspanknop. De camerastatus onderaan in het aanraakscherm geeft aan wanneer het opnemen stopt. 2. Draai het Camerakantelwiel om de camerahoek aan te passen. PRO TIP: Maak voor de beste resultaten kleine aanpassingen tijdens het kantelen van de camera en vlieg langzaam. 18 19

VIDEO EN FOTO'S VASTLEGGEN LIVE UW VLUCHT DELEN Als u met vrienden met Karma vliegt, kunnen zij live uw vlucht volgen op hun iOS of Android mobiele apparaten met de GoPro Passenger App. 1. Tik in het startscherm van de controller op Connect (Verbinden) en tik vervolgens op Passenger. Het scherm toont de naam en het wachtwoord van uw drone. 2. Tik op de knop om Passenger in te schakelen. 3. Vraag uw vriend de volgende stappen uit te voeren: a. Download de GoPro Passenger App op uw smartphone/tablet via de Apple App Store of Google Play. b. Open de app en volg de instructies op het scherm om te verbinden met de controller. HILIGHT TAGGING 4. Als de Passenger-app verbonden is, tik dan op een van deze opties: U kunt specifieke momenten in uw video markeren met behulp van • Om uw vriend uw vlucht live te laten bekijken, tikt u op Viewer HiLight Tags. HiLight Tags helpen bij het vinden van de beste momenten (Toeschouwer). om te delen. • Om uw vriend uw vlucht live te laten bekijken en de Om HiLight Tags toe te voegen tijdens het opnemen: camerastabilisator tijdens uw vlucht te laten bedienen, tikt u op druk op de controller op de Modus/Tag-knop. Co-Pilot (Co-piloot). Opmerking: De GoPro Passenger App kan de drone niet zelf bedienen. 20 21

KARMA LANDEN KARMA LANDEN KARMA AUTOMATISCH LATEN LANDEN KARMA HANDMATIG LANDEN Met een automatische landing heeft u de optie om Karma terug te laten Bij een handmatige landing gebruikt u de joysticks om Karma te keren naar de lanceerlocatie, naar u, of ter plekke te laten landen. U kunt bedienen tijdens de terugvlucht en om het naar de grond te begeleiden. de joysticks gebruiken om Karma om obstakels te laten manoeuvreren 1. Gebruik de joysticks om Karma naar een veilige landingsplek te tijdens de terugvlucht en de daling. sturen. 1. Druk op de Landingstoets [ ] op de controller. 2. Als u de landingsplek hebt bereikt, trekt u rustig de linker joystick naar achteren totdat Karma de grond raakt en blijf vervolgens deze 2. Kies waar u Karma wilt laten landen: joystick naar achteren trekken totdat de propellers stoppen met • De lanceerlocatie draaien. • Uw huidige locatie 3. Houd de Aan-/uitknop [ ] op Karma ingedrukt. De verlichting van • Ter plekke (recht naar beneden) de knop schakelt uit als Karma wordt uitgeschakeld. Behalve wanneer u ter plekke landt, blijft Karma een paar seconden Opmerking: In geval van nood kunt u de motoren direct laten stoppen door de Start-/ zweven, beweegt naar een hoogte van 20 m (66 ft) en vliegt dan stopknop en Landingstoets tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt te houden. naar de landingslocatie. Opmerking: U kunt de hoogte voor automatisch landen instellen via de AUTOMATISCHE VEILIGHEIDSLANDING Vluchtinstellingen op de controller. Om schade aan de drone en zijn omgeving te voorkomen, heeft Karma 3. U kunt de joysticks gebruiken om Karma om obstakels te laten deze ingebouwde veiligheidslandingen: manoeuvreren tijdens de terugvlucht. Als Karma de lanceerlocatie bereikt, blijft het 10 seconden zweven voor het begint te dalen. Landen bij lege accu 4. Als de propellers stoppen, houd dan de Aan-/uitknop [ ] op Karma Als de accu van Karma leeg raakt tijdens de vlucht, gaat Karma ingedrukt. De verlichting van de knop en de oriëntatieverlichting op automatisch terug naar de lanceerlocatie. Het is mogelijk (maar wordt de armen schakelen uit als Karma wordt uitgeschakeld. niet geadviseerd) om deze automatische vlucht te annuleren en door te gaan met vliegen. Als de accu van Karma dan een kritiek niveau bereikt, EEN AUTOMATISCHE LANDING ANNULEREN zal de controller u informeren en begint Karma ter plekke te landen. Om een automatische landing te annuleren en volledige controle over Karma terug te krijgen, tikt u op Cancel (Annuleren) op het aanraakscherm. 22 23

KARMA LANDEN CONTENT OFFLOADEN Landen bij verbroken verbinding Uw video's en foto's worden opgeslagen op de microSD-kaart van de Als de controller de verbinding met Karma verliest, blijft Karma op zijn camera. Breng de content over naar een computer of mobiel apparaat plek zweven terwijl de controller probeert opnieuw verbinding te maken. om uw luchtopnames te bekijken, te bewerken of te delen. Als de verbinding niet opnieuw gemaakt kan worden, gaat Karma terug CONTENT OFFLOADEN NAAR EEN MOBIEL APPARAAT naar de lanceerlocatie. 1. Download en installeer Capture op uw smartphone/tablet via de Karma gaat automatisch terug naar de laatst bekende locatie van de Apple App Store of Google Play. controller als de controller meer dan 25 m (82 ft) van de lanceerlocatie is verwijderd. 2. Volg de instructies op het scherm om uw camera te verbinden. Opmerking: Tijdens een automatische veiligheidslanding kunt u de joysticks gebruiken CONTENT OFFLOADEN NAAR EEN COMPUTER om Karma om obstakels te manoeuvreren als er een verbinding bestaat tussen de controller en de drone. 1. Download en installeer de Quik™ app voor desktop via gopro.com/apps. Kritieke landing 2. Verbind de camera met uw computer met behulp van de Als Karma een noodgeval ervaart (zoals een softwareprobleem) wordt meegeleverde USB-kabel. u geïnformeerd door de controller en landt Karma direct ter plekke. 3. Schakel de camera in en volg de instructies op het scherm in Quik. Behalve wanneer de verbinding tussen Karma en de controller is verbroken, kunt u de joysticks tijdens deze veiligheidslandingen blijven U kunt ook bestanden naar een computer overzetten met behulp gebruiken om Karma om obstakels te manoeuvreren. van een kaartlezer (apart verkrijgbaar). Verbind de kaartlezer met uw computer en plaats de microSD-kaart in de lezer. U kunt vervolgens de bestanden overzetten naar uw computer of geselecteerde bestanden op uw kaart verwijderen. 24 25

KOPPELEN EN CALIBREREN ACCU DE KARMA DRONE EN DE KARMA CONTROLLER KOPPELEN ACCU GEBRUIK EN VEILIGHEID Als u de Karma Drone en/of de Karma Controller vervangt, moet u de Laat de Karma-batterij of Karma-controller niet vallen, plaats hem niet twee componenten handmatig koppelen. in de magnetron en demonteer, open, plet, buig, vervorm, doorboor, 1. Druk op de Aan-/uitknop [ ] op de controller. verscheur, verbrand of verf hem niet. Plaats geen vreemde objecten in 2. Druk op de Aan-/uitknop [ ] op de Karma totdat de de batterijhouder van de Karma. Gebruik de Karma of andere GoPro- oriëntatielichten op de armen van voor naar achteren knipperen. producten met accu's niet als het product is beschadigd, bijvoorbeeld als deze gescheurd of doorboord is, of in contact is gekomen met water. 3. Tik op Connect (Verbinden) in het startmenu en tik vervolgens op Pairing (Koppelen). WAARSCHUWING: Accu's moeten op de juiste manier 4. Volg de instructies op het scherm. gebruikt en opgeborgen worden om schade of letsel te voorkomen. De meeste problemen met accu's ontstaan door KALIBRATIE onjuist gebruik en, vooral, door het blijven gebruiken van Voor de beste vluchtprestaties van Karma, kan kalibratie van de beschadigde accu's. versnellingsmeter en het kompas zo nu en dan nodig zijn. Accuvloeistof kan ernstige brandwonden veroorzaken aan de huid en ogen. In het onwaarschijnlijke geval dat er accuvloeistof op uw huid lekt, Het kompas en de versnellingsmeter op zowel de drone als de controller dient u het betreffende gebied grondig te wassen en meteen een dokter worden automatisch gekalibreerd. Echter als een van deze componenten te raadplegen. geherkalibreerd moet worden, informeert de controller u hierover en biedt deze stap-voor-stap instructies om u door het proces te leiden. Stel de Karma of de accu niet bloot aan extreme warmte, waaronder direct zonlicht of vuur, en bewaar of gebruik ze bij warm weer niet in auto's, waar ze blootgesteld kunnen worden aan temperaturen tot 60 °C (140 °F). Hierdoor kan de batterij warmte genereren, openbarsten of ontvlammen. Als u de Karma-accu op deze manier gebruikt kan dit eveneens leiden tot mindere prestaties en een kortere levensduur. Gebruik geen water om de vlammen te doven als de batterij is beschadigd en ontvlamt. Gebruik hiervoor een werkende brandblusser. Gebruik geen kortgesloten accu's. Bewaar de accu's niet in de buurt van metalen objecten zoals sleutels, kleingeld, paperclips en sieraden. 26 27

ACCU ACCU De acculader mag alleen binnenshuis gebruikt worden. Het is noch ACCU'S WEGGOOIEN ontworpen noch getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen De meeste oplaadbare lithium-polymeer-batterijen zijn geclassificeerd of op boten. Doe geen aanpassingen aan de acculader. Ongeautoriseerde als niet-gevaarlijk afval en kunnen weggegooid worden in de wijzigingen kunnen invloed hebben op de veiligheid, naleving en prestaties gemeentelijke afvalstroom. Veel gemeentes hebben regels die vereisen van de acculader en kunnen de garantie teniet doen. Laat de acculader dat accu's gerecycled worden. Controleer welke regels er in uw of accu's niet vallen. gemeente gelden om er zeker van te zijn dat u uw oplaadbare batterijen weg mag gooien bij het afval. De accu mag alleen opgeladen worden met de acculader die meegeleverd wordt met de Karma. Blijf de accu niet opladen als deze Om lithium-polymeer-batterijen op een veilige manier weg te gooien, niet binnen twee uur volledig opgeladen is. Als de accu te ver wordt moet worden voorkomen dat de polen in aanraking komen met ander opgeladen, kan deze warm worden, openbarsten of ontvlammen. Als metaal door middel van verpakkingstape, masking tape of isolatietape, u hittevervorming of lekkages opmerkt, moet u de accu onmiddellijk om brandgevaar tijdens het transport te voorkomen. Lithium-polymeer- weggooien. batterijen bevatten echter recyclebaar materiaal en kunnen ook worden aangeboden voor recycling bij het batterijrecycleprogramma van de Laad geen accu's op of koppel geen accu's als de voedingskabel is Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC). We raden u bekneld of kortgesloten. Controleer de accu en oplader altijd voordat u aan naar Call2Recycle te gaan op call2recycle.org of te bellen met accu's oplaadt. De accu en de oplader mogen niet doorboord, geplet, 1-800-BATTERY in Noord-Amerika voor recyclelocaties bij u in de buurt. gedeukt of vervormd worden. Als de accu of de oplader vervormd raakt, Gooi accu's nooit in een vuur omdat deze kunnen exploderen. moet deze weggegooid worden. Droog uw Karma die accu's bevat niet door middel van een externe warmtebron zoals een oven, magnetron of haardroger. Gebruik de Karma-accu niet voor andere elektronica. Dit kan leiden tot permanente schade aan uw product en/of persoonlijk letsel. 28 29

PROBLEEMOPLOSSING PROBLEEMOPLOSSING EEN VAN MIJN KARMA-ONDERDELEN IS STUK • Langzaam knipperen: De verbinding tussen de Karma en de U heeft verschillende opties om het onderdeel te vervangen: controller is verbroken. Als de verbinding tijdens de vlucht wordt • Als de garantieperiode nog niet verstreken is, kunt u contact verbroken, probeert de Karma terug te gaan naar de lanceerlocatie opnemen met Customer Support voor een reserveonderdeel. en te landen. Als een verbinding tijdens de terugvlucht opnieuw • Als u GoPro Care hebt aangeschaft, zijn de meeste tot stand wordt gebracht, wordt het lampje groen. Op dat moment reserveonderdelen inbegrepen in het plan (reserveonderdelen kunt u op Cancel (Annuleren) tikken op het aanraakscherm om voor de camera zijn beschikbaar tegen een tarief). Ga voor meer de terugvlucht te annuleren en opnieuw controle over de drone informatie naar shop.gopro.com/care. te krijgen. • Als de garantieperiode verstreken is en u geen GoPro Care heeft DE AAN-/UITKNOP OP KARMA IS GEEL aangeschaft, ga dan naar gopro.com om een vervangend onderdeel Kalibratie is vereist. Wanneer kalibratie vereist is, informeert de te kopen. controller u hierover en biedt het stapsgewijs instructies. KARMA OF DE CONTROLLER WIL NIET INSCHAKELEN KARMA WIL NIET KOPPELEN MET DE CONTROLLER Zorg ervoor dat het componenent opgeladen is. Voor meer informatie, Karma Drone en de Karma Controller worden buiten de doos gekoppeld. zie De accu en controller van de Karma opladen (pagina 6). Maar als u ze opnieuw moet koppelen, volg dan deze richtlijnen: KARMA REAGEERT NIET OP DE CONTROLLER • Beweeg de controller ten minste 2 m (6 ft) weg van de drone. Verwijder de accu en stop deze er opnieuw in, druk vervolgens op de • Zorg dat u de koppelinstructies op de controller goed volgt. Aan-/uitknop [ ] op de drone om het in te schakelen. Voor meer informatie over Karma, ga naar gopro.com/yourkarma. DE CONTROLLER REAGEERT NIET ALS IK OP EEN KNOP DRUK Houd de Aan-/uitknop [ ] op de controller 8 seconden ingedrukt om het opnieuw op te starten. DE AAN-/UITKNOP OP DE CONTROLLER IS ROOD • Snel knipperen: Er heeft een systeemfout plaatsgevonden die door Customer Support moet worden opgelost. 30 31

GOPRO CARE De optionele GoPro Care dekking biedt u ongekende schadedekking en reserveonderdelen zodat u zonder zorgen kunt vliegen. Ga voor meer informatie naar shop.gopro.com/care. HANDELSMERKEN Daadwerkelijke productspecificaties kunnen verschillen, en alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd. GoPro, HERO en hun respectievelijke logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van GoPro, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2016 GoPro, Inc. Alle rechten voorbehouden. NALEVINGSINFORMATIE Ga naar de Belangrijke product- en veiligheidsinstructies ingesloten bij de Karma om de volledige lijst met landcertificaties te bekijken. 32 REVA