Sony CDP-X5000 Handleiding

Saturday, October 14, 2017
Download

3-810-423-22(1) Gebruiksaanw ijzing NL Bruksanvisning S Ist ruzioni per l'uso I M anual de Inst ruções P CDP-X5000  1996 by Sony Corporation

• Mocht er vloeistof of een voorwerp in Bij het inleggen of uitnemen van een WAARSCHUWING het inwendige van het apparaat compact disc plaatst u de disc- terechtkomen, trek dan de stekker uit stabilisator op de bijgeleverde vilten Stel het apparaat niet bloot het stopkontakt en laat de compact onderzetter of op een zacht oppervlak. disc speler eerst door een deskundige aan regen of vocht, om gevaar nakijken alvorens het apparaat weer Bediening voor brand of een elektrische in gebruik te nemen. • Open en sluit het disc-deksel slechts schok te voorkomen. • Pas op, bij het sluiten van het disc- met de hand. deksel, dat uw vingers niet klem • Terwijl de compact disc speler in raken. werking is, mag u de draaiende Om gevaar voor elektrische onderdelen (en de compact disc) niet schokken te vermijden, dient u Stroomvoorziening aanraken. de behuizing van het apparaat • Kontroleer, alvorens de compact disc • Wanneer de compact disc speler nooit te openen. Laat speler in gebruik te nemen, of de rechtstreeks van een koude naar een bedrijfsspanning van het apparaat warme omgeving wordt gebracht, of onderhoud en eventuele overeenkomt met de plaatselijke als deze in een erg vochtige kamer reparatie over aan bevoegd netspanning. De bedrijfsspanning van wordt geplaatst, kan op de lenzen in vakpersoneel. de compact disc speler staat vermeld het apparaat vocht uit de lucht op het naamplaatje op het kondenseren. Als dit zich voordoet, Plaats het apparaat niet in een achterpaneel van het apparaat. kan de compact disc speler niet naar • Zolang de stekker van het netsnoer in behoren werken. Dan dient u de gesloten ruimte, zoals een het stopkontakt zit, blijft de compact disc te verwijderen en het boekenrek of ingebouw de stroomtoevoer naar het apparaat apparaat ongeveer een uur aan te kast. intakt, ook al is de compact disc laten staan, tot al het kondensvocht speler zelf uitgeschakeld. verdampt is. Dit apparaat is geklassificeerd als • Trek de stekker uit het stopkontakt wanneer u denkt de compact disc Geluidssterkte een KLASSE 1 LASER produkt. De speler geruime tijd niet te gebruiken. • Stel de geluidssterkte op de aanduiding CLASS 1 LASER Trek voor het verbreken van de aangesloten versterker niet te hoog in, PRODUCT bevindt zich aan de aansluiting op het stopkontakt alleen wanneer er geen of slechts erg zacht achterkant van het apparaat. aan de stekker; trek niet aan het snoer. geluid klinkt. Mocht er daarna een plotselinge geluidspiek volgen, dan Opstelling zouden de luidsprekers beschadigd • Kies voor opstelling een goed kunnen raken. geventileerde plaats, met voldoende luchtdoorstroming om oververhitting Na inleggen van een disc Binnenin het apparaat bevindt zich van de compact disc speler te • Kort na het inleggen van een compact het nevenstaande voorkomen. disc kan er een hoge fluittoon uit het • Zet de compact disc speler niet op een inwendige van de compact disc speler waarschuwingslabel. zacht oppervlak, zoals een wollig klinken. Het apparaat is dan bezig het kleedje of tapijt, aangezien dit de mechanisme juist in te stellen voor de ventilatie-openingen aan de geplaatste compact disc. onderzijde zou kunnen blokkeren. • Plaats de compact disc speler niet in Reinigen de buurt van een warmtebron en niet • Reinig de ombouw, het voorpaneel en in de volle zon. Vermijd tevens de bedieningsorganen met een zachte plaatsen met veel stof, vocht en doek, licht bevochtigd met water en Bij dit produkt zijn batterijen mechanische trillingen of schokken. wat milde huishoudzeep. Gebruik geleverd. Wanneer deze leeg zijn, geen schuurspons, schuurmiddelen of moet u ze niet weggooien maar Voor blijvend goede geluidskw aliteit vluchtige stoffen zoals spiritus of inleveren als KCA. • Raak het lensje in het apparaat niet aan. benzine. • Als de binnenzijde van het disc-deksel Gebruik van de disc-stabilisator vuil is, kunt u het deksel verwijderen • Gebruik vooral de bijgeleverde disc- met een zeskant-inbussleutel (2,5 mm Voorzorgsmaatregelen stabilisator. Gebruik van een ander soort stabilisator zou de compact disc doorsnede). Opmerking speler kunnen beschadigen. Tracht nooit enig ander onderdeel van Veiligheid • De onderkant van de disc-stabilisator de compact disc speler dan het disc- • Voorzichtig — Het gebruik van is kwetsbaar, en beschadiging ervan deksel te verwijderen of te optische instrumenten met dit kan leiden tot aantasting van de demonteren. apparaat kan gevaar voor oogletsel geluidskwaliteit. opleveren. 2NL

Vervoer • Verwijder de compact disc en ook de stabilisator uit het apparaat. I NHOUDSOPGAVE Mocht u verder nog vragen of problemen met de bediening van het Voorbereidingen apparaat hebben, aarzel dan niet Uitpakken 4 kontakt op te nemen met de Aansluitingen 4 dichtstbijzijnde Sony handelaar. Afspelen van een compact disc 7 Welkom! Afspelen van CD’s Hartelijk dank voor uw aankoop Gebruik van het uitleesvenster 9 van deze Sony compact disc speler. Opzoeken van een bepaald muziekstuk 10 Lees, alvorens het apparaat in Opzoeken van een bepaald punt in een muziekstuk 11 gebruik te nemen, deze Herhaalde weergave van muziekstukken 11 gebruiksaanwijzing aandachtig door Afspelen in willekeurige volgorde (SHUFFLE weergave) 12 en bewaar deze voor eventuele Samenstellen van uw eigen muziekselektie (PROGRAM weergave) 13 naslag. Afspelen met overslaan van ongewenste nummers (weglaat-selektie) 14 NL Opnemen van compact discs Opnemen van uw eigen muziekselektie 15 Omt rent deze In- en wegdraaien (in/uit-faden) van geluid 16 Handige funkties voor het opnemen 16 handleiding Ter verduidelijking Vastleggen van gegevens voor uw compact discs (Custom • Alle aanwijzingen in de tekst File geheugen) beschrijven de bediening met de Geheugen voor opslag van nuttige gegevens voor afzonderlijke compact toetsen op de bijgeleverde discs 18 afstandsbediening. Indexpunten kiezen op een compact disc (Custom Index) 19 Natuurlijk kunt u ook de toetsen op Vastleggen van favoriete en ongewenste muziekstukken per compact disc het apparaat zelf gebruiken met (weglaat-selektie) 20 dezelfde benaming of symbolen als die op de afstandsbediening. • Op een aantal plaatsen in deze Aanvullende informatie gebruiksaanwijzing zult u de onderstaande symbolen aantreffen: Opmerkingen betreffende compact discs 22 Dit symbool verschijnt bij Verhelpen van storingen 22 funkties die slechts via de Technische gegevens 23 afstandsbediening beschikbaar zijn. Dit symbool vestigt uw aandacht Beschrijving van het achterpaneel 23 op handige tips, die de bediening vergemakkelijken. Index 24 3NL

Voorbereidingen Uit pakken Aansluit ingen Kontroleer of het volgende bijgeleverd toebehoren in de verpakking aanwezig is: Overzicht • Audio-aansluitsnoer (1) Hieronder wordt beschreven hoe u de compact disc • Afstandsbediening (1) speler aansluit op een versterker. Let op dat alle • Sony SUM-3(NS) batterijen (2) apparatuur is uitgeschakeld, alvorens u begint met het • Disc-stabilisator (1) aansluiten ervan. • Vilten onderzetter (1) • Netsnoer (1) OPTICAL COAXIAL BALANCED schakelaar schakelaar schakelaar LINE OUT CDP-X5000 Inleggen van batterijen in de DIGITAL OUT afstandsbediening OPTICAL COAXIAL BALANCED AC IN (230V) LINE OUT OFF ON OFF ON OFF ON L U kunt deze compact disc speler bedienen met de R bijgeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA-formaat) batterijen in de afstandsbediening en let hierbij op dat de + en de – DIGITAL OUT DIGITAL OUT polen van de batterijen in de juiste richting liggen, OPTICAL BALANCED zoals aangegeven. Richt de afstandsbediening bij het gebruik recht op de afstandsbedieningssensor g naar een DIGITAL OUT stopkontakt van de compact disc speler. COAXIAL Versterker CD Wanneer de batterijen te vervangen Bij normaal gebruik zullen de batterijen ongeveer 6 maanden meegaan. Als u de compact disc speler niet langer meer op afstand kunt bedienen, is het tijd beide ç: Si g n a a l st r o o m naar een stopkontakt batterijen door nieuwe te vervangen. Welke snoeren zijn er nodig? Opmerkingen p Voor analoge aansluitingen • Laat de afstandsbediening nooit op een erg warme of • Audio-aansluitsnoer (bijgeleverd) (1) vochtige plaats liggen. • Let op dat er geen vloeistof of klein voorwerp in de W it (L) W it (L) afstandsbediening terecht komt, vooral tijdens het verwisselen van de batterijen. Rood (R) Rood (R) • Zorg dat de afstandsbedieningssensor van de versterker niet wordt blootgesteld aan rechtstreekse zonnestraling of p Voor digitale aansluitingen fel lamplicht. Dit kan de juiste werking ervan verstoren. • Coaxiaalkabel VMC-10G (niet bijgeleverd) • Als u denkt de afstandsbediening geruime tijd niet te gebruiken, kunt u de batterijen er beter uit verwijderen, om schade door eventuele batterijlekkage en corrosie te • Optische kabel POC-15A (niet bijgeleverd) vermijden. • Gebalanceerde kabel met cannon aansluitstekkers XLR-3-32 (niet bijgeleverd) 4NL

Voorbereidingen Aansluitingen • Aansluiten van digitale apparatuur met een optische digitale ingangsaansluiting p Analoge aansluitingen Sluit de digitale component aan op de DIGITAL OUT Bij gebruik van het audio-aansluitsnoer voor (OPTICAL) stekkerbus met behulp van een optische kabel (niet bijgeleverd). Verwijder het dopje van de aansluitbus aansluiting van de CD-speler op een versterker mag en steek de optische stekker in. u de kleuren van de stekkers en stekkerbussen niet verwisselen: sluit rood aan op rood (voor het rechter CD-speler kanaal) en wit op wit (voor het linker kanaal). Zorg DIGITAL OUT Digitale component voor stevige aansluitingen, om brom en andere OPTICAL COAXIAL BALANCED DIGITAL IN bijgeluiden te vermijden. OFF ON OFF ON OFF ON OPTICAL CD-speler Versterker TUNER CD AUX LINE OUT L L R Na het maken van de aansluitingen zet u de DIGITAL R INPUT OUT OPTICAL schakelaar op het achterpaneel in de “ON” stand. Als u de optische uitgang niet gebruikt, zet u deze schakelaar in de “OFF” stand. p Digitale aansluitingen Met digitale aansluitingen kan het digitale • Aansluiten van digitale apparatuur (zoals een geluidssignaal van een afgespeelde CD rechtstreeks versterker) met een gebalanceerde ingangsaansluiting aan een ander apparaat worden doorgegeven, Sluit de digitale component aan op de BALANCED zonder enig verlies aan kwaliteit. U kunt de digitale stekkerbus met behulp van een kabel met cannon uitgangsaansluitingen van dit apparaat verbinden aansluitstekkers XLR-3-32 of gelijkwaardig (niet met andere digitale apparatuur zoals een digitale bijgeleverd). Gebalanceerde aansluitingen worden versterker, een digitaal-analoog omzetter, een DAT nauwelijks door storing van buitenaf beïnvloed en dit type cassettedeck of een minidisc-recorder. Met de laatste wordt dan ook vaak gebruikt door geluidstechnici in twee kunt u dan volledig digitale opnamen van uw opnamestudio’s en radiostations. compact discs maken. Overigens is de fade-in/uit Gebruik van een kabel met cannon aansluitstekkers funktie (zie blz. 16) bij opnemen via de digitale XLR-3-32 of gelijkw aardig (niet bijgeleverd) aansluitingen niet beschikbaar. A B • Aansluiten van digitale apparatuur met een coaxiale digitale ingangsaansluiting Sluit de digitale component aan op de DIGITAL OUT (COAXIAL) stekkerbus met behulp van een coaxiaalkabel (niet bijgeleverd). Insteken van de cannon stekker CD-speler Plaats de delen A tegenover elkaar en steek de stekker DIGITAL OUT Digitale component stevig in de aansluitbus. OPTICAL COAXIAL BALANCED DIGITAL IN Verbreken van de aansluiting OFF ON OFF ON OFF ON COAXIAL Houd het vergrendelknopje B ingedrukt en trek de stekker uit de stekkerbus. (w ordt vervolgd) Na het maken van de aansluitingen zet u de DIGITAL OUT COAXIAL schakelaar op het achterpaneel in de “ON” stand. Als u de coaxiale uitgang niet gebruikt, zet u deze schakelaar in de “OFF” stand. 5NL

Voorbereidingen Stekker-polariteit IN OUT 1: GND (aarde) 2: HOT (fase) 3: COLD (nul) 2 3 1 1 3 2 Digitaal-analoog CD-speler omzetter, enz. DIGITAL OUT DIGITAL OPTICAL COAXIAL BALANCED AES/EBU IN OUT OFF ON OFF ON OFF ON Na het maken van de aansluitingen zet u de DIGITAL OUT BALANCED schakelaar op het achterpaneel in de “ON” stand. Als u de gebalanceerde uitgang niet gebruikt, zet u deze schakelaar in de “OFF” stand. Aansluiten van het netsnoer 1 Steek de stekker van het bijgeleverde netsnoer in de AC IN (230 V) voedingsaansluiting op het achterpaneel van de compact disc speler. 2 Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een gewoon wandstopkontakt. Wat is de volgende stap? Nu is uw compact disc speler voor gebruik gereed. Lees voor het afspelen van een compact disc het volgende hoofdstuk. 6NL

Basisbediening Afspelen van een compact disc 3, 4 5 f p P Æ + = ) 0 S r we po Basisbediening 1 Inschakelen van de CD- Druk op de POWER aan/uit-schakelaar om uw CD-speler in te speler met een disc in het compartiment Ongeveer 10 sekonden na het 1 schakelen. inschakelen zal de weergave vanzelf beginnen. Dit Schakel de versterker in en kies als geluidsbron de compact betekent dat u door aansluiten van een in de 2 disc speler. handel verkrijgbare audio- schakelklok de weergave van Open met de hand het disc-deksel van de CD-speler, neem de een compact disc op elk gewenst ogenblik kunt laten 3 stabilisator uit het disc-compartiment en plaats hierin een CD. beginnen. Om de 10 sekonden wachttijd over te slaan en sneller met afspelen te beginnen, drukt u op de P pauzetoets of de · weergavetoets terwijl de ÷ p p P P “PAUSE” aanduiding Æ Æ + + = = ) S ) 0 S 0 knippert. wer po wer po Opmerkingen • Plaats in stap 3 niet meer dan één compact disc tegelijk in de Disc-stabilisator houder, anders kunnen de discs (bijgeleverd) Compact disc met de en/of de CD-speler beschadigd label-kant boven worden. • Wees voorzichtig dat u bij het inleggen of uitnemen van een disc het lensje in het apparaat (w ordt vervolgd) niet aanraakt. 7NL

Basisbediening Bijgeleverde disc- Plaats de disc-stabilisator bovenop de compact disc en schuif stabilisator (De afbeel ding toont het 4 dan het disc-deksel met de hand dicht. zij-aanzicht van de disc- stabilisator.) bovenzijde ÷ p p P P Æ Æ + + = = ) ) 0 S 0 S wer wer po po onderzijde Opmerking Plaats de bijgeleverde disc- Na het inleggen van een stabilisator op de CD. (Let op dat compact disc plaatst u de u de stabilisator niet bijgeleverde disc-stabilisator ondersteboven plaatst.) bovenop de disc. Druk op de · weergavetoets. Voor het beginnen met afspelen kunt u ook eerst op de · w eergavet oet s 5 Het · indikatorlampje licht op en het afspelen begint vanaf het eerste muziekstuk op de disc. drukken en dan het disc- deksel dichtschuiven. Stel de geluidssterkte op de versterker naar wens in. Als het afspelen niet bij het eerste muziekstuk begint 1 Druk enkele malen op de Stoppen met afspelen CONTINUE toets van de afstandsbediening tot de Druk op de p stoptoets. aanduidingen “SHUFFLE”, “PROGRAM” en “CUSTOM INDEX” alle uit het uitleesvenster verdwijnen. 2 Druk op de · p weergavetoets. + Æ P = ) 0 S Uitleesvenster wer po SHUFFLE CUSTOM INDEX PROGRAM Deze aanduidingen 0 ) = + verdw ijnen bij meermalen Æ P p indrukken van de CONTINUE toets. Voor Drukt u op Pauzeren P Hervatten van de weergave na een pauze P of · Doorgaan naar het volgende muziekstuk + Teruggaan naar het voorgaande muziekstuk = Snel vooruitzoeken binnen een muziekstuk ) Snel terugzoeken binnen een muziekstuk 0 8NL

Af spelen van CD’s Af spelen van CD’s Kontroleren van de resterende speelduur Gebruik van het uit leesvenst er Druk tijdens het afspelen van een CD op de TIME toets van de afstandsbediening. Telkens wanneer u op de TIME toets drukt, verspringt de aanduiding in het In het uitleesvenster kunt u allerlei informatie over de uitleesvenster zoals hieronder aangegeven. geplaatste compact disc aflezen. Verstreken speelduur en nummer van INDEX MIN SEC het w eergegeven DISPLAY TIM E muziekstuk M ODE Indrukken Resterende speelduur INDEX MIN SEC van het weergegeven muziekstuk Indrukken Resterende speelduur van MIN SEC Æ P p de gehele compact disc = + 0 ) Als de resterende speelduur voor programma-weergave de 100 C c 0 ) minuten overschrijdt, verschijnen er slechts streepjes “– –.– –” in plaats van de speelduur. Indrukken Kontroleren van het totale aantal Aangeven van de muziekkalender muziekstukken en de totale speelduur De muziekkalender toont alle muziekstuknummers op Druk in de stopstand op de TIME toets van de de weergegeven compact disc. afstandsbediening. Het uitleesvenster geeft dan het totale aantal Druk op de DISPLAY MODE toets van de muziekstukken en de totale speelduur aan. afstandsbediening. Telkens wanneer u op de DISPLAY MODE toets drukt, MIN SEC verspringt de aanduiding in het uitleesvenster zoals hieronder aangegeven. Totaal aantal Totale speelduur MIN SEC muziekstukken Deze informatie verschijnt ook automatisch na het Indrukken sluiten van het disc-deksel. MIN SEC 1 2 3 4 5 Disc-informatie tijdens het afspelen van 6 7 8 9 10 een CD Indrukken Tijdens het afspelen van een compact disc geeft het • Als er meer dan 15 muziekstukken op de disc staan, uitleesvenster het nummer van het weergegeven verschijnt er een ” pijltje naast het nummer 15 in de muziekstuk, het indexnummer en de verstreken muziekkalender. speelduur van het muziekstuk aan. • De nummers in de muziekkalender verdwijnen stuk voor stuk nadat elk bijbehorend muziekstuk is afgespeeld. INDEX MIN SEC De instelling voor w eergave van de muziekkalender blijft ook bij uitschakelen behouden. De muziekkalender verschijnt echter in elk geval tijdens Verstreken speelduur programma-weergave, willekeurige of gewone Nummer van het weergave met overslaan en custom-index weergave. U w eergegeven kunt de muziekkalender desgewenst ook bij deze Indexnummer (zie blz. 11) of afspeelfunkties uitschakelen, maar bij overschakelen muziekstuk Custom-indexnummer (zie blz. 19) van de funktie verschijnt de muziekkalender dan weer. 9NL

Af spelen van CD’s U kunt van de speelduur van de intro-w eergave Opzoeken van een bepaald verlengen (tijdens w eergave en in de stopstand) Druk net zovaak op de MUSIC SCAN toets van de muziekst uk afstandsbediening tot de gewenste intro-speelduur (10, 20 of 30 sekonden) in het uitleesvenster wordt Tijdens het afspelen van een compact disc kunt u snel een aangegeven. Telkens wanneer u op deze toets drukt, gewenst muziekstuk opzoeken met behulp van de =/ verspringt de intro-speelduur kringsgewijze. + AMS-zoektoetsen (AMS: Automatische Muziek Sensor) of de nummertoetsen op de afstandsbediening. Wanneer u tijdens intro-weergave op de MUSIC SCAN toets drukt, wordt het weergegeven muziekstuk het aangegeven aantal sekonden langer weergegeven. De intro-w eergave w erkt ook bij ingeschakelde herhaalde w eergave, w illekeurige w eergave en M USIC SCAN programma-w eergave. Nummertoetsen >20 · Æ P p = / + = + 0 ) C c 0 ) Voor opzoeken van Drukt u op Het volgende of een later + tijdens weergave, net muziekstuk (AMS) zovaak tot u het gewenste muziekstuk hoort. Het weergegeven of een = tijdens weergave, net voorgaand muziekstuk zovaak tot u het gewenste (AMS) muziekstuk hoort. Een bekend de nummertoets van het muziekstuknummer gewenste muziekstuk. (direkte nummerkeuze) Een bekend intro, door de 1 de MUSIC SCAN toets eerste 10 sekonden van alle van de afstandsbediening, muziekstukken achtereen te vóór of tijdens weergave. horen (“Music Scan” 2 Wanneer u het gewenste intro-weergave) muziekstuk hoort, drukt u op de · weergavetoets om dit muziekstuk in zijn geheel te horen. Direkte keuze van muziekstukken boven de 20 Druk eerst op de >20 toets van de afstandsbediening en dan op de betreffende nummertoetsen. Voor het invoeren van een “0” gebruikt u nummertoets 10. Voorbeeld: Voor het afspelen van muziekstuk nummer 30 Drukt u eerst op >20 en dan op toets 3 en 10. 10NL

Af spelen van CD’s Opzoeken van een bepaald Herhaalde w eergave van punt in een muziekst uk muziekst ukken Tijdens het afspelen kunt u ook met versnelde Bij elke afspeelfunktie kunt u de muziekstukken weergave een passage in een muziekstuk opzoeken. meermalen achtereen horen. A ˜ B REPEAT Æ P p = + 0 ) Æ P p C c 0 ) = + 0 ) 0 / ) C / c C c 0 ) 0/ ) SLO W Druk tijdens het afspelen van een compact disc op de REPEAT toets. De aanduiding “REPEAT” verschijnt in het uitleesvenster. De CD-speler herhaalt de Voor opzoeken van Drukt u op muziekstukken dan als volgt: een muziekpassage REPEAT Aan de hand van de + (vooruitzoeken) of = INDEX MIN SEC versnelde weergave (terugzoeken) en houdt u de toets ingedrukt tot u de gewenste muziekpassage hoort. Nauwkeurig, met 0/) SLOW op de minder snelle afstandsbediening en houdt u de Bij afspelen van de CD Herhaalt de compact disc weergave toets ingedrukt tot u precies het met speler gewenste punt bereikt. Kontinu-weergave (blz. 7) Alle muziekstukken Sneller, met de 0/) en houdt u de toets tijdsaanduiding, in ingedrukt tot het gewenste tijdstip Willekeurige weergave Alle muziekstukken in de pauzestand op de disc wordt aangegeven. Bij (blz. 12) willekeurige volgorde deze pauze-zoekfunktie hoort u geen geluid. Programma-weergave Dezelfde door u gekozen (blz. 13) muziekselektie Aan de hand van het C/c op de afstandsbediening indexnummer (alleen tijdens weergave of in de Weergave met overslaan Alle resterende muziekstukken voor discs met index) pauzestand, net zovaak tot u het (blz. 14) gewenste indexpunt bereikt. Willekeurige weergave Alle resterende muziekstukken met overslaan (blz. 12, 14) in willekeurige volgorde Wat is een indexpunt? Custom-index weergave Het gedeelte tussen twee Dit is een nummer dat toegewezen is aan een gedeelte (blz. 19) indexpunten van een muziekstuk of CD (zoals de delen van een symfonie), om de muziekpassages snel en gemakkelijk terug te vinden. Als een disc indexpunten bevat, zal dit Uitschakelen van de herhaalde w eergave op de verpakking vermeld staan. Druk net zovaak op de REPEAT toets tot de aanduiding “REPEAT” uit het uitleesvenster verdwijnt. Opmerking Als de aanduiding “ ” in het uitleesvenster verschijnt, (w ordt vervolgd) dan is bij indrukken van de vooruitzoektoets het einde van de compact disc bereikt. Druk dan op de 0 of = toets om terug te gaan. 11NL

Af spelen van CD’s Herhalen van het w eergegeven muziekstuk Afspelen in w illekeurige U kunt ook alleen het weergegeven muziekstuk herhalen. volgorde (SHUFFLE w eergave) Tijdens weergave van het te herhalen muziekstuk U kunt de compact disc speler de muziekstukken laten drukt u net zovaak op de REPEAT toets tot er “schudden” als een spel kaarten, om ze in willekeurige “REPEAT 1” in het uitleesvenster verschijnt. volgorde weer te geven. Uitschakelen van de enkel-nummer herhaalfunktie Druk op de REPEAT toets. SHUFFLE Opmerking Het herhalen van een enkel nummer is niet mogelijk tijdens afspelen met de custom-index weergave (zie blz. 19). Herhalen van een zelf afgebakend gedeelte (A˜B herhaalf unkt ie) U kunt een zelf gekozen passage van een muziekstuk · Æ P p herhaaldelijk weergeven, bijvoorbeeld voor het leren = + 0 ) van een tekst. C c 0 ) De passage die herhaald wordt, dient echter wel in zijn geheel binnen één muziekstuk te liggen. 1 Druk op de SHUFFLE toets van de afstandsbediening. 1 Druk tijdens het afspelen van een disc bij het De aanduiding “SHUFFLE” en de beginpunt (punt A) van de gewenste passage op muziekkalender verschijnen in het uitleesvenster. de A˜B toets. De aanduiding “A-” of “REPEAT A-” knippert in het uitleesvenster. SHUFFLE 1 2 3 4 5 2 Druk bij het eindpunt van de gewenste passage 6 7 8 9 10 (punt B) nogmaals op de A˜B toets. Nu wordt er “REPEAT A-B” aangegeven. De CD- 2 Druk op de · weergavetoets om de willekeurige speler zal het afgebakende gedeelte nu herhaald weergave te starten. De aanduiding “ ” weergeven. verschijnt in het uitleesvenster tijdens het “schudden van de kaarten”. Uit schakelen van de A˜B herhaalfunkt ie Druk op de REPEAT toets. Uitschakelen van de w illekeurige w eergave Druk op de CONTINUE toets van de afstandsbediening. Instellen van een nieuw beginpunt Tijdens afspelen kunt u overschakelen op U kunt eenvoudig doorgaan naar een volgende te w illekeurige w eergave herhalen passage door het geldende eindpunt het Druk op de SHUFFLE toets van de afstandsbediening nieuwe beginpunt te maken. en de willekeurige weergave begint, met het 1 Druk op de A˜B toets terwijl de CD-speler uw weergegeven muziekstuk als eerste. gekozen muziekpassage herhaalt. Het gekozen eindpunt (punt B) wordt het nieuwe Voor of tijdens w illekeurige w eergave kunt u de beginpunt (punt A). De aanduiding “A-” of muziekstukken markeren die u niet w ilt horen “REPEAT A-” knippert in het uitleesvenster. (w illekeurige w eergave met overslaan) 2 Druk bij het eindpunt van de nieuwe passage (punt Druk op de nummertoets voor een muziekstuk dat u B) nogmaals op de A˜B toets. niet wilt horen, terwijl de “SHUFFLE” aanduiding in het Nu wordt er “REPEAT A-B” aangegeven. De CD- uitleesvenster wordt aangegeven. Elk gekozen nummer verschijnt even met de aanduiding speler zal nu het afgebakende gedeelte tussen het “OFF” in het uitleesvenster en dan verdwijnt dat nieuwe begin- en eindpunt herhaald weergeven. nummer uit de muziekkalender. Als u een overgeslagen muziekstuk weer in de reeks wilt Tussentijds terugkeren naar punt A opnemen, drukt u nogmaals op de nummertoets ervan. Druk op de · weergavetoets tijdens het herhalen van Om de willekeurige weergave weer voor alle de gekozen A˜ B passage. muziekstukken te laten gelden, drukt u in de stopstand 12NL op de p stoptoets.

Af spelen van CD’s Bij het programmeren van nummers in een andere Samenst ellen van uw eigen volgorde dan ze op de compact disc staan (dus bijvoorbeeld 1, 3, 5 enz.) muziekselekt ie (PROGRAM Bij het afspelen wordt er tussen de muziekstukken een extra zoek-pauze van een sekonde ingevoegd. w eergave) Ook na de programma-w eergave blijft uw U kunt uw eigen muziekprogramma van maximaal 24 muziekselektie geldig nummers samenstellen, in de volgorde waarin u de Met een enkele druk op de · weergavetoets kunt u muziek wilt horen. De geprogrammeerde hetzelfde muziekprogramma nogmaals afspelen. muziekstukken worden dan in de door u gekozen volgorde weergegeven. Opmerkingen • De aanduiding “– – . – –” verschijnt in plaats van de totale speelduur als die de 100 minuten overschrijdt. • De aanduiding “FULL” verschijnt als u tracht een nummer te programmeren voor een muziekselektie die al 24 PROGRAM CONTINUE nummers bevat. • Bij uitschakelen van het apparaat vervalt de Nummertoetsen geprogrammeerde muziekselektie en keert de CD-speler terug naar de gewone kontinu-weergave. >20 CHECK CLEAR Kontroleren van de geprogrammeerde muziekselektie p · Æ P p Voor of tijdens de programma-weergave kunt u de = + 0 ) volgorde van de gekozen nummers kontroleren. C c 0 ) Druk op de CHECK toets. 1 Druk op de PROGRAM toets van de Telkens wanneer u op deze toets drukt, geeft het afstandsbediening. uitleesvenster het volgende muziekstuknummer aan, De aanduiding “PROGRAM” verschijnt in het samen met de totale speelduur inklusief dat nummer. uitleesvenster. Na het nummer van het laatste muziekstuk wordt er “End” aangegeven en dan verschijnen weer de PROGRAM oorspronkelijke aanduidingen. Bij kontrole tijdens het 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 afspelen toont het uitleesvenster alleen de nog niet weergegeven muziekstuknummers. 2 Druk op de nummertoetsen voor de muziekstukken die u wilt horen, om ze te programmeren in de gewenste volgorde. Wijzigen van uw muziekprogramma Voor het programmeren van een nummer boven U kunt de volgende veranderingen in uw muziekselektie de 20 gebruikt u de >20 toets op de aanbrengen alvorens de programma-weergave te starten. afstandsbediening (zie blz. 10). Voor het Drukt u op PROGRAM MIN SEC STEP 2 5 8 Wissen van een de CHECK toets totdat het ongewenste nummer nummer wordt aangegeven en dan Laatst drukt u op de CLEAR wistoets. geprogrammeerde Totale speelduur Geprogrammeerde muziekstuknummer nummers Wissen van het de CLEAR wistoets, in de stopstand. Bij laatst elke druk op deze toets wordt het laatst Volgnummer in uw programma geprogrammeerde geprogrammeerde nummer gewist. nummer Bij een vergissing in de nummerkeuze Toevoegen van de nummertoets(en) voor elk toe te Druk op de CLEAR toets en dan op de juiste een nummer aan voegen muziekstuk. nummertoets. het eind van uw programma 3 Druk op de · weergavetoets om de programma- weergave te starten. Wijzigen van de de p stoptoets, in de stopstand, om het geprogrammeerde programma te wissen. Herhaal volgorde vervolgens de werkwijze voor het Uitschakelen van de programma-w eergave samenstellen van een nieuw Druk op de CONTINUE toets van de afstandsbediening. muziekprogramma. 13NL

Af spelen van CD’s Uitschakelen van de w eglaat-w eergave Afspelen met overslaan van Druk in de stopstand op de p stoptoets. Alle voor overslaan gemarkeerde muziekstukken verschijnen weer in de ongew enst e nummers muziekkalender. (w eglaat -selekt ie) De compact disc speler onthoudt de als ongew enst U kunt de muziekstukken die u wilt overslaan als gemarkeerde nummers ook na afloop van de ongewenst markeren en dan de rest van de compact w eglaat-w eergave disc afspelen. Met een enkele druk op de · weergavetoets kunt u alle resterende muziekstukken nogmaals afspelen. U kunt de resterende muziekstukken ook in w illekeurige volgorde afspelen (w illekeurige SHUFFLE w eergave met overslaan) CONTINUE Volg de bovenstaande aanwijzingen, maar sla stap 3 over. Nummertoetsen Tijdens w eergave van een ongew enst muziekstuk >20 kunt u het “ w issen” en overslaan CLEAR Druk op de CLEAR wistoets tijdens weergave van een muziekstuk dat u niet wilt horen. De CD-speler markeert het nummer dan als ongewenst en gaat door · Æ P p met afspelen van het volgende muziekstuk. = + 0 ) C c 0 ) U kunt uw w eglaat-selektie voor elke compact disc in het geheugen vastleggen Zie de beschrijving onder “Vastleggen van favoriete en 1 Druk op de SHUFFLE toets van de ongewenste muziekstukken per compact disc” op afstandsbediening. blz. 20. De aanduiding “SHUFFLE” verschijnt in het uitleesvenster. SHUFFLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Kies met behulp van de nummertoetsen de ongewenste muziekstukken, die u wilt overslaan. Elk gekozen nummer verschijnt even met de aanduiding “OFF” in het uitleesvenster en dan verdwijnt dat nummer uit de muziekkalender. Voor het weglaten van een nummer boven de 20 gebruikt u de >20 toets op de afstandsbediening (zie blz. 10). Bij een vergissing in de nummerkeuze Druk nogmaals op de nummertoets van het ten onrechte gemarkeerde muziekstuk. Het nummer wordt even aangegeven met de aanduiding “ON” en verschijnt dan weer in de muziekkalender. 3 Na het aldus “wissen” van alle ongewenste nummers drukt u op de CONTINUE toets. De aanduiding “SHUFFLE” verdwijnt dan uit het uitleesvenster. 4 Druk op de · weergavetoets om het afspelen zonder de gekozen nummers te starten. 14NL

Opnemen van compact discs Opnemen van compact discs 4 Start het opnemen op het cassettedeck of de Opnemen van uw eigen minidisc-recorder en druk op de · weergavetoets van de compact disc speler. muziekselekt ie Als u een dubbel programma hebt gemaakt, voor twee cassettekanten, komt de CD-speler na U kunt een muziekprogramma samenstellen voor weergave van de muziekstukken voor kant A in opname op een gewone cassette, een DAT cassette of de pauzestand te staan. een minidisc. Het programma kan uit maximaal 24 muziekstuknummers bestaan. Door in uw muziekprogramma een pauze op te nemen 5 Wilt u doorgaan met opnemen op cassettekant B, keer de cassette dan om en druk op de P kunt u twee selekties, A en B, samenstellen voor pauzetoets of de · weergavetoets om de opname op beide kanten van een cassette. weergave te hervatten. U kunt automatisch een tussenpauze van 3 sekonden tussen alle muziekstukken aanbrengen Dit doet u met de automatische pauzefunktie (zie blz. PROGRAM 17). Nummertoetsen U kunt tijdens het programmeren de totale speelduur inklusief het volgende nummer kontroleren (programma-tijdkontrole) >20 Deze funktie maakt het u gemakkelijk het laatste en best CHECK passende muziekstuk voor opname op een cassettekant te vinden. P 1 Druk op de PROGRAM toets van de · Æ P p afstandsbediening. = + 0 ) De aanduiding “PROGRAM” verschijnt in het C c 0 ) uitleesvenster. 2 Druk op de = of + toets tot het nummer van een muziekstuk dat u wilt programmeren in het uitleesvenster verschijnt. 1 Kies de gewenste muziekstukken voor opname Nu verschijnt ook de totale speelduur inklusief het (op kant A, bij opnemen op een cassette) en gekozen muziekstuk, waarbij het programma- programmeer deze aan de hand van de totale volgnummer knippert. speelduur die in het uitleesvenster wordt 3 Druk weer op de PROGRAM toets van de aangegeven. afstandsbediening als u deze keuze wilt vastleggen. Volg de aanwijzingen 1 en 2 onder “Samenstellen 4 Herhaal de stappen 2 en 3 voor het programmeren van uw eigen muziekselektie” op blz. 13. van andere muziekstukken. 2 Voor het opnemen op beide kanten van een Kontroleren en w ijzigen van uw muziekprogramma cassette drukt u op de P pauzetoets om een Zie blz. 13. pauze in uw programma in te voegen. Tijdens kontroleren van het muziekprogramma voor De aanduiding “P” verschijnt in het uitleesvenster cassettekant A geeft het uitleesvenster “SIDE-A” aan en en de speelduur komt weer op “0.00” te staan. bij kontrole van het programma voor kant B verschijnt er Voor het opnemen op een enkele cassettekant of “SIDE-B”. op een DAT cassette of een minidisc kunt u deze stap overslaan en doorgaan met stap 4. Een pauze telt mee als een nummer in uw programma Bij programmeren van een pauze kunt u daarnaast 23 muziekstuknummers kiezen. 3 Herhaal stap 1 om een muziekselektie voor cassettekant B te programmeren. 15NL

Opnemen van compact discs In- en w egdraaien (in/uit - Handige funkt ies voor het faden) van geluid opnemen Met in-faden en uit-faden kunt u de muziek aan het De hieronder beschreven funkties zijn bijzonder nuttig begin geleidelijk laten opkomen en aan het eind bij het opnemen van compact discs. geleidelijk laten wegebben. De fade-in en fade-out funkties werken niet bij weergave via de DIGITAL OUT aansluitingen. Nummertoetsen PEAK SEARCH SPACE FADER Æ P p p = + 0 ) C c 0 ) Æ P p = + 0 ) 0 / ) C c 0 ) Instellen van het opnamenivo Voor het Drukt u op de FADER toets (piekzoekfunktie) In-faden, geleidelijk ... in de pauzestand. De aanduiding De CD-speler kan automatisch de luidste geluidspiek laten opkomen van “FADE” gaat knipperen en het geluid op de compact disc opzoeken, zodat u aan de hand het geluid zwelt geleidelijk aan tot volle sterkte. daarvan het opnamenivo precies kunt instellen voor u Uit-faden, ... wanneer u de weergave wilt met opnemen begint. geleidelijk beëindigen. De aanduiding “FADE” wegdraaien van het gaat knipperen. Het geluid wordt 1 Druk voor het afspelen op de PEAK SEARCH geluid geleidelijk zachter en de CD-speler komt in de pauzestand te staan. toets van de afstandsbediening. De aanduiding “PEAK” gaat in het uitleesvenster knipperen en de compact disc speler geeft de Instellen van de in/w egdraaitijd luidste passage op de CD ongeveer vier sekonden U kunt de tijdsduur voor het in- en wegdraaien van het lang weer. geluid naar keuze instellen, van 2 tot 10 sekonden. Als u deze instelling niet wijzigt, geldt een fade-tijd van 5 2 Stel het opnamenivo op het cassettedeck optimaal sekonden. in. 1 Druk op de FADER toets van de 3 Druk op de p stoptoets van de CD-speler om de afstandsbediening voor u de weergave start. piekzoekfunktie uit te schakelen. De aanduiding De aanduiding “5 SEC” verschijnt en “FADE” “PEAK” verdwijnt uit het uitleesvenster. gaat knipperen in het uitleesvenster. 2 Druk op een nummertoets (van 2 tot 10) om de Opmerking tijdsduur voor het in- en wegdraaien in te stellen. De geluidspiek die met deze funktie wordt gevonden kan bij (Ook kunt u de 0 of ) toets indrukken tot de meermalen zoeken op dezelfde disc wel eens anders gewenste tijd wordt aangegeven.) uitvallen. Het verschil tussen de gevonden piek en het absolute pieknivo van de disc zal echter zo gering zijn dat het voor het instellen van het opnamenivo niet uitmaakt. Opmerkingen • De gekozen instelling van de in/wegdraaitijd blijft gehandhaafd, ook wanneer u de CD-speler uitschakelt. • Bij gebruik van de geheugenfunkties (Custom File, zie blz. 18) kunt u de in/wegdraaitijd voor elke compact disc afzonderlijk vastleggen. 16NL

Opnemen van compact discs Duidelijke pauzes tussen opgenomen muziekstukken op cassette, voor de AM S- zoekfunktie (AUTO SPACE pauzes) Met de automatische pauzefunktie kunt u bij weergave tussen alle muziekstukken een gelijke pauze van 3 sekonden aanbrengen, zodat u na opname op een cassette elk muziekstuk vlot kunt terugvinden met de AMS-zoekfunktie van het cassettedeck. Druk voor het afspelen op de SPACE toets. De aanduiding “AUTO SPACE” verschijnt in het uitleesvenster. Uitschakelen van de automatische pauzefunktie Druk op de SPACE toets tot de aanduiding “AUTO SPACE” verdwijnt uit het uitleesvenster. Opmerking Als u de automatische pauzefunktie gebruikt bij het opnemen van een symfonie, een suite of medley van nummers, kan dit leiden tot een onderbreking van de weergave, telkens wanneer het muziekstuknummer verandert. Dit zal zich voordoen als een enkel lang muziekstuk verscheidene nummers op de compact disc beslaat. 17NL

Vast leggen van gegevens voor uw compact discs (Cust om File geheugen) Waar w orden de “ Custom File” gegevens Geheugen voor opslag van bew aard? nut t ige gegevens voor De gegevens blijven bewaard in het geheugen van de afzonderlijke com pact discs CD-speler, dus niet op de compact disc. U kunt de gegevens dus niet gebruiken bij afspelen van dezelfde Voor elke compact disc kan de CD-speler twee soorten disc met een andere CD-speler. gegevens in zogenaamde “Custom Files” vasthouden. Wanneer u die gegevens eenmaal voor een CD in het geheugen hebt vastgelegd, zal de compact disc speler Voor hoeveel compact discs kunt u de gegevens beschikbaar hebben, telkens wanneer u de gegevens vastleggen? betreffende disc in het apparaat plaatst. De gegevens U kunt 224 “Custom Files” voor 224 compact discs blijven na uitschakelen van de CD-speler ongeveer een vastleggen. Een disc waarvoor u echter zowel Custom maand lang in het geheugen bewaard. Index-punten als een Weglaat-selektie vastlegt, telt voor twee. U kunt de volgende gegevens vastleggen: Kontroleren voor hoeveel disc-gegevens er M et de funktie Kunt u genaamd nog ruimte is Custom Index Indexpunten kiezen op 8 plaatsen op de 1 Verwijder de compact disc uit de CD-speler. (blz. 19) disc (met 32 of minder nummers) of op 5 2 Sluit het disc-deksel. plaatsen (voor discs met meer dan 32 3 Zorg dat de muziekkalender niet wordt muziekstukken) aangegeven en druk op de TIME toets. Weglaat-selektie Ongewenste muziekstukken overslaan, Het aantal “Custom Files” waarvoor het geheugen (blz. 20) zodat telkens alleen uw favoriete nog ruimte biedt, wordt in het uitleesvenster muziekstukken worden weergegeven. aangegeven. De volgende Custom File aanduiding licht op bij het vastleggen van de betreffende gegevens. Wissen van “ Custom File” gegevens uit het geheugen C.FILE Als het geheugen vol is, zal de aanduiding “FULL” DELETE Weglaat-selektie verschijnen wanneer u op de FILE toets drukt om gegevens vast te leggen, maar er is geen plaats meer INDEX Custom Index voor. Dan zult u eerst de gegevens van een andere disc moeten wissen, of het gehele geheugen wissen, als Bij het vastleggen van gegevens voor een compact disc volgt: onthoudt de CD-speler tevens de afspeelfunktie Alle gegevens van alle discs (het gehele geheugen) in één waarmee u die disc het laatst hebt weergegeven, ook keer w issen nadat u de disc uit het apparaat verwijdert (laatste Druk, terwijl u de 0 zoektoets en de p stoptoets ingedrukt afspeelgeheugen). De volgende keer dat u dezelfde houdt, op de POWER toets om de compact disc speler in te compact disc plaatst, zal de CD-speler dan weer schakelen. De aanduiding “AL-CLr” verschijnt nu in het dezelfde afspeelfunktie kiezen. De CD-speler onthoudt uitleesvenster en alle gegevens zijn dan uit het geheugen bovendien de in/wegdraaitijd, als u die voor de gewist. betreffende disc hebt aangepast. Wanneer u echter eerst op de · weergavetoets drukt en dan het disc-deksel sluit, zal de CD-speler de disc afspelen met de gekozen afspeelfunktie, in plaats van de funktie die in het geheugen was vastgelegd. 18NL

Vast leggen van gegevens voor uw compact discs (Cust om File geheugen) 4 Druk op de 0 of ) toets om het indexpunt zo Indexpunt en kiezen op een bij te stellen dat de muziek wordt herhaald vanaf het exacte punt waar u het indexnummer wilt com pact disc (Cust om Index) plaatsen. Bij 7 keer achtereen indrukken van een toets wordt het punt ongeveer 1 sekonde voor- of achteruit U kunt indexpunten kiezen op 8 plaatsen op een verplaatst. compact disc (voor discs met 32 of minder muziekstukken) of op 5 plaatsen (voor discs met meer Als u bij nader inzien hier geen indexpunt w ilt dan 32 muziekstukken), zodat u bepaalde favoriete aanbrengen muziekpassages op de disc gemakkelijk terug kunt Druk op de CLEAR wistoets en kies een andere plaats voor uw indexpunt. vinden. Dit kan handig zijn bij het afspelen van compact discs waar u slechts een deel van een langer muziekwerk wilt horen, zoals bij een symfonie, 5 Druk nogmaals op de FILE toets om het ingestelde Custom Index-punt vast te leggen. Het woord concerto of opera (zie het onderstaande voorbeeld). “INDEX” licht nu op in de Custom File Voorbeeld aanduidingen in het uitleesvenster. eerste tw eede derde deel deel deel Muziekstuknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Om nog meer Custom Index-punten te markeren, herhaalt u de stappen 3 t/m 5. Custom Index- 1 2 3 Als u zeker w eet w aar u het indexpunt w ilt plaatsen nummer U kunt een indexpunt ook rechtstreeks aanbrengen zonder het nauwkeurig bij te stellen. Bij de plaats voor het indexpunt drukt u eerst op de P pauzetoets om de weergave te pauzeren en dan op de FILE toets om het C.INDEX indexpunt aan te brengen. De aanduiding “INDEX” verschijnt dan in het uitleesvenster. Nummertoetsen Afspelen vanaf een gekozen indexpunt (Custom Index w eergave) CHECK FILE 1 Druk op de C.INDEX toets van de ERASE afstandsbediening. Æ P p De aanduiding “CUSTOM INDEX” verschijnt in = + 0 ) 0 / ) het uitleesvenster. C / c C c 0 ) 2 Zoek het gewenste indexpunt op de disc als volgt op: 1 Plaats een compact disc in de houder. 2 Druk op de C.INDEX toets van de Voor opzoeken van Drukt u op afstandsbediening. Het volgende Custom de c toets tijdens weergave De aanduiding “CUSTOM INDEX” verschijnt in Index-punt het uitleesvenster. De muziekkalender verdwijnt. Het laatst gepasseerde de C toets tijdens weergave indexpunt CUSTOM INDEX C.INDEX MIN SEC Een bekend Custom de nummertoets voor het Index-nummer gewenste indexpunt een indexpunt dat u de MUSIC SCAN toets, tijdens herkent, door weergave weergave of in de stopstand. 3 Druk op de FILE toets bij het punt waar u een van 10 sekonden vanaf Hoort u het indexpunt dat u indexnummer wilt aanbrengen. alle indexpunten zoekt, dan drukt u op de · weergavetoets voor weergave In het uitleesvenster gaat nu het Custom Index- vanaf dat punt. nummer knipperen. De CD-speler herhaalt nu een passage van ongeveer 3 sekonden vanaf de plaats Het afspelen begint bij het gekozen Custom Index- die u voor het indexnummer hebt gekozen. punt en gaat door tot het einde van de compact disc. (w ordt vervolgd) 19NL

Vast leggen van gegevens voor uw compact discs (Cust om File geheugen) Uitschakelen van de Custom Index w eergave Druk op de CONTINUE toets van de afstandsbediening. Vast leggen van favoriet e en Opmerkingen ongew enst e m uziekst ukken • Bij de Custom Index weergave kunt u de gewone index- per com pact disc (w eglaat - zoekfunktie (zie blz. 11) niet gebruiken. • Gebruik de C/c toetsen om het voorgaande of het selekt ie) volgende indexpunt op te zoeken, in plaats van de =/ + toetsen. Voor elke compact disc kunt u de ongewenste muziekstukken markeren, om te zorgen dat alleen de overblijvende muziekstukken worden weergegeven. Weergave vanaf een indexpunt tot aan het volgende Zo kunt u automatisch uw favoriete muziekstukken indexpunt (enkele index-w eergave) van elke disc horen, zonder dat u steeds opnieuw de 1 Druk op de C.INDEX toets van de afstandsbediening. ongewenste nummers hoeft te kiezen om ze over te De aanduiding “CUSTOM INDEX (1)” verschijnt in het uitleesvenster. slaan. 2 Kies het indexpunt voor het begin van de weergave met de overeenkomstige nummertoets. De weergave begint bij het gekozen Custom Index-punt en stopt bij het volgende indexpunt. Voor uitschakelen van de enkele index-weergave drukt u nogmaals op de C.INDEX toets van de afstandsbediening. U kunt het gedeelte tussen tw ee indexpunten ook herhalen Druk op de REPEAT toets. FILE ERASE · Æ P p Wissen van een Custom Index-punt = + 0 ) 1 Plaats een compact disc in de houder. C c 0 ) 2 Druk op de C.INDEX toets van de afstandsbediening. 1 Plaats een compact disc in de houder. De aanduiding “CUSTOM INDEX” verschijnt in het uitleesvenster. 2 Kies de muziekstukken die u wilt overslaan. Volg de aanwijzingen 1 t/m 3 onder “Afspelen met overslaan van ongewenste nummers” op blz. 3 Druk net zovaak op de CHECK toets tot het 14. Custom Index-nummer dat u wilt wissen in het uitleesvenster gaat knipperen. 3 Druk op de FILE toets van de afstandsbediening om de resterende muziekstuknummers in het 4 Druk op de ERASE toets terwijl het nummer nog geheugen vast te leggen. knippert, om het Custom Index-punt te wissen. Het woord “DELETE” licht nu op bij de Custom De volgende Custom Index-punten schuiven nu File aanduidingen in het uitleesvenster. allemaal een plaatsje op naar een lager nummer. Afspelen van een disc met de w eglaat- selektie 1 Druk op de CONTINUE toets. De weglaat-selektie wordt nu uit het geheugen opgeroepen en de overblijvende nummers voor weergave verschijnen in de muziekkalender. 2 Druk op de · weergavetoets om met afspelen te beginnen. 20NL

Vast leggen van gegevens voor uw compact discs (Cust om File geheugen) Uitschakelen van w eergave met de w eglaat-selektie Druk op de p stoptoets. Terugkeren naar w eergave met de w eglaat-selektie Als de aansluiting “PROGRAM” of “CUSTOM INDEX” in het uitleesvenster oplicht, drukt u net zovaak op de CONTINUE of SHUFFLE toets tot deze aanduidingen uit het uitleesvenster verdwijnen. De weglaat-selektie is dan weer van toepassing en u kunt het afspelen ervan starten met een druk op de · weergavetoets. U kunt de overgebleven muziekstukken van de w eglaat-selektie ook in w illekeurige volgorde w eergeven Druk in stap 1 hierboven net zovaak op de SHUFFLE toets tot de aanduiding “SHUFFLE” in het uitleesvenster oplicht. Wissen van de w eglaat-selektie 1 Plaats een compact disc in de houder. 2 Druk op de CONTINUE of de SHUFFLE toets. Het uitleesvenster toont dan de geldende weglaat- selektie. 3 Druk op de ERASE wistoets om deze weglaat- selektie te wissen. De aanduiding “DELETE” verdwijnt dan uit de Custom File aanduidingen in het uitleesvenster. 21NL

Aanvullende inf ormat ie Opm erkingen bet reffende Verhelpen van st oringen com pact discs Mocht zich bij het gebruik van de compact disc speler een van de volgende problemen voordoen, loop dan Behandelen van CD's deze lijst van kontrolepunten na en u zult de storing • Om een compact disc schoon te houden, dient u deze bij de veelal eenvoudig kunnen verhelpen. Blijft het rand vast te pakken. Raak het disc-oppervlak niet aan. probleem echter onopgelost, neem dan a.u.b. kontakt • Plak geen etiketten, papier of plakband op compact discs. op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar. Er klinkt geen geluid. /Kontroleer of alle aansluitingen van de CD- speler in orde zijn. /Kontroleer of de instelling van de versterker Niet doen geheel juist is. /Stel de geluidssterkte in met de LINE OUT/ • Stel compact disc niet bloot aan rechtstreekse zonnestraling PHONE LEVEL regelaar. of warmte van een kachel of verwarmingsradiator. Laat /Wellicht staan de DIGITAL OUT schakelaars op compact discs niet achter in een auto die in de volle zon het achterpaneel in de “OFF” stand. Voor geparkeerd staat, aangezien de temperatuur hierin weergave via een digitale uitgangsaansluiting bijzonder hoog kan oplopen, waardoor de compact discs dient u de bijbehorende schakelaar op “ON” te kunnen kromtrekken. zetten. • Gebruik geen in de handel verkrijgbare disc-stabilisator en/of disc-beveiliging. Deze zou de disc en de CD-speler kunnen beschadigen. Het afspelen van de compact disc begint niet. • Berg elke compact disc na het afspelen altijd weer in het /Er is geen compact disc in het compartiment bijbehorende doosje op. aanwezig. Plaats een compact disc. /Breng de disc-stabilisator op de compact disc Reinigen aan. • Maak een vuil geworden disc vóór het afspelen schoon met /Leg een compact disc op de juiste wijze, met de een hiervoor bestemd reinigingsdoekje. Veeg een compact label-kant boven, in het disc-compartiment. disc schoon vanuit het midden naar de rand. /Reinig de compact disc. /Er is vocht in het inwendige van de compact disc speler gekondenseerd. Verwijder de CD en laat het apparaat ongeveer een uur lang ongebruikt aan staan (zie blz. 2). De afstandsbediening w erkt niet. /Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en de compact disc speler. /Richt de afstandsbediening recht op de g • Gebruik nooit oplosmiddelen zoals wasbenzine, spiritus afstandsbedieningssensor van de CD-speler. e.d., noch reinigingsmiddelen of anti-statische spray /Als de batterijen in de afstandsbediening bestemd voor conventionele grammofoonplaten. mogelijk leeg zijn, vervangt u ze dan beide batterijen door nieuwe. 22NL

Aanvullende inf ormat ie Algemeen Technische gegevens Stroomvoorziening 220 - 230 V wisselstroom, 50/60 Hz Stroomverbruik 18 watt Compact disc speler Afmetingen Ca. 280 x 90 x 370 mm (b/h/d) inkl. uitstekende delen Laser Halfgeleider-laser (λ = 780 nm) Gew icht Ca. 6 kg Emissieduur: continu Laser-uitgangsvermogen Maximaal 44,6 µW* Bijgeleverd toebehoren * Deze waarde is gemeten op een Audio-aansluitsnoer (1) afstand van ca. 200 mm van het Afstandsbediening (1) lensoppervlak van het optisch blok, Sony SUM-3(NS) batterijen (2) bij een diafragma van 7 mm. Disc-stabilisator (1) Golflengte 780 - 790 nm Vilten onderzetter (1) Netsnoer (1) Frekw entiebereik 2 Hz - 20 kHz ± 0,3 dB Dynamisch bereik Meer dan 100 dB Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, Kanaalscheiding Meer dan 100 dB zonder kennisgeving. Harmonische vervorming Minder dan 0,003% Uitgangsaansluitingen Type M aximaal Belastingsimpedantie stekkerbus(sen) uitgangsnivo LINE OUT Tulpstekkerbussen 2,5 V (aan Meer dan 50 kOhm) 1 kOhm DIGITAL Coaxiale 0,5 Vt-t 75 ohm OUT uitgangsaansluiting (75 ohm) (COAXIAL) DIGITAL Optische –18 dBm _ OUT uitgangsaansluiting (Golflengte: (OPTICAL) 660 nm) DIGITAL XLR-3-32 5 V (aan Meer dan OUT 50 kOhm) 100 ohm (BALANCED) Beschrijving van het acht erpaneel Zie voor nadere bijzonderheden de tussen haakjes genoemde bladzijden. 1 2 3 4 5 DIGITAL OUT OPTICAL COAXIAL BALANCED AC IN (230V) LINE OUT OFF ON OFF ON OFF ON L R 8 7 6 1 Lijnuitgangen (LINE OUT) (5) 5 Netstroomingang (AC IN (230 V)) (6) 2 DIGITAL OUT OPTICAL schakelaar (5) 6 DIGITAL OUT BALANCED aansluiting (5) 3 DIGITAL OUT COAXIAL schakelaar (5) 7 DIGITAL OUT COAXIAL aansluiting (5) 4 DIGITAL OUT BALANCED schakelaar (5) 8 DIGITAL OUT OPTICAL aansluiting (5) 23NL

Aanvullende Index inf ormat ie A P, Q Namen van de A-B herhaalfunktie 12 Piekzoekfunktie 16 bedieningsorganen Aansluit-overzicht 4 Programma 13 Aansluitingen 4, 5, 6 aanpassen 13 Afspelen — Zie Weergave kontroleren 13 Toet sen Afstandsbediening 9 opnemen 15 A˜ B 11, 12 AMS-zoekfunktie 10, 17 wijzigen 13 SPACE 17 Automatische Muziek Sensor — Programma-tijdkontrole 15 CHECK 13 Zie AMS C.INDEX 19 Automatische pauzefunktie 17 R, S, T CLEAR 13, 14 Resterende speelduur 9 CONTINUE 8, 13 B, C SHUFFLE — Zie Willekeurige DISPLAY MODE 9 Behandelen van compact discs weergave ERASE 20 22 Stabilisator 2, 7, 8 FADER 16 Cassettekant-programma (half) Tijdkontrole — Zie Programma- FILE 19 15 tijdkontrole C/c 11, 19, 20 Custom Files 18 Totale speelduur 9 MUSIC SCAN 10 Custom Index-nummers 19 PEAK SEARCH 16 Weglaat-selektie 20 PROGRAM 13 U, V REPEAT 11 Custom Index-punten 19 Uitpakken 4 SHUFFLE 12 Custom Index-weergave 19 Vastleggen 0/) SLOW 11 gegevens voor CD-weergave TIME 9, 18 D, E, F, G 18 · 8 Disc-stabilisator 2, 7, 8 weglaat-selektie 20 P 8 Enkele index-weergave 20 Verhelpen van storingen 22 p 8 Geheugenfunkties 0/) 8, 11 Custom Files 18 W, X, Y, Z = /+ 8, 10 Custom Index-nummers 19 >20 10 Weergave Weglaat-selektie 20 Nummertoetsen 10 Custom Index-weergave 19 enkele index-weergave 20 H herhaalde weergave 11 Schakelaars Herhalen kontinu-weergave 7 DIGITAL OUT 4, 5, 6 gehele CD 11 met overslaan 14 POWER 7 muziekstuk 12 programma-weergave 13 passage 12 willekeurige volgorde 12 willekeurige weergave met Overige overslaan 14 Uitleesvenster 9 I, J, K g 4 In/uit-faden 16 Weglaat-selektie 14, 20 In/wegdraaien van muziek 16 Willekeurige weergave 12 In/wegdraaitijd 16 Willekeurige weergave met Indexnummers 11 overslaan 14 Custom Index-nummers 19 Wissen Intro-weergave 10 Custom File gegevens 18 Kontinu-weergave 7 Custom Index-punt 20 weglaat-selektie 21 Zoekfunkties — Zie Opzoeken L, M , N Laatste afspeelgeheugen 18 MUSIC SCAN – Zie Intro- weergave Muziekkalender 9 Muziekselektie 13, 14 O Opnemen 15, 16 muziekselektie 15 programma 15 Opzoeken AMS-zoekfunktie 10 Custom Index-punten 19 indexpunten 11 intro-weergave 10 met versnelde weergave 11 rechtstreeks 10 tijdsaanduiding 11 Overslaan 14 24NL

Angående hantering VARNING! At t observera • Öppna och stäng locket till skivfacket för hand. Utsätt inte CD-spelaren för • Var noga med, under pågående Angående säkerhet uppspelning, att inte vidröra de regn och fukt för att undvika • Varning! - Användandet av glasögon roterande delarna (som till exempel riskerna för brand och/ eller tillsammans med denna CD-spelare CD-skivan o.s.v.) på CD-spelaren. elektriska stötar. ökar risken för synskador. • Det kan hända att den inbyggda • Dra ut stickkontakten ur nätuttaget linsen i CD-spelaren blir immig när om du skulle råka tappa någonting CD-spelaren vid kall väderlek förs Öppna inte höljet. Det kan eller spilla vätska i CD-spelaren. Låt utifrån direkt in i ett varmt rum, eller resultera i risk för elektriska en fackkunnig reparatör besiktiga CD- när den placeras i ett fuktigt rum. I spelaren innan den tas i bruk igen. detta fall kommer CD-spelaren inte stötar. Överlåt allt reparations- • Var noga med att dina fingrar inte att fungera. Ta då ur CD-skivan och och underhållsarbete till kommer i kläm när locket till låt CD-spelaren vila med strömmen fackkunniga tekniker. skivfacket stängs. påslagen i ca. en timmes tid, tills fukten avdunstat. Placera CD-spelaren på en Angående strömförsörjning • Kontrollera innan CD-spelaren tas i Angående styrning av volymnivå plats med god ventilation. bruk att märkspänningen stämmer • Höj inte volymen under en paus eller Placera den inte i bokhyllan överens med lokal nätspänning. pågående lyssning till en passage med eller i ett skåp. Märkspänningen anges på mycket låg volymnivå, på grund av namnplåten på baksidan. att högtalarna då kan skadas vid CD-spelaren klassificeras som en • Nätströmtillförseln avbryts inte så återgivning av nästa musiktopp. länge stickkontakten sitter i ett laserprodukt tillhörande Klass 1. nätuttag, inte ens när strömmen till Etiketten CLASS 1 LASER Angående en isatt CD-skiva CD-spelaren slås av. PRODUCT finns på baksidan. • Det kan uppstå visslande störljud • Dra ut stickkontakten ur nätuttaget när CD-spelaren inte skall användas efter isättning av en CD-skiva. Dessa under en längre tidsperiod. Håll i störljud uppstår under tiden då CD- kontakten, dra aldrig i kabeln, för att spelaren anpassar den inbyggda koppla ur nätkabeln. skivmekanismen till den ilagda skivan. Denna varningsetikett finns inuti Angående placering denna CD-spelare. • Placera CD-spelaren på ett ställe med Angående rengöring tillräcklig ventilation för att undvika • Torka CD-spelaren och reglagen med överhettning. en mjuk trasa, som fuktats i mild • Ställ inte CD-spelaren på ett mjukt diskmedelslösning. Använd inte underlag, som till exempel en rya. Det slipande rengöringsmedel eller kan blockera ventilationsöppningarna kemiska lösningar, som till exempel på undersidan. alkohol eller bensin. • Utsätt inte CD-spelaren för värme, • Använd en sexkantnyckel (med 2,5 solsken, damm och/eller mekaniska mm invändig sexkant) för att ta loss stötar. locket från skivfacket, när insidan av locket blivit smutsigt. OBS! Angående ljudkvalitet Endast locket till skicket får öppnas. • Vidrör inte den inbyggda linsen i CD- Öppna aldrig någon annan del på spelaren. denna CD-spelare. Angående transport Angående skivstabilisator • Skivstabilisatorn måste tas loss före • Använd den medföljande CD-spelarens transport. skivstabilisatorn. Det uppstår skador när en annan typ av skivstabilisator Rådfråga affären där CD-spelaren används i denna CD-spelare. köptes, eller Sonys representant, om • Undersidan på skivstabilisatorn är du skulle råka ut för svårigheter känslig för skador. Skador på eller när du vill ställa frågor som stabilisatorns undersida kan påverka ljudkvaliteten negativt. inte besvaras i denna Observera vid skivbyte: lägg bruksanvisning. stabilisatorn på den medföljande filtbrickan eller på en mjuk duk. 2S

Välkommen! I NNEHÅLL Tack för inköpet av Sonys CD-spelare. Läs noga igenom bruksanvisningen för Förberedelser att lära känna till CD-spelaren och dess användning. Spara bruksanvisningen. Uppackning 4 Anslutningarna 4 Uppspelning av CD-skivor 7 Angående denna Uppspelning av CD-skivor bruksanvisning Teckenfönstret och dess tillämpning 9 Sökning efter önskat spår 10 Praktisk vägledning Snabbsökning efter ett visst läge inom ett visst spår 10 • Denna bruksanvisning beskriver hur Repetering (REPEAT) 11 knapparna på den medföljande Spårens uppspelning i slumpvis följd (SHUFFLE) 12 fjärrkontrollen används för att styra Lagring av ett musikval i minnet (PROGRAM) 12 denna CD-spelare. Uppspelning av önskade spår (selektiv uppspelning) 13 Knapparna och reglagen på CD- spelaren, som har samma namn eller som märkts på samma sätt som Inspelning av CD-musik knapparna på fjärrkontrollen, kan Inspelning av ett musikval 15 också användas för CD-spelarens S Upp- eller nedtoning av CD-musik 16 styrning. Praktiska råd som underlättar CD-musikens inspelning 16 • Följande praktisk vägledning används i bruksanvisningen: Detta anger funktioner som Lagring av uppgifter om CD-skivor i användarfiler (C.FILE) endast kan kopplas in med Till vad används användarfilerna? 18 knapparna på fjärrkontrollen. Kodning av användarindexpunkter på en CD-skiva med hjälp av en Detta anger fingervisningar och praktiska råd som underlättar användarindexfil (INDEX) 19 tillvägagångssättet. Lagring av önskade spår i en selektiv musikbank (DELETE) 20 Övrigt Att observera angående CD-skivor 22 Felsökning 22 Tekniska data 23 Beskrivning på baksida 23 Alfabetiskt register 24 3S

Förberedelser Uppackning Anslut ningarna Kontrollera att de följande tillbehören levererats tillsammans med denna CD-spelare: Översikt • ljudkabel (1), Detta kapitel beskriver hur denna CD-spelare ansluts • fjärrkontroll (1), till en förstärkare. Kom ihåg att slå ifrån strömbrytarna • Sonys batterier SUM-3 (NS) (2), både på CD-spelaren, förstärkaren och på de till • skivstabilisator (1), förstärkaren anslutna ljudkällorna. • filtbricka (1), • nätkabel (1). Omkopplare Omkopplare Omkopplare OPTICAL COAXIAL BALANCED LINE OUT CDP-X5000 Isättning av batterier i medföljande DIGITAL OUT fjärrkontroll LINE OUT OFF OPTICAL ON COAXIAL OFF ON BALANCED OFF ON AC IN (230V) L Efter isättning av två st. batterier R6 (storlek AA) kan R den medföljande fjärrkontrollen användas för fjärrstyrning av denna CD-spelare. Sätt i batterierna med plus- + och minuspolerna – vända åt korrekt håll enligt märkningarna i batterifacket. Fjärrstyrning: rikta DIGITAL OUT DIGITAL OUT OPTICAL BALANCED fjärrkontrollen mot fjärrstyrningsgivaren g på CD- spelaren. till ett nätuttag DIGITAL OUT COAXIAL Förstärkare CD När skall batterierna bytas ut? Vid normalt bruk beräknas batteriernas livslängd till ca. sex månader. Byt ut de båda batterierna mot nya batterier, när fjärrkontrollen inte längre kan användas ç: si g n a l f l ö d e till ett nätuttag för CD-spelarens fjärrstyrning. Vilka kablar krävs det? p Anslutning mellan de analoga ut- och ingångarna OBS! • Ljudkabel (medföljer) (1) • Utsätt inte fjärrkontrollen för värme och/eller fukt. Vit (V) Vit (V) • Tappa inte någonting i fjärrkontrollen. Var speciellt noga vid batteribyte. • Utsätt inte fjärrstyrningsgivaren på CD-spelaren för Röd (H) Röd (H) solsken eller starkt ljus. Det kan resultera i fel vid fjärrstyrning. p Anslutning mellan de digitala ut- och ingångarna • Ta ur batterierna, när fjärrkontrollen inte skall användas • Koaxialkabel VCM-10G (tillval) under en längre tidsperiod, för att undvika skador på grund av batteriläckage och korrosion. • Optisk kabel POC-15A (tillval) • Kabel XLR-3-32 (tillval) med Cannon-kontakter för anslutning mellan de symmetriska ut- och ingångarna 4S

Förberedelser Anslutningarna CD-spelare DIGITAL OUT Digital förstärkare o.s.v. OPTICAL COAXIAL BALANCED p Anslutning mellan de analoga ut- och ingångarna DIGITAL IN OFF ON OFF ON OFF ON När den medföljande ljudkabeln används vid OPTICAL anslutning: var noga med att ansluta de färgade kontakterna på kabeln till ut- och ingångarna med motsvarande färger: de röda kontakterna till de röda (högra) in- och utgångarna och de vita till de vita (vänstra) in- och utgångarna. Gör anslutningarna på korrekt sätt för att undvika brum och störningar i Skjut omkopplaren DIGITAL OUT OPTICAL på ljudet. baksidan till tillslaget läge ON. Låt omkopplaren stå i CD-spelare Förstärkare frånslaget läge OFF när anslutningen inte görs via den TUNER CD AUX optiska, digitala utgången. LINE OUT L L • CD-spelarens anslutning till en förstärkare o.s.v. med R en symmetrisk, digital ingång R INPUT Använd kabeln XLR-3-32 med Cannon-kontakter (tillval), eller en kabel med likvärdiga kontakter (tillval), för att p Anslutning mellan de digitala ut- och ingångarna ansluta den symmetriska utgången DIGITAL OUT BALANCED till den symmetriska ingången. Efter att När en digital utgång på denna CD-spelare ansluts anslutningen gjorts mellan de symmetriska in- och till den motsvarande digitala ingången på en utgångarna påverkas inte ljudåtergivningen av störningar förstärkare, digital-analogomvandlare, ett DAT-däck i omgivningen. Detta slags anslutning används ofta av eller en MD-spelare, möjliggör det överföring av de teknikerna i professionella skiv-, tv- och radiostudior. digitala ljudsignalerna utan någon som helst försämring av ljudkvaliteten. Efter CD-spelarens När kabeln XLR-3-32 med Cannon-kontakter (tillval) eller anslutning till ett DAT-däck eller en MD-spelare, är en kabel med likvärdiga kontakter (tillval) används det möjligt att spela in CD-musiken digitalt på ett A B DAT-band eller en MD-skiva. Observera emellertid att upp/nedtoning av ljudet (sid. 16) inte kan utnyttjas efter att anslutningen gjorts via en digital utgång på denna CD-spelare. • CD-spelarens anslutning till en förstärkare o.s.v. med Anslutning en koaxial, digital ingång Anpassa del A till del A enligt ovanstående illustration. Använd en lämplig koaxialkabel (tillval) för att ansluta Skjut in kontakten så långt det går. utgången DIGITAL OUT COAXIAL till den koaxiala, Urkoppling digitala ingången. Håll låsknappen B intryckt och dra ut kontakten. CD-spelare DIGITAL OUT Digital förstärkare o.s.v. Fördelning av anslutningsstift OPTICAL COAXIAL BALANCED DIGITAL IN OFF ON OFF ON OFF ON COAXIAL IN OUT 1: jord 2: varm 3: kall 2 3 1 1 3 2 Skjut omkopplaren DIGITAL OUT COAXIAL på Digital- CD-spelare analogomvandlare o.s.v. baksidan till tillslaget läge ON. Låt omkopplaren stå DIGITAL OUT DIGITAL i frånslaget läge OFF när anslutningen inte görs via OPTICAL COAXIAL BALANCED AES/EBU den koaxiala, digitala utgången. OFF ON OFF ON OFF ON IN OUT • CD-spelarens anslutning till en förstärkare o.s.v. med en optisk, digital ingång Använd en lämplig optisk kabel (tillval) för att ansluta utgången DIGITAL OUT OPTICAL på CD-spelaren till den optiska, digitala ingången. Dra ut uttagskyddet och skjut in kontakten på kabeln i utgången. (f ort s.) 5S

Förberedelser Skjut omkopplaren DIGITAL OUT BALANCED på baksidan till tillslaget läge ON. Låt omkopplaren stå i frånslaget läge OFF när utgången DIGITAL OUT BALANCED inte använts för CD-spelarens anslutning. Nätanslutning 1 Anslut den ena kontakten på den medföljande nätkabeln till nätintaget AC IN (230 V) på baksidan: 2 Anslut stickkontakten till ett nätuttag. Nästa steg? Nu är CD-spelaren klar för bruk. Gå över till nästa kapitel för att lära dig tillvägagångssättet viduppspelningpåCD-spelaren. 6S

Grundläggande t illvägagångssät t Uppspelning av CD-skivor 3, 4 5 f p P Æ + = ) 0 S Grundläggande t illvägagångssät t r we po 1 När det ligger en CD-skiva Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på CD-spelaren. i skivfacket vid strömpåslag till CD- spelaren, 1 sätts uppspelningen igång ca. Slå på förstärkaren och välj CD på den. tio sekunder efter strömpåslaget. Efter 2 anslutning av en timer Öppna för hand locket till skivfacket och ta ut (tillval) till denna CD-spelare, är det möjligt att starta 3 skivstabilisatorn. Lägg önskad CD-skiva i skivfacket. ljudåtergivningen från CD- spelaren vid önskat klockslag. Snabb uppspelningsstart: tryck på P eller · under tiden då ÷ p p P indikatorn PAUSE blinkar. P Æ Æ + + = = ) S ) 0 S 0 OBS! po wer po wer • Gäller punkt 3: lägg endast en CD-skiva åt gången i skivfacket. Isättning av två eller fler skivor Stabilisator (medföljer) kan skada skivorna och/eller med skivetiketten vänd uppåt CD-spelaren. • Vidrör inte den inbyggda linsen vid isättning/urtagning av en CD-skiva. (f ort s.) 7S

Grundläggande t illvägagångssät t M edföljande Placera skivstabilisatorn ovanpå CD-skivan. Stäng locket till skivstabilisator (Skivstabilisatorn sett från 4 skivfacket för hand. sidan:) ovansida ÷ p p P P Æ Æ + + = = ) ) undersida 0 S 0 S wer wer po po OBS! Lägg först CD-skivan i skivfacket och placera Placera den medföljande skivstabilisatorn därefter skivstabilisatorn på ovanpå CD-skivan. (Var noga med att inte skivan. placera stabilisatorn uppochnedvänd på skivan.) Uppspelningen kan också sättas igång Tryck på · . genom att först t rycka på · och 5 Indikatorn · tänds. Första spåret på CD-skivan spelas upp. därefter stänga Styr volymnivån på den anslutna förstärkaren. locket till skivfacket. När uppspelningsstarten inte sker från och Hur uppspelningen avbryts med första spåret 1 Tryck lämpligt antal Tryck på p. gånger på CONTINUE på fjärrkontrollen tills varken SHUFFLE, PROGRAM eller p CUSTOM INDEX P Æ + = visas i teckenfönstret. ) 0 S 2 Tryck på ·. po wer Teckenfönster SHUFFLE CUSTOM INDEX PROGRAM 0 ) = + Æ P p Dessa indikeringar slocknar efter att CONTINUE tryckts in lämpligt antal gånger. Att tryck på koppla in pausen: P. fortsätta med uppspelning: P e l l e r ·. gå framåt på CD-skivan: + . gå bakåt på CD-skivan: = . snabbsöka spåret, som spelas upp, framåt: ) . snabbsöka spåret, som spelas upp, bakåt: 0 . 8S

Uppspelning av CD-skivor Uppspelning av CD-skivor Kontroll av återstående tid Teckenfönst ret och dess Tryck, under pågående uppspelning, på TIME på t illämpning fjärrkontrollen. Med vart tryck på TIME ändras visningssättet enligt Vissa slags uppgifter kan kontrolleras i teckenfönstret. nedanstående: Tid, som gått i spåret som INDEX MIN SEC spelas upp, DISPLAY TIM E och dess M ODE spårnummer Tryck på Återstående tid i spåret INDEX MIN SEC som spelas upp och dess spårnummer Tryck på Återstående tid på CD- MIN SEC Æ P p skivan – – . – – visas i teckenfönstret, istället för återstående tid, när den = + 0 ) återstående tiden överstiger 100 minuter under pågående C c 0 ) uppspelning av ett musikval. Tryck på Kontroll av antalet spår på CD-skivan och CD-skivans uppspelningstid Visning av musikkalender Tryck på TIME på fjärrkontrollen när CD-spelaren står Samtliga spårnummer på ilagd CD-skiva visas på stilla. musikkalendern. Antalet spår och CD-skivans uppspelningstid visas i teckenfönstret: Tryck på DISPLAY MODE på fjärrkontrollen. Med vart tryck på DISPLAY MODE ändras visningssättet enligt följande: MIN SEC MIN SEC Antalet spår CD-skivans uppspelningstid Tryck på Dessa uppgifter visas också när locket till skivfacket stängs efter isättning av en CD-skiva. MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppgifter som visas i teckenfönstret under Tryck på pågående uppspelning • ” visas i teckenfönstret intill spårnumret 15 när Under pågående uppspelning visas numret på spåret, spårantalet på den ilagda CD-skivan överstiger 15. som spelas upp, indexnumret och tiden, som gått i det • Spårnumren slocknar allteftersom de motsvarande spåren spelats upp. spåret, i teckenfönstret: Valt visningssätt av musikkalender i teckenfönstret lagras i CD-spelarens minne, och hålls kvar i minnet också efter strömavslag. INDEX MIN SEC Oavsett valt visningssätt, visas musikalendern i teckenfönstret, under pågående uppspelning av ett Tid som gått musikval, under pågående, selektiv uppspelning, Nummer på i det spåret selektiv, slumpmässig uppspelning samt under spåret som pågående, användarindexstyrd uppspelning. Visning av spelas upp Indexnumret (sid. 10) eller musikkalender kan kopplas ur under dessa sätt att spela användarindexnumret (sid. 19) upp en CD-skiva. Musikkalendern visas emellertid igen i teckenfönstret när uppspelningssättet ändras. 9S

Uppspelning av CD-skivor Sökning eft er önskat spår Snabbsökning eft er et t visst Det är möjligt att snabbt hitta önskat spår genom att läge inom et t visst spår trycka på musiksökningsknapparna =/+ Under pågående uppspelning är det möjligt att leta (musiksökning AMS: Automatic Music Sensor) eller på fram önskat läge inom spåret som spelas upp för direktväljarna på fjärrkontrollen. tillfället. M USIC SCAN Direktväljare >20 · Æ P p Æ P p = / + = + 0 ) = + 0 ) 0 / ) C c 0 ) C / c C c 0 ) 0/ ) SLO W Att tryck på Att leta fram önskat läge tryck in snabbsöka CD-skivan + så många gånger det krävs tills genom att lyssna på ljudet: + (framåt) eller = (bakåt) framåt (musiksökning önskat spår letats fram. och håll intryckt tills önskat AMS): läge letats fram. snabbsöka CD-skivan = så många gånger det krävs genom att lyssna på ljudet 0/) SLOW på bakåt (musiksökning tills önskat spår letats fram. under pågående fjärrkontrollen och håll intryckt AMS): uppspelning med låg fart tills önskat läge letats fram. : direktvälja önskat lämpliga direktväljare för att ange spår (direktval) : spårnumret. genom att observera 0 /) och håll intryckt tills siffrorna i teckenfönstret: önskat läge letats fram. Denna snabblyssna de första 1 MUSIC SCAN på fjärrkontrollen gång återges inte ljudet. tio sekunderna i varje före eller efter uppspelningsstart. spår (snabbslyssning) 2 Tryck på ·, efter att önskat genom att utnyttja C /c p å f j ä r r k o n t r o l l e n , : spår letats fram, för att sätta indexpunkter (på skivor under pågående uppspelning igång uppspelningen. med förvalda eller paus vid uppspelning, så indexpunkter) : många gånger det krävs tills önskad indexpunkt letats fram. Direktval av spår, vilkas spårnummer överstiger 20 Tryck först på >20 på fjärrkontrollen och därefter på lämpliga direktväljare. Inmatning av 0: tryck på 10. Vad är en indexpunkt? T. ex.: Direktval av spår 30 En indexpunkt är ordningsnumret på en punkt som Tryck först på >20 och därefter på 3 och 10. delar upp ett spår eller en skiva i olika sektioner. Detta underlättar sökningen efter önskat läge. När skivan Det är möjligt under pågående snabblyssning (eller delats upp i olika sektioner med hjälp av indexpunkter, när CD-spelaren står stilla) att ändra anges det på skivfodralet. snabblyssningstiden Tryck på MUSIC SCAN på fjärrkontrollen så många gånger det krävs tills önskad snabblyssningstid (10, 20 OBS! När visas i teckenfönstret, anger det att slutet på CD- eller 30) visas i teckenfönstret. Med vart tryck på denna skivan letats. Tryck på 0 eller = för att gå bakåt på CD- knapp ändras snabblyssningstiden i följd. skivan. Med vart tryck på MUSIC SCAN under pågående snabblyssning förlängs snabblyssningstiden med det antal sekunder som visas i teckenfönstret. Snabblyssning kan kopplas in under pågående repetering, spårens uppspelning i slumpvis följd och 10S under pågående uppspelning av ett musikval.

Uppspelning av CD-skivor Repetering av spåret som spelas upp Repet ering (REPEAT) Spåret, som spelas upp för tillfället, kan repeteras. Repetering kan kopplas in vid alla sätt att spela upp Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT på CD-skivan. fjärrkontrollen under pågående uppspelning av önskat spår, så att REPEAT 1 visas i teckenfönstret. Hur repetering av önskat spår kopplas ur Tryck på lämpligt antal gånger REPEAT, så att REPEAT 1 slocknar. OBS! Observera att spåret, som spelas upp, inte kan repeteras under pågående användarindexstyrd uppspelning (sid. 19). A ˜ B REPEAT Æ P p Repetering av förvalt avsnitt (REPEAT = + 0 ) A ˜B) C c 0 ) Önskat avsnitt inom ett visst spår kan repeteras gång på gång. En praktisk egenskap för att till exempel lära sångtexter utantill. Tryck, under pågående uppspelning, på REPEAT på Observera att avsnittet, som skall lagras i minnet, fjärrkontrollen, så att REPEAT visas i teckenfönstret. måste vara inom ett spår. Ett avsnitt, som omfattar en Spåren repeteras enligt nedanstående tabell: musikpassage som sträcker sig från ett spår till nästa REPEAT spår, kan inte lagras i minnet. INDEX MIN SEC 1 Tryck, under pågående uppspelning, på A˜B på fjärrkontrollen vid läget för uppspelningsstart (punkt A). A- på indikeringen REPEAT A- börjar blinka i teckenfönstret. Uppspelningssättet Spåren som repeteras Normal uppspelning i Samtliga spår på CD-skivan 2 Tryck en gång till på A˜B vid läget där spårens nummerföljd (sid. 7) uppspelningen skall avbrytas (punkt B). REPEAT A-B visas i teckenfönstret. Det i minnet Spårens uppspelning i Samtliga spår i slumpvis följd lagrade avsnittet spelas upp gång på gång. slumpvis följd (sid. 12) Uppspelning av musikval Spåren i den följd de lagrats i Hur A˜B-repet ering kopplas ur (sid. 12) musikvalet Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT, så att REPEAT A-B Selektiv uppspelning (sid. 13) Alla spår som inte valts bort slocknar. Selektiv, slumpmässig All spår, som inte valts bort, i Lagring i minnet av ett nytt läge för uppspelningsstart uppspelning (sid. 12, 14) slumpvis följd Avsnittet, som repeteras, kan ändras genom att lagra Användarindexstyrd Avsnittet mellan två ett nytt läge för uppspelningsstart i minnet. uppspelning (sid. 19) användarindexpunkter 1 Tryck, under pågående A˜B-repetering, på A˜B. Nu blir det tidigare slutläget (punkt B) det nya startläget (punkt A). A- på indikeringen REPEAT A- Hur repetering kopplas ur Tryck på REPEAT så många gånger det krävs tills REPEAT blinkar i teckenfönstret. slocknar i teckenfönstret. 2 Tryck en gång till på A˜B vid önskat slutläge (punkt B). REPEAT A-B visas i teckenfönstret. Avsnittet mellan de nya punkterna för start- och slutlägen repeteras gång på gång. Ny uppspelningsstart vid punkt A närhelst så önskas Tryck på · under pågående A˜ B-repetering. 11S

Uppspelning av CD-skivor Spårens uppspelning i slumpvis Lagring av et t musikval i följd (SHUFFLE) minnet (PROGRAM ) Spåren på ilagd CD-skiva kan spelas upp i slumpvis Spåren kan lagras i önskad följd i ett musikval. Ett följd. musikval kan bestå av upp till 24 spår. PROGRAM SHUFFLE CONTINUE Direktväljare >20 CLEAR CHECK p · Æ P p Æ · P p = + 0 ) = + 0 ) C c 0 ) C c 0 ) 1 Tryck på PROGRAM på fjärrkontrollen. 1 Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen. PROGRAM visas i teckenfönstret: SHUFFLE och musikkalendern visas i teckenfönstret: PROGRAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SHUFFLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Tryck på lämpliga direktväljare för att mata in önskade spårnummer i den följd spåren skall 2 Tryck på · för uppspelningsstart. spelas upp. visas i teckenfönstret under tiden, då CD- Lagring i minnet av spår, vilkas nummer spelaren blandar om spåren i slumpvis följd. överstiger 20: tryck först på >20 och därefter på lämpliga direktväljare för att ange spårnumret (sid. 10). Hur detta sätt att spela upp CD-skivan kopplas ur Tryck på CONTINUE på fjärrkontrollen. PROGRAM MIN SEC STEP 2 5 Hur spårens uppspelning i slumpvis följd kopplas in 8 under pågående uppspelning Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen. Spåren spelas Det sista Spårens Numren på de i upp i slumpvis följd från och med spåret som spelades i minnet sammanlagda minnet lagrade upp när knappen trycktes in. lagrade uppspelningstid spåren spåret Uppspelningsföljd Vissa spår kan väljas bort under spårens pågående uppspelning i slumpvis följd (selektiv, slumpmässig Efter inmatning av fel spårnummer uppspelning) Tryck först på CLEAR och därefter på lämpliga Tryck på önskade direktväljare, när SHUFFLE visas i direktväljare för att ange korrekt spårnummer. teckenfönstret, för att mata in numret på spåret som skall väljas bort. 3 Tryck på · för uppspelningsstart. Spårnumret och OFF visas i teckenfönstret. Spårnumret slocknar på musikkalendern. Tryck på desamma direktväljarna en gång till för att Hur musikvalets uppspelning kopplas ur igen spela upp ett spår som har valts bort. Tryck på CONTINUE på fjärrkontrollen. Tryck på p, när CD-spelaren står stilla, för att igen spela upp alla spår i slumpvis följd. 12S

Uppspelning av CD-skivor Efter lagring av spår, vilkas spårnummer inte är i nummerföljd (som t. ex. 1, 3, 5 o.s.v.), i följd i ett musikval Uppspelning av önskade spår En åtkomsttid (paus) på en sekund lagras i minnet efter (selekt iv uppspelning) varje spår. De spår, som inte skall spelas upp, kan väljas bort för M usikvalet hålls kvar i minnet, också efter att att endast spela upp de önskade spåren. musikvalet spelats upp Efter intryckning av · spelas detsamma musikvalet upp igen. OBS! SHUFFLE CONTINUE • – – . – – visas i teckenfönstret, istället för spårens sammanlagda uppspelningstid, när musikvalets Direktväljare uppspelningstid överstiger 100 minuter. • FULL visas i teckenfönstret vid ett försök att lagra ett nytt spår i musikvalet efter att 24 spår redan lagrats i minnet. >20 • När strömmen slås av, raderas musikvalet ur minnet. CD- CLEAR spelaren återgår till normal uppspelning i spårens nummerföljd. · Æ P p = + 0 ) Kontroll av spårens uppspelningsföljd C c 0 ) Spårens uppspelningsföljd kan kontrolleras före eller efter uppspelningsstart. 1 Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen. SHUFFLE visas i teckenfönstret: Tryck på CHECK. Med vart tryck på denna knapp visas spårnumren i SHUFFLE 1 2 3 4 5 den följd spåren lagrats i musikvalet. Efter att numret 6 7 8 9 10 på det sista spåret visats, visas End i teckenfönstret. Därefter återgår teckenfönstret till att visa det som visades där före musikvalets kontroll. När kontrollen 2 Tryck på lämpliga direktväljare för att ange görs under musikvalets pågående uppspelning, visas numren på spåren som skall väljas bort. numren på de återstående spåren i teckenfönstret efter Spårnumren på de valda spåren slocknar på att kontrollen slutförts. musikkalendern. OFF visas under en kort stund i teckenfönstret. Hur spår, vilkas nummer överstiger 20, väljs bort: Ändring av spårens uppspelningsföljd tryck först på >20 och sedan på lämpliga direktväljare (sid. 10). Spårens uppspelningsföljd kan ändras före musikvalets uppspelning. Efter inmatning av fel spårnummer Tryck på lämpliga direktväljare för att ange numret på Att tryck på spåret som valdes bort. Spårnumret och ON visas i teckenfönstret. Det spåret spelas upp igen. radera ett spår CHECK så många gånger det krävs tills ur musikvalet: numret på spåret, som skall raderas, 3 Tryck på CONTINUE efter att alla spår, som inte visas. Tryck därefter på CLEAR. skall spelas upp, har valts bort. radera det sista CLEAR när CD-spelaren står stilla. Med SHUFFLE slocknar i teckenfönstret. spåret ur vart tryck på denna knapp raderas ett musikvalet: spår ur musikvalet. 4 Tryck på · för uppspelningsstart. fortsätta lagring lämpliga direktväljare för att ange av nya spår i numren på önskade spår. Hur selektiv skivspelning kopplas ur musikvalet: Tryck på p när CD-spelaren står stilla. De spår, som valdes ändra hela p när CD-spelaren står stilla. Lagra bort, spelas upp igen. musikvalets önskade spår i minnet i önskad följd innehåll: enligt anvisningarna på föregående sida. Spåren, som valdes bort, hålls kvar i minnet också efter slutförd, selektiv uppspelning Efter att · tryckts in spelas de återstående spår, som inte valdes bort, upp på nytt. 13S (f ort s.)

Uppspelning av CD-skivor Spåren, som inte valdes bort, kan också spelas upp i slumpvis följd (selektiv, slumpmässig uppspelning) Hoppa över punkt 3. Önskat spår kan väljas bort under pågående uppspelning Tryck på CLEAR under pågående uppspelning av spåret som skall väljas bort. Spåret väljs bort. Nästa spår spelas upp istället. De spår, som valts bort på olika CD-skivor, kan lagras i minnet Vi hänvisar till rubriken Lagring av önskade spår i en selektiv musikbank (DELETE) på sid. 20. 14S

Inspelning av CD-musik Inspelning av CD-musik 5 Vänd om kassetten och tryck på P eller · på Inspelning av et t musikval CD-spelaren för att fortsätta med uppspelningen av de spår som skall spelas in på kassettens sida Ett i minnet lagrat musikval kan spelas in på ett B. kassettband, DAT-band eller en MD-skiva. Musikvalet kan bestå av upp till 24 spår. Automatiskt tillägg av tre sekunders speluppehåll Genom att lagra en paus i minnet, är det möjligt att mellan varje spår som spelas in dela upp musikvalet i två delar för att spela in Utnyttja automatiskt speluppehåll AUTO SPACE (sid. musikvalet på kassettens båda sidor. 17). Kontroll av spårens sammanlagda uppspelningstid under pågående lagring av spår i musikvalet (musikvalets redigering) Detta gör det enklare att lagra ett sista spår, vars PROGRAM uppspelningstid anpassats till den återstående tiden på kassettens ena eller andra sida. 1 Tryck på PROGRAM på fjärrkontrollen. Direktväljare PROGRAM visas i teckenfönstret. 2 Tryck på = eller + så många gånger det krävs >20 tills spårnumret på önskat spår visas i teckenfönstret. CHECK Spårens sammanlagda uppspelningstid, omfattande uppspelningstiden av det senast valda spåret, visas i P teckenfönstret tillsammans med det spårets blinkande · Æ P p musikvalsnummer STEP. = + 0 ) 3 Tryck på PROGRAM på fjärrkontrollen för att bekräfta C c 0 ) valet av det spåret. 4 Följ igen anvisningarna enligt punkterna 2 och 3 för att utöka musikvalet med önskade spår. 1 Observera spårens sammanlagda uppspelningstid i teckenfönstret och lagra i minnet önskade spår Kontroll och ändring av musikvalets innehåll (som skall spelas in på kassettens sida A). Vi hänvisar till sid. 13. Följ anvisningarna enligt punkterna 1 och 2 under SIDE-A visas i teckenfönstret under pågående kontroll av rubriken Lagring av ett musikval i minnet de spår som skall spelas in på kassettens sida A och (PROGRAM) på sid. 12. SIDE-B under kontroll av de spår som skall spelas in på sida B. 2 När musikvalet skall spelas in på kassettens båda sidor: tryck på P för att lagra en paus i musikvalet. P visas i teckenfönstret. Spårens sammanlagda uppspelningstid nollställs till 0.00. Hoppa över denna punkt när musikvalet skall spelas in på en kassettsida, ett DAT-band eller en MD-skiva. Gå över till punkt 4. En paus räknas som ett spår i musikvalet Upp till 23 spår kan lagras i musikvalet efter lagring av en paus i minnet. 3 Följ igen anvisningarna enligt ovanstående punkt 1 för att lagra spåren, som skall spelas in på sida B, i musikvalet. 4 Sätt igång inspelningen på anslutet däck eller ansluten MD-spelare. Tryck på · på CD- spelaren för att spela upp musikvalet. När musikvalet spelas in på kassettens båda sidor i följd, kopplas CD-spelaren om till paus efter att spåren för inspelning på sida A spelats upp. 15S

Inspelning av CD-musik Upp- eller nedt oning av CD- Prakt iska råd som underlät t ar musik CD-musikens inspelning Det är möjligt manuellt att tona upp musiken vid Det följande underlättar inspelningen av önskad CD- uppspelningsstart och ned vid uppspelningsslut för att musik. förhindra plötslig återgivning av musik på hög nivå eller ett plötsligt avbrott av musikåtergivningen. Observera att upp- eller nedtoning av CD-musik inte kan utnyttjas efter att en digital utgång DIGITAL OUT på CD-spelaren använts för CD-spelarens anslutning. PEAK SEARCH Direktväljare SPACE Æ P p p = + 0 ) FADER C c 0 ) Æ P p = + 0 ) 0 / ) Utstyrning av inspelningsnivå (sökning C c 0 ) efter CD-musikens toppnivå) Det är möjligt att söka efter toppnivån i CD-musiken Att tryck på FADER bland de spår, som skall spelas in, för att kunna styra under paus. FADE blinkar i ut inspelningsnivån före inspelningsstart. tona upp musiken vid uppspelningsstart : teckenfönstret. Ljudet tonas upp. 1 Tryck på PEAK SEARCH på fjärrkontrollen före tona ned musiken när musiken skall tonas ned. uppspelningsstart. innan uppspelningen FADE blinkar i teckenfönstret. avbryts : Musiken tonas ned och CD- PEAK blinkar i teckenfönstret. Ett fyra sekunder spelaren kopplas om till paus. långt avsnitt med CD-skivans toppnivå spelas upp gång på gång. Ändring av upp/nedtoningstiden 2 Styr ut nivån på däcket för inspelning. Upp/nedtoningstiden kan väljas till önskat antal sekunder, från två till tio. Upp/nedtoningstiden blir 3 Tryck på p på CD-spelaren för att avbryta fem sekunder när tiden inte anges. sökningen efter CD-skivans toppnivå. PEAK slocknar i teckenfönstret. 1 Tryck på FADER på fjärrkontrollen före uppspelningsstart. 5 SEC visas och FADE blinkar i teckenfönstret. OBS! Avsnittet, som innehåller CD-skivans toppnivå, kan variera 2 Tryck på lämplig direktväljare (från 2 till 10) för varje gång toppnivån på en viss CD-skiva letas fram. att ange önskat antal sekunder. Skillnaden är emellertid så ringa att det inte påverkar (Eller: tryck lämpligt antal gånger på 0 eller ) utstyrningen av inspelningsnivån. tills önskat antal sekunder visas i teckenfönstret.) OBS! • Upp/nedtoningstiden hålls kvar i minnet, också efter strömavslag. • Upp/nedtoningstiden för varje CD-skiva, för vilken en användarfil lagrats i CD-spelarens minne (sid. 18), lagras tillsammans med de andra uppgifterna om den CD-skivan i användarminnet, förutsatt att upp/nedtoningstiden 16S ändrats.

Inspelning av CD-musik M usiksökning på ett kassettband med inspelad CD-musik (automatiskt speluppehåll AUTO SPACE) Det är möjligt under pågående uppspelning av en CD- skiva att utnyttja AUTO SPACE för att lägga till ett automatiskt speluppehåll på tre sekunder mellan varje spår som spelas upp. Efter CD-musikens inspelning på ett kassettband kan musiksökningsautomatiken på kassettdäcket ifråga utnyttjas för att snabbt leta fram önskat spår. Tryck på SPACE före uppspelningsstart. AUTO SPACE visas i teckenfönstret. Hur uppspelning med automatiskt speluppehåll kopplas ur Tryck lämpligt antal gånger på SPACE, så att AUTO SPACE slocknar i teckenfönstret. OBS! När tillägg av ett automatiskt speluppehåll mellan varje spår utnyttjas under pågående inspelning av en symfoni eller ett schlagerpotpurri på ett kassettband, kan det hända att det uppstår ett ljudavbrott vid läget där spårnumret ändras. Dessa ljudavbrott kommer att uppstå vid uppspelning av ett musikstycke som delats upp i olika spår. 17S

Lagring av uppgif t er om CD-skivor i användarf iler (C.FILE) För hur många CD-skivor är det möjligt att Till vad används lagra användarfiler i CD-spelarens användarfilerna? användarminne? Det är möjligt att lagra användarfiler för upp till 224 Två olika typer av uppgifter om CD-skivor, s. k. CD-skivor i användarminnet. Observera att en CD- användarfiler (C.FILE), kan lagras i CD-spelarens skiva, för vilken både en användarindexfil och en minne. Efter dessa uppgifters lagring i minnet selektiv musikbank lagrats i användarminnet, räknas återkallas de ur minnet efter iläggning av en CD-skiva som två skivor. för vilken en eller två användarfiler lagrats i CD- spelarens minne. Användarfilerna hålls kvar i minnet i ca. en månads tid, oberoende om CD-spelaren används Kontroll av antalet användarfiler (CD- eller inte. skivor) som kan lagras i minnet 1 Ta ut CD-skivan ur CD-spelaren. Följande användarfiler kan lagras i minnet: 2 Stäng locket till skivfacket. 3 Tryck på TIME när musikkalendern inte visas i Efter lagring i teckenfönstret. är det möjligt minnet av Antalet användarfiler, som ännu kan lagras i minnet, visas i teckenfönstret. användarindexfil att koda en CD-skiva (med upp till 32 INDEX (sid. 19), spår) med upp till åtta eller en skiva (med över 32 spår) med upp till fem användarindexpunkter. Radering av användarfiler selektiv musikbank att välja bort spår, som inte skall spelas När FULL visas i teckenfönstret efter intryckning av DELETE (sid. 20), upp, för att kunna lagra de önskade FILE, anger det att användarminnet är fullt och att inga spåren i en selektiv musikbank. fler användarfiler kan lagras i minnet. Följ vid behov de nedanstående anvisningarna för att radera onödiga Den respektive indikeringen enligt nedanstående visas filer ur minnet: i teckenfönstret under pågående lagring av de Radering av samtliga användarfiler motsvarande uppgifterna i en användarfil: Håll 0 och p intryckta och tryck på strömbrytaren POWER för att slå på CD-spelaren. AL-CLr visas i teckenfönstret. Alla C.FILE användarfilerna har raderats ur CD-spelarens Selektiv musikbank användarminne. DELETE INDEX Användarindexfil Även det senaste valda uppspelningssättet lagras i minnet för en viss CD-skiva när en skiva, för vilken en användarfil lagrats i minnet, tas ut ur skivfacket. Uppspelningssättet återkallas ur minnet efter isättning av denna skiva i CD-spelaren. Efter ändring av upp/ nedtoningstiden för en viss CD-skiva lagras också denna tid i minnet. Observera emellertid att det för tillfället valda uppspelningssättet har prioritet framför det i användarminnet lagrade uppspelningssättet när uppspelningsstarten sker genom att · trycks in innan skivfacket stängs. I vilket minne lagras användarfilerna? Användarfilerna lagras i CD-spelarens användarminne, inte i CD-skivans minne. Detta gör att de i CD-spelarens minne lagrade användarfilerna inte kan utnyttjas när CD-skivan spelas upp på en annan CD-spelare. 18S

Lagring av uppgif t er om CD-skivor i användarf iler (C.FILE) 4 Tryck på 0 eller ) för att fininställa läget för Kodning av användarindexpunkten. Musiken spelas upp gång på gång exakt från det läget. användarindexpunkt er på en Efter att endera knappen tryckts in sju gåbger har CD-skiva m ed hjälp av en läget flyttats en sekund framåt eller bakåt. användarindexfil (INDEX) När detta läge inte skall kodas med en användarindexpunkt Upp till åtta användarindexpunkter kan kodas på en Tryck på CLEAR. Leta fram ett läge som skall kodas med en användarindexpunkt. CD-skiva (med upp till 32 spår) och upp till fem på en CD-skiva (vars spårantal överstiger 32) genom att lagra dessa punkter i en användarindexfil. Dessa punkter 5 Tryck på FILE för att lagra användarindexpunkten i minnet. gör det enklare att leta fram önskade musikpassager på INDEX börjar lysa på indikeringen C.FILE i den skivan. En praktisk egenskap som kan utnyttjas teckenfönstret. vid uppspelning av en CD-skiva som till exempel innehåller en symfoni eller en pianokonsert, som ofta består av fler spår (vi hänvisar till det nedanstående 6 Följ igen anvisningarna från och med punkt 3 till och med punkt 5 för att koda nästa läge med en exemplet). användarindexpunkt. T. ex.: Första Andra Tredje satsen satsen satsen Efter att önskat läge för användarindexpunkten valts, kan läget kodas med en användarindexpunkt utan att Spårnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fininställa dess läge. Tryck först på P efter val av önskat läge för att avbryta uppspelningen och därefter på FILE Nummer på 1 2 3 för att koda det läget med en användarindexpunkt. användarindexpunkter INDEX visas i teckenfönstret. Uppspelningsstart från och med en användarindexpunkt (användarindexstyrd C.INDEX uppspelning) Direktväljare 1 Tryck på C.INDEX på fjärrkontrollen. CUSTOM INDEX visas i teckenfönstret. 2 Leta fram önskad användarindexpunkt enligt CHECK nedanstående: FILE ERASE tryck på Æ P p Sökning efter = + 0 ) 0 / ) nästa c under pågående C / c C c 0 ) användarindexpunkt: uppspelning. användarindexpunkten C under pågående vid början av avsnittet uppspelning. 1 Lägg önskad CD-skiva i skivfacket. som spelas upp: önskad lämplig direktväljare för ange 2 Tryck på C.INDEX på fjärrkontrollen. användarindexpunkt numret på punkten. CUSTOM INDEX visas i teckenfönstret. (direktval): Musikkalendern slocknar: önskad punkt genom MUSIC SCAN när CD-spelaren CUSTOM INDEX att lyssna på ett tio sek. står stilla eller under pågående C.INDEX MIN SEC långt avsnitt med start uppspelning. Tryck på · för vid varje uppspelningsstart efter att användarindexpunkt: önskad användarindexpunkt letats fram. 3 Tryck på FILE vid läget som skall kodas med en Uppspelningen börjar vid den valda användarindexpunkt. användarindexpunkten och fortsätter tills också Numret på användarindexpunkten blinkar i det sista spåret på skivan spelats upp. teckenfönstret. Ett musikavsnitt på tre sekunder från och med det läge, som skall kodas med en Hur användarindexstyrd uppspelning kopplas ur användarindexpunkt, spelas upp gång på gång. Tryck på CONTINUE på fjärrkontrollen. (f ort s.) 19S

Lagring av uppgif t er om CD-skivor i användarf iler (C.FILE) OBS! • Sökning efter indexpunkter (sid. 10) kan inte utnyttjas under pågående användarindexstyrd uppspelning. Lagring av önskade spår i en • Tryck på C/c, istället för på = /+ , för att leta selekt iv m usikbank (DELETE) fram den nästa punkten eller punkten vid början av avsnittet som spelas upp. Spåren, som inte skall spelas upp, kan väljas bort för att lagra endast de önskade spåren i en selektiv Uppspelning av ett musikavsnitt mellan två musikbank. Detta möjliggör uppspelning av önskade användarindexpunkter (CUSTOM INDEX 1) spår utan att varje gång efter isättning av en CD-skiva 1 Tryck lämpligt antal gånger på C.INDEX på behöva välja bort de spår som inte skall spelas upp. fjärrkontrollen. CUSTOM INDEX (1) visas i teckenfönstret. 2 Tryck på lämplig direktväljare för att ange användarindexpunkten för uppspelningsstart. Uppspelningen sätts igång vid den valda punkten och avbryts vid nästa användarindexpunkt. Tryck på C.INDEX på fjärrkontrollen för att kopplas ur detta sätts att spela upp CD-skivan. Ett musikavsnitt mellan två användarindexpunkter kan också repeteras Tryck på REPEAT. FILE ERASE · Æ Radering av användarindexpunkter P p = + 0 ) 1 Lägg önskad CD-skiva i skivfacket. C c 0 ) 2 Tryck på C.INDEX. CUSTOM INDEX visas i teckenfönstret. 1 Lägg önskad CD-skiva i skivfacket. 3 Tryck på CHECK så många gånger det krävs tills 2 Välj bort spåren som inte skall spelas upp. numret på punkten, som skall raderas, börjar Följ anvisningarna från och med punkt 1 till och blinka. med punkt 3 under rubriken Uppspelning av önskade spår (selektiv uppspelning) på sid. 13. 4 Tryck på ERASE medan numret blinkar för att radera den användarindexpunkten. 3 Tryck på FILE på fjärrkontrollen för att lagra de Ordningsnumret på den nästa resterande spåren i en selektiv musikbank. användarindexpunkten sänks med ett nummer. DELETE börjar lysa på indikeringen C.FILE i teckenfönstret. Uppspelning genom att utnyttja den selektiva musikbanken 1 Tryck på CONTINUE. Den selektiva musikbanken för den ilagda CD- skivan återkallas ur minnet. Numren på de valda spåren visas på musikkalendern i teckenfönstret. 2 Tryck på · för att spela upp de valda spåren. Hur uppspelning enligt musikbanken kopplas ur Tryck på p. 20S

Lagring av uppgif t er om CD-skivor i användarf iler (C.FILE) Ny uppspelning av de spår som lagras i den selektiva musikbanken Tryck på CONTINUE eller SHUFFLE, när PROGRAM eller CUSTOM INDEX visas i teckenfönstret, så många gånger det krävs tills indikeringen ifråga slocknar. Den selektiva musikbanken återkallas ur minnet. Tryck på · för att spela upp spåren som lagrats i den musikbanken. Spåren, som lagrats i en selektiv musikbank, kan spelas upp i slumpvis följd. Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen enligt ovanstående punkt 1 så många gånger det krävs tills SHUFFLE visas i teckenfönstret. Radering av selektiv musikbank 1 Lägg önskad CD-skiva i skivfacket. 2 Tryck på CONTINUE eller SHUFFLE. Den selektiva musikbank, som lagrats i minnet för den CD-skivan, visas i teckenfönstret. 3 Tryck på ERASE för att radera den selektiva musikbanken ur användarminnet. DELETE slocknar på indikeringen C.FILE. 21S

Övrigt At t observera angående CD- Felsökning skivor Gå igenom den nedanstående felsökningen, om det skulle uppstå något fel, för att reparera felet. Kontakta Hantering av CD-skivor Sonys representant när felet inte går att avhjälpa. • Håll i CD-skivans omkrets för att hålla skivan ren. Vidrör inte den glatta skivytan. • Vidhäfta inte etiketter eller tejp på en CD-skiva. Ljudet återges inte. /Kontrollera att anslutningarna gjorts ordentligt på korrekt sätt. /Kontrollera att styrningen av förstärkaren har skett på korrekt sätt. /Styr volymen till korrekt nivå på förstärkaren. /Omkopplarna COAXIAL, OPTICAL och BALANCED (DIGITAL OUT) på baksidan står Inte så här alla i frånslagna lägen OFF. När en digital utgång använts för CD-spelarens anslutning, • Utsätt inte CD-skivorna för solsken och/eller värme. måste den motsvarande omkopplaren DIGITAL Lämna inte heller CD-skivorna i en bil som står parkerad i solen, på grund av att det blir mycket varmt i bilen. OUT ställas i tillslaget läge ON. • Använd inte en skivstabilisator (tillval) och/eller ett skivskydd (tillval). Det kan skada såväl CD-skivan som Uppspelningen sätts inte igång. CD-spelaren. /Skivfacket är tomt. Lägg önskad CD-skiva i • Förvara CD-skivorna i skivfodralen när de inte används. skivfacket. /Placera skivstabilisatorn på CD-skivan. Rengöring /Lägg CD-skivan i skivfacket med skivetiketten • Torka CD-skivan före skivans isättning med en vänd uppåt. rengöringsduk. Torka skivan inifrån och utåt. /Rengör CD-skivan. /Fukt i CD-spelaren. Ta ur CD-skivan och låt CD-spelaren vila med strömmen påslagen i ca. en timme (sid. 2). Fjärrstyrning misslyckas. /Ta bort de hinder som finns mellan fjärrkontrollen och CD-spelaren. /Rikta fjärrkontrollen mot fjärrstyrningsgivaren g på CD-spelaren. • Använd inte kemiska lösningar, som t. ex. bensin eller /Byt vid behov ut de båda batterierna i lösningsmedel. Använd varken rengöringslösning eller fjärrkontrollen mot nya batterier. antistatisk spray, avsedda för vinylskivor. 22S

Övrigt Allmänt Tekniska dat a Strömförsörjning 220 V- 230 V nätspänning, 50/60 Hz Strömförbrukning 18 watt CD-spelare Dimensioner (ca.) 280 x 90 x 370 mm (b/h/d) inkl. utskjutande delar och reglage Laserdiod Halvledarlaser (λ = 780 nm) Vikt (ca.) 6 kg Strålningstid: utan avbrott Laseruteffekt Maximalt 44,6 µW* M edföljande tillbehör * Denna uteffekt mättes på 200 mm avstånd från linsytan på det optiska Ljudkabel (1) pickupblocket med 7 mm apertur. Fjärrkontroll (1) Sonys batterier SUM-3 (NS) (2) Våglängd 780 - 790 nm Skivstabilisator (1) Frekvensomfång Från 2 Hz till 20 kHz ±0,3 dB Filtbricka (1) Dynamikomfång Över 100 dB Nätkabel (1) Kanalseparation Över 100 dB Rätt till ändringar förbehålles. Övertonsdistorsion Under 0,003% Utgångar Kopplingstyp Utnivå Belastningsimpedans LINE OUT Phonojack 2,5 V (med 50 Över 1 kohm kohm) DIGITAL Koaxial 0,5 Vt-t 75 ohm OUT utgång (75 ohm) (COAXIAL) DIGITAL Optisk utgång –18 dBm _ OUT (Våglängd: (OPTICAL) 660 nm) DIGITAL XLR-3-32 5 V (med 50 Över 100 ohm OUT kohm) (BALANCED) Beskrivning på baksida Vi hänvisar till sidnumren inom parentestecken angående detaljer. 1 2 3 4 5 DIGITAL OUT OPTICAL COAXIAL BALANCED AC IN (230V) LINE OUT OFF ON OFF ON OFF ON L R 8 7 6 1 Linjeutgångar (LINE OUT) (5) 5 Nätintag (AC IN - 230 V) (6) 2 Omkopplare för in/urkoppling av optisk, digital 6 Symmetrisk, digital utgång (DIGITAL OUT utgång (DIGITAL OUT OPTICAL) (5) BALANCED) (5) 3 Omkopplare för in/urkoppling av koaxial, digital 7 Koaxial, digital utgång (DIGITAL OUT COAXIAL) utgång (DIGITAL OUT COAXIAL) (5) (5) 4 Omkopplare för in/urkoppling av symmetrisk, 8 Optisk, digital utgång (DIGITAL OUT OPTICAL) digital utgång (DIGITAL OUT BALANCED) (5) (5) 23S

Alf Övrigt abet iskt regist er A, B, C R Reglage och deras AMS (Automatic Music Sensor), Radering av benämningar vi hänvisar till musiksökning. användarfiler 20 Anslutningarna 4, 5, 6 användarindexpunkter 20 översikt 4 selektiv musikbank 21 Knappar Användarfiler C.FILE 18 Redigering av musikval 15 A˜ B 11 användarindex 19 Redigering, vi hänvisar till SPACE 17 selektiv musikbank 20 Inspelning. CHECK 13 till vad används REPEAT A-B (repetering av C.INDEX 19 användarfilerna 18 förvalt avsnitt) 11 CLEAR 14 Användarindexpunkter 19 Repetering REPEAT CONTINUE 8 Användarindexstyrd av alla spår vid valt DISPLAY MODE 9 uppspelning 19 uppspelningssätt 11 ERASE 20 AUTO SPACE (automatiskt av ett visst avsnitt (REPEAT FADER 16 speluppehåll) 17 A-B) 11 FILE 19 MUSIC SCAN 10 D, E S, T PEAK SEARCH 16 DELETE (selektiv musikbank) Selektiv musikbank 20 PROGRAM 12 20 Selektiv, slumpmässig REPEAT 11 uppspelning 14 SHUFFLE 12 Selektiv uppspelning 13 0/) SLOW 10 F, G TIME 9 FADE (upp/nedtoning av CD- Skivstabilisator 2 Snabblyssning 10 · 8 musik) 17 P 8 Felsökning 22 Snabbsökning, vi hänvisar till Sökning efter spår. p 8 Fjärrkontroll 9 0/) 8, 10 Spårens sammanlagda uppspelningstid 9 = /+ 8, 10 H Spårens uppspelning i slumpvis C/c 10, 19 Hantering av CD-skivor 22 följd (SHUFFLE) 12 >20 10 Sökning efter CD-skivans Direktväljare 10 I, J, K toppnivå 16 INDEX (användarindexfil) 10 Sökning efter spår St röm bryt are och användarindexfil 19 direktval av spår 10 genom att lyssna på ljudet 10 väljare Inspelning 15 DIGITAL OUT 5 av musikval 15 genom att observera teckenfönstret 10 POWER 7 genom att utnyttja L användarindexpunkter 19 Övrigt Lagring i minnet av indexsökning 10 Teckenfönster 9 uppgifter om CD-skivor 18 musiksökning 10 g 4 önskade spår 20 snabblyssning 10 M , N, O, P, Q U, V, W, X, Y, Z Minne för senast valt Uppackning 4 uppspelningssätt 18 Upp/nedtoning av CD-musik MUSIC SCAN, vi hänvisar till 16 Snabblyssning. Uppspelning Musikavsnitt mellan två användarindexstyrd användarindexpunkter 20 uppspelning 19 Musikkalender 9 musikavsnitt mellan två Musiksökning AMS 10 användarindexpunkter 19 Musikval 12, 13 musikval 12 inspelning 15 normal uppspelning i spårens kontroll 13 nummerföljd 7 ändring 13 repetering 11 Normal uppspelning i spårens selektiv, slumpmässig nummerföljd 7 uppspelning 14 selektiv uppspelning 13 spårens uppspelning i slumpvis följd 12 Uppspelningstid (CD-skivans) 9 Å, Ä, Ö Återstående tid 9 24S

Funzionamento ATTENZIONE Precauzioni • Usare la mano per aprire o chiudere il coperchio del comparto disco. Per evitare il pericolo di • Non toccare le parti rotanti (disco, Sicurezza ecc.) durante il funzionamento. incendi o scosse elettriche, • Attenzione - L’uso di strumenti ottici • Se il lettore viene portato non esporre l’apparecchio alla con questo prodotto aumenta il direttamente da un luogo freddo ad pioggia o all’umidità. pericolo per la vista. uno caldo, o se viene collocato in un • Se oggetti o liquidi penetrano ambiente molto umido, l’umidità può nell’apparecchio, scollegare il lettore condensarsi sulle lenti all’interno del Per evitare scosse elettriche, dalla presa di corrente e farlo lettore. In questo caso il lettore può non aprire il rivestimento. Per controllare da personale qualificato non funzionare correttamente. In prima di usarlo ulteriormente. questo caso estrarre il disco e lasciare riparazioni rivolgersi • Fare attenzione a non schiacciarsi le acceso il lettore per un’ora circa fino a esclusivamente a personale dita con il coperchio del comparto che l’umidità è evaporata. qualificato. disco. Regolazione del volume Non installare l’apparecchio in Fonti di alimentazione • Non alzare il volume durante l’ascolto • Prima di usare il lettore, controllare di parti a livello molto basso o prive uno spazio chiuso, come una che la sua tensione operativa sia di segnali audio. Altrimenti i diffusori libreria o un mobiletto. identica a quella della rete elettrica possono essere danneggiati quando locale. La tensione operativa è viene riprodotta una parte a livello di Questo apparecchio è classificato riportata sulla piastrina sul retro del picco. come prodotto LASER DI 1ª lettore. CLASSE. L’etichetta CLASS 1 • Il lettore non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA (corrente di rete) Collocazione del disco LASER PRODUCT è collocata • Può essere udibile un suono fischiante fintanto che è collegato alla presa a all’esterno sul retro. prodotto dal lettore. Questo indica muro, anche se il lettore stesso è stato spento. che il lettore sta regolando • Se non si usa il lettore per un lungo automaticamente i meccanismi interni periodo, assicurarsi di scollegarlo in base al disco inserito. dalla presa a muro. Per scollegare il cavo di alimentazione CA afferrarne Pulizia Questa etichetta di avvertenza si la spina; non tirare mai il cavo stesso. • Pulire il rivestimento, il pannello e i trova all’interno dell’apparecchio. comandi con un panno morbido Collocazione leggermente inumidito con una • Collocare il lettore in un luogo con blanda soluzione detergente. Non una ventilazione adeguata per evitare usare alcun tipo di straccio graffiante, surriscaldamenti interni del lettore. polvere abrasiva o solventi come • Non collocare il lettore su una alcool o benzina. superficie morbida come un tappeto, • Se l’interno del coperchio del che potrebbe bloccare i fori di comparto disco è sporco, rimuovere il ventilazione sul fondo. coperchio usando una chiave • Non collocare il lettore nei pressi di esagonale (mira orizzontale, 2,5 mm). fonti di calore o in luoghi esposti alla Nota luce solare diretta, polvere eccessiva o Non aprire mai alcuna parte del scosse meccaniche. lettore CD tranne il coperchio del comparto disco. M antenimento della qualità sonora Trasporto • Assicurarsi di estrarre il disco e lo • Non toccare la lente all’interno. stabilizzatore. Uso dello stabilizzatore In caso di interrogativi o problemi • Assicurarsi di usare lo stabilizzatore riguardanti il lettore, consultare il in dotazione. Se si usa un altro proprio rivenditore Sony. stabilizzatore, si può danneggiare il lettore. • Il fondo dello stabilizzatore è delicato e difetti possono influire sulla qualità sonora. Quando si cambia disco, collocare lo stabilizzatore sul feltro in dotazione o 2I su un panno morbido.

Benvenut i! I NDICE Grazie per aver acquistato questo lettore di compact disc Sony. Prima Preparativi di usare il lettore leggere Disimballaggio 4 completamente questo manuale e Collegamento al sistema 4 conservarlo per riferimenti futuri. Riproduzione di dischi 7 Riproduzione di dischi Uso del manuale Uso del display 9 Localizzazione di un brano specifico 10 Convenzioni Localizzazione di un punto particolare in un brano 10 • Le istruzioni in questo manuale Per riprodurre ripetutamente i brani 11 descrivono i comandi sul Per riprodurre in ordine casuale (riproduzione casuale) 12 telecomando. Per creare un programma originale (riproduzione programmata) 12 È anche possibile usare i comandi sul Per riprodurre solo brani specifici (riproduzione a cancellazione) 13 lettore se hanno un nome uguale o simile a quelli del telecomando. • In questo manuale sono usate le Registrazione da compact disc seguenti icone: Registrazione di un proprio programma 15 Indica che è possibile usare solo Dissolvenza in apertura o in chiusura 16 il telecomando per eseguire Consigli utili per la registrazione 16 l’operazione. I Indica suggerimenti e consigli per facilitare l’operazione. M emorizzazione di informazioni per i dischi (memoria personale) Possibilità offerte dalla memoria personale 18 Per indicizzare un disco (indice personale) 19 Per memorizzare brani specifici di un disco (banca cancellazione) 20 Altre informazioni Note sui compact disc 21 Soluzione di problemi 21 Caratteristiche tecniche 22 Descrizione del pannello posteriore 22 Indice analitico 23 3I

Preparat ivi Disimballaggio Collegament o al sist ema Controllare che siano presenti le seguenti parti: • Cavo di collegamento audio (1) Descrizione • Telecomando (1) Questa sezione spiega come collegare il lettore CD ad • Pile Sony SUM-3 (NS) (2) un amplificatore. Assicurarsi di spegnere tutti i • Stabilizzatore (1) componenti prima di eseguire i collegamenti. • Feltro (1) • Cavo di alimentazione (1) Interruttore Interruttore Interruttore OPTICAL COAXIAL BALANCED LINE OUT CDP-X5000 Inserimento delle pile nel telecomando DIGITAL OUT OPTICAL COAXIAL BALANCED AC IN (230V) È possibile controllare il lettore usando il telecomando LINE OUT OFF ON OFF ON OFF ON L in dotazione. Inserire due pile tipo R6 (formato AA) R facendo corrispondere i simboli + e – sulle pile a quelli nel comparto. Quando si usa il telecomando, puntarlo verso il sensore di comandi a distanza g sul lettore. DIGITAL OUT DIGITAL OUT OPTICAL BALANCED ad una presa CA DIGITAL OUT COAXIAL Amplificatore Quando sostituire le pile Le pile durano per circa sei mesi di uso normale. CD Quando il telecomando non può più controllare il lettore, sostituire tutte le pile con altre nuove. ç: Flusso del segnale ad una presa CA Note • Non lasciare il telecomando in luoghi molto caldi o umidi. Cavi necessari • Evitare la penetrazione di oggetti estranei nel telecomando, particolarmente quando si sostituiscono le p Per collegamenti analogici • Cavo audio (in dotazione) (1) pile. • Non esporre il sensore di comandi a distanza alla luce Bianca (L) Bianca (L) diretta del sole o di lampade. Ciò può causare malfunzionamenti. • Se non si usa il telecomando per un lungo periodo, Rossa (R) Rossa (R) estrarre le pile per evitare possibili danni dovuti a perdite di fluido delle pile e corrosione. p Per collegamenti digitali • Cavo coassiale VMC-10G (non in dotazione) • Cavo ottico POC-15A (non in dotazione) • Cavo bilanciato con connettore Cannon XLR-3-32 (non in dotazione) 4I

Preparat ivi Collegamenti • Se si dispone di un componente digitale dotato di connettore di ingresso digitale ottico p Collegamenti analogici Collegare il componente tramite il connettore DIGITAL Quando si collega un cavo audio, assicurarsi di far OUT (OPTICAL) usando un cavo ottico (non in dotazione). Togliere il cappuccio per collegare il cavo corrispondere le spine alle prese dello stesso colore ottico. sui componenti: rossa (destra) a rossa e bianca Lettore CD (sinistra) a bianca. Assicurarsi di eseguire Componente digitale DIGITAL OUT collegamenti saldi per evitare ronzii e rumori. OPTICAL COAXIAL BALANCED DIGITAL IN OFF ON OFF ON OFF ON OPTICAL Lettore CD Amplificatore TUNER CD AUX LINE OUT L L R R INPUT Dopo aver eseguito i collegamenti, regolare su ON l’interruttore DIGITAL OUT OPTICAL sul retro. p Collegamenti digitali I collegamenti digitali permettono di tramettere il Quando non si usa l’uscita ottica, regolare segnale digitale di fonte dal compact disc l’interruttore su OFF. direttamente ad un altro componente senza alcun deterioramento. È possibile collegare le uscite digitali • Se si dispone di un componente (come un ad altri componenti digitali come un amplificatore amplificatore) dotato di connettore di ingresso digitale, un convertitore D/A, una piastra DAT o bilanciato Collegare il componente tramite il connettore BALANCED MD. Quando si esegue il collegamento ad una usando un connettore Cannon XLR-3-32 o equivalente piastra DAT o MD, è possibile eseguire registrazioni (non in dotazione). Il collegamento bilanciato è molto digitali da compact disc. Notare che non è possibile resistente ai disturbi esterni ed è spesso usato dai usare le funzioni di dissolvenza in apertura o in professionisti in studi di registrazione e emittenti chiusura (pagina 16) quando si registra con questo radiotelevisive. tipo di collegamento. Uso di un connettore Cannon XLR-3-32 o equivalente • Se si dispone di un componente digitale dotato di (non in dotazione) connettore di ingresso digitale coassiale Collegare il componente tramite il connettore DIGITAL A B OUT (COAXIAL) usando un cavo coassiale (non in dotazione). Lettore CD DIGITAL OUT Componente digitale OPTICAL COAXIAL BALANCED Per collegare il connettore DIGITAL IN OFF ON OFF ON OFF ON COAXIAL Allineare le parti A e inserire saldamente il connettore. Per scollegare il connettore Tenere premuto il tasto di blocco B ed estrarre il connettore. Assegnazione dei terminali Dopo aver eseguito i collegamenti, regolare su ON IN OUT 1: M assa l’interruttore DIGITAL OUT COAXIAL sul retro. 2: Caldo Quando non si usa l’uscita coassiale, regolare 3: Freddo l’interruttore su OFF. 2 3 1 1 3 2 Lettore CD Convertitore D/ A, ecc. DIGITAL OUT DIGITAL OPTICAL COAXIAL BALANCED AES/EBU IN OUT OFF ON OFF ON OFF ON (cont inua) 5I

Preparat ivi Dopo aver eseguito i collegamenti, regolare su ON l’interruttore DIGITAL OUT BALANCED sul retro. Quando non si usa l’uscita bilanciata, regolare l’interruttore su OFF. Collegamento del cavo di alimentazione 1 Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al terminale AC IN (230 V) sul retro del lettore. 2 Collegare l’altro capo del cavo ad una presa a muro. Punto successivo Ora il lettore è pronto per l’uso. Procedere alle sezioni successive per come riprodurre un disco. 6I

Operazioni basilari Riproduzione di dischi 3, 4 5 f p P Æ + = ) 0 S r we po Operazioni basilari 1 Se si accende il lettore con Premere POWER per accendere il lettore. un disco inserito La riproduzione inizia circa 10 secondi dopo l’accensione. 1 Se si collega un timer Accendere l’amplificatore e selezionare l’ingresso del lettore reperibile in commercio, è possibile avviare la 2 CD. riproduzione del disco a qualsiasi orario desiderato. Aprire il coperchio del comparto disco con la mano, estrarre lo Per avviare la riproduzione ancora più rapidamente, 3 stabilizzatore e inserire un disco. premere P o · mentre “PAUSE” lampeggia. Note • Al punto 3, non collocare più di ÷ p p P P un disco per volta. Altrimenti i Æ Æ + + = = ) S ) 0 S 0 dischi e/o il lettore possono essere danneggiati. po wer po wer • Non toccare la lente all’interno quando si inserisce o si estrae un disco. Stabilizzatore (in dotazione) con l’etichetta verso l’alto (cont inua) 7I

Operazioni basilari Stabilizzatore in Applicare lo stabilizzatore al disco e chiudere il coperchio del dotazione (l’illustrazione mostra una 4 comparto disco con la mano. vista laterale dello stabilizzatore) sopra ÷ p p P P Æ Æ + + = = ) ) 0 S 0 S sotto po wer po wer Nota Dopo aver collocato il disco, Applicare lo stabilizzatore sul applicare lo stabilizzatore in disco. (Fare attenzione a non dotazione al disco. collocarlo capovolto.) È anche possibile avviare la riproduzione premendo · e quindi chiudere il P r e m e r e ·. coperchio del comparto disco. 5 L’indicatore · si illumina e la riproduzione inizia dal primo brano. Regolare il volume con l’amplificatore. Se la riproduzione non inizia dal primo brano 1 Premere ripetutamente CONTINUE sul telecomando fino a che Per interrompere la riproduzione “SHUFFLE”, “PROGRAM” e “CUSTOM INDEX” Premere p. scompaiono dal display. 2 P r e m e r e ·. Display SHUFFLE CUSTOM INDEX PROGRAM p P Æ + = ) 0 S Questi indicatori po wer scompaiono quando si preme CONTINUE. 0 ) = + Æ P p Quando si desidera Premere Fare una pausa P Riprendere la riproduzione dopo la pausa P o · Passare al brano successivo + Tornare ad un brano precedente = Avanzare rapidamente in un brano ) Retrocedere rapidamente in un brano 0 8I

Riproduzione di dischi Riproduzione di dischi Per controllare il tempo rimanente Uso del display Premere TIME sul telecomando durante la riproduzione del disco. È possibile controllare informazioni sul disco usando il A ciascuna pressione di TIME, la visualizzazione display. cambia come segue. Tempo di riproduzione INDEX MIN SEC DISPLAY TIM E e numero del M ODE brano attuale Premere Tempo rimanente del INDEX MIN SEC brano attuale Premere Æ P p Tempo = + 0 ) rimanente del MIN SEC C c 0 ) disco Se il tempo rimanente eccede 100 minuti nel modo di riproduzione programmata, appare “– – . – –” invece del tempo rimanente. Per controllare il numero totale di brani e il Premere tempo di riproduzione totale Premere TIME sul telecomando in modo di arresto. Per visualizzare il calendario musicale Il display visualizza il numero totale di brani e il tempo Il calendario musicale mostra tutti i numeri di brano di riproduzione totale. del disco attuale. MIN SEC Premere DISPLAY MODE sul telecomando. A ciascuna pressione di DISPLAY MODE, la visualizzazione cambia come segue. Numero totale Tempo di di brani riproduzione totale MIN SEC Queste informazioni appaiono anche quando si chiude il coperchio del comparto disco. Premere Per visualizzare informazioni durante la MIN SEC 1 2 3 4 5 riproduzione di un disco 6 7 8 9 10 Durante la riproduzione del disco il display visualizza Premere il numero del brano attuale, il numero di indice e il tempo di riproduzione. • Se il disco contiene più di 15 brani, l’indicatore ” appare a fianco di 15 sul calendario musicale. • I numeri di brano nel calendario musicale scompaiono via via che i relativi brani sono riprodotti. INDEX MIN SEC La selezione di visualizzazione del calendario musicale rimane memorizzata anche se si spegne il lettore. Tempo di riproduzione Tuttavia il calendario musicale appare automaticamente Numero del durante la riproduzione programmata, la riproduzione brano attuale a cancellazione, la riproduzione casuale a cancellazione Numero di indice (pagina 10) o numero di indice personale (pagina 19) e la riproduzione a indici personali. È possibile far scomparire il calendario musicale durante la riproduzione in questi modi, ma esso riappare quando si cambia modo. 9I

Riproduzione di dischi Localizzazione di un brano Localizzazione di un punt o specifico part icolare in un brano È possibile localizzare rapidamente qualsiasi brano È anche possibile localizzare un punto particolare in un durante la riproduzione del disco usando i tasti =/ brano durante la riproduzione del disco. + (AMS: sensore musicale automatico) o i tasti numerici sul telecomando. M USIC SCAN Tasti numerici >20 Æ P p · Æ P p = + 0 ) 0 / ) = / + = + 0 ) C / c C c 0 ) 0/) SLO W C c 0 ) Per localizzare Premere Per localizzare un Premere punto Il brano seguente o Ripetutamente + durante la quelli successivi (AMS) riproduzione fino a trovare il brano Ascoltando il suono + (in avanti) o = (indietro) e tenerlo premuto fino a trovare il Il brano attuale o quelli Ripetutamente = durante la punto precedenti (AMS) riproduzione fino a trovare il brano Lentamente 0 /) SLOW sul telecomando e Direttamente un brano Il tasto numerico del brano ascoltando il suono tenerlo premuto fino a trovare il specifico (selezione punto musicale diretta) Rapidamente 0/) e tenerlo premuto fino a Scorrendo ciascun 1 MUSIC SCAN sul telecomando osservando il display trovare il punto. Non è udibile alcun brano per 10 secondi prima o durante la riproduzione. in modo di pausa suono durante questa operazione. (scorrimento musicale) 2 Quando si trova il brano desiderato, premere · per Usando un indice R i p e t u t a m e n t e C /c s u l avviare la riproduzione. (solo per dischi telecomando in modo di riproduzione indicizzati) o di pausa fino a trovare il punto Per localizzare direttamente i brani di numero superiore a 20 Premere prima >20 sul telecomando e quindi i tasti Che cosa è un indice? numerici corrispondenti al brano. Per immettere “0” È un numero che divide un brano o un disco in sezioni, usare il tasto 10. permettendo di localizzare facilmente un punto Esempio: Per riprodurre il brano numero 30 desiderato. È possibile capire se un disco è dotato di Premere prima >20 e quindi 3 e 10. indici osservandone la confezione. È possibile estendere il tempo di riproduzione durante lo scorrimento musicale (o in modo di arresto) Nota Premere ripetutamente MUSIC SCAN sul telecomando Se “ ” appare sul display, il disco ha raggiunto la fine fino a che il tempo di riproduzione desiderato (10, 20 o mentre si teneva premuto il tasto. Premere 0 o = per 30) appare sul display. A ciascuna pressione del tasto il retrocedere. tempo di riproduzione cambia ciclicamente. A ciascuna pressione di MUSIC SCAN durante la riproduzione a scorrimento, il tempo di riproduzione viene esteso del tempo visualizzato. È possibile usare lo scorrimento musicale durante la I riproduzione a ripetizione, la riproduzione casuale e 10 la riproduzione programmata.

Riproduzione di dischi Per ripetere il brano attuale Per riprodurre ripet ut ament e i È possibile ripetere solo il brano attuale. brani Durante la riproduzione del brano desiderato, premere È possibile riprodurre ripetutamente i brani in più volte REPEAT sul telecomando fino a che qualsiasi modo di riproduzione. “REPEAT 1” appare sul display. Per disattivare la ripetizione del brano attuale Premere REPEAT. Nota Non è possibile ripetere il brano attuale mentre il disco viene riprodotto nel modo di riproduzione a indici personali (vedere pagina 19). A ˜ B Per ripetere una parte specifica (ripetizione REPEAT A ˜ B) Æ P p = + 0 ) È possibile riprodurre ripetutamente una parte C c 0 ) specifica di un brano. Questo può tornare comodo quando si desidera imparare le parole di una canzone. Premere REPEAT sul telecomando durante la Notare che non è possibile ripetere un parte che si riproduzione del disco. estende su due brani. “REPEAT” appare sul display. Il lettore ripete i brani come segue. 1 Durante la riproduzione del disco, premere A˜B sul telecomando al punto di inizio REPEAT INDEX MIN SEC desiderato (punto A). “A-” dell’indicazione “REPEAT A-” lampeggia sul display. 2 Quando si raggiunge il punto di fine (punto B), Quando il disco è Il lettore ripete premere di nuovo A˜B. riprodotto con la Appare “REPEAT A˜B”. Il lettore riproduce ripetutamente la parte così specificata. Riproduzione continua Tutti i brani (pagina 7) Per disat t ivare la ripet izione A˜B Riproduzione casuale Tutti i brani in ordine casuale Premere REPEAT. (pagina 12) Riproduzione Lo stesso programma Per selezionare un nuovo punto di inizio programmata (pagina 12) È possibile spostare in avanti la parte ripetuta Riproduzione a Tutti i brani rimanenti cambiando il punto di inizio. cancellazione (pagina 13) 1 Premere A˜B mentre il lettore sta ripetendo la parte specificata. Riproduzione casuale a Tutti i brani rimanenti in Il punto di fine (punto B) diventa il nuovo punto di cancellazione (pagina 12, ordine casuale 14) inizio (punto A). “A-” di “REPEAT A-” lampeggia sul display. Riproduzione a indici La parte tra due indici 2 Quando si raggiunge il punto di fine (punto B), personali (pagina 19) premere di nuovo A˜B. Appare “REPEAT A˜B”. Il lettore riproduce Per disattivare la riproduzione a ripetizione ripetutamente la parte tra i nuovi punti di inizio e di Premere più volte REPEAT fino a che “REPEAT” scompare fine. dal display. È possibile ripartire dal punto A in qualsiasi momento Premere · durante la ripetizione A˜B. 11I

Riproduzione di dischi Per riprodurre in ordine casuale Per creare un programma (riproduzione casuale) originale (riproduzione È possibile far “mischiare” i brani al lettore e riprodurli programmat a) in ordine casuale. È possibile cambiare l’ordine dei brani sul disco e creare un programma originale. Il programma può contenere un massimo di 24 brani. SHUFFLE PROGRAM CONTINUE Tasti numerici >20 CLEAR Æ · P p CHECK = + 0 ) C c 0 ) p · Æ P p = + 0 ) C c 0 ) 1 Premere SHUFFLE sul telecomando. “SHUFFLE” e il calendario musicale appaiono sul 1 Premere PROGRAM sul telecomando. display. “PROGRAM” appare sul display. SHUFFLE PROGRAM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 2 Premere · per avviare la riproduzione casuale. Mentre il lettore sta “mischiando” i brani appare 2 Premere i tasti numerici corrispondenti ai brani da programmare nell’ordine desiderato. l’indicazione “ ”. Per programmare brani di numero superiore a 20, usare il tasto >20 del telecomando (vedere pagina Per disattivare la riproduzione casuale 10). Premere CONTINUE sul telecomando. PROGRAM È possibile avviare la riproduzione casuale durante MIN SEC STEP 2 5 8 la riproduzione Premere SHUFFLE sul telecomando e la riproduzione casuale inizia dal brano attuale. Ultimo brano Tempo di Brani programmato riproduzione totale programmati È possibile cancellare i brani non desiderati durante Ordine di la riproduzione casuale (riproduzione casuale a riproduzione cancellazione) Premere il tasto numerico del brano da cancellare mentre “SHUFFLE” è visualizzato sul display. Se si fa un errore Il numero di brano e “OFF” appaiono sul display e Premere CLEAR e quindi premere il tasto numerico quindi il numero del brano scompare dal calendario corretto. musicale. Se si desidera riattivare il brano, premere di nuovo il 3 Premere · per avviare la riproduzione tasto numerico. programmata. Per riattivare tutti i brani, premere p in modo di arresto. Per disattivare la riproduzione programmata I Premere CONTINUE sul telecomando. 12

Riproduzione di dischi Quando brani che non sono numericamente consecutivi sul disco sono programmati in ordine consecutivo (p.es. 1, 3, 5, ecc.) Per riprodurre solo brani Uno spazio vuoto di 1 secondo di tempo di accesso specifici (riproduzione a viene inserito tra i brani. cancellazione) Il programma rimane memorizzato anche dopo la È possibile cancellare i brani non desiderati e fine della riproduzione programmata riprodurre solo quelli rimanenti. Se si preme ·, si può riprodurre di nuovo lo stesso programma. Note • “– – . – –” appare sul display invece del tempo di SHUFFLE riproduzione totale quando questo eccede 100 minuti. CONTINUE • “FULL” appare sul display quando si tenta di aggiungere un brano ad un programma che contiene già 24 brani. Tasti numerici • Quando si spegne il lettore i brani programmati sono cancellati e il modo di riproduzione torna alla riproduzione continua. >20 CLEAR Per controllare l’ordine dei brani · Æ P p È possibile controllare il programma prima o dopo = + 0 ) l’inizio della riproduzione. C c 0 ) Premere CHECK. 1 Premere “SHUFFLE” sul telecomando. A ciascuna pressione del tasto il display visualizza il “SHUFFLE” appare sul display. numero di brano nell’ordine programmato e il tempo di riproduzione totale. Dopo l’ultimo brano del SHUFFLE programma, il display visualizza “End” e torna alla 1 2 3 4 5 visualizzazione originale. Se si controlla l’ordine dopo 6 7 8 9 10 l’inizio della riproduzione, il display visualizza solo i numeri dei brani rimanenti. 2 Premere i tasti numerici dei brani da cancellare. I numeri dei brani scompaiono dal calendario musicale dopo che il numero di brano e “OFF” Per cambiare l’ordine dei brani sono apparsi sul display per qualche secondo. È possibile cambiare il programma prima di iniziarne Per cancellare un brano di numero superiore a 20, la riproduzione. usare il tasto >20 (vedere pagina 10). Se si fa un errore Per Premere Premere di nuovo il tasto numerico di quel brano. Il numero di brano e “ON” appaiono sul display e il brano Cancellare un brano CHECK fino a che il numero del viene riattivato. brano da cancellare appare sul display e quindi premere CLEAR 3 Dopo aver cancellato tutti i brani non desiderati, Cancellare l’ultimo CLEAR in modo di arresto. A premere CONTINUE. brano del programma ciascuna pressione del tasto viene “SHUFFLE” scompare dal display. cancellato l’ultimo brano. Aggiungere brani alla I tasti numerici dei brani da 4 Premere · per avviare la riproduzione a fine del programma aggiungere cancellazione. Cambiare p in modo di arresto. Creare un completamente nuovo programma con il Per disattivare la riproduzione a cancellazione l’intero programma procedimento di programmazione. Premere p in modo di arresto. Tutti i brani cancellati riappaiono. Il lettore ricorda i brani cancellati anche dopo la fine della riproduzione a cancellazione Se si preme ·, è possibile riprodurre di nuovo solo i brani rimanenti. 13I (cont inua)

Riproduzione di dischi È possibile riprodurre i brani in ordine casuale (riproduzione casuale a cancellazione) Basta saltare il punto 3 nel procedimento sopra. Si può cancellare un brano durante la riproduzione Premere CLEAR durante la riproduzione del brano. Il lettore cancella il brano ed inizia a riprodurre quello successivo. È possibile memorizzare i brani cancellati per ciascun disco Vedere “Memorizzazione di brani specifici di un disco” a pagina 20. 14I

Regist razione da compact disc Regist razione da compact disc È possibile inserire automaticamente uno spazio Regist razione di un proprio vuoto di 3 secondi tra i brani Usare la funzione di spaziatura automatica (vedere programma pagina 17). È possibile registrare un programma creato È possibile controllare il tempo di riproduzione personalmente su un nastro, un nastro DAT o un totale durante la programmazione (montaggio minidisco. Il programma può contenere fino a 24 brani. programma) Inserendo una pausa nel programma è possibile Questa funzione aiuta a trovare l’ultimo brano che può dividerlo in due parti per la registrazione sulle due rientrare nella facciata di un nastro. facciate di un nastro. 1 Premere PROGRAM sul telecomando. “PROGRAM” appare sul display. 2 Premere = o + fino a che il brano da programmare appare sul display. Il tempo di riproduzione totale incluso il brano selezionato appare sul display e il numero di ordine PROGRAM nel programma lampeggia. 3 Premere PROGRAM sul telecomando per confermare la selezione. Tasti numerici 4 Ripetere i punti 2 e 3 per programmare altri brani. >20 Per controllare e cambiare il programma CHECK Vedere pagina 13. Appare “SIDE-A” mentre si controlla il programma per P · Æ P p la facciata A e “SIDE-B” mentre si controlla il programma = + 0 ) per la facciata B. C c 0 ) 1 Creare il programma (per la facciata A se si registra su un nastro) controllando il tempo di riproduzione totale visualizzato sul display. Eseguire i punti 1 e 2 di “Per creare un programma originale” a pagina 12. 2 Se si desidera registrare su entrambe le facciate del nastro, premere P per inserire una pausa. L’indicazione “P” appare sul display e il tempo di riproduzione torna a “0:00”. Quando si registra su una sola facciata del nastro o su un nastro DAT o un minidisco, saltare questo punto e passare al punto 4. Una pausa conta come un brano È possibile programmare un massimo di 23 brani quando si inserisce una pausa. 3 Ripetere il punto 1 per creare un programma per la facciata B. 4 Iniziare la registrazione sulla piastra e quindi premere · sul lettore. Se si registra su entrambe le facciate del nastro, il lettore entra in pausa alla fine del programma per la facciata A. 5 Quando si registra sulla facciata B, girare la cassetta e premere P o · sul lettore per riprendere la riproduzione. 15I

Regist razione da compact disc Dissolvenza in apert ura o in Consigli ut ili per la chiusura regist razione È possibile eseguire una dissolvenza manuale in L’uso di queste funzioni facilita la registrazione da apertura o in chiusura per evitare che i brani inizino o compact disc. finiscano improvvisamente. Notare che non è possibile usare questo effetto quando si impiegano i collegamenti DIGITAL OUT. Tasti numerici PEAK SEARCH SPACE FADER Æ P p p = + 0 ) C c 0 ) Æ P p = + 0 ) 0 / ) C c 0 ) Per regolare il livello di registrazione Per Premere FADER (ricerca di picco) Avviare la riproduzione in modo di pausa. “FADE” Il lettore localizza il livello più alto tra i brani da con una dissolvenza in lampeggia sul display e la registrare per permettere di regolare il livello di apertura riproduzione inizia gradualmente. registrazione prima di iniziare la registrazione. Concludere la quando si desidera iniziare la riproduzione con una dissolvenza. “FADE” lampeggia. 1 Prima di iniziare la registrazione, premere PEAK dissolvenza in chiusura La riproduzione finisce SEARCH sul telecomando. gradualmente e il lettore passa al modo di pausa. “PEAK” lampeggia sul display e il lettore ripete la parte con il livello più alto per circa quattro secondi. Per cambiare la durata della dissolvenza 2 Regolare il livello di registrazione sulla piastra. È possibile cambiare la durata della dissolvenza da 2 a 10 secondi prima di eseguire la dissolvenza in apertura 3 Premere p sul lettore per interrompere la ricerca o in chiusura. Se non si cambia la durata, la di picco. dissolvenza dura 5 secondi. “PEAK” scompare dal display. 1 Premere FADER sul telecomando prima di iniziare la riproduzione. Nota “5 SEC” appare sul display e “FADE” lampeggia. La parte con il livello più alto può essere diversa ogni volta che si esegue la regolazione sullo stesso disco. La differenza 2 Premere un tasto numerico (da 2 a 10) per è tuttavia talmente trascurabile che non ci dovrebbe essere specificare la durata della dissolvenza. alcun problema nel regolare precisamente il livello di registrazione. (O premere ripetutamente 0 o ) fino a che viene visualizzata la durata desiderata.) Note • La durata della dissolvenza rimane memorizzata anche se si spegne il lettore. • Quando si usa la funzione di memoria personale (pagina 18), la durata della dissolvenza viene memorizzata per 16I ciascun disco.

Regist razione da compact disc Per localizzare ciascun brano sul nastro con la funzione AM S (spaziatura automatica) La funzione di spaziatura automatica inserisce uno spazio vuoto di 3 secondi tra i brani durante la riproduzione e permette di localizzare ciascun brano usando la funzione AMS della piastra a cassette. Prima di iniziare la riproduzione premere SPACE. “AUTO SPACE” appare sul display. Per disattivare la spaziatura automatica Premere SPACE fino a che “AUTO SPACE” scompare dal display. Nota Se si usa la funzione di spaziatura automatica durante la registrazione di pezzi come collezioni o sinfonie, il suono può essere interrotto quando cambia il numero di brano. Questo avviene ogni volta che numeri di brano sono assegnati nel corso di un pezzo. 17I

M emorizzazione di inf ormazioni per i dischi (memoria personale) Per quanti dischi si possono creare Possibilit à offert e dalla memorie personali? m em oria personale È possibile creare memorie personali per 224 dischi al massimo. Notare che il lettore conteggia un disco come Il lettore può memorizzare due tipi di informazioni, due dischi se si memorizza sia la banca cancellazione chiamate “memorie personali”, per ciascun disco. Una che gli indici personali per quel disco. volta che le memorie personali per un disco sono state create, il lettore richiama automaticamente i dati memorizzati ogni volta che si riproduce quel disco. Le Per controllare quanti dischi possono memorie personali rimangono memorizzate anche se essere memorizzati non si usa il lettore per un mese circa. 1 Estrarre il disco dal lettore. È possibile memorizzare le seguenti 2 Chiudere il comparto disco. informazioni: 3 Premere TIME mentre il calendario musicale non è visualizzato. Si può Il numero di memorie personali che possono Quando si usano essere create appare sul display. Indici personali Indicizzare il disco in un massimo (pagina 19) di 8 punti (per dischi con 32 brani o meno) o 5 punti (per dischi con più di 32 brani) Per cancellare memorie personali Banca cancellazione Cancellare i brani non desiderati e Se la capacità per le memorie personali viene esaurita, (pagina 20) memorizzare solo quelli voluti il lettore visualizza “FULL” quando si preme FILE per memorizzare informazioni e non è possibile L’indicazione di memoria personale si illumina quando memorizzare altre informazioni disco. Se necessario, si memorizzano le informazioni corrispondenti. cancellare memorie personali come segue. Per cancellare tutte le memorie personali di tutti i dischi C.FILE Tenendo premuti 0 e p, premere POWER per accendere il Banca cancellazione lettore. “AL-CLr” appare sul display e tutte le memorie DELETE personali sono cancellate. INDEX Indici personali Quando si memorizza una memoria personale per un disco, il lettore ricorda come si è riprodotto il disco l’ultima volta anche se si è estratto il disco dal lettore (memoria di ultimo modo). Quando si inserisce di nuovo lo stesso disco, quindi, il lettore lo riproduce di nuovo nello stesso modo di riproduzione. Il lettore ricorda anche la durata della dissolvenza in apertura/ chiusura se si è cambiata la durata. Notare che se si avvia la riproduzione premendo · e quindi chiudendo il comparto disco il lettore riproduce nel modo di riproduzione attualmente selezionato invece che in quello memorizzato. Dove sono conservate le memorie personali? Le memorie personali sono conservate nella memoria del lettore, non sul disco. Questo significa che non si può usare la memoria personale se si riproduce il disco su un altro lettore. 18I

M emorizzazione di inf ormazioni per i dischi (memoria personale) 5 Premere di nuovo FILE per memorizzare l’indice Per indicizzare un disco (indice personale. “INDEX” si illumina nell’indicazione di memoria personale) personale sul display. È possibile indicizzare un disco in un massimo di 8 punti (per dischi con 32 brani o meno) o 5 punti (per 6 Per scrivere altri indici ripetere i punti da 3 a 5. dischi con più di 32 brani) per poter localizzare rapidamente un punto desiderato. Se si è già deciso dove inserire un indice Questo può essere utile quando si riproducono dischi È possibile scrivere direttamente un indice senza di sinfonie o concerti che dividono un pezzo in vari regolarne il punto. Quando si trova il punto da indicizzare premere prima P per mettere in pausa la brani (vedere l’esempio sotto). riproduzione e quindi premere FILE per scrivere l’indice. Esempio “INDEX” appare sul display. Primo Secondo Terzo pezzo pezzo pezzo N. brano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Per riprodurre da un punto indicizzato N. indice (riproduzione a indici personali) 1 2 3 personale 1 Premere C.INDEX sul telecomando. “CUSTOM INDEX” appare sul display. 2 Localizzare l’indice personale desiderato come C.INDEX segue. Per localizzare Premere Tasti numerici L’indice personale c durante la riproduzione successivo L’indice personale C durante la riproduzione attuale CHECK FILE Direttamente un indice Il tasto numerico del numero ERASE di indice personale Æ P p personale specifico = + 0 ) 0 / ) Scorrendo i punti MUSIC SCAN in modo di C / c C c 0 ) indicizzati per 10 arresto o riproduzione. secondi Quando si trova il punto desiderato premere · per 1 Inserire un disco. avviare la riproduzione. 2 Premere C.INDEX sul telecomando. La riproduzione inizia dall’indice personale “CUSTOM INDEX” appare sul display. Il selezionato e continua fino alla fine del disco. calendario musicale scompare. CUSTOM INDEX Per disattivare la riproduzione a indici personali C.INDEX MIN SEC Premere CONTINUE sul telecomando. Note 3 Premere FILE al punto dove si desidera inserire un • Non è possibile usare la funzione di ricerca indici (vedere indice. pagina 10). Il numero di indice personale lampeggia sul • Usare i tasti C/c per localizzare gli indici successivi o quello attuale, non i tasti =/+. display. Il lettore ripete la parte per 3 secondi a partire dal punto di indice. Per riprodurre da un indice a quello successivo 4 Premere 0 o ) per regolare il punto in modo (riproduzione di un solo indice personale) che il lettore ripeta dal punto esatto dove si 1 Premere C.INDEX sul telecomando. desidera inserire l’indice. “CUSTOM INDEX (1)” appare sul display. 2 Premere il tasto numerico dell’indice personale Se si preme il tasto 7 volte il punto si sposta desiderato. La riproduzione inizia dall’indice personale indietro o avanti di 1 secondo. selezionato e si ferma all’inizio dell’indice personale successivo. Se si rinuncia ad inserire un indice in quel punto Per disattivare la riproduzione di un solo indice personale, Premere CLEAR e cercare un altro punto da indicizzare. premere C.INDEX sul telecomando. 19I (cont inua)

M emorizzazione di inf ormazioni per i dischi (memoria personale) È possibile riprodurre ripetutamente la parte tra due 3 Premere FILE sul telecomando per memorizzare i indici personali brani rimanenti. Premere REPEAT. “DELETE” si illumina nell’indicazione di memoria personale sul display. Per cancellare un indice personale Per riprodurre usando la banca 1 Inserire il disco. cancellazione 1 Premere CONTINUE. 2 Premere C.INDEX. La banca cancellazione viene richiamata e i numeri “CUSTOM INDEX” appare sul display. dei brani selezionati appaiono sul calendario musicale. 3 Premere ripetutamente CHECK fino a che il numero dell’indice personale da cancellare 2 Premere · per avviare la riproduzione. lampeggia. 4 Premere ERASE mentre il numero lampeggia per Per disattivare la riproduzione con la banca cancellazione cancellare l’indice personale. Premere p. I numeri di indice personale successivi calano di uno. Per iniziare di nuovo la riproduzione con la banca cancellazione Se “PROGRAM” o “CUSTOM INDEX” sono visualizzati sul display, premere ripetutamente CONTINUE o SHUFFLE fino a che queste indicazioni scompaiono dal display. La banca cancellazione viene richiamata e si può iniziare la Per m em orizzare brani specifici riproduzione premendo ·. di un disco (banca È possibile riprodurre in ordine casuale usando la cancellazione) banca cancellazione Al punto 1, premere ripetutamente SHUFFLE sul telecomando fino a che “SHUFFLE” appare sul display. È possibile cancellare i brani non desiderati e memorizzare solo quelli voluti. Questo permette di avviare la riproduzione dei brani preferiti senza dover Per cancellare la banca cancellazione cancellare gli altri brani ogni volta che si inserisce il disco. 1 Inserire il disco. 2 Premere CONTINUE o SHUFFLE. Il display visualizza la banca cancellazione memorizzata. 3 Premere ERASE per cancellare la banca cancellazione. “DELETE” scompare dall’indicazione di memoria personale. FILE ERASE · Æ P p = + 0 ) C c 0 ) 1 Inserire il disco. 2 Cancellare i brani non desiderati. Eseguire i punti da 1 a 3 di “Per riprodurre solo brani specifici” a pagina 13. 20I

Alt re inf ormazioni Alt re inf ormazioni Not e sui com pact disc Soluzione di problem i Se si incontra uno dei seguenti problemi durante l’uso Cura dei dischi • Per mantenere il disco pulito, tenerlo per i bordi. Non del lettore, usare questa guida alla soluzione di toccare la superficie. problemi per porvi rimedio. Se il problema rimane • Non applicare carta o adesivi sul disco. insoluto, consultare il proprio rivenditore Sony. Suono assente. /Controllare che il lettore sia collegato saldamente. /Assicurarsi di usare correttamente l’amplificatore. Non così /Regolare il livello di riproduzione usando il comando LINE OUT/PHONE LEVEL. • Non esporre il disco alla luce solare diretta o a fonti di /Ciascun interruttore DIGITAL OUT sul retro è calore come condotti d’aria calda e non lasciarlo in un’auto regolato su OFF. Quando si usano collegamenti parcheggiata al sole perché si può verificare un notevole digitali, regolare su ON l’interruttore aumento della temperatura interna del veicolo. corrispondente. • Non usare stabilizzatori e/o protettori disco reperibili in commercio. Altrimenti il disco e i lettore possono essere danneggiati. Il disco non viene riprodotto. • Dopo la riproduzione riporre il disco nella sua custodia. /Non c’è un disco nel lettore. Inserire un disco. /Usare lo stabilizzatore. /Collocare il disco con la facciata dell’etichetta Pulizia • Prima di riprodurre, pulire il disco con un panno di pulizia. rivolta verso l’alto correttamente nel piatto Pulire il disco dal centro verso l’esterno. disco. /Pulire il disco. /Si è verificata condensazione di umidità all’interno del lettore. Estrarre il disco e lasciare il lettore acceso per circa un’ora (vedere pagina 2). Il telecomando non funziona. /Eliminare eventuali ostacoli nel percorso tra telecomando e lettore. • Non usare solventi come benzina, acquaragia, agenti di /Puntare il telecomando verso il sensore di pulizia reperibili in commercio o spray antistatica per comandi a distanza g sul lettore. dischi in vinile. /Sostituire entrambe le pile nel telecomando con altre nuove se sono deboli. 21I

Alt re inf ormazioni Uscite Carat t erist iche t ecniche Tipo di presa Livello in uscita Impedenza di massimo carico Lettore di compact disc LINE OUT Prese fono 2,5 V Oltre 1 kohm (a 50 kohm) Laser Laser semiconduttore (λ = 780 nm) Durata emissione: continua DIGITAL Connettore di 0,5 Vp-p 75 ohm Uscita laser Mass. 44,6 µW* OUT uscita coassiale (75 ohm) (COAXIAL) * Questa uscita è il valore misurato ad una distanza di 200 mm dalla DIGITAL Connettore di –18 dBm _ superficie della lente dell’obiettivo OUT uscita ottico (Lunghezza sul blocco del trasduttore ottico con (OPTICAL) d’onda: apertura di 7 mm. 660 nm) Lunghezza d’onda 780 - 790 nm DIGITAL XLR-3-32 5 V (a 50 kohm) Oltre 100 ohm Risposta in frequenza Da 2 Hz a 20 kHz ±0,3 dB OUT Gamma dinamica Più di 100 dB (BALANCED) Separazione canali Più di 100 dB Distorsione armonica Meno dello 0,003% Generali Alimentazione 220 V - 230 V CA, 50/60 Hz Consumo 18 W Dimensioni (circa) (l/a/p) 280 × 90 × 370 mm incluse parti sporgenti M assa (circa) 6 kg Accessori in dotazione Cavo di collegamento audio (1) Telecomando (1) Pile Sony SUM-3 (NS) (2) Stabilizzatore (1) Feltro (1) Cavo di alimentazione (1) Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso. Descrizione del pannello post eriore Per dettagli fare riferimento alle pagine tra parentesi. 1 2 3 4 5 DIGITAL OUT OPTICAL COAXIAL BALANCED AC IN (230V) LINE OUT OFF ON OFF ON OFF ON L R 8 7 6 1 Prese di uscita in linea (LINE OUT) (5) 5 Ingresso alimentazione CA (AC IN (230 V)) (6) 2 Interruttore di uscita digitale ottica (DIGITAL OUT 6 Connettore di uscita digitale bilanciata (DIGITAL OPTICAL) (5) OUT BALANCED) (5) 3 Interruttore di uscita digitale coassiale (DIGITAL 7 Connettore di uscita digitale coassiale (DIGITAL OUT COAXIAL) (5) OUT COAXIAL) (5) 4 Interruttore di uscita digitale bilanciata (DIGITAL 8 Connettore di uscita digitale ottica (DIGITAL OUT OUT BALANCED) (5) OPTICAL) (5) 22I

Indice analit ico Alt re inf ormazioni A R Nomi dei comandi A-B, ripetizione 11 Registrazione 15 AMS 10 di un programma 15 Ricerca. Vedere Localizzazione Tast i Ricerca di picco 16 A˜ B 11 B SPACE 17 Banca cancellazione 20 Ripetizione di tutti i brani 11 CHECK 13 di una parte specifica 11 C.INDEX 19 C Riproduzione CLEAR 14 Calendario musicale 9 a cancellazione 13 CONTINUE 8 Cancellazione a indici personali 19 DISPLAY MODE 9 banca cancellazione 20 a ripetizione 11 ERASE 20 indici personali 19 casuale 12 FADER 16 memorie personali 19 casuale a cancellazione 14 FILE 19 Cancellazione, riproduzione a continua 7 C/c 10, 19 13 di un solo indice personale MUSIC SCAN 10 Casuale, riproduzione 12 19 PEAK SEARCH 16 Casuale a cancellazione, programmata 12 PROGRAM 12 riproduzione a 14 REPEAT 11 Cura dei dischi 21 SHUFFLE 12 Collegamenti 4, 5, 6 S 0/) SLOW 10 descrizione 4 Scorrimento. Vedere Scorrimento TIME 9 Collegamento 4, 5, 6 musicale · 8 Continua, riproduzione 7 Scorrimento musicale 10 P 8 Sensore musicale automatico. p 8 Vedere AMS 0/) 8, 10 D, E, F, G, H Soluzione di problemi 21 =/+ 8, 10 Disimballaggio 4 Spaziatura automatica 17 >20 10 Dissolvenza 16 Stabilizzatore 2 Numerici 10 I, J, K T Int errut t ori e selet t ori Indice 10 Telecomando 9 DIGITAL OUT 5 personale 19 Tempo di riproduzione totale 9 POWER 7 Indici personali, riproduzione a Tempo rimanente 9 19 Alt re U, V, W, X, Y, Z Display 9 L Un solo indice personale, g 4 Localizzazione riproduzione di 19 ascoltando il suono 10 diretta 10 osservando il display 10 tramite AMS 10 tramite indici 10 tramite indici personali 19 tramite scorrimento 10 M , N, O Memoria dell’ultimo modo 18 Memorie personali 18 banca cancellazione 20 indice personale 19 possibilità offerte 18 Memorizzazione di brani specifici 20 di informazioni per i dischi 18 Montaggio. Vedere Registrazione Montaggio programma 15 P, Q Personale, indice 19 Programma 12, 13 cambiamento 13 controllo 13 per la registrazione 15 23I

• A base do estabilizador é delicada e ADVERTÊNCIA Precauções movimentos bruscos podem influenciar a qualidade do som. Para evitar o risco de incêndio Ao substituir os discos, guarde o Acerca da segurança estabilizador no feltro fornecido ou ou de choque eléctrico, não • Cuidado - O uso de instrumentos numa toalha macia. exponha o aparelho à chuva ópticos com este produto aumentará o nem à humidade. risco à visão. • Se algum objecto sólido ou líquido Acerca do funcionamento cair no interior do aparelho, desligue • Utilize as mãos para abrir ou fechar a Para evitar descargas o leitor e este deverá ser submetido a tampa do compartimento de disco. uma averiguação técnica por pessoal • Não toque nas partes rotativas (um eléctricas, não abra o qualificado antes de voltar a ser disco, etc.) durante o funcionamento. aparelho. Solicite assistência • Caso o leitor seja transportado utilizado. somente a técnicos • Tome cuidado para não prender o directamente de um local frio para um especializados. dedo ao fechar a tampa do quente, ou seja instalado num recinto compartimento de disco. demasiadamente húmido, poderá ocorrer condensação de humidade Não instale o aparelho num sobre as lentes no interior do leitor. espaço fechado, como por Acerca das fontes de alimentação Em tal circunstância, o leitor poderá • Antes de operar o leitor, verifique se a não funcionar apropriadamente. exemplo, uma estante ou um voltagem de funcionamento do leitor Neste caso, retire o disco e deixe o armário. é idêntica à da rede eléctrica local. A leitor ligado por cerca de uma hora, voltagem de funcionamento está até que a humidade evapore. Este aparelho é classificado como indicada na placa de identificação localizada na parte posterior do leitor. produto LASER CLASSE 1. A Acerca do ajuste de volume • Mesmo com o interruptor de etiqueta CLASS 1 LASER PRODUCT • Não aumente o volume durante a alimentação desactivado, o leitor não MARKING está localizada na parte audição de um trecho com entradas estará desligado da rede CA enquanto posterior externa do aparelho. o seu cabo de alimentação permanecer de nível muito baixo ou a ausência de ligado a uma tomada da rede. sinais de áudio. Do contrário, os • Caso não vá utilizar o leitor por um altifalantes ligados poderão ser longo período, certifique-se de avariados durante a reprodução de desligá-lo da rede eléctrica. Para um trecho com nível de pico. desligar o cabo de alimentação CA, puxe pela ficha, nunca pelo fio. Acerca da colocação de um disco Este etiqueta de advertência está compacto localizada no interior do aparelho. Acerca do local de instalação • Pode-se ouvir um som sibilante do • Instale o leitor num local com leitor. Isto indica que o leitor está ventilação adequada, a fim de evitar o automaticamente ajustando os seus seu sobreaquecimento interno. mecanismos internos de acordo com o • Não instale o leitor sobre superfícies disco inserido. macias, tais como tapetes, que possam bloquear os orifícios de ventilação Acerca da limpeza do aparelho localizados na base do aparelho. • Limpe a superfície externa, os painéis • Não instale o leitor nas proximidades e os controlos com um pano macio, de fontes de calor; nem em locais levemente humedecido com uma sujeitos à luz solar directa ou em solução de detergente suave. Não locais sujeitos a poeira excessiva ou utilize nenhum tipo de escova choques mecânicos. abrasiva, pó saponáceo ou solvente, tal como álcool ou benzina. Acerca da preservação da qualidade • Quando o interior da tampa do do som compartimento de disco estiver sujo, • Não toque nas lentes no interior do remova a tampa do compartimento de leitor. disco usando uma chave hexagonal (a subtensa, 2,5 mm). Nota Acerca da utilização do estabilizador Nunca abra nenhuma parte do leitor • Certifique-se de utilizar o de discos compactos, além da tampa estabilizador fornecido. do compartimento de disco. Caso utilize qualquer outro estabilizador disponível no comércio Acerca do transporte o leitor pode ser avariado. • Certifique-se de remover o CD e o 2P estabilizador.

Caso surja alguma dúvida ou problema com relação ao seu leitor, Í NDICE consulte o seu agente Sony mais próximo. Preparativos iniciais Desempacotamento 4 Ligação do sistema 4 Bem-vindo! Reprodução de discos compactos 7 Agradecemos-lhe pela aquisição do Leitor de Disco Compacto da Sony. Reprodução de discos compactos Antes de utilizar o seu aparelho, leia Utilização do Mostrador 9 atentamente este manual e guarde-o Localização de uma faixa específica 10 para futuras consultas. Localização de um determinado ponto da faixa 10 Leitura repetida de faixas 11 Leitura em ordem aleatória (Leitura aleatória) 12 Criação de programas personalizados (Leitura programada) 12 Leitura somente de faixas específicas (Leitura de eliminação) 13 Acerca dest e manual Gravações de discos compactos Convenções Gravação de programas personalizados 15 • As instruções neste manual Aumento e diminuição gradual do som 16 descrevem os controlos no Conselhos úteis para a gravação 16 telecomando. Pode-se também utilizar os controlos no leitor caso eles tenham os mesmos Armazenamento de informações sobre CDs (Arquivos P nomes ou similares àqueles no personalizados) telecomando. O que se pode fazer com os arquivos personalizados 18 • Os símbolos a seguir são utilizados Indexação de um disco (index personalizado) 19 neste manual: Armazenamento de faixas específicas de um disco (banco de Indica que se pode utilizar o eliminação) 20 telecomando para executar a operação. Indica informações e conselhos Ínformações adicionais para tornar a sua tarefa mais fácil. Notas acerca dos CDs 21 Verificação de problemas 21 Especificações 22 Descrição do painel posterior 22 Índice remissivo 23 3P

Preparat ivos iniciais Desempacot ament o Ligação do sist ema Certifique-se de ter recebido todos os itens fornecidos: • Cabo de ligação de áudio (1) Descrição geral • Telecomando (1) Esta secção descreve como ligar o leitor de discos • Pilhas Sony SUM-3(NS) (2) compactos a um amplificador. Certifique-se de desligar • Estabilizador (1) a alimentação de todos os componentes antes de • Feltro (1) efectuar as ligações. • Cabo de alimentação CA (1) Interruptor Interruptor Interruptor OPTICAL COAXIAL BALANCED LINE OUT Inserção de pilhas no telecomando CDP-X5000 DIGITAL OUT Pode-se controlar o leitor com o telecomando LINE OUT OFF OPTICAL ON COAXIAL OFF ON BALANCED OFF ON AC IN (230V) fornecido. L Insira duas pilhas R6 (tamanho AA), observando a R correspondência dos pólos + e – das pilhas com as respectivas marcas no interior do compartimento. Para utilizar o telecomando, aponte-o ao sensor remoto g DIGITAL OUT DIGITAL OUT no leitor. OPTICAL BALANCED A uma tomada da DIGITAL OUT rede CA COAXIAL Amplificador Quando substituir as pilhas Sob condições normais de utilização, as pilhas devem CD durar cerca de seis meses. Quando o telecomando não mais conseguir controlar o leitor, substitua ambas as pilhas por outras novas. ç: Fl u x o d o si n a l A uma tomada da rede CA Notas Quais os cabos necessários? • Não deixe o telecomando nas proximidades de locais extremamente quentes ou húmidos. p Ao efectuar ligações analógicas • Cabo de áudio (fornecido) (1) • Não deixe cair nenhum objecto estranho no interior do telecomando, particularmente durante a substituição das Branco (L) Branco (L) pilhas. • Não exponha o sensor remoto à luz solar directa ou a aparatos de iluminação. Do contrário, poderá causar Vermelho (R) Vermelho (R) algum mau funcionamento. • Quando não for utilizar o telecomando por um intervalo p Ao efectuar ligações digitais prolongado, remova as pilhas a fim de evitar possíveis • Cabo coaxial VMC-10G (venda avulsa) avarias decorrentes de fuga do electrólito e posterior corrosão das pilhas. • Cabo óptico POC-15A (venda avulsa) • Cabo de balanço com conector Cannon XLR-3-32 (venda avulsa) 4P

Preparat ivos iniciais Ligações Após efectuar as ligações, ajuste o interruptor DIGITAL OUT OPTICAL na parte posterior a ON. p No caso de ligações analógicas Quando não estiver a utilizar a saída óptica, ajuste o Ao conectar um cabo de áudio, certifique-se de fazer interruptor a OFF. a correspondência dos cabos de codificado por cores às tomadas apropriadas nos componentes: Vermelho • Caso possua um componente digital (tal como um (direito) no vermelho e Branco (esquerdo) no branco. amplificador) com um conector de entrada balanceado Certifique-se de efectuar as ligações firmemente para Ligue o componente via conector BALANCED usando um evitar zumbido e ruído. conector Cannon XLR-3-32 ou equivalente (venda avulsa). Leitor de discos Uma ligação balanceada é altamente resistente a ruídos Amplificador compactos externos e usada frequentemente por profissionais em TUNER CD AUX LINE OUT estúdios e estações de transmissão. L L R Utilização de um conector Cannon XLR-3-32 ou R equivalente (venda avulsa) INPUT p No caso de ligações digitais A B As ligações digitais permitem-lhe transmitir o sinal de fonte digital do CD directamente a outro componente sem qualquer deterioração. Pode-se conectar as saídas digitais a outros componentes Para encaixar o conector digitais tais como um amplificador digital, um Alinhe as partes A e introduza o conector firmemente. conversor D/A, um deck de DAT ou um gravador de MDs. Caso ligue um deck de DAT ou de MDs, Para retirar o conector Mantenha premida a tecla de bloqueio B e retire o poderá efectuar gravações digitais de CDs. conector. Observe que com esta ligação, não se pode utilizar a função de aumento/diminuição gradual do som (página 16) durante a gravação. Designação dos pinos • Caso possua um componente digital com um conector IN OUT 1: TERRA de entrada coaxial digital 2: POSITIVO Ligue o componente via conector DIGITAL OUT 3: NECATIVO (COAXIAL) usando o cabo coaxial (venda avulsa). Leitor de discos compactos DIGITAL OUT Componente digital 2 3 1 1 3 2 OPTICAL COAXIAL BALANCED DIGITAL IN OFF ON OFF ON OFF ON COAXIAL Leitor de discos compactos Conversor D/ A, etc. DIGITAL OUT DIGITAL OPTICAL COAXIAL BALANCED AES/EBU IN OUT OFF ON OFF ON OFF ON Após efectuar as conexões, ajuste o interruptor DIGITAL OUT COAXIAL na parte posterior a ON. Quando não estiver a utilizar a saída coaxial, ajuste o interruptor a OFF. Após efectuar as ligações, ajuste o interruptor DIGITAL OUT BALANCED na parte posterior a ON. • Caso possua um componente digital com um conector Quando não estiver a utilizar a saída balanceada, de entrada óptico digital ajuste o interruptor a OFF. Ligue o componente via conector DIGITAL OUT (OPTICAL) usando o cabo óptico (venda avulsa). Retire a (cont inua...) cobertura e encaixe no cabo óptico. Leitor de discos compactos DIGITAL OUT Componente digital OPTICAL COAXIAL BALANCED DIGITAL IN OFF ON OFF ON OFF ON OPTICAL 5P

Preparat ivos iniciais Ligação do cabo de alimentação CA 1 Ligue o cabo de alimentação CA fornecido ao terminal AC IN (230 V) na parte traseira do leitor. 2 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação CA a uma tomada da rede eléctrica. Qual o próximo passo? Agora, o leitor está pronto para ser utilizado. Primeiro, siga as secções seguintes para reproduzir um CD. 6P

Operações básicas Reprodução de discos com pact os 3, 4 5 f p P Æ + = ) 0 S r we po Operações básicas 1 Caso o leitor seja ligado Carregue em POWER para ligar a alimentação do leitor. com um CD inserido A reprodução se inicia cerca de 10 segundos após a 1 alimentação ser ligada. Caso Ligue o amplificador e seleccione o leitor de discos compactos. um temporizador disponível no comércio seja ligado, 2 pode-se iniciar a reprodução Abra a tampa do compartimento de disco com as mãos, retire o de um CD a qualquer hora desejada. Para iniciar uma 3 estabilizador e coloque um CD. reprodução ainda mais rapidamente, carregue em P ou · enquanto “PAUSE” estiver a piscar. ÷ p p P P Æ Æ Notas 0 ) = + S 0 ) = + S • No passo 3, não coloque mais de wer um CD por vez. Do contrário, os po wer po discos e/ou o leitor podem ser avariados. • Não toque nas lentes no interior estabilizador (fornecido) do aparelho durante a colocação com o lado impresso ou retirada de um CD. voltado para cima (cont inua...) 7P

Operações básicas Estabilizador fornecido Coloque o estabilizador no CD, e então feche a tampa do (A ilustração mostra uma vista lateral do 4 compartimento de disco com as mãos. estabilizador) topo ÷ p p P P Æ Æ + + = = ) ) 0 S 0 S base wer wer po Nota po Após colocar um CD, coloque o estabilizador fornecido no Coloque o estabilizador fornecido no CD. CD. (Tome cuidado para não colocar o estabilizador de cabeça para baixo.) Pode-se também iniciar a reprodução pelo pressionament o de · e então fechar a tampa do Carregue em ·. compartimento de disco. 5 O indicador · acende-se e a reprodução se inicia da primeira Caso a reprodução não se faixa. Ajuste o volume no amplificador. inicie a partir da primeira faixa 1 Pressione CONTINUE no telecomando repetidamente até Para parar a reprodução “SHUFFLE”, “PROGRAM” e “CUSTOM INDEX” Pressione p. desaparecerem do mostrador. 2 Pressione ·. p mostrador + Æ P = ) 0 S SHUFFLE CUSTOM INDEX PROGRAM wer po Ao pressionar CONTINUE, estes indicadores desaparecerão. 0 ) = + Æ P p Quando se deseja Pressione Pausar P Retomar a reprodução após a pausa P ou · Avançar à próxima faixa + Retroceder à faixa prévia = Avançar rapidamente numa faixa ) Retroceder rapidamente numa faixa 0 8P

Reprodução de discos compact os Reprodução de discos compact os Verificação do tempo restante Ut ilização do M ost rador Carregue em TIME no telecomando durante a reprodução de um disco compacto. Pode-se verificar informações sobre o disco compacto Cada vez que TIME for pressionada, o mostrador utilizando-se o mostrador. alterar-se-á tal como ilustrado abaixo. O número e o tempo de INDEX MIN SEC DISPLAY TIM E leitura da M ODE faixa corrente Pressione Tempo restante na INDEX MIN SEC faixa corrente Pressione Æ P p Tempo restante no CD MIN SEC = + 0 ) C c 0 ) Caso o tempo restante exceda 100 minutos no modo de programação, a indicação «– – . – –» aparece no lugar do tempo restante. Verificação do número e do tempo total de Pressione leitura de faixas Pressione TIME durante o modo de paragem. Indicação da matriz musical O mostrador indica o número total de faixas e o tempo A matriz musical indica todos números de faixa no total de leitura. disco compacto corrente. MIN SEC Carregue em DISPLAY MODE no telecomando. Cada vez que DISPLAY MODE for pressionada, o mostrador alterar-se-á tal como ilustrado abaixo. Número total de faixas Tempo total de leitura MIN SEC Esta informação também aparece quando se fecha a tampa do compartimento de disco. Pressione Informação no mostrador durante a leitura MIN SEC 1 2 3 4 5 de um disco compacto 6 7 8 9 10 Durante a reprodução de um disco compacto, o Pressione mostrador indica o número de faixa corrente, o número de índex e o tempo de leitura. • Caso o disco compacto possua mais que 15 faixas, a indicação ” aparece próxima a 15 na matriz musical. • Os números de faixa na matriz musical desaparecem à medida que as faixas vão sendo executadas. INDEX MIN SEC O ajuste da indicação da matriz musical é memorizado mesmo quando o leitor é desligado. Tempo de leitura Entretanto, a matriz musical aparece automaticamente Número da faixa durante a leitura programada, leitura de eliminação, corrente leitura de eliminação aleatória ou leitura de índex Número de índex (página 10) ou número personalizado. Pode-se também desligar a matriz de índex personalizado (página 19) musical durante a reprodução neste modo de leitura, mas esta aparecerá novamente quando o modo é alterado. 9P

Reprodução de discos compact os Pode-se utilizar a pesquisa musical durante a leitura Localização de uma faixa repetida, leitura aleatória ou leitura programada. específica Pode-se localizar rapidamente qualquer faixa durante a reprodução de um disco compacto, mediante a utilização da tecla =/+ (AMS: Automatic Music Localização de um Sensor/sensor automático de músicas) ou as teclas numéricas no telecomando. det erminado pont o da faixa Pode-se também localizar um ponto particular de uma faixa durante a reprodução de um disco compacto. M USIC SCAN Teclas numéricas >20 · Æ P p = / + = + 0 ) C c 0 ) Æ P p = + 0 ) 0 / ) Para localizar Pressione C / c C c 0 ) 0/ ) SLO W A faixa seguinte ou + repetidamente durante a subsequentes (AMS) reprodução até localizar a faixa desejada. Para localizar um ponto M antenha pressionada A faixa corrente ou = repetidamente durante a Durante a monitorização do + ( p r o g r e s s i v a ) o u = precedentes (AMS) reprodução até localizar a faixa som (regressiva) até localizar o desejada. ponto desejado. Uma faixa específica A tecla numérica da faixa Lentamente pela 0/) SLOW no directamente (Selecção monitorização do som telecomando até localizar o musical directa) ponto desejado. Cada faixa por 10 1 MUSIC SCAN no telecomando Rapidamente pela 0 /) até localizar o ponto segundos através de antes ou durante a reprodução. observação do mostrador desejado. Não se ouvirá o som pesquisa (Pesquisa 2 Pressione · para iniciar a leitura, durante o modo de pausa durante a operação. Musical) quando encontrar a faixa desejada. Utilizando um índex C/c no telecomando (somente para discos repetidamente no modo de Para localizar directamente faixas numeradas compactos indexados) reprodução ou pausa até maiores que 20 localizar o ponto desejado. Pressione >20 no telecomando primeiro, e então as teclas numéricas correspondentes. Para introduzir «0», utilize a tecla 10. O que é um índex? Exemplo: Para a leitura da faixa número 30 Um número que divide uma faixa ou um disco em Pressione >20 primeiro, e então 3 e 10. secções, permitindo-lhe localizar um ponto desejado. Pode-se determinar se um disco compacto utiliza índex Pode-se prolongar o tempo de leitura durante a pela sua embalagem. Pesquisa M usical (ou no modo de paragem) Carregue em MUSIC SCAN no telecomando Nota repetidamente até que o tempo de leitura desejado (10, Caso « » apareça no mostrador, significa que o fim do 20 ou 30) apareça no mostrador. Cada vez que a tecla é disco compacto foi atingido durante o pressionamento. pressionada, o tempo de leitura altera-se ciclicamente. Carregue em 0 ou = para retroceder. Cada vez que MUSIC SCAN é pressionada durante a reprodução de pesquisa, o tempo de leitura é 10P prolongado pelo tempo indicado.

Reprodução de discos compact os Repetição da faixa corrente Leit ura repet ida de faixas Pode-se repetir somente a faixa corrente. Podem-se efectuar a leitura de faixas repetidamente em Durante a leitura da faixa desejada, carregue em qualquer modo. REPEAT no telecomando repetidamente até que «REPEAT 1» apareça no mostrador. Para cancelar a repetição da faixa corrente Carregue em REPEAT. Nota Não se pode efectuar a repetição da faixa corrente durante a leitura do disco compacto no modo de leitura de índex personalizado (consulte a página 19). A ˜ B REPEAT Æ Repetição de um trecho específico (Repet ição A ˜B) P p = + 0 ) C c 0 ) Pode-se efectuar a leitura de um trecho específico na faixa repetidamente. Esta função poderá ser útil quando se deseja memorizar versos. Carregue em REPEAT no telecomando durante a Observe que não é possível repetir uma secção que se leitura de um disco compacto. estende entre duas faixas. A indicação «REPEAT» aparece no mostrador. O leitor repete as faixas conforme o seguinte: 1 Durante a leitura de um disco compacto, pressione A˜B no telecomando no ponto em REPEAT que deseja iniciar (ponto A). «A-» de «REPEAT A-» piscará no mostrador. INDEX MIN SEC 2 Ao atingir o ponto final (ponto B), pressione A ˜B novamente. Quando o disco compacto é O leitor repete «REPEAT A-B» aparece. O leitor reproduz este reproduzido em trecho específico repetidamente. Leitura contínua (página 7) Todas as faixas Para cancelar a repet ição A˜B Leitura aleatória (página 12) Todas as faixas em ordem Carregue em REPEAT. aleatória Leitura programada (página 12) A mesma programação Ajuste de um novo ponto de início Pode-se deslocar o trecho a ser repetido para frente Leitura eliminatória (página 13) Todas as faixas restantes pela alteração do ponto de início. Leitura eliminatória aleatória Todas as faixas restantes 1 Pressione A˜B enquanto o leitor estiver repetindo (página 12, 14) em ordem aleatória o trecho específico. O ponto final (ponto B) torna-se o novo ponto de Leitura de índex personalizado O trecho entre dois índex (página 19) início (ponto A). «A-» de «REPEAT A-» passa a piscar no mostrador. 2 Ao atingir o ponto final (B), pressione A˜B Para cancelar a leitura repetida novamente. Carregue em REPEAT repetidamente até que «REPEAT» «REPEAT A-B» aparecerá. O leitor irá repetir o desapareça do mostrador. trecho entre os novos pontos de início e final. Pode-se iniciar novamente de um ponto A a qualquer hora. Pressione · durante a repetição A˜ B. 11P

Reprodução de discos compact os Leit ura em ordem aleat ória Criação de programas (Leit ura aleat ória) personalizados (Leit ura Pode-se fazer com que o leitor «reordene» faixas e programada) reproduza-as numa sequência aleatória. Pode-se arranjar a ordem das faixas num disco compacto e criar um programa personalizado. O programa pode conter até um máximo de 24 faixas. SHUFFLE PROGRAM CONTINUE Teclas numéricas >20 CLEAR · Æ P p CHECK = + 0 ) p C c 0 ) · Æ P p = + 0 ) C c 0 ) 1 Carregue em SHUFFLE no telecomando. «SHUFFLE» e a matriz musical aparecem no mostrador. 1 Carregue em PROGRAM no telecomando. «PROGRAM» aparece no mostrador. SHUFFLE 1 2 3 4 5 PROGRAM 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Pressione · para iniciar a leitura aleatória. A indicação « » aparece no mostrador 2 Pressione as teclas numéricas para as faixas que se deseja programar na ordem desejada. enquanto o leitor «reordena» as faixas. Para programar números de faixa acima de 20, utilize a tecla >20 no telecomando (consulte a Para cancelar a leitura aleatória página 10). Carregue em CONTINUE no telecomando. PROGRAM MIN SEC Pode-se iniciar a leitura aleatória durante a leitura STEP 2 5 8 contínua Carregue em SHUFFLE no telecomando e a leitura aleatória se inicia a partir da faixa corrente. Última faixa Tempo de Faixas programada leitura total programadas Pode-se apagar faixas indesejadas durante a leitura Ordem de leitura aleatória (Leitura de eliminação aleatória) Carregue na tecla numérica da faixa que se deseja apagar enquanto «SHUFFLE» aparece no mostrador. Caso tenha cometido algum erro O número da faixa e «OFF» aparecem no mostrador, e Carregue em CLEAR, e então pressione a tecla então o número da faixa desaparece da matriz musical. numérica correcta. Caso deseje restaurar a faixa, carregue na tecla numérica novamente. 3 Carregue em · para iniciar a leitura Para restaurar todas as faixas, carregue em p no modo programada. de paragem. Para cancelar a leitura programada Carregue em CONTINUE no telecomando. P 12

Reprodução de discos compact os Caso programe consecutivamente faixas que não são numericamente consecutivas no disco (ou seja 1, 3, 5, etc.) Leit ura soment e de faixas Um espaço em branco do tempo de acesso de um específicas (Leit ura de segundo é criado entre uma faixa e outra. eliminação) O programa permanece mesmo após o término da Pode-se apagar faixas indesejadas e reproduzir leitura programada somente as faixas restantes. Com o pressionamento de ·, pode-se reproduzir o mesmo programa novamente. Notas • Caso o tempo restante exceda 100 minutos no modo SHUFFLE programado, a indicação «– – . – –» aparece no lugar do CONTINUE tempo de leitura total no mostrador. • «FULL» aparece no mostrador quando se tenta adicionar Teclas numéricas uma faixa num programa que já contém 24 faixas. • Quando a alimentação é desligada, as faixas programadas são apagadas e o modo de leitura retorna ao modo de >20 CLEAR leitura contínua. · Æ P p Verificação da ordem das faixas = + 0 ) Pode-se verificar a programação antes ou após o início C c 0 ) da leitura. Carregue em CHECK. 1 Carregue em SHUFFLE no telecomando. «SHUFFLE» aparece no mostrador. A cada pressionar desta tecla, o mostrador indica os números das faixas na sequência programada e o SHUFFLE tempo de leitura total. Após a última faixa do 1 2 3 4 5 programa, o mostrador indica «End» e então retorna à 6 7 8 9 10 indicação original. Caso verifique a ordem após ter accionado a leitura, o mostrador indica somente os 2 Carregue nas teclas numéricas das faixas que números das faixas restantes. deseja apagar. As teclas numéricas desaparecem da matriz musical após o número de faixa e «OFF» Alteração da ordem das faixas aparecerem por algum tempo. Para apagar uma faixa numerada acima de 20, Pode-se alterar um programa antes de iniciar a sua utilize a tecla >20 (consulte a página 10). leitura. Caso tenha cometido algum erro Para Pressione Carregue na tecla numérica desta faixa novamente. O número de faixa e «ON» aparecem no mostrador e a Apagar uma faixa CHECK até que a faixa indesejada faixa será restaurada. apareça no mostrador, e então pressione CLEAR. 3 Após ter apagado todas as faixas não desejadas, pressione CONTINUE. Apagar a última faixa CLEAR no modo de paragem. A do programa cada pressionar desta tecla, a última «SHUFFLE» desaparece do mostrador. faixa do programa é apagada. 4 Carregue em · para accionar a leitura de Adicionar faixas ao As teclas numéricas das faixas que eliminação. final do programa deseja adicionar Alterar p no modo de paragem. Cria um Para cancelar a leitura de eliminação completamente todo novo programa seguindo o Carregue em p no modo de paragem. Todas as faixas o programa procedimento de programação. apagadas reaparecerão. O leitor mantém as faixas apagadas na memória mesmo após o término da leitura de eliminação Quando a tecla · é pressionada, pode-se ler somente as faixas restantes novamente. (cont inua...) 13P

Reprodução de discos compact os Pode-se efectuar a leitura das faixas em ordem aleatória (leitura de eliminação aleatória) Apenas salte o passo 3 do procedimento acima. Pode-se apagar uma faixa durante a leitura Carregue em CLEAR durante a leitura da faixa. O leitor elimina a faixa e inicia a leitura da próxima faixa. Pode-se armazenar as faixas apagadas de cada disco compacto Consulte «Armazenamento de Faixas Específicas de um Disco» na página 20. 14P

Gravações de discos compact os Gravações de discos compact os Pode-se introduzir automaticamente um espaço em Gravação de programas branco de 3 segundos entre cada faixa Utilize a função de Espaçamento Automático (consulte a personalizados página 17). Pode-se gravar o programa criado numa fita, DAT ou Pode-se verificar o tempo de leitura total durante a MD. O programa pode conter até 24 faixas. programação (Edição Programada) Pode-se dividir o programa em 2 para a gravação em Esta função lhe auxilia a localizar a última faixa que irá ambos os lados da fita, pela inserção de uma pausa excaixar-se num lado da fita. durante a programação. 1 Carregue em PROGRAM no telecomando. «PROGRAM» aparece no mostrador. 2 Carregue em = ou + até a faixa que se deseja programar apareça no mostrador. O tempo de leitura total incluindo a faixa seleccionada aparecem no mostrador e o número de passo do PROGRAM programa passa a piscar. 3 Carregue em PROGRAM no telecomando para Teclas confirmar a sua selecção. numéricas 4 Repita os passos 2 e 3 para programar outras faixas. >20 Para verificar e alterar a sua programação CHECK Consulte a página 13. «SIDE-A» aparece durante a verificação da programação P · Æ P p para o lado A e «SIDE-B» aparece durante a verificação = + 0 ) da programação para o lado B. C c 0 ) 1 Crie o seu programa (para o lado A durante a gravação de uma fita) durante a verificação do tempo de leitura total indicado no mostrador. Siga os passos 1 e 2 de «Criação de programas personalizados» na página 12. 2 Carregue em P para inserir uma pavsa ao efectuar a gravação em ambos os lados da fita. A indicação «P» aparece no mostrador e o tempo de leitura é reajustado a «0.00». Salte este passo e vá para o passo 4 ao efectuar a gravação de apenas um lado numa fita, DAT ou MD. Uma pausa é contada como uma faixa Ao inserir uma pausa, pode-se programar até 23 faixas. 3 Repita o passo 1 para criar o programa para o lado B. 4 Inicie a gravação no deck e então carregue em · no leitor. Ao efectuar a gravação em ambos os lados da fita, o leitor pausa no final do programa para o lado A. 5 Ao efectuar a gravação no lado B, vire a fita e carregue em P ou · no leitor de discos compactos para retomar a leitura. 15P

Gravações de discos compact os Aument o e diminuição gradual Conselhos út eis para a do som gravação Pode-se aumentar ou diminuir gradual e manualmente O uso destas funções torna a gravação de CDs mais o nível do som para evitar o início ou a finalização conveniente. abrupta de faixas. Observe que não se pode utilizar este efeito durante a utilização de ligações DIGITAL OUT. Teclas numéricas PEAK SEARCH SPACE FADER Æ P p p = + 0 ) Æ P p C c 0 ) = + 0 ) 0 / ) C c 0 ) Para Pressione FADER Iniciar o aumento no modo de pausa. «FADE» pisca Ajuste do nível de gravação (Busca do gradual do som de e inicia o aumento gradual do som Pico) reprodução de reprodução. O leitor localiza o nível mais alto entre as faixas a Finalizar a diminuição quando se deseja iniciar o serem gravadas para permitir-lhe ajustar o nível de gradual do som de aumento gradual do som de reprodução. «FADE» pisca o nível gravação antes de iniciar a gravação. reprodução de reprodução diminui gradualmente e o leitor entra no 1 Antes de iniciar a leitura, carregue em PEAK modo de pausa. SEARCH no telecomando. «PEAK» pisca no mostrador e o leitor repete o Alteração do tempo de aumento/ trecho do nível mais alto por cerca de quatro diminuição gradual segundos. Pode-se alterar o tempo de aumento/diminuição gradual de 2 a 10 segundos antes de se executar o 2 Ajuste o nível de gravação no deck. aumento ou diminuição gradual. Caso não seja alterado, o aumento/diminuição gradual dura por 5 segundos. 3 Carregue em p no leitor para parar a Busca do Pico. 1 Carregue em FADER no telecomando antes de «PEAK» desaparece do mostrador. iniciar a leitura. «5 SEC» aparece e «FADE» pisca no mostrador. Nota O trecho com o nível mais elevado pode diferir toda vez que 2 Carregue nas teclas numéricas (2 - 10) para se tenta o ajustamento no mesmo disco. A diferença, no especificar o tempo de aumento/diminuição entanto, é tão pequena que não deverá causar nenhum gradual do som de reprodução. problema ao ajustamento preciso do nível de gravação. (Ou carregue em 0 ou ) repetidamente até que o tempo desejado seja indicado.) Notas • O tempo de aumento/diminuição gradual permanece, mesmo quando o leitor é desligado. • Quando se utiliza a função de Arquivo Personalizado (página 18), o tempo de aumento/diminuição gradual é 16P memorizado para cada disco.

Gravações de discos compact os Localização de cada faixa numa fita com a função AM S (espaçamento automático) A função de espaçamento automático insere um espaço em branco de 3 segundos entre cada faixa durante a reprodução, e possibilita a localização de cada faixa através da função AMS do deck de cassetes. Antes de iniciar a reprodução, pressione SPACE. «AUTO SPACE» aparece no mostrador. Para cancelar o espaçamento automático Pressione SPACE até que «AUTO SPACE» desapareça do mostrador. Nota Caso utilize a função de espaçamento automático em gravações, por exemplo, de uma miscelânea ou sinfonia, o som pode ser interrompido onde o número de faixa se altera. Isto ocorre sempre que números de faixa são designados no meio de uma peça. 17P

Armazenament o de inf ormações sobre CDs (Arquivos personalizados) Quantos discos se pode arquivar? O que se pode fazer com os É possível arquivar um máximo de 224 discos no arquivos personalizados arquivo personalizado. Note que o leitor conta um disco como dois, quando se armazena um índex O leitor pode armazenar 2 tipos de informações personalizado e um banco de eliminação ao mesmo denominados «arquivos personalizados» para cada tempo. disco. Uma vez que se tenha armazenado arquivos personalizados para um disco, o leitor automaticamente rechama o que foi armazenado, Pode-se verificar quantos discos se podem sempre que se insere o disco. Arquivos personalizados arquivar permanecerão na memória, mesmo que não se use o leitor por cerca de 1 mês. 1 Remova o disco do leitor. 2 Feche a tampa do compartimento de disco. 3 Pressione TIME quando a matriz musical não está Pode-se armazenar esta informação: indicada. O número dos arquivos personalizados que Quando se usa Pode-se podem ser arquivados aparece no mostrador. índex personalizado indexar o disco até um máximo de 8 (página 19) pontos (para um disco com 32 faixas ou menos) ou 5 pontos (paa um disco Apagamento de arquivos personalizados com mais de 32 faixas) Caso a memória para arquivos personalizados se torne banco de eliminação apagar faixas indesejadas e armazenar cheia, o leitor indicará «FULL» quando se pressionar (página 20) somente as faixas desejadas FILE para armazenar informações, e não se poderá armazenar mais nenhuma informação de disco. Se A indicação de arquivo personalizado acende-se necessário, apague os arquivos personalizados como quando se armazena a informação correspondente. segue: Para apagar todos os arquivos personalizados de todos os C.FILE discos Banco de eliminação Enquanto mantém pressionadas 0 e p,, carregue em DELETE POWER de forma a ligar o leitor. «AL-CLr» aparecerá no INDEX Index personalizado mostrador e todos os arquivos personalizados serão apagados. Quando se armazena um arquivo personalizado para um disco, o leitor memoriza como o disco foi reproduzido na última vez, mesmo que se tenha removido o disco do leitor (memória do último modo). Quando se insere o mesmo disco novamente, o leitor o reproduz no mesmo modo. O leitor também memoriza a duração do aumento/diminuição gradual do som, caso tenha alterado o tempo. Note que, se a reprodução for iniciada pelo pressionamento de · e então a tampa do compartimento for fechada, o leitor reproduzirá no modo de leitor correntemente seleccionado, ao invés daquele armazenado. Onde são armazenados os arquivos personalizados Os arquivos personalizados são armazenados na memória do leitor, não no disco. Isto significa que não se pode usar o arquivo personalizado quando se reproduz o disco em outros leitores. 18P

Armazenament o de inf ormações sobre CDs (Arquivos personalizados) Caso não queira indexar um outro ponto a ser Indexação de um disco (index indexado Pressione CLEAR e busque um outra ponto a ser personalizado) indexado. Pode-se indexar um disco em até 8 pontos (para um 5 Carregue em FILE novamente para armazenar o disco com 32 faixas ou menos) ou 5 pontos (para um índex personalizado. disco com mais de 32 faixas), de forma que se possa «INDEX» na indicação do arquivo personalizado facilmente localizar um ponto desejado. Isto ser-lhe-á acende-se no mostrador. útil na reprodução de discos de sinfonias ou concertos que dividem uma peça em várias outras faixas 6 Para marcar mais índexes personalizados, repita os (consulte o exemplo abaixo). passos de 3 a 5. Exemplo Primeira Segunda Terceira Quando já se decidiu onde indexar peça peça peça Pode-se marcar directamente um índex sem ajustar o No. de faixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ponto. Ao localizar o ponto a ser indexado, primeiro pressione P para pausar a reprodução e carregue em No. do FILE para marcar um índex. arquivo 1 2 3 «INDEX» aparece no mostrador. personalizado Reprodução a partir de um ponto indexado (reprodução de índex personalizado) C.INDEX 1 Pressione C.INDEX no telecomando. Teclas «CUSTOM INDEX» aparece no mostrador. numéricas 2 Localize o índex personalizado desejado como segue: CHECK FILE Para localizar Pressione ERASE Æ P p o próximo índex c durante a reprodução personalizado = + 0 ) 0 / ) C / c C c 0 ) o índex personalizado C durante a reprodução actual um índex personalizado a tecla numérica do índex 1 Coloque um disco. específico directamente personalizado pela exploração de MUSIC SCAN no modo de 2 Carregue em C.INDEX no telecomando. pontos indexados por paragem ou reprodução. «CUSTOM INDEX» aparece no mostrador. 10 segundos Quando localizar o ponto A matriz musical desaparece. desejado, pressione · para iniciar a reprodução. CUSTOM INDEX C.INDEX MIN SEC A reprodução inicia-se a partir do índex personalizado seleccionado até o final do disco. 3 Carregue em FILE no ponto que deseja indexar. O número do índex personalizado pisca no Para cancelar a reprodução de índex personalizado mostrador. Pressione CONTINUE no telecomando. O leitor repete o trecho por 3 segundos a partir do ponto a ser indexado. Notas • Não é possível utilizar a função de busca por índex 4 Pressione 0 ou ) para ajustar o ponto, de (consulte a página 10). forma que o leitor repita exactamente a partir do • Utilize as teclas C/c para localizar o índex ponto que deseja indexar. personalizado seguinte ou actual, no lugar das teclas =/ + . O pressionamento de tais teclas 7 vezes desloca o (cont inua...) ponto por cerca de 1 segundo para frente ou para trás. 19P

Armazenament o de inf ormações sobre CDs (Arquivos personalizados) Reprodução de um índex ao próximo (reprodução singular 1 Insira um disco. de índex personalizado 1 Carregue em C.INDEX no telecomando. 2 Apague faixas indesejadas. «CUSTOM INDEX (1)» aparece no mostrador. Siga os passos de 1 a 3 em «Leitura somente de 2 Pressione a tecla numérica do índex personalizado faixas específicas» na página 13. desejado. A reprodução inicia-se a partir do índex personalizado seleccionado e cessa no início do próximo índex. 3 Carregue em FILE no telecomando para armazenar Para cancelar a reprodução singular de índex personalizado, as faixas restantes. pressione C.INDEX no telecomando. «DELETE» na indicação do arquivo personalizado acende-se no mostrador. Pode-se reproduzir o trecho entre dois índexes repetidamente Carregue em REPEAT. Reprodução com o banco de eliminação 1 Carregue em CONTINUE. Apagamento do índex personalizado O banco de eliminação é rechamado e os números de faixa seleccionados aparecem na matriz 1 Coloque um disco. musical. 2 Carregue em C.INDEX. «CUSTOM INDEX» aparece no mostrador. 2 Carregue em · para iniciar a reprodução. 3 Carregue em CHECK repetidamente, até que o Para cancelar a reprodução com o banco de eliminação número do índex personalizado que deseja apagar Carregue em p. pisque. Para iniciar novamente a reprodução com banco de 4 Carregue em ERASE durante o piscar do número eliminação para apagar o índex personalizado. Quando «PROGRAM» ou «CUSTOM FILE» aparece no Os números de índex personalizado subsequentes mostrador, pressione CONTINUE ou SHUFFLE diminuem em uma unidade. repetidamente, até que tais indicações desapareçam do mostrador. O banco de eliminação é rechamado e a reprodução pode ser iniciada pelo pressionar de ·. Pode-se reproduzir em ordem aleatória com o banco Arm azenam ent o de faixas de eliminação No passo 1, carregue em SHUFFLE no telecomando específicas de um disco (banco repetidamente, até que «SHUFFLE» apareça no de elim inação) mostrador. Pode-se eliminar faixas indesejadas e armazenar somente as faixas desejadas. Isto possibilita o início da Apagamento do banco de eliminação reprodução das faixas favoritas sem o apagamento de 1 Coloque um disco. outras faixas, cada vez que insira o CD. 2 Carregue em CONTINUE ou SHUFFLE. O mostrador indica o banco de eliminação armazenado. 3 Pressione ERASE para apagar o banco de eliminação. «DELETE» na indicação do arquivo personalizado desaparece. FILE ERASE · Æ P p = + 0 ) C c 0 ) 20P

Ínf ormações adicionais Ínf ormações adicionais Not as acerca dos CDs Verificação de problem as Caso surja alguma das dificuldades a seguir durante a Acerca do manuseamento de CDs • Para manter o disco compacto limpo, manuseie-os pelas operação do leitor, utilize este guia para solução de suas bordas. Não toque na sua superfície. problemas como auxílio. Caso o problema persista, • Não cole papéis ou adesivos no disco. consulte o seu agente Sony mais próximo. Ausência de som /Verifique se o leitor está ligado firmemente. /Certifique-se se o amplificador está sendo operado correctamente. /Ajuste o nível de reprodução usando o controlo Assim não LINE OUT/PHONE LEVEL. /Cada interruptor DIGITAL OUT na parte • Não exponha os discos à luz solar directa ou a fontes de traseira está ajustado a OFF. Ao efectuar calor tais como ductos de ar quente, tampouco os deixe no ligações digitais, ajuste o interruptor interior de automóveis estacionados sob o sol, visto que correspondente a ON. pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no interior do veículo. • Não utilize nenhum estabilizador e/ou protector de disco Não é possível reproduzir o disco compacto. disponível no comércio. Do contrário, o disco e o leitor /Não há disco inserido no aparelho. Insira um podem ser avariados. CD. • Após a reprodução, guarde os discos de volta nos /Utilize o estabilizador. respectivos estojos. /Coloque o CD com o lado impresso voltado para cima, correctamente na bandeja. Acerca da limpeza /Limpe o CD. • Antes da reprodução, limpe o disco com um pano de /Ocorrência de condensação de humidade no limpeza, em movimentos do centro para o exterior. interior do aparelho. Retire o CD e deixe o aparelho ligado por cerca de uma hora (consulte a página 2). O telecomando não funciona. /Remova os obstáculos entre o telecomando e o aparelho. /Aponte o telecomando ao sensor remoto g no aparelho. • Não utilize solventes tais como benzina, diluentes, /Substitua todas as pilhas no telecomando por limpadores disponíveis no comércio ou aerosóis outras novas, caso estejam fracas. antiestáticos destinados a discos analógicos. 21P

Ínf ormações adicionais Generalidades Especificações Alimentação 220 V - 230 CA, 50/60 Hz Consumo 18 W Secção do leitor de discos compactos Dimensões (aprox.) 280 × 90 × 370 mm (l/a/p), incl. partes salientes Laser Laser semiconductor (comprimento de Peso (aprox.) 6 kg onda = 780 nm) Duração da emissão: contínua Acessórios fornecidos Saída Laser Máx. 44,6 µW Cabo de ligação de áudio (1) * Esta saída corresponde ao valor Telecomando (1) medido a uma distância de 200 mm Pilhas Sony SUM-3 (NS) (2) da superfície da lente objectiva no Estabilizador (1) bloco de captação óptica com 7 mm Feltro (1) de abertura. Cabo de alimentação CA (1) Comprimento de onda 780 - 790 nm Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. Resposta em frequência 2 Hz a 20 kHz ± 0,3 dB Amplitude dinâmica Superior a 100 dB Separação de canais Superior a 100 dB Distorção harmónica Inferior a 0,003% Saídas Tipo de tomada Nível de Impedância de saída carga LINE OUT Tomadas RCA 2,5 V Superior a (a 50 kohms) 1 kohm DIGITAL Conector de 0,5 Vp-p 75 ohms OUT saída coaxial (75 ohms) (COAXIAL) DIGITAL Conector de –18 dBm _ OUT saída óptica (Comprimento (OPTICAL) de onda: 660 nm) DIGITAL XLR-3-32 5V Superior a OUT (a 50 kohms) 100 ohms (BALANCED) Descrição do painel post erior Consulte as páginas entre parênteses para detalhes. 1 2 3 4 5 DIGITAL OUT OPTICAL COAXIAL BALANCED AC IN (230V) LINE OUT OFF ON OFF ON OFF ON L R 8 7 6 1 LINE OUT (5) 5 AC IN (230 V) (6) 2 Interruptor DIGITAL OUT OPTICAL (5) 6 DIGITAL OUT BALANCED (5) 3 Interruptor DIGITAL OUT COAXIAL (5) 7 DIGITAL OUT COAXIAL (5) 4 Interruptor DIGITAL OUT BALANCED (5) 8 DIGITAL OUT OPTICAL (5) 22P

Índice remissivo Ínf ormações adicionais A N, O, P Nomes dos controlos AMS 10 Pesquisa. Veja Pesquisa musical Apagamento Pesquisa musical 10 Arquivos personalizados 19 Programa 12, 13 Teclas Banco de eliminação 20 alteração 13 A˜ B 11 Index personalizado 19 verificação 13 SPACE 17 Armazenamento para gravação 15 CHECK 13 informação acerca de CDs 18 C.INDEX 19 faixas específicas 20 CLEAR 14 Q, R CONTINUE 8 Arquivos personalizados 18 Repetição DISPLAY MODE 9 Banco de eliminação 20 de todas as faixas 11 ERASE 20 Index personalizado 19 de um trecho específico 11 FADER 16 O que se pode fazer com os Repetição a-B 11 18 FILE 19 Reprodução C/c 10, 19 Aumento/diminuição gradual Leitura aleatória 12 MUSIC SCAN 10 do som 16 Leitura contínua 7 PEAK SEARCH 16 Leitura de eliminação 13 PROGRAM 12 B, C, D Leitura de eliminação REPEAT 11 Banco de eliminação 20 aleatória 14 SHUFFLE 12 Busca. Veja Localização Leitura de índex 0/ ) SLOW 10 Busca do pico 16 personalizado 19 TIME 9 Desempacotamento 4 Leitura programada 12 · 8 Leitura repetida 11 P 8 E, F Leitura singular de índex p 8 Edição. Veja Gravação personalizado 19 0/) 8, 10 Edição programada 15 Reprodução singular de índex =/+ 8, 10 personalizado 19 >20 10 Espaçamento automático 17 Estabilizador 2 Numérica 10 S, T, U, V, W, X, Y, Z G, H, I Sensor Automático de Músicas. Int errupt or e select or Gravação 15 Veja AMS DIGITAL OUT 5 Telecomando 9 POWER 7 um programa 15 Tempo de leitura total 9 Index 10 Personalizado 19 Tempo restante 9 Verificação de problemas 21 Out ros Index personalizado 19 Mostrador 9 g 4 J, K, L Leitura aleatória 12 Leitura contínua 7 Leitura de eliminação 13 Leitura de eliminação aleatória 14 Leitura de índex personalizado 19 Leitura programada 12 Leitura repetida 11 Ligação 4, 5 , 6 Ligações 4, 5, 6 Descrição geral 4 Localização por monitorização 10 por observação do mostrador 10 por pesquisa 10 directa 10 com AMS 10 com índex personalizado 19 com índex 10 M Manuseamento de CDs 21 Matriz musical 9 Memória do último modo 18 23P

Sony Corporation Printed in Japan