Sonos Dock Handleiding

Friday, August 11, 2017
Download

® Sonos DOCK Productgids

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van Sonos, Inc. Sonos en alle andere Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Sonos-producten zijn eventueel beschermd door een of meer octrooien. Informatie over de octrooien kunt u hier vinden: sonos.com/legal/patents iPhone®, iPod®, iPad® en iTunes® zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc. Windows® is een in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Android® is een handelsmerk van Google, Inc. JAWS is een geregistreerd handelsmerk van Freedom Scientific, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. The Growl Project 2004-2012 is houder van het copyright op Growl Software Sonos maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge. © Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000. Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn. juni 2015 © 2004-2015, Sonos, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sonos DOCK • Maakt het mogelijk om uw favoriete muziek vanaf een iPod® of iPhone® af te spelen op een Sonos-systeem — overal in huis. Het DOCK is compatibel met*: • iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie) • iPod classic • iPod nano (3e, 4e 5e en 6e generatie) • iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3GS • iPhone 3G, iPhone • Wordt opgeladen wanneer het in het DOCK zit. Het DOCK ondersteunt opladen met 1 Amp, in overeenstemming met de laatste specificatie van Apple®. • Prima voor een feestje — laat uw vrienden hun iPod of iPhone in het dock zetten om hun muziek af te spelen via het Sonos-systeem. * Voor de nieuwste systeemvereisten of compatibele bestandsindelingen gaat u naar http://faq.sonos.com/specs. Een nieuw Sonos-systeem? Installeer eerst ten minste één Sonos-speler (PLAY:1®, PLAY:3®, PLAY:5®, PLAYBAR®, CONNECT™ of CONNECT:AMP™) voordat u het DOCK toevoegt aan het Sonos-systeem. Raadpleeg de instructies die zijn geleverd bij de Sonos-componenten voor hulp bij deze stap. • Als een update op de software beschikbaar is, moet u het Sonos-systeem bijwerken voordat u het Sonos DOCK toevoegt. Toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem? Via het Sonos DOCK kunt u muziek die is opgeslagen op een iPod of iPhone in het dock, afspelen in elke kamer van uw huis, allemaal perfect synchroon. 1. Sluit de netvoedingadapter aan en sluit het Sonos DOCK aan op het stopcontact. 2. Kies een van de volgende opties: • Met een draagbare Sonos-controller: Selecteer Een speler of SUB toevoegen in het menu Instellingen. • Met de Sonos Controller voor Mac of pc: Selecteer Een speler of SUB toevoegen in het menu Kamers. Tijdens de installatie wordt u gevraagd om kort op de knop Verbinden aan de achterkant van het DOCK te drukken. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd om het DOCK bij te werken nadat u het hebt toegevoegd aan uw Sonos-systeem.

2 Productgids • Als de indicatoren afwisselend groen en rood beginnen te knipperen, hebben het DOCK en één of meer Sonos- componenten niet dezelfde versie van de Sonos-software. Controleer of er software-updates beschikbaar zijn door Beheren ->Online updates (PC) of Sonos -> Online updates (Mac) te selecteren. Opmerking:Voor een aanvullende uitleg van statusindicaties gaat u naar "Uitleg van statuslampjes" . Dikke muren, 2,4-GHz draadloze telefoons en andere draadloze apparaten kunnen interfereren met de draadloze netwerksignalen van het Sonos-systeem of die signalen blokkeren. Wanneer u problemen ondervindt nadat u het Sonos- product een plaats hebt gegeven, kunt u één (of meer) van de volgende oplossingen proberen: de Sonos-component verplaatsen, het draadloze kanaal wijzigen waarover het muzieksysteem werkt of een Sonos-product aansluiten op uw router als uw installatie op dit moment draadloos is. Modus Automatisch afspelen De modus Automatisch afspelen voorziet in een naadloze overgang tussen uw draagbare apparaat en het geluidssysteem thuis. U kunt de deur inlopen, het apparaat in het Sonos DOCK zetten en de muziek die wordt afgespeeld op uw iPod of iPhone, begint automatisch af te spelen via Sonos. Tijdens de installatie wordt u gevraagd om een kamer voor Automatisch afspelen te selecteren. U kunt de kamer voor automatisch afspelen later altijd wijzigen (zie "Instellingen DOCK wijzigen" op pagina 3). Als het apparaat in het DOCK zit en de modus Automatisch afspelen actief is, kunt u muziek direct op het apparaat selecteren. U kunt op elk moment overschakelen naar de modus accessoire om een Sonos-controller te gebruiken om muziek te kiezen en het afspelen te bedienen. • Als u wilt overschakelen naar de accessoiremodus, zoekt u de muziek op uw iPhone of iPod op met een Sonos- controller — de controle over de muziek wordt automatisch doorgegeven aan het Sonos-systeem.

Sonos DOCK 3 • Als u wilt terugkeren naa • r de modus Automatisch afspelen, hoeft u alleen maar het apparaat even uit het dock the halen en terug te zetten. Opmerking:Wanneer uw iPhone in het DOCK zit en de modus Automatisch afspelen actief is, wordt de beltoon voor inkomende gesprekken afgespeeld via uw Sonos-systeem. Als u de beltonen en andere systeemgeluiden van uw apparaat niet wilt horen, zet u de schakelaar van de iPhone voor de beltoon (aan de linkerkant van de telefoon) op uit. Muziek selecteren U kunt de muziek selecteren op uw apparaat wanneer dat in het DOCK zit (modus Automatisch afspelen), of u kunt een Sonos-controller gebruiken om muziek te selecteren en het afspelen te bedienen (accessoiremodus). Met een draagbare Sonos-controller 1. Plaats een compatibel apparaat in het DOCK (zie "Sonos DOCK" op pagina 1 voor een volledige lijst). 2. Selecteer iPods in het muziekmenu. 3. Selecteer het apparaat waarvan u muziek wilt afspelen. 4. Kies een van de volgende opties: • Selecteer Nu afspelen om het afspelen te starten. • Selecteer Bladeren om naar muziek te zoeken. Met de Sonos Controller voor Mac of pc 1. Plaats een compatibel apparaat in het DOCK (zie "Sonos DOCK" op pagina 1 voor een volledige lijst). 2. Selecteer Docked iPods in het deelvenster MUZIEK. 3. Selecteer het apparaat waarvan u muziek wilt afspelen. 4. Kies een van de volgende opties: • Selecteer Nu afspelen. • Selecteer Bladeren om naar een muziekselectie te zoeken, klik op rechts van het item en klik dan op Nu afspelen. Instellingen DOCK wijzigen U kunt de instellingen voor het Sonos DOCK op elk moment wijzigen. Met een draagbare Sonos-controller 1. Selecteer Instellingen DOCK in het menu Instellingen. 2. Selecteer het Sonos DOCK waarvoor u instellingen wilt wijzigen.

4 Productgids 3. Kies een van de volgende opties: • Selecteer Naam DOCK om een nieuwe naam op te geven voor het DOCK (de standaardnaam is DOCK). • Selecteer Aut. afspelen in om de kamer te selecteren waarin automatisch de muziek wordt afgespeeld wanneer u die start direct vanaf een iPod of iPod touch en zet het apparaat dan in het DOCK. • Selecteer Inclusief gegroepeerde kamers om de modus Automatisch afspelen ook toe te passen op de op dit moment gegroepeerde kamers (ja) of dat juist niet te doen (nee). • Selecteer Volume voor Automatisch afspelen om het volumeniveau voor de kamer voor Automatisch afspelen aan te passen. • Selecteer Wit statuslampje om de witte statusindicator aan of uit te zetten wanneer het DOCK normaal werkt. Met de Sonos Controller voor Mac of pc 1. Kies een van de volgende opties: • Met de Sonos Controller voor pc selecteert u Beheren -> Instellingen -> Instellingen DOCK. • Met de Sonos Controller voor Mac selecteert u Sonos -> Voorkeuren-> Instellingen DOCK. 2. Selecteer het DOCK waarvoor u instellingen wilt wijzigen. 3. Kies een van de volgende opties: • Type een aangepaste naam en klik vervolgens op (pc) of druk op Enter (Mac) om de naam toe te passen. Om een aangepaste naam te verwijderen voordat deze wordt toegepast klikt u op (pc). • Selecteer Wit statuslampje aan om de witte statusindicator aan of uit te zetten wanneer het DOCK normaal werkt. • Selecteer Aut. afspelen in om de kamer te selecteren waarin automatisch de muziek wordt afgespeeld wanneer u die start direct vanaf een iPod of iPod touch en zet het apparaat dan in het DOCK.

Sonos DOCK 5 Voorkant Sonos DOCK Volume omhoog (+) Druk op de knoppen aan de zijkant van het DOCK om het volume bij te stellen. Volume omlaag (-)

6 Productgids Achterkant Sonos DOCK Knop Verbinden Druk op de knop Verbinden om het DOCK op te nemen in uw Sonos-systeem. Statusindicator DOCK Geeft de huidige status van de DOCK aan. Wanneer de PLAY:1 normaal werkt, kunt u het witte licht van het statuslampje in- en uitschakelen. Ga naar http://faq.sonos.com/led voor een overzicht van alle statuslampjes. Ingang netvoeding Gebruik de meegeleverde netvoedingadapter om het apparaat op een stopcontact aan te sluiten (door gebruik te maken van een andere dan de meegeleverde voedingskabel, komt de garante te vervallen). Zorg ervoor dat u de juiste netvoedingadapter voor uw land gebruikt.

Sonos DOCK 7 Uitleg van statuslampjes Belangrijke opmerking:Plaats geen voorwerpen op de Sonos-speler. Dit kan de luchtstroom hinderen en leiden tot oververhitting. Statuslampjes Status van de speler Sonos-product Aanvullende Informatie Brandt wit Ingeschakeld en aangesloten op het BRIDGE, BOOST™, Indien gewenst, kunt u wanneer het product Sonos-systeem CONNECT, SUB, normaal werkt het witte statuslampje in- of CONNECT:AMP, DOCK, uitschakelen door Wit statuslampje te kiezen in het PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, menu Kamerinstellingen. PLAYBAR (Het statuslampje van de SUB geeft dezelfde instelling weer als de speler waaraan het is gekoppeld.) Knippert wit Bezig met opstarten BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR Knipperend groen Ingeschakeld, maar nog niet BRIDGE, BOOST, Voor een SUB kan dit betekenen dadt de SUB nog aangesloten op het Sonos-systeem CONNECT, SUB, niet aan een speler is gekoppeld. CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR Effen groen Volume op nul of gedempt CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR Knippert langzaam Surround-audio staat uit of PLAY:1, PLAY:3, SUB Van toepassing voor een speler die is ingesteld als groen SUB-audio staat uit PLAYBAR-surroundspeaker, of voor een SUB die aan een PLAYBAR is gekoppeld

8 Productgids Statuslampjes Status van de speler Sonos-product Aanvullende Informatie Brandt oranje Dit gebeurt tijdens de draadloze CONNECT, SUB, Als het oranje lichtje brandt EN het volume van de installatie als het open CONNECT:AMP, PLAY:1, speler wordt automatisch minder, dan is de speler in toegangspunt tijdelijk actief is. PLAY:3, PLAY:5, waarschuwingsmodus. Bent u het Sonos-systeem niet aan PLAYBAR • Druk op de knop Pauze om de audio stop te het installeren, dan kan dit ook de zetten. waarschuwingsmodus zijn. • Controleer de ventilatieopening om te zien of deze goed wordt gekoeld • Controleer de kamertemperatuur om te zien of deze minder is dan 40°C • Als dit het geval is, haal de speler uit het directe zonlicht • Laat de speler een aantal minuten afkoelen en druk vervolgens op Afspelen om de audio opnieuw te starten. • Neem als het probleem niet is opgelost, contact op met de klantenservice. Knippert snel oranje Afspelen / Volgende track mislukt CONNECT: Afspelen of volgende track was niet mogelijk CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR Knipperend oranje Dit gebeurt tijdens de installatie van BRIDGE, BOOST, SonosNet nadat op een knop is CONNECT, SUB, gedrukt terwijl het product een CONNECT:AMP, DOCK, huishouden zoekt om toe te voegen. PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR Knippert langzaam Foutmelding CONNECT, Als de lampjes oranje en wit knipperen EN het oranje en wit CONNECT:AMP, PLAY:1, volume wordt automatisch gedempt, dan is er PLAY:3, PLAY:5, sprake van een storing in de speler, PLAYBAR, SUB • Druk op de knop Pauze om de audio stop te zetten. • Controleer de kamertemperatuur om te zien of deze minder is dan 104°F/40°C • Als dit het geval is, haal de speler uit het directe zonlicht • Laat het product een aantal minuten afkoelen en druk vervolgens op Afspelen om de audio opnieuw te starten. • Neem als het probleem niet is opgelost, contact op met de klantenservice. Knipperend rood Het apparaat in het DOCK wordt niet DOCK Zie bladzijde 1 voor een lijst met ondersteunde ondersteund. modellen.

Sonos DOCK 9 Belangrijke veiligheidsinformatie 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle instructies op. 5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water. 6. Maak de apparaten alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van de Sonos-componenten beschadigen. 7. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven. 8. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat deze niet bekneld kan raken, vooral niet bij de stekkers, bij stopcontacten en waar deze het apparaat verlaat. 9. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires. 10. Haal bij onweer of als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact. 11. Laat alle onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren functioneert of het apparaat op de grond is gevallen. 12. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten. 13. Waarschuwing: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken. 14. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.

10 Productgids Wettelijk verplichte informatie Europe Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and the R&TTE Directive 1999/5/EC when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at www.sonos.com/support/policies. Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 5150-5350 MHz. SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high fidelity streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and access point simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because while each device must be within range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range of a central access point. In addition to extending the range between Sonos products, SonosNet can extend the range of other data networking devices within the home, such as Android devices directly connected to SonosNet. Due to the high network availability requirements of the SonosNet mesh network, Sonos players do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC mains. Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/EC, de la directive basse tension 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU et de la directive 1999/5/EC sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions en vigueur du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de conformité est disponible sur le site www.sonos.com/support/policies. Attention. En France, l’utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 5150-5350 MHz. SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission fiable haute fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau maillé SonosNet servent à la fois de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres périphériques réseau de données à l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à SonosNet. En raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur CA. Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.sonos.com/support/policies. SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler HiFi-Streaming- Musik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren gleichzeitig sowohl als Client als auch als Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite von mindestens einem weiteren Sonos-Player, nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss. Zusätzlich zur Erweiterung der Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer Netzwerkgeräte innerhalb des Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet

Sonos DOCK 11 verbunden sind. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung getrennt werden. A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos da Directiva CEM 2004/108/CE, da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE, da Directiva RoHs (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/EU e da Directiva ETRT 1999/5/ CE quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em www.sonos.com/support/policies. SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de músicas digitais de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam simultaneamente como cliente e como ponto de acesso. Cada reprodutor Sonos aumenta a amplitude da rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada dispositivo deve estar ao alcance de outro reprodutor Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto central de acesso.  Além de ampliar o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de outros dispositivos da rede de dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet.  Devido aos requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia. Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på www.sonos.com/support/policies. SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av digitalmusik med hifi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNet- meshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet. Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de laagspanningsrichtlijn 2006/ 95/EG, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG indien geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.sonos.com/support/policies. SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor het streamen van digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk fungeren als cliënt en access point tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet mesh-netwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van andere netwerkapparaten in huis vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge beschikbaarheidvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij de stroom wordt verbroken. Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC, della direttiva Bassa tensione 2006/95/EC, della direttiva RoHS 2011/65/EU e della direttiva R&TTE 1999/5/EC, se installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.sonos.com/support/policies.

12 Productgids SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile trasmissione della musica digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh SonosNet funzionano simultaneamente sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre i singoli dispositivi devono essere nel raggio di almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel raggio di un punto d'accesso centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la portata di altri dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A causa degli elevati requisitivi di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di modalità di standby o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa di corrente CA. Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de bajo voltaje 2006/ 95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva R&TTE 1999/5/EC si se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad completa en www.sonos.com/support/policies. SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una transmisión sólida de música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de malla SonosNet actúan como cliente y punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del alcance de un punto de acceso central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el alcance de otros dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los reproductores Sonos no tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable de alimentación de la red eléctrica. Sonos erklærer, at dette produkt hermed overholder kravene i EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/ EF, RoHS-direktivet 2011/65/EF og radioudstyrsdirektivet 1999/5/EF efter installation og anvendelse i henhold til producentens instruktioner. En kopi af den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på www.sonos.com/support/policies. SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af digital musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient og adgangspunkt samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver enhed kun skal være inden for rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan SonosNet udvidde rækkevidden af andre datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Android-enheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de høje krav til netværkstilgængelighed for SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fra- tilstand, udover ved at tage stikket ud af stikkontakten. Η Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ, της Οδηγίας σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης, 2006/95/ΕΚ, της Οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ και της Οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.sonos.com/support/policies. Η SonosNet είναι μια ιδιοταγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου πλέγματος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετάδοση ροής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας. Όλες οι συσκευές αναπαραγωγής εντός του δικτύου πλέγματος της SonosNet λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πελάτες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαραγωγής της Sonos επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου πλέγματος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους

Sonos DOCK 13 τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαραγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος άλλων συσκευών δικτύωσης δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας συνδεδεμένες με to SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου πλέγματος της SonosNet, οι συσκευές αναπαραγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος. Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset, kun se asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa www.sonos.com/support/policies. SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason digitaalisen musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt Sonos-soittimet toimivat samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin laajentaa SonosNet-mesh-verkon kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman kantoalueella. Riittää, että laite on vähintään yhden muun laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon toiminta-aluetta voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla voidaan laajentaa myös muiden siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-aluetta. Sonos-soittimissa ei ole SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta. USA This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna without modifying the product • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. Canada This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s Web site

14 Productgids www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna orientation. However, they could place the complete product in a way that causes the problem mentioned above. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650- 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices. Canada Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada ; consultez le Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : www.hc-sc.gc.ca/rpb. Comme indiqué auparavant, l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à provoquer le problème décrit ci-dessus. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. RF Exposure Requirements To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons. Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une distance minimum de 20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité. Recycling Information This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.