Sonos Controller Handleiding

Friday, August 11, 2017
Download

® Sonos CONTROL Productgids

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van Sonos, Inc. Sonos en alle andere Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Sonos-producten zijn eventueel beschermd door een of meer octrooien. Informatie over de octrooien kunt u hier vinden: sonos.com/legal/patents iPhone®, iPod®, iPad® en iTunes® zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc. Windows® is een in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Sonos maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge. © Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000. Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn. juni 2015 © 2004-2015, Sonos, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sonos CONTROL U kunt uw CONTROL gebruiken om overal in huis te genieten van de muziek waarvan u houdt. Kies een kamer, kies een nummer en tik op Nu afspelen. Dat is alles. AAN DE SLAG Sonos CONTROL toevoegen Opmerking:De Sonos CONTROL vereist het gebruik van één of meerdere Sonos-spelers en een draadloze router. Sonos-componenten worden afzonderlijk verkocht. Sluit de netvoedingadapter aan op de achterkant van het oplaadstation (meegeleverd) en sluit het station aan op een stopcontact. Zet de Sonos CONTROL in het oplaadstation om deze uit de slaapstand te halen (het scherm wordt actief wanneer de controller gereed is) en volg de instructies op het scherm van de CONTROL om deze toe te voegen aan het Sonos-systeem.

2 Productgids Overzicht van de Sonos CONTROL Navigatie Kamers Raak aan om de kamer te selecteren waar u muziek wilt spelen, te zien welke muziekselecties in elke kamer spelen of om kamergroepen aan te maken of te wijzigen, zodat dezelfde muziek in het hele huis speelt. U kunt deze knop ook gebruiken om de Sonos CONTROL te vergrendelen, zodat er niets gebeurt wanneer u het scherm aanraakt (bijvoorbeeld wanneer u het scherm schoonmaakt of wanneer u de CONTROL in uw zak hebt zitten). Om de Sonos CONTROL te vergrendelen, houdt u twee (2) seconden ingedrukt. Houd de knop nogmaals ingedrukt om de CONTROL weer te ontgrendelen.

Sonos CONTROL 3 Menu muziek Raak Muziek aan om door muziek te bladeren, muziek te selecteren, afspeellijsten te openen en standaardinstellingen voor een Sonos- component te wijzigen. Wachtrij tonen Raak Wachtrij tonen aan om de nummers in de huidige wachtrij te zien. Terug Raak aan om terug te gaan naar het vorige scherm. Info & Opties Raak op het scherm U hoort aan om extra keuzes te zien of meer informatie over een muziekkeuze weer te geven. Afspeelknoppen Afspelen / Pauzeren Hiermee schakelt u tussen afspelen en pauzeren van het huidige nummer. Volgende / Vooruitspoelen Hiermee gaat u naar het begin van de volgende track in de muziekwachtrij. Als u de knop blijft aanraken, verschijnt de schuifbalk die de positie in het nummer aangeeft, terwijl u vooruit gaat in het huidige nummer. Vorige / Terugspoelen Als al meer dan drie seconden van een nummer zijn afgespeeld, gaat u met deze knop naar het begin van het huidige nummer. Als er nog geen drie seconden zijn afgespeeld, gaat u met deze knop naar het begin van het vorige nummer. Als u de knop blijft aanraken, verschijnt de schuifbalk die de positie in het nummer aangeeft, terwijl u teruggaat in het huidige nummer. Sensoren en indicatoren Lichtsensor De lichtsensor schakelt automatisch de achterverlichting van de knoppen in op basis van het licht in de omgeving. Indicator voor sterkte draadloos Geeft de huidige sterkte van het draadloze signaal van de CONTROL signaal aan. Indicator batterijlading Geeft de resterende lading van de batterij van de CONTROL aan.

4 Productgids Volume Volumeregeling Gebruik de volumeknoppen om het volume in een kamer of een hele kamergroep te verhogen (+) of te verlagen (-). Dempen Hiermee wordt het geluid in een kamer tijdelijk uitgeschakeld. Raak de knop nog eens aan om het geluid weer in te schakelen. Als u het geluid wilt uitschakelen in alle kamers, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt. Raak de knop nogmaals drie seconden aan om het geluid weer in te schakelen in alle kamers. Instellingen Vergrendelen U kunt de Sonos CONTROL vergrendelen zodat er niets gebeurt wanneer u het touchscreen of de knoppen aanraakt. Kies één van de volgende opties: • Ga naar het menu Instellingen en selecteer Instellingen Controller -> Controller vergrendelen. Of • Houd gedurende twee (2) seconden ingedrukt. Wanneer u de controller wilt ontgrendelen, houdt u gedurende twee (2) seconden ingedrukt. Geluiden De Sonos CONTROL maakt een klikkend geluid wanneer u een selectie aanraakt. U kunt ervoor kiezen alle geluiden in te schakelen, alle geluiden uit te schakelen of alleen geluiden voor het toetsenbord in te schakelen. Ga naar het menu Instellingen en selecteer Instellingen Controller -> Controllergeluiden. Lichte slaap De Sonos CONTROL schakelt over naar een lichte slaap (het scherm wordt uitgeschakeld) om de batterij te sparen wanneer het apparaat gedurende een gegeven periode niet wordt gebruikt. Wanneer beweging wordt gedetecteerd of op een knop wordt gedrukt, wordt de Sonos CONTROL onmiddellijk wakker. Ga naar het menu Instellingen en selecteer Instellingen Controller -> Slaaptimer buiten dock / in dock. • Slaaptimer in dock (wanneer de CONTROL in het oplaadstation zit) • Slaaptimer buiten dock (wanneer de CONTROL niet in het oplaadstation zit en niet is aangesloten op stroom) Helderheid scherm 1. Ga naar het menu Instellingen en selecteer Instellingen Controller -> Helderheid scherm. 2. Schuif met uw vinger over de schuifbalk om de helderheid van het scherm van de controller aan te passen. Helderheid knoppen 1. Ga naar het menu Instellingen en selecteer Instellingen Controller -> Helderheid knoppen.

Sonos CONTROL 5 2. Schuif met uw vinger over de schuifbalk om de helderheid van de knoppen van de controller aan te passen. Hoe helder de knoppen worden verlicht, wordt bepaald door de lichtsensor en is afhankelijk van het omgevingslicht (het maakt bijvoorbeeld verschil of het nacht of dag is en of u binnen of buiten bent). Bewegingssensor De Sonos CONTROL heeft een bewegingssensor die het apparaat automatisch uit de slaapstand kan halen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Selecteer deze instelling als u de bewegingssensor uit wilt schakelen. Ga naar het menu Instellingen en selecteer Instellingen Controller -> Geavanceerde instellingen -> Bewegingssensor. Taal Gebruik deze instelling om de taal van de interface van de Sonos CONTROL te wijzigen. Ga naar het menu Instellingen en selecteer Instellingen Controller -> Geavanceerde instellingen ->Taal. Controller uitschakelen 1. Raak Instellingen Controller aan in het menu Instellingen. 2. Raak Geavanceerde instellingen -> Controller uitschakelen aan. Als u de controller weer in wilt schakelen, plaatst u deze in het oplaadstation. Gebruik deze instelling om de Sonos CONTROL in de diepe slaapstand te zetten wanneer die gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt of wanneer u de controller vervoert. (De Sonos CONTROL kan niet worden uitgeschakeld wanneer die is aangesloten op het oplaadstation.) Opnieuw opladen De Sonos CONTROL kan worden opgeladen door het apparaat in het Sonos-oplaadstation te plaatsen. De indicator voor de batterijlading op de Controller geeft het huidige niveau van de batterijlading aan. Voor een langere levensduur van de batterij verdient het aanbeveling om de batterij niet volledig te laten ontladen voordat u die opnieuw oplaadt. Als de controller niet in gebruik is, kunt u deze het beste in het oplaadstation plaatsen. Aangezien dit type batterij geen geheugeneffect vertoont, kan het op elk moment worden opgeladen. Als de batterij leeg dreigt te raken, verschijnt een bericht op het scherm van de controller dat aangeeft dat het tijd is om op te laden. Plaats in dat geval de controller in het oplaadstation. Als u dit bericht mist en de batterij van de CONTROL helemaal leeg raakt, plaatst u de controller in het oplaadstation. De lichtsensor van de CONTROL wordt oranje om aan te geven dat deze opnieuw wordt ingesteld. Het kan een paar minuten duren voordat het scherm van de controller weer actief wordt. Batterij vervangen Na een aantal jaren (afhankelijk van het gebruik) is het mogelijk dat de batterij van de CONTROL een lading niet meer zo lang vasthoudt als in het begin. U kunt een vervangende batterij kopen (bezoek onze website op www.sonos.com voor meer informatie) en dan de onderstaande instructies volgen om de batterij te vervangen. Pas op: Risico van ontploffing als batterij wordt vervangen door verkeerd type. Volg de instructies om gebruikte batterijen weg te doen. (Neem contact op met het lokale afvalbedrijf om te achterhalen hoe u de batterij in uw regio moet wegdoen.)

6 Productgids 1. Verwijder de klep van de batterij op de achterkant van de CONTROL. Schuif de klep van de batterij weg en til deze dan op 2. Verwijder de aanwezige batterij door voorzichtig het grijze lipje naar u toe te trekken om de batterij los te maken en til deze vervolgens uit de controller. 3. Verwijder het beschermende verpakkingsmateriaal van de nieuwe batterij. 4. Plaats de batterij in het batterijvak. Het Sonos-logo moet aan de buitenkant zitten. De batterij moet soepel op zijn plaats vastklikken. 5. Sluit de klep van de batterij. 6. Plaats de Sonos CONTROL in het oplaadstation om deze te activeren. Kamers beheren Met Sonos kunt u van muziek genieten in maar liefst 32 kamers, binnen of buiten. Speel in elke kamer een ander nummer of speel overal hetzelfde nummer. Groepeer de keuken en het terras wanneer u aan het barbecueën bent. Groepeer de kamers in uw hele huis voor een feestje, perfect gesynchroniseerd. Houd al uw kamers apart, zodat iedereen een andere muziekkeuze kan maken. U kunt uw luisterervaring ook verbeteren door in dezelfde kamer met twee PLAY:1®'s, PLAY:3®'s of PLAY:5®'s een stereopaar te maken. Kamers groeperen U kunt zoveel kamers groeperen als u wilt en dezelfde muziek overal synchroon afspelen. • U kunt kamers groeperen of uit een groep verwijderen terwijl de muziek speelt. • U kunt ook alle kamers in uw huis in één keer groeperen door Selecteer alles te kiezen. • U kunt eerst de kamers groeperen en dan de muziek selecteren die u wilt afspelen of u kunt kamers toevoegen aan een kamer waarin al muziek wordt afgespeeld. In alle kamers die u koppelt, wordt de huidige muziekwachtrij automa- tisch uitgeschakeld en de muziek van de geselecteerde kamer afgespeeld. • Als u die muziekwachtrij later wilt kunnen afspelen, kunt u die opslaan als een Sonos-afspeellijst voordat u de kamers groepeert. Voor meer informatie raadpleegt u "Sonos-afspeellijsten" on page 13.

Sonos CONTROL 7 1. Druk op . 2. Tik op Groeperen rechts van de kamer die u wilt groeperen met andere kamers. 3. Schakel het selectievakje in voor de kamers die u wilt toevoegen aan deze groep en raak Klaar aan. Als u alle kamers in uw huis wilt groeperen, klikt u op Selecteer alles in het scherm Kamers groeperen. Alle Sonos- componenten spelen dan dezelfde muziek synchroon af totdat u kamers verwijdert uit de groep. Kamers uit een groep verwijderen 1. Druk op . 2. Selecteer Groeperen rechts van de groep die u wilt wijzigen. 3. Schakel het selectievakje uit voor de kamer(s) die u uit de groep wilt verwijderen en raak vervolgens Klaar aan.

8 Productgids Muziekbronnen Beschikbare muziekbronnen • Radio (internetradiostations, radioprogramma's of podcasts) • Muziekservices • Lokale muziekbibliotheek (gedeelde mappen in uw thuisnetwerk) • Sonos-favorieten • Sonos-afspeellijsten (muziekwachtrijen die u hebt opgeslagen om ze later nog eens te kunnen afspelen) • iPods in een dock • Audio-ingang (voor aansluiting van een externe geluidsbron, zoals een Apple® AirPlay®-apparaat, cd-speler, tv, MP3- speler en meer, op de ingang van een Sonos-component om het geluid te streamen naar één of alle Sonos-componen- ten in uw huis) Wat is radio? Bij Sonos krijgt u een radiogids die directe toegang geeft tot duizenden gratis internetradiostations en uitgezonden programma's. U kunt eenvoudig radioprogramma's van over de hele wereld vinden: muziek, nieuws en andere programma's, inclusief gearchiveerde programma's en podcasts. U kunt ook uw eigen favoriete stations toevoegen als deze MP3-, AAC- of WMA-streams gebruiken (niet elk radiostation verzorgt streams). Wat is een muziekservice? Een muziekservice is een online muziekwinkel of online service die geluidsbestanden verkoopt per song, per audioboek of op basis van een abonnement. Sonos is compatibel met verschillende muziekservices. Bezoek onze website op www.sonos.com/howitworks/music/partners voor de meest recente lijst. Wat is een lokale muziekbibliotheek? Uw lokale muziekbibliotheek omvat digitale muziek die ergens in uw thuisnetwerk is opgeslagen, bijvoorbeeld: • in gedeelde mappen op uw computer • in gedeelde mappen op een andere computer in uw netwerk • op NAS-apparaten (Network Attached Storage) U kunt op verschillende manieren door de muziekbibliotheek bladeren. U kunt zoekcriteria invoeren om snel een bepaalde muziekselectie te vinden of u kunt bladeren door een hiërarchie van categorieën om muziek te selecteren. Opmerking:Als een computer in uw netwerk uitgeschakeld is of in de stand-bystand staat, zijn de muziekmappen op die computer niet beschikbaar voor het Sonos-systeem totdat de computer weer wordt ingeschakeld.

Sonos CONTROL 9 U kunt kiezen uit het volgende: • Artiesten • Albums • Componisten • Genres • Tracks • Geïmporteerde afspeellijsten • Zoeken • Mappen Wat zijn Sonos-favorieten? Met Sonos-favorieten hebt u uw lievelingsmuziek binnen handbereik. U kunt vanaf elke controller audioselecties aan uw Sonos-favorieten toevoegen. Hebt u een favoriet aangemaakt, verschijnt deze onder Sonos-favorieten in het menu Muziek. Wat is een Sonos-afspeellijst? Een Sonos-afspeellijst is een muziekwachtrij die u aanmaakt en opslaat zodat u er later nog eens naar kunt luisteren. U kunt bijvoorbeeld een afspeellijst met jazz maken, een afspeellijst voor feesten of een afspeellijst met easy listening. Wat is een iPod in dock? Via het Sonos DOCK kunt u muziek die is opgeslagen op een iPod of iPhone in het dock in elke kamer van uw huis, perfect synchroon afspelen. Wat is een audio-ingang? U kunt een externe muziekbron, zoals een cd-speler, draagbare muziekspeler, televisie of AirPlay-apparaat op het Sonos- systeem aansluiten en audio naar elk Sonos-product (PLAY:5, CONNECT™ of CONNECT:AMP™) in en rond uw huis streamen. Radio Bij Sonos krijgt u een radiogids die toegang geeft tot duizenden gratis internetradiostations en uitgezonden programma's. U kunt eenvoudig radioprogramma's van over de hele wereld vinden: muziek, nieuws en andere programma's, inclusief gearchiveerde programma's en podcasts. • Sonos ondersteunt op dit moment de streaming-audioformaten MP3, AAC en WMA. • Als u uw favoriete radiostation of -programma niet kunt vinden, gaat u voor meer informatie naar http://faq.sonos.com/radio. • Als u uw locatie hebt ingesteld en u wilt een radiostation afspelen, selecteert u Radio in het menu Muziek.

10 Productgids Lokaal radiostation selecteren Door een locatie voor lokale radio te selecteren, krijgt u gemakkelijk toegang tot lokale radiostations. Er zijn twee manieren om uw locatie in te stellen: • door een postcode in te voeren (alleen in VS) • door een plaats te selecteren 1. Raak in het menu Muziek, de optie Radio aan. 2. Raak Lokale radio -> Locatie wijzigen aan. 3. Kies één van de volgende opties: • Selecteer Postcode invoeren. U kunt dan met het toetsenbord uw postcode invoeren. Of • Selecteer Plaats kiezen en gebruik dan uw vinger om door de lijst te bladeren en een keuze te maken. Station of programma aan Mijn radio toevoegen Wanneer u een radiostation aan Mijn radiostations toevoegt (of een radioprogramma aan Mijn radioprogramma's), wordt deze gekopieerd en niet uit de originele lijst verwijderd. 1. Raak in het menu Muziek, de optie Radio aan. 2. Zoek een radiostation of een radioprogramma. 3. Selecteer het station of programma en raak aan. 4. Tik op Aan mijn radiostations toevoegen of Aan mijn radioprogramma's toevoegen. Station of programma uit Mijn radio verwijderen 1. Raak in het menu Muziek, de optie Radio aan. 2. Tik op Mijn radiostations of Mijn radioprogramma's. 3. Selecteer het radiostation of programma dat u wilt verwijderen. 4. Raak aan. 5. Tik op Uit mijn radiostations verwijderen of Uit mijn radioprogramma's verwijderen. Station of programma aan uw Sonos-favorieten toevoegen Met Sonos-favorieten hebt u uw lievelingsmuziek binnen handbereik. Wanneer u een station of programma aan uw Sonos- favorieten hebt toegevoegd, kunt u deze afspelen door deze in uw Sonos-favorieten te selecteren, in het menu Muziek. Voor aanvullende informatie raadpleegt u "Sonos-favorieten" on page 11. 1. Selecteer in het menu Muziek de optie Radio. 2. Raak het station of programma aan dat u aan uw Sonos-favorieten wilt toevoegen. 3. Raak aan. 4. Aan Sonos-favorieten toevoegen.

Sonos CONTROL 11 Sonos-favorieten Met Sonos-favorieten hebt u uw lievelingsmuziek binnen handbereik. U kunt vanaf elke controller audioselecties aan uw Sonos-favorieten toevoegen. Hebt u een favoriet gecreëerd, verschijnt deze onder Sonos-favorieten in het menu Muziek. Opmerking:De audio van iPods in dock, van wireless playback vanaf iOS- en Android- apparaten of van bronnen die zijn aangesloten op een audio-ingang, kunnen niet altijd aan Sonos-favorieten worden toegevoegd aangezien deze muziekbronnen niet altijd toegankelijk zijn voor uw Sonos-systeem. Sonos-favoriet toevoegen 1. Blader door het menu Muziek om de selectie te vinden die u aan uw Sonos-favorieten wilt toevoegen. Opmerking:Sonos-afspeellijsten kunnen niet met de CONTROL aan Sonos-favorieten worden toegevoegd. Gebruik een andere controller als u dit wilt doen. 2. Raak aan en kies Aan Sonos-favorieten toevoegen. Als er meerder accounts voor de muziekservice aan uw Sonos-systeem zijn gekoppeld, verschijnt de bijnaam van de muziekserviceaccount die is gebruikt om de favoriet aan te maken naast de selectie in de lijst Sonos-favorieten. Opmerking:Voor het toevoegen van de selectie waar u nu naar luistert, raakt u aan in het venster U hoort en kiest Aan Sonos-favorieten toevoegen. Sonos-favoriet afspelen 1. Selecteer in het venster Kamers de kamer waarin u muziek wilt afspelen. 2. Selecteer Sonos-favorieten in het menu Muziek. 3. Raak de selectie aan die u wilt afspelen en kies één van de volgende opties: • Nu afspelen om de selectie aan het eind van de wachtrij toe te voegen en het eerste nummer van de selectie af te spelen. • Volgende afspelen om de selectie aan de muziekwachtrij toe te voegen zodat deze als eerstvolgende wordt afge- speeld. • Naar wachtrij om de selectie toe te voegen aan het einde van de muziekwachtrij. • Wachtrij vervangen om de huidige wachtrij leeg te maken en te vervangen door uw selectie. • voor het weergeven van extra opties, bijvoorbeeld het toevoegen van een track aan uw Sonos-favorieten of het weergeven van informatie over artiest/album. Opmerking:De opties die worden weergegeven hangen af van de geselecteerde muziekbron.

12 Productgids Sonos-favoriet aan een Sonos-afspeellijst toevoegen 1. Selecteer Sonos-favorieten in het menu Muziek. 2. Raak de favoriet aan die u aan de afspeellijst wilt toevoegen. 3. Raak aan en kies Aan Sonos-afspeellijst toevoegen. Opmerking:De opties die worden weergegeven hangen af van de geselecteerde muziekbron. 4. Raak Nieuwe afspeellijst aan of selecteer een bestaande afspeellijst. Sonos-favoriet verwijderen 1. Selecteer Sonos-favorieten in het menu Muziek. 2. Raak Bewerken aan. 3. Raak de selectie aan die u wilt verwijderen en kies Favoriet verwijderen. 4. Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw favorieten, raakt u Klaar aan. Naam van een Sonos-favoriet wijzigen 1. Selecteer Sonos-favorieten in het menu Muziek. 2. Raak Bewerken aan. 3. Raak de selectie aan die u wilt hernoemen en kies Favoriet hernoemen. 4. Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw favorieten, raakt u Klaar aan. Opmerking:Wanneer u de naam van een afspeellijst in Sonos-favorieten wijzigt, blijft de naam van de afspeellijst onveranderd wanneer u deze opent via de optie Sonos- afspeellijsten.

Sonos CONTROL 13 Sonos-afspeellijsten Sonos-afspeellijsten zijn muziekwachtrijen die u aanmaakt en opslaat om er in de toekomst nog eens naar te kunnen luisteren. U kunt bijvoorbeeld een afspeellijst met jazz maken, een afspeellijst voor feesten of een afspeellijst met easy listening. Als u een afspeellijst hebt aangemaakt, selecteert u Sonos-afspeellijsten in het menu Muziek om deze af te spelen. Opmerking:U kunt afspeellijsten maken van meerdere muziekserviceaccounts, maar u kunt niet zien van welke account de track komt. Sonos-afspeellijst toevoegen Terwijl u door muziek bladert, kunt u een Sonos-afspeellijst maken of muziek toevoegen aan een bestaande afspeellijst. Raak aan en kies Aan Sonos-afspeellijst toevoegen. Raak Nieuwe afspeellijst aan of selecteer een bestaande afspeellijst. Opmerking:De opties die worden weergegeven hangen af van de geselecteerde muziekbron. U kunt een muziekwachtrij ook opslaan als een Sonos-afspeellijst door Opslaan te kiezen bij het bekijken van de wachtrij. Opmerking:Tracks op uw iPhone, iPod touch of iPad of op uw Android-apparaat worden niet in een Sonos-afspeellijst opgenomen. Ga voor meer informatie naar de productgidsen voor de Sonos Controller for Android Smartphones, Sonos Controller for Android Tablets, Sonos Controller for iPad of de Sonos Controller for iPhone. Track binnen de wachtrij verplaatsen 1. Ga naar het menu Muziek en raak Sonos-afspeellijsten aan. 2. Selecteer een afspeellijst. 3. Raak Bewerken aan. 4. Raak rechts van de track aan en houd dit vast. 5. Versleep de track naar een nieuwe locatie in de wachtrij en laat de knop los. Track uit de wachtrij verwijderen 1. Ga naar het menu Muziek en raak Sonos-afspeellijsten aan. 2. Selecteer een afspeellijst. 3. Raak Bewerken aan. 4. Raak links van het nummer aan. De track wordt uit de wachtrij verwijderd.

14 Productgids Sonos-afspeellijst verwijderen 1. Ga naar het menu Muziek en raak Sonos-afspeellijsten aan. 2. Raak Bewerken aan. 3. Selecteer een afspeellijst en raak dan Verwijderen aan. 4. Raak Verwijderen aan en dan Klaar. Opmerking:Als u een afspeellijst verwijdert die ook een Sonos-favoriet is, gaat u naar "Sonos- favoriet verwijderen" on page 12 om deze uit uw Sonos-favorieten te verwijderen. Naam van een Sonos-afspeellijst wijzigen 1. Ga naar het menu Muziek en raak Sonos-afspeellijsten aan. 2. Raak Bewerken aan. 3. Raak een afspeellijst aan om die te selecteren en raak dan Naam wijzigen aan. 4. Gebruik het toetsenbord om een nieuwe naam in te voeren voor de afspeellijst en raak dan OK aan. 5. Raak Opslaan aan. Opmerking: Als u de naam wijzigt van een Sonos-afspeellijst die ook een Sonos-favoriet is, blijft de naam van de afspeellijst onveranderd wanneer u deze opent via de optie Sonos- favorieten.

Sonos CONTROL 15 Muziek afspelen U kunt muziek selecteren door op het menu Muziek te tikken en dieper in het menu te gaan tot u de gewenste bron vindt of u kunt muziek zoeken in een bepaalde bron. Zoeken naar muziek U kunt de zoekfunctie gebruiken om te zoeken naar muziek in uw muziekbibliotheek en sommige muziekservices. 1. Selecteer in het menu Muziek de muziekbron waarin u wilt zoeken (uw muziekbibliotheek of een muziekservice). 2. Raak Zoeken aan en selecteer de zoekcriteria (artiesten, albums, componisten of tracks). 3. Gebruik het toetsenbord om een volledige of gedeeltelijke naam te typen. 4. Als er geen resultaten verschijnen, raakt u de knop aan en probeert u het opnieuw.

16 Productgids De muziekwachtrij beheren Wanneer u tracks hebt toegevoegd aan een wachtrij, kunt u de muziekwachtrij wijzigen met de daarvoor bedoelde knoppen. Sonos-afspeellijsten zijn muziekwachtrijen die u aanmaakt en opslaat om er in de toekomst nog eens naar te kunnen luisteren. Voor meer informatie raadpleegt u "Sonos-afspeellijsten" on page 13. Opmerking:Met draadloos afspelen vanaf iOS- en Android-apparaten kunt u muziek en podcasts selecteren en afspelen van elke iPhone, iPad en iPod touch of elk Android-apparaat die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als de andere Sonos-componenten. Als er tracks in de wachtrij van een mobiel apparaat staan dat op dit moment niet beschikbaar is voor Sonos, ziet u mogelijk het bericht dat de selectie op dit moment niet kan worden afgespeeld. Een track verwijderen uit de wachtrij 1. Raak aan. 2. Raak Bewerken aan. 3. Raak links van het nummer aan. Het nummer wordt verwijderd uit de wachtrij. Een track verplaatsen binnen de wachtrij 1. Raak aan. 2. Raak Bewerken aan. 3. Raak rechts van de track aan en houd dit vast.

Sonos CONTROL 17 4. Versleep de track naar een nieuwe locatie in de wachtrij en laat de knop los. De muziekwachtrij wissen 1. Raak aan. 2. Raak Wissen aan. Hiermee wordt de gehele wachtrij voor de geselecteerde kamer gewist en stopt de muziek. Wachtrij als Sonos-afspeellijst opslaan • Klik op Opslaan als de wachtrij wordt weergegeven. U kunt deze afspeellijsten op elk gewenst moment openen door Sonos-afspeellijsten te selecteren in het menu Muziek. Opmerking:Tracks op uw iPhone, iPod touch of iPad of op uw Android-apparaat worden niet in een Sonos-afspeellijst opgenomen. Afspeelmodus wijzigen 1. Geef het scherm U hoort weer. 2. Raak de keuzelijst Afspeelmodus in de rechterbovenhoek aan. 3. Raak de pictogrammen Willekeurig, Herhalen en / of Crossfaden aan om de afspeelmodus te wijzigen. De pictogrammen voor de afspeelmodus lichten wit op wanneer ze zijn geactiveerd. Willekeurig Wijzigt de afspeelvolgorde van de tracks in de wachtrij. Schakel willekeurig afspelen uit om de tracks weer in de oorspronkelijke afspeelvolgorde te zetten. Schakel willekeurig afspelen weer in voor een nieuwe afspeelvolgorde. Herhalen In deze modus wordt de muziekwachtrij herhaald nadat de laatste track is afgespeeld. Crossfaden Hiermee wordt het volume aan het eind van het huidige nummer verlaagd (uitfaden) terwijl het volume van het volgende nummer omhoog komt (infaden) om een soepele overgang tussen nummers te maken.

18 Productgids Klokken en alarmen Datum en tijd instellen 1. Selecteer in het menu Muziek de optie Instellingen. 2. Raak Datum- en tijdinstellingen aan om op te geven hoe de datum- en tijdinstellingen worden bepaald en weergegeven op de CONTROL. Alarm toevoegen 1. Ga naar het menu Muziek en raak Alarmen -> Alarmen aan. 2. Raak Nieuw alarm aan. 3. Kies de gewenste instellingen voor dit alarm, waaronder de tijd, de kamer waarin het alarm moet worden afgespeeld, de muziekbron waarvan het moet worden afgespeeld, de frequentie van het alarm en het volume. Opmerking:Als de muziek die u hebt geselecteerd, niet beschikbaar is wanneer het alarm afgaat (bijvoorbeeld omdat een internetradiostation uit de lucht is), wordt in plaats van uw alarm het Sonos-signaal afgespeeld. 4. Raak Geavanceerd aan om extra voorkeuren voor alarmen te selecteren: • Duur — geef op hoe lang de alarmmuziek afgespeeld moet worden. • Inclusief gegroepeerde zones — als u Ja aanraakt, wordt het alarm afgespeeld in de kamers die aan elkaar zijn ge- koppeld op het moment dat het alarm afgaat (niet in de kamers die aan elkaar waren gekoppeld op het moment dat het alarm werd ingesteld). • Klok tonen op deze Controller — als u Aan selecteert, wordt de klok weergegeven op deze controller wanneer het alarm afgaat. • Willekeurige tracks — selecteer Aan als u de afspeelmodus voor het geselecteerde alarm wil instellen op Willekeurig. 5. Raak Alarm opslaan aan wanneer u klaar bent met de alarminstellingen. Alarm instellen 1. Ga naar het menu Muziek en raak Alarmen -> Alarmen aan. 2. Selecteer het alarm dat u wilt instellen en raak Alarm (Uit) aan, zodat Alarm (Aan) wordt weergegeven. Opmerking:U kunt een alarm ook inschakelen als u dit toevoegt of wijzigt. Alarm wijzigen 1. Tik in het menu Muziek op Alarmsignalen -> Alarmsignalen. 2. Selecteer het alarm dat u wilt wijzigen. 3. Wijzig de alarminstellingen en raak vervolgens Alarm opslaan aan.

Sonos CONTROL 19 Alarm verwijderen 1. Ga naar het menu Muziek en raak Alarmen -> Alarmen aan. 2. Selecteer het alarm dat u wilt verwijderen en raak Alarm verwijderen aan. Slaaptimer instellen 1. Ga naar het menu Muziek en raak Alarmen -> Slaaptimer aan. 2. Selecteer de duur voor de slaaptimer. Alarm uitzetten Wanneer een alarm afgaat: Raakt u Alarm stoppen op het scherm U hoort aan om het alarm uit te zetten. Klok weergeven Wanneer u een alarm hebt toegevoegd aan het Sonos-systeem, kunt u opgeven dat het klokscherm automatisch moet worden weergegeven op een Sonos CONTROL wanneer het alarm klinkt. 1. Selecteer in het menu Muziek de optie Alarmen. 2. Raak Alarmen aan en selecteer dan het alarm in de lijst. 3. Selecteer Geavanceerd -> Toon klok op deze controller. (Als u de klok ook wilt weergeven op een andere Sonos CONTROL, herhaalt u dit proces op de andere controller.) Muzieksysteem uitschakelen Het Sonos-systeem kan altijd aan blijven staan. Het systeem gebruikt bijna geen elektriciteit wanneer er geen muziek wordt afgespeeld. • Als u het spelen van muziek in alle kamers wilt stopzetten, selecteert u Alles pauzeren in het menu Kamers. • Als u het spelen van muziek in één kamer of een kamergroep wilt stopzetten, drukt u op de knop Afspelen / Pauzeren op een Sonos-speler (is op sommige spelers met het pictogram Dempen afgebeeld). Uw Sonos-componenten blijven uit tot u aanraakt of op de knop Afspelen / Pauzeren op een speler drukt om een kamer of kamergroep opnieuw te starten. Online updates Sonos levert regelmatig software-updates die de prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit toevoegen. Uw Sonos- systeem moet zijn geregistreerd om deze updates te kunnen ontvangen. Als u het systeem nog niet hebt geregistreerd, gaat u voor hulp bij deze stap naar https://faq.sonos.com/register.

20 Productgids Wanneer een update beschikbaar is, verschijnt het pictogram Nu bijwerken in het menu Muziek. • Raak het pictogram Nu bijwerken aan om de update te starten. • Uw Sonos-producten worden allemaal bijgewerkt, aangezien ze allemaal hetzelfde versienummer moeten hebben voor de software. Het proces kan een paar minuten duren per product, afhankelijk van uw netwerkverbinding. • Wanneer u een nieuwe product aanschaft met een nieuwere versie van de software of wanneer u een product aan- sluit dat niet in gebruik was toen u de laatste update uitvoerde, moeten mogelijk één of meer producten later wor- den bijgewerkt. • Als u een andere Sonos-controller hebt, wordt u gevraagd om die bij te werken wanneer u die de volgende keer ge- bruikt. Ga naar http://faq.sonos.com/updateerror voor meer informatie. Pas op: Zorg ervoor dat tijdens dit proces de Sonos-producten stroom blijven krijgen en schakel het Sonos-systeem niet uit. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van Sonos als zich een fout voordoet.

Sonos CONTROL 21 Eenvoudige problemen oplossen Waarschuwing:Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag het systeem niet worden geopend. Het product mag in geen enkel geval worden gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd Sonos-reparatiecentrum. Gebeurt dat wel, dan vervalt de garantie. Neem contact op met de klantenondersteuning van Sonos voor meer informatie. Als zich een probleem voordoet, kunt u de onderstaande suggesties voor probleemoplossing uitproberen. Als het probleem daarmee niet kan worden verholpen of als u niet zeker weet wat u moet doen, neemt dan contact op met de klantenservice van Sonos, die u graag zal helpen. Sonos CONTROL opnieuw instellen Als het scherm van de Sonos CONTROL niet meer reageert, kunt u de batterij verwijderen uit de achterkant van het apparaat en deze dan onmiddellijk terug stoppen. Plaats de CONTROL vervolgens even in het oplaadstation om deze uit de slaapstand te halen. Sonos CONTROL opnieuw opstarten Het is mogelijk dat u af en toe het via DHCP toegekende adres moet vernieuwen (een nieuw IP-adres verkrijgen bij de DHCP- server van uw provider). Als deze situatie zich voordoet, kunt u de CONTROL opnieuw starten door Instellingen Controller -> Geavanceerde instellingen -> Controller opnieuw opstarten te selecteren in het menu Instellingen. Kan Sonos CONTROL niet aan Sonos-systeem toevoegen 1. Schakel alle 2,.4-GHz draadloze telefoons uit. Sommige 2,4-GHz draadloze telefoons kunnen draadloze interferentie veroorzaken. Als het uitschakelen van de 2,4-GHz draadloze telefoons het probleem oplost, kunt u overwegen om over te schakelen op een 5,8-GHz of 900-MHz telefoon (of het draadloze kanaal waarop het Sonos-systeem werkt, wijzigen). 2. Zet 108-Mbps draadloze routers in de stand voor 54 Mbps. Sonos kan niet goed functioneren wanneer een router werkt in de turbo-modus. Om de snelheid te verdubbelen van 54 Mbps naar 108 Mbps, gaat de router over naar een stand met een grotere bandbreedte, waarmee een groot deel van het 2,4-GHz spectrum dat is gereserveerd voor 802.11b/g-apparaten, wordt gebruikt. Dat betekent dat er interferentie (RF-ruis) zal optreden met 2,4-GHz apparaten die niet op hetzelfde kanaal werken als het 108-Mbps apparaat (doorgaans kanaal 6). Het is mogelijk om alle draadloze apparaten in te stellen op kanaal 6, maar dat is niet verstandig. De apparaten zullen moeten vechten om de beschikbare bandbreedte en het hele draadloze netwerk kan er langzamer van worden. 3. Wijzig het draadloze kanaal waarop het Sonos-systeem werkt.

22 Productgids Belangrijke veiligheidsinformatie 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle instructies op. 5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water. 6. Maak de apparaten alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van de Sonos-producten beschadigen. 7. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven. 8. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat deze niet bekneld kan raken, vooral niet bij de stekkers, bij stopcontacten en waar deze het apparaat verlaat. 9. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires. 10. Haal bij onweer of als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact. 11. Laat alle onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker is beschadigd, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren functioneert of het apparaat op de grond is gevallen. 12. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten. 13. Waarschuwing: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken. 14. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.

Sonos CONTROL 23 Specificaties Kenmerk Omschrijving Scherm en gebruikersinterface Type scherm Transflectief LCD-scherm met instelbare verlichting Schermresolutie 3,5” (diagonaal) kleuren-LCD, 240 x 320 (QVGA) Bediening Touch-scrollwiel met in het midden een keuzeknop Functieknoppen 9 verlichte knoppen, 3 softwarematige knoppen onder scherm Indicatoren Indicator voor sterkte draadloos signaal en batterijlading (op het scherm), Ledindicatoren voor batterijstatus. Voeding / Verbindingen Type batterij Oplaadbare Li-ION-polymeerbatterij, kan in de fabriek worden vervangen Oplaadtijd batterij 2 uur voor volledig opladen Gelijkstroomlader Input 100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz; Output 6 V gelijkstroom, 3,8 A Extra voedingsconnector Contactpunten voor oplader op onderkant Draadloze verbinding SonosNet™, een beveiligd, met AES gecodeerd, peer-to-peer draadloos netwerk Algemeen Afmetingen 165 x 97 x 24,5 mm Gewicht 360 g Afwerking Metalen coating op lichtgrijze behuizing, spatbestendig * Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

24 Productgids Wettelijk verplichte informatie Europe Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and the R&TTE Directive 1999/5/EC when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at www.sonos.com/support/policies. Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 5150-5350 MHz. SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high fidelity streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and access point simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because while each device must be within range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range of a central access point. In addition to extending the range between Sonos products, SonosNet can extend the range of other data networking devices within the home, such as Android devices directly connected to SonosNet. Due to the high network availability requirements of the SonosNet mesh network, Sonos players do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC mains. Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/EC, de la directive basse tension 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU et de la directive 1999/5/EC sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions en vigueur du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de conformité est disponible sur le site www.sonos.com/support/policies. Attention. En France, l’utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 5150-5350 MHz. SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission fiable haute fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau maillé SonosNet servent à la fois de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres périphériques réseau de données à l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à SonosNet. En raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur CA. Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.sonos.com/support/policies. SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler HiFi-Streaming- Musik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren gleichzeitig sowohl als Client als auch als Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite von mindestens einem weiteren Sonos-Player, nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss. Zusätzlich zur Erweiterung der Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer Netzwerkgeräte innerhalb des Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet

Sonos CONTROL 25 verbunden sind. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung getrennt werden. A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos da Directiva CEM 2004/108/CE, da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE, da Directiva RoHs (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/EU e da Directiva ETRT 1999/5/ CE quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em www.sonos.com/support/policies. SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de músicas digitais de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam simultaneamente como cliente e como ponto de acesso. Cada reprodutor Sonos aumenta a amplitude da rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada dispositivo deve estar ao alcance de outro reprodutor Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto central de acesso.  Além de ampliar o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de outros dispositivos da rede de dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet.  Devido aos requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia. Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på www.sonos.com/support/policies. SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av digitalmusik med hifi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNet- meshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet. Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de laagspanningsrichtlijn 2006/ 95/EG, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG indien geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.sonos.com/support/policies. SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor het streamen van digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk fungeren als cliënt en access point tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet mesh-netwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van andere netwerkapparaten in huis vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge beschikbaarheidvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij de stroom wordt verbroken. Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC, della direttiva Bassa tensione 2006/95/EC, della direttiva RoHS 2011/65/EU e della direttiva R&TTE 1999/5/EC, se installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.sonos.com/support/policies.

26 Productgids SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile trasmissione della musica digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh SonosNet funzionano simultaneamente sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre i singoli dispositivi devono essere nel raggio di almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel raggio di un punto d'accesso centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la portata di altri dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A causa degli elevati requisitivi di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di modalità di standby o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa di corrente CA. Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de bajo voltaje 2006/ 95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva R&TTE 1999/5/EC si se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad completa en www.sonos.com/support/policies. SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una transmisión sólida de música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de malla SonosNet actúan como cliente y punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del alcance de un punto de acceso central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el alcance de otros dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los reproductores Sonos no tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable de alimentación de la red eléctrica. Sonos erklærer, at dette produkt hermed overholder kravene i EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/ EF, RoHS-direktivet 2011/65/EF og radioudstyrsdirektivet 1999/5/EF efter installation og anvendelse i henhold til producentens instruktioner. En kopi af den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på www.sonos.com/support/policies. SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af digital musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient og adgangspunkt samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver enhed kun skal være inden for rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan SonosNet udvidde rækkevidden af andre datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Android-enheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de høje krav til netværkstilgængelighed for SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fra- tilstand, udover ved at tage stikket ud af stikkontakten. Η Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ, της Οδηγίας σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης, 2006/95/ΕΚ, της Οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ και της Οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.sonos.com/support/policies. Η SonosNet είναι μια ιδιοταγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου πλέγματος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετάδοση ροής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας. Όλες οι συσκευές αναπαραγωγής εντός του δικτύου πλέγματος της SonosNet λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πελάτες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαραγωγής της Sonos επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου πλέγματος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους

Sonos CONTROL 27 τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαραγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος άλλων συσκευών δικτύωσης δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας συνδεδεμένες με to SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου πλέγματος της SonosNet, οι συσκευές αναπαραγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος. Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset, kun se asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa www.sonos.com/support/policies. SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason digitaalisen musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt Sonos-soittimet toimivat samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin laajentaa SonosNet-mesh-verkon kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman kantoalueella. Riittää, että laite on vähintään yhden muun laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon toiminta-aluetta voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla voidaan laajentaa myös muiden siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-aluetta. Sonos-soittimissa ei ole SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta. USA This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna without modifying the product • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. Canada This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s Web site

28 Productgids www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna orientation. However, they could place the complete product in a way that causes the problem mentioned above. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650- 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices. Canada Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada ; consultez le Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : www.hc-sc.gc.ca/rpb. Comme indiqué auparavant, l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à provoquer le problème décrit ci-dessus. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. RF Exposure Requirements To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons. Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une distance minimum de 20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité. Recycling Information This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.