Robomow RC304u RC308u RC312u Handleiding

Wednesday, March 14, 2018
Download

Bedienings- en veiligheidshandleiding Oorspronkelijke bedieningsinstructies (NL) Modellen RC304u / RC308u / RC312u en RC304 Pro / RC306 / RC308 Pro / RC312 Pro S 2017A

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 – Inleiding en veiligheid ..................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ................................................................................................................................. 3 1.2 Definities plaatjes met waarschuwingen ............................................................................... 4 1.3 Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ......................................................... 4 1.4 Veiligheidsfuncties Robomow ................................................................................................ 6 Hoofdstuk 2 – Ken uw Robomow® .......................................................................................................... 7 2.1 Wat zit er in de doos ............................................................................................................... 7 2.2 Hoe Robomow voor U werkt .................................................................................................. 8 2.3 Functies van de Robomow ..................................................................................................... 9 Hoofdstuk 3 – Vooruitplannen.................................................................................................................. 10 3.1 Soorten gazon: Hoe ziet uw gazon eruit ................................................................................ 10 3.2 De plaats van het basisstation bepalen ................................................................................. 12 3.3 Selecteer locatie controlepaneel ............................................................................................ 14 3.4 Planning van de lay-out van de perimeterdraad..................................................................... 14 Hoofdstuk 4 – Eerste configuratie .......................................................................................................... 16 4.1 Voorbereidingen .................................................................................................................... 16 4.2 Installatie van perimeter-draad .............................................................................................. 16 4.3 Perimeter-draad binnen het werkgebied ............................................................................... 19 4.4 De perimeterdraad aan de grond vastmaken ........................................................................ 22 4.5 Terug op het basisstation – de installatie van de perimeter-draad voltooien ......................... 23 4.6 Plaatsing en aansluiting van het basisstation ........................................................................ 24 4.7 Het controlepaneel aansluiten ................................................................................................ 24 4.8 Configuratie voor een zone die geen basiszone is .................................................................. 26 Hoofdstuk 5 – De Robomow voorbereiden ............................................................................................ 29 5.1 De maaihoogte instellen ........................................................................................................ 29 5.2 Eenmalige installatie (stap voor stap) .................................................................................... 29 Hoofdstuk 6 – Bediening .......................................................................................................................... 32 6.1 Automatische bediening ........................................................................................................ 32 6.2 Bedieningspaneel .................................................................................................................. 32 6.3 Handmatige bediening ........................................................................................................... 33 6.4 Menu-opties ........................................................................................................................... 34 6.5 Bediening in een zone die geen basiszone is ........................................................................ 39 Hoofdstuk 7 – Werken met het controlepaneel ..................................................................................... 40 7.1 Waarschuwingen controlepaneel ........................................................................................... 40 7.2 De buzzer inschakelen/uitschakelen ..................................................................................... 40 7.3 Automatische bediening in/uitschakelen ................................................................................ 40 Hoofdstuk 8 – Laden ................................................................................................................................ 41 8.1 Tijdens het seizoen laden ....................................................................................................... 41 8.2 Buiten het seizoen laden ........................................................................................................ 41 Hoofdstuk 9 – Problemen oplossen en gebruikersberichten ............................................................... 42 9.1 Algemene foutcodes............................................................................................................... 42 9.2 Gedetailleerde foutcodes ....................................................................................................... 44 9.3 Gebruikersberichten ............................................................................................................... 46 9.4 Eenvoudige probleemoplossing ............................................................................................. 47 Hoofdstuk 10 – Productspecificatie ........................................................................................................ 50 Hoofdstuk 11 – Onderhoud en opslag .................................................................................................... 51 11.1 Algemene instructies ............................................................................................................. 51 11.2 Onderhoud en wegdoen van de accu ................................................................................... 51 11.3 Opslag in de winter en service verlenen ............................................................................... 51 11.4 Onderhoud van het maaidek ................................................................................................. 51 11.5 Onderhoud van het mes ........................................................................................................ 52 11.6 Het aansluiten van de perimeter-draad ................................................................................. 53 11.7 Onderhoud van het gebied rondom het basisstation ............................................................. 53 11.8 Onweer met bliksem .............................................................................................................. 53 Hoofdstuk 12 – Accessoires .................................................................................................................... 54 Hoofdstuk 13 – Tips voor het onderhoud van uw gazon ...................................................................... 55 Garantiekaart ............................................................................................................................................ 56

Hoofdstuk 1 – Inleiding en veiligheid EG conformiteitsverklaring Fabrikant: F. Robotics Acquisitions Ltd. De producten die onder deze verklaring vallen Hatzabar St., Industrial Zone Automatische grasmaaier met 26 V accu, model: Postbus 1412 Pardesiya, Modellen Robomow RC304u / RC308u /RC312u en NL 42815 Israël RC304 Pro / RC306 / RC308 Pro / RC312Pro S F. Robotics Acquisitions Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de bovenvermelde producten voldoen aan de eisen van de volgende richtlijnen: - Machinerichtlijn 2006/42/EG Toegepaste normen: EN ISO 12100:2010. - EMC-richtlijn 2004/108/EG Toegepaste normen: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. - Richtlijn Omgevingslawaai 2000/14/EG Toegepaste normen: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094:1991. - Richtlijn RoHS- 2011/65/EU. Vertegenwoordiger technisch dossier: Dhr. Gerome De Schutter Friendly Robotics BV. Adres: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673 DV, Nederland. Ik verklaar hierbij dat het hierboven beschreven product voldoet aan de bovenvermelde eisen Shai Abramson – Senior VP R&D F. Robotics Acquisitions Ltd. Israël 26 december 2015 1.1 Inleiding De producten worden gemaakt door F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). © Friendly Robotics, 2017-A. Alle rechten voorbehouden. Geen gedeelte van dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd, elektronisch overgezonden of vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Friendly Robotics. Het product, de productspecificaties en dit document kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Welkom in de wereld van de huisrobots met de Friendly Robotics Robomow! Dank u voor de aankoop van ons product. We weten dat u van uw extra vrije tijd zult genieten terwijl de Robomow uw gras maait. Als u de Robomow juist configureert en gebruikt, zal hij uw gazon veilig maaien, met een kwaliteit die weinig maaiers van om het even welk type kunnen evenaren. U zult trots zijn op uw gazon. En het mooiste: de Robomow heeft al het werk voor u gedaan. BELANGRIJK! De volgende pagina’s bevatten belangrijke veiligheids- en gebruiksinstructies. Lees en volg alle instructies in deze handleiding. U moet alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen en aanwijzingen in deze handleiding zorgvuldig lezen en bestuderen. Het verzuim om de instructies, waarschuwingen en aanwijzingen te lezen en te volgen, kan tot ernstige of dodelijke letsels van mensen en huisdieren leiden en tot schade aan persoonlijke eigendommen. 3

1.2 Betekenis van de waarschuwingsstickers De volgende symbolen zijn aangebracht op de Robomow ®. Bestudeer ze goed voor u de Robomow ® gebruikt.. 1 2 3 4 5 6 7 1. Dit is een gevaarlijk aangedreven gereedschap. Wees voorzichtig wanneer u met de Robomow werkt en volg alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen. 2. Lees de Bedienings- en veiligheidshandleiding aandachtig voor u uw Robomow ® gebruikt. 3. Gevaar van voorwerpen die tijdens de werking worden weggeslingerd. 4. Blijf tijdens het gebruik op een veilige afstand van de Robomow ®. Houd mensen en in het bijzonder kinderen, huisdieren en omstanders weg van de plaats waar de Robomow ® wordt gebruikt. 5. De maaimessen van de Robomow kunnen letsels veroorzaken. Houd uw handen en voeten uit de buurt en probeer niet om de Robomow ® op te tillen. 6. Schakel de beveiliging in voor u aan de Robomow ® werkt of hem optilt (zie sectie 1.4) 7. Rijd nooit op de Robomow ®. Ruim de Robomow ® of een onderdeel ervan nooit op als niet-gesorteerd ‎ huishoudelijk afval – De Robomow moet gescheiden opgehaald worden. Dit product voldoet aan de relevante richtlijnen van de EU 1.3 Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Training – 1. Lees deze Bedienings- en veiligheidshandleiding aandachtig voor u de Robomow ® gebruikt. Maak u vertrouwd met de bedieningen en het correcte gebruik van de Robomow ®. 2. Laat de Robomow ® nooit gebruiken door mensen die deze instructies niet kennen of door kinderen. 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendom. Voorbereiding – 1. Zorg voor een correcte plaatsing van de perimeterdraad, volgens de instructies. 2. Inspecteer het terrein waar de Robomow ® wordt gebruikt regelmatig. Verwijder alle stenen, takken, draden en andere vreemde voorwerpen. 3. Controleer regelmatig of het mes niet versleten of beschadigd is. Vervang een versleten of beschadigd mes. Bediening – 1. Gebruik de Robomow ® niet wanneer een veiligheidsvoorziening of een onderdeel beschadigd, versleten of defect is. 2. Houd handen en voeten uit de buurt van de messen en andere bewegende onderdelen. 3. Til de Robomow ® nooit op en draag hem niet terwijl de motoren draaien. 4. Laat de Robomow ® niet zonder toezicht werken als u weet dat er huisdieren, kinderen of mensen de buurt zijn. 5. Maai nooit terwijl mensen en vooral kinderen of huisdieren in de buurt zijn. 6. Schakel de veiligheidsschakelaar altijd uit voor u de maaier optilt of afstelt. 7. Raak het mes niet aan voor het volledig tot stilstand is gekomen. 8. Gebruik de Robomow ® niet een ander doel dan het maaien van het gazon. 9. Laat alle beveiligingen, schermen, veiligheidsvoorzieningen en sensoren op hun plaats. Herstel of vervang beschadigde onderdelen, inclusief de veiligheidsplaatjes. 4

Transport – Om de Robomow veilig naar en van de werkzone te verplaatsen: 1. Druk op de STOP-knop om de Robomow ® te stoppen. 2. Gebruik de afstandsbediening (verkrijgbaar als accessoire) om de maaier van de ene plaats naar de andere te laten rijden. 3. Als er een niveauverschil is, zet u de veiligheidsschakelaar uit en draagt u de maaier aan de draaggreep. BELANGRIJK! Het is aanbevolen dat u de oorspronkelijke verpakking bewaart voor het gevalu de Robomow zou moeten verzenden. 4. Zet de veiligheidsschakelaar uit voor u de Robomow ® over grote afstanden vervoert. NL BELANGRIJK! Na het aanzetten van de veiligheidsschakelaar, moet u altijd de huidige dag en tijd opnieuw instellen. Als u dat niet doet, kan de Robomow onverwacht in werking treden. Werken met de afstandsbediening (met de hand maaien) 1. Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht en maai niet als het gras nat is. 2. Bedien de Robomow ® niet op blote voeten of met open sandalen aan. Draag altijd stevig schoeisel en een lange broek; zorg dat u op hellingen altijd stabiel staat. 3. Wees zeer voorzichtig wanneer u de maaier naar u toe draait. 4. Schakel altijd de motor in volgens de instructies en houd uw voeten goed uit de buurt van het mes. 5. Maai niet handmatig op een helling van meer dan 15 graden of waar u niet stevig kunt staan. Onderhoud en speciale instructies– 1. Schakel de veiligheidsschakelaar van de Robomow ® altijd uit voor u een blokkering oplost, de Robomow ® controleert/ schoonmaakt of eraan werkt, of het mes vervangt. Probeer nooit de maaier te herstellen of af te stellen terwijl hij werkt. 2. Als de maaier abnormaal trilt, moet u hem uitschakelen, de veiligheidsschakelaar uitzetten en het mes op beschadigingen controleren. Om een goede balans te behouden, moeten versleten of beschadigde messen worden vervangen. Raadpleeg de onderhoudsdienst als de trillingen aanhouden. 3. Gebruik zware veiligheidshandschoenen wanneer u de messen nakijkt of vervangt. 4. Voer nooit onderhoud uit terwijl u blootsvoets bent of u open sandalen draagt. Draag altijd geschikte werkschoenen en een lange broek; 5. Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor uw veiligheid. 6. Gebruik uitsluitend origineel gereedschap en originele accessoires. Het is niet toegestaan het oorspronkelijke ontwerp van de Robomow® te wijzigen. Alle aanpassingen zijn op uw eigen risico. 7. Volg de instructies van de fabrikant voor het onderhoud/de service/het schoonmaken van de Robomow ®. 8. Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed vastzitten, zodat de machine veilig werkt. 9. Waarschuwing! Als er gevaar op onweer is, moet u de perimeterdraad verwijderen van het basisstation/de perimeterschakelaar en de stekker van het controlepaneel uit het 210/120 V stopcontact nemen. Accu – 1. Open of beschadig de accu niet. 2. Het accupak mag alleen door een servicedealer worden vervangen. 3. Het accupak bevat elektrolyt. Ga bij een lek van elektrolyt uit het accupak als volgt te werk: - Contact met de huid: Was de zones die in contact geweest zijn onmiddellijk met veel water en zeep. - Contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende 15 minuten met veel water spoelen, zonder te wrijven. - Zoek medische behandeling. 4. Zorg dat de accu met de door de fabrikant geadviseerde lader wordt opgeladen. Een verkeerd gebruik kan leiden tot elektrische schok, oververhitting of lekkage van bijtende vloeistof uit de accu. Einde van het gebruik van het product – 1. De Robomow en zijn accessoires moeten op het einde van hun levenscyclus apart verzameld worden, om te voorkomen dat elektrisch en elektronisch afval wordt gestort, om het hergebruik de verwerking en recuperatie van elektrische en elektronische apparaten te bevorderen met het oog op de vrijwaring, bescherming en verbetering van de milieukwaliteit, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 2. Ruim de Robomow of een onderdeel ervan (met inbegrip van het controlepaneel, het basisstation en de perimeterschakelaar) nooit op als niet-gesorteerd ‎ huishoudelijk afval – De Robomow moet gescheiden opgehaald worden. 3. Informeer bij uw plaatselijke dealer over de beschikbare systemen voor de inlevering en de ophaling. 4. Verbrand het accupak niet en doe gebruikte accu’s niet bij uw huishoudelijke afval. 5. De accu moet worden ingezameld, zodat hij gerecycled of op een milieuvriendelijke manier verwerkt kan worden. 5

1.4 Veiligheidsvoorzieningen van de Robomow 1. Kinderslot Het kinderslot voorkomt dat de Robomow ® onbedoeld gaat werken wanneer toevallig een knop wordt ingedrukt. U moet twee knoppen in de juiste volgorde indrukken om de machine te starten. 2. Diefstalbeveiliging De diefstalbeveiliging verhindert het gebruik of het verrijden van de Robomow ®, tenzij na het invoeren van een geldige code. De Robomow zal u vragen een code van vier cijfers als persoonlijke veiligheidscode in te voeren. 3. Tilsensor Als de maaier wordt opgetild terwijl het mes draait, zal het mes onmiddellijk stoppen. 4. Kantelsensor Als de maaier naar een verticale stand wordt gekanteld, zal het mes onmiddellijk stoppen. 5. Bumpersensor Tijdens de werking detecteert de Robomow obstakels op zijn weg. Als de maaier op een obstakel stoot, stopt het mes onmiddellijk, stopt de beweging in de richting van het obstakel en zal de Robomow achteruit rijden. 6. Stopknop Een druk op de STOP-knop tijdens de werking brengt de maaier en de messen onmiddellijk tot stand. 7. Veiligheidsschakelaar Wanneer de veiligheidsschakelaar uit staat, kan de Robomow® niet werken. U moet de schakelaar uitzetten voor u de Robomow ® optilt en voor u met onderhoud begint. 8. Verzegelde accu De accu van de Robomow ® is hermetisch afgesloten en zal in geen enkele positie vloeistof lekken. 9. Basisstation / perimeterschakelaar en perimeterdraad Robomow ® kan niet werken zonder een geïnstalleerde en via het basisstation / de perimeterschakelaar geactiveerde perimeterdraad. Als de perimeterschakelaar wordt uitgeschakeld of als hij defect is, stopt de Robomow ® met werken. 6

Hoofdstuk 2 – Ken uw de Robomow® 2.1 Wat zit er in de doos 1 8 9 NL 10 2 3 11 12 4 5 Operating & Safety Manual 6 7 RoboRuler Wordt gebruikt voor het instellen van 1 Robomow® 7 de afstand tussen de perimeterdraad en de rand van het gazon. Basisstation Wordt door de Robomow gebruikt Draadpennen* Worden gebruikt voor de 2 8 als basis en voor het opladen wanneer hij niet bevestiging van de draad aan de grond. maait. Perimeterdraad* Wordt gebruikt om een virtuele Palen van het basisstation Worden gebruikt om 3 9 wand voor uw Robomow te vormen. het basisstation aan de grond te bevestigen 4 Bedienings- en veiligheidshandleiding 10 Verlengkabel 15 meter (laagspanningskabel) Controlepaneel Het controlepaneel is op de eerste plaats Draadconnectors Worden gebruikt om (indien bedoeld als stroombron om de Robomow op te 5 11 nodig) draden te splitsen laden. Wordt gebruikt om de automatische werking zoals nodig te stoppen en weer te starten. Houder voor het controlepaneel Wordt Aansluitconnectors Worden gebruikt om de gebruikt om het controlepaneel aan een muur 6 12 perimeterdraad op het basisstation aan te sluiten. te bevestigen (schroeven en pluggen zijn inbegrepen). (*) Alle Pro-modellen zijn bedoeld voor professionele installatie. Pinnen en draad zijn niet inbegrepen. 7

2.2 Hoe de Robomow voor u werkt • Eerst moet u een perimeterdraad aanbrengen rond het volledige gazon en rond de beschermde zones van het gazon. • De perimeterdraad bepaalt de grenzen van de Robomow. De perimeterdraad loopt langs de rand van het gazon en rond bomen, planten, vijvers en voorwerpen die de Robomow moet vermijden. • Als de meegeleverde draad niet voldoende is, kunt u meer draad kopen en met een meegeleverde connector met de Perimeterdraad bestaande draad splitsen. • Kleine pennen worden gebruikt om de perimeterdraad aan de grond te bevestigen, onder het grasniveau. Pen • Nieuw gras zal de perimeterdraad geleidelijk aan bedekken en deze onzichtbaar maken. • Plaats het basisstation langs de perimeterdraad. Het heeft twee basisfuncties: - Een signaal langs de perimeterdraad genereren. - De accu van de Robomow laden. • Het controlepaneel wordt aangesloten op het basisstation en een 230V/120 stopcontact, met een 15 m lange laagspanningskabel. • Na de voltooiing van de installatie van de perimeterdraad, het basisstation en het controlepaneel volgt de eenmalige configuratie (deze is verplicht voor u de Robomow voor het eerst gebruikt – u vindt gedetailleerde instructies in de volgende hoofdstukken), zal de Robomow heel het seizoen lang al het maaien voor u doen! • De Robomow is een automatische grasmaaier met een onderhoudsvrije accu als voedingsbron. Hij verlaat zijn basisstation op geplande maaitijdstippen. De Robomow maait het gazon en rijdt terug naar het basisstation om zich op te laden. Daarna is hij klaar voor de volgende geplande maaibeurt. • Zodra de Robomow het basisstation verlaat om te maaien, geeft het basisstation automatisch een speciaal signaal bij de perimeterdraad. Dit signaal creëert een virtuele wand die alleen voor de Robomow zichtbaar is. Dit signaal houdt de Robomow binnen de grenzen van het gazon en voorkomt dat hij zones betreedt die moeten worden overgeslagen of beschermd. • Om het gazon in de omgeving van het basisstation niet te beschadigen en om het gazon beter te bestrijken, zal de Robomow op een willekeurige afstand (tussen 90 cm en 120 cm) van het basisstation terugrijden en een willekeurige uitgangshoek van 40 tot 90 graden kiezen. Basisstation en controlepaneel: Grote bomen: De Robomow mag ze raken, - Genereert een signaal langs draad. ze hebben geen perimeterdraad nodig - Laadt de accu van de Robomow. De Robomow detecteert het signaal en verandert van richting wanneer hij de draad bereikt De perimeterdraad werkt als een virtuele muur die alleen de Robomow kan zien Een boom omringd door een greppel, sloot of bloembedden vereist een draad. 8

2.3 Functies van de Robomow • Eenvoudige eenmalige configuratie – De Robomow vereist een eenvoudige eenmalige configuratie die de consument gemakkelijk kan uitvoeren. De Robomow herkent de draad met behulp van speciale sensoren en zorgt ervoor dat de machine altijd binnen het opgegeven gebied blijft. Essentiële accessoires worden standaard bij het product geleverd. • Randmaaien – In tegenstelling tot andere automatische grasmaaiers is de Robomow de enige rotobmaaier met een speciale randmodus. Hij volgt de perimeterdraad om de rand volledig te maaien. De Robomow is de enige robotmaaier die buiten zijn wielen maait. NL • Krachtig maaisysteem – De extra scherpe messen van de Robomow zijn opgewassen tegen de eerste maaibeurt van het seizoen, wanneer het gras relatief hoog staat. • TurboMow – TurboMow maait hoog gras sneller en krachtiger tijdens de eerste maaibeurt van het seizoen (zie P026 in sectie 6.4.2 voor meer informatie). • SmartMow – SmartMow maait efficiënter, dankzij vloeiende, doorlopende bochten bij de rand van het gazon (zie P024 in sectie 6.4.2 voor meer informatie). • Beschikbaarheid – De maaibreedte van de Robomow (28 cm) en het krachtige maaisysteem helpen Robomow om het werk zeer snel te voltooien, zodat u en uw gezin langer van het gazon kunnen genieten. • Een afstandsbediening is als accessoire verkrijgbaar. U gebruikt ze om de Robomow indien nodig naar een aparte zone te laten rijden. Ze wordt ook gebruikt voor kleine stroken gazon die niet automatisch kunnen worden gemaaid. • Mulchfunctie – De Robomow snijdt het gras in zeer kleine snippers die in de wortels van het gazon worden begraven, ontbinden en als natuurlijke meststof werken. De snippers bevatten 80-87% water en waardevolle voedingsstoffen die in de grond MEER TIJD OM terugkeren. Dit is de natuurlijke manier om gras te recyclen. LAWN FREE TETO GENIETEN ENJOY • De Robomow-app – Een mobiele app (beschikbaar voor Android en iOS) voor een gebruikersvriendelijke, intuïtieve bediening van de Robomow, met bijkomende menuopties en functies. Bezoek de webpagina van Robomow voor informatie over de compatibiliteit van de Robomow-app. Om de Robomow-app te downloaden, scant u de QR-code (links) met uw 3G 9:41 AM mobiele toestel of zoekt u de app in de 12 100% App Store of Google Play Store. EDGE & SCAN HOME SCAN STOP 04:26 Scanning 9

Hoofdstuk 3 – Vooruitplannen Uw gazon klaarmaken voor de Robomow is kinderspel. Omdat elk gazon uniek is, raden we u aan dit hoofdstuk te lezen voor u de perimeterdraad begint te leggen. Dat zal gemakkelijker gaan als u eerst de route van de draad plant en een schets van het gazon maakt, met alle hindernissen en met de plaats van het basisstation. Op die manier voorkomt u fouten tijdens de installatie. Scan en bekijk de video over de installatie en bediening van de Robomow. Ook beschikbaar op de website van Robomow. Lees dit Hoofdstuk “Vooruitplannen” volledig voor u de maaier instelt. Dit hoofdstuk helpt u bij het vinden van de beste plaatsen voor het basisstation, het controlepaneel en de perimeterdraad. De perimeterdraad is een “onzichtbare muur” voor de Robomow. Hij bepaalt de grenzen van de gazonzones en door bepaalde gebieden te omringen, als grenzen voor het maaien van de Robomow. De perimeterdraad wordt aan de grond bevestigd met kleine pennen die bij de Robomow worden geleverd. Na de plaatsing wordt de draad onzichtbaar verborgen door nieuw gegroeid gras. Zodra de Robomow begint te werken, houdt een signaal langs de perimeterdraad de Robomow binnen de werkzones en buiten de vooraf ingestelde afgebakende gebieden. 3.1 Soorten gazon: Hoe ziet uw gazon eruit? Er zijn drie basissoorten gazons: Sommige gazons zijn combinaties Basiszone van meer dan een type. Als eerste taak moet u te beslissen welk type uw gazon is. o Alleen basiszone Sub De Robomow zal dit gazon gewoon binnen de ingestelde zon e grenzen maaien. o Basiszone + subzone(s) Basiszone De Robomow zal de basiszone maaien en automatisch naar de subzone(s) gaan. o Aparte zone Apa De Robomow zal elke zone apart maaien. Zijn verplaatsing rte z one tussen de zones is beperkt. Telkens als u een aparte zone wilt maaien, moet u de Robomow dus van de basiszone naar de aparte zone brengen. Basiszone 3.1.1 Gazontype “Alleen basiszone” Ten minste 3 meter Het gazon "Alleen basiszone" bestaat uit één geheel breed gebied. Het heeft geen subzones en geen aparte zones. Als u "Ja" antwoordt op alle volgende vragen, is uw gazon van het type "Alleen basiszone": o Is uw gazon een continue zone? o Zijn alle delen van uw gazon breed genoeg voor de Robomow om er effectief door te navigeren? (Min. 3 meter breed op het smalste punt). Alleen basiszone Als uw gazon niet voldoet aan deze beschrijving, leest u de volgende secties om de stijl van uw gazon te kennen. Als uw gazon "Alleen basiszone" is, kunt u meteen naar sectie 3.3 van dit hoofdstuk gaan om de plaats van het basisstation te bepalen. 10

3.1.2 Gazontype “Basiszone + sub-zone(s)“ Dit soort gazon bestaat uit meer dan één zone en de verschillende zones zijn met een smalle doorgang met elkaar verbonden. Su bz on De Robomow zal in staat zijn om van de e ene zone naar de andere te gaan om de volledige oppervlakte te maaien. Als u "Ja" antwoordt op alle volgende Basiszone vragen, is uw gazon van het type "Alleen Basiszone hoofdtype + subzone": NL Basiszone en subzone met smalle doorgang o Is uw gazon een continue zone? o Zijn delen van uw gazon van de basiszone gescheiden? o Is er een smalle doorgang van minimaal 1 meter die de Robomow kan gebruiken om zich tussen de zones te verplaatsen? o Is deze smalle doorgang stevig, vlak en glad (zonder stenen, zandige plaatsen of niveauverschillen)? Bijvoorbeeld: gebied met gras, stevig pad, stevige grond. Dergelijke extra zones worden subzones genoemd. Als uw gazon een aparte zone bevat zoals gedefinieerd in deze sectie, raadpleegt u sectie 6.4.2 (Aparte zone toevoegen – nummer P022 in de tabel). Het definiëren van sub-zone(s) stelt de Robomow in staat stellen om via de smalle doorgang naar een subzone te rijden en zowel de basiszone als de subzone(s) volledig automatisch te maaien. Als uw gazon niet voldoet aan deze beschrijving, gaat u naar de volgende sectie 3.1.3 van dit hoofdstuk: "Aparte zones”. 3.1.3 Gazontype “Aparte zones” Een gazon met “aparte zones” twee of meer zones die niet met elkaar verbonden zijn. De Robomow kan niet tussen deze zones rijden. Als u "Ja" antwoordt op ten minste een van de volgende vragen, is uw gazon van het type “Aparte zones”. o Worden onderdelen van uw gazon gescheiden door hekken, voetpaden of andere objecten die de Robomow Aparte zone Aparte zone niet kan passeren? Of o Worden delen van uw gazon gescheiden door een pad van grind of een soortgelijk materiaal dat het mes van de maaier zou kunnen Basiszone Basiszone beschadigen? Basiszone Of Basiszone o Zijn de zones van uw gazons Aparte zone Aparte zone verbonden door een doorgang die te smal is voor de Robomow: minder dan 1 meter breed? Of o Zijn er niveauverschillen tussen de zones van uw gazon? Als uw gazon een aparte zone bevat zoals gedefinieerd in deze sectie, raadpleegt u 6.4.2 (aparte zone toevoegen – nummer P014 in de tabel). Als uw gazon niet voldoet aan een van deze beschrijvingen, is het waarschijnlijk van het type "Alleen basiszone" of “Basiszone + subzone”. Ga verder naar sectie 3.3 – Plaats van het basisstation en het controlepaneel.  Een gazon kan bestaan uit maximaal twee aparte zones.  U moet de maaier naar de aparte zone dragen of met de hand naar de zone laten rijden.  Elke van de drie soorten kan een combinatie van meer dan een gazontype zijn. 11

3.1.4 Configuratietypes voor aparte zones: Een aparte zone kleiner dan 70 m² o Een apart gebied dat kleiner is Een aparte zone kleiner dan 70 m² dan 70m² kan in één bewerking worden gemaaid. Daarom kan het – als dat mogelijk is – met de perimeterdraad van de basiszone worden verbonden (het basisstation levert het 2 draden onder signaal). dezelfde pen Of o Mogelijk heeft de zone een afzonderlijke perimeterdraad nodig. In dat geval moet ze Basisstation worden aangesloten op een perimeterschakelaar (optioneel accessoire – zie Hoofdstuk 12 – Accessoires). Of: Een aparte zone groter dan 70 m² Een aparte zone groter dan 70 m² o Als een aparte zone groter is dan 70m², zijn er verscheidene bewerkingen nodig om ze te maaien; Optioneel o In dat geval moet u een controlepaneel en bijkomend basisstation (optioneel basisstation accessoire) in de aparte zone plaatsen; anders zult u de maaier herhaaldelijk met de hand naar de aparte zone moeten brengen om ze volledig te maaien. Controlepaneel en basisstation van de hoofdzone 3.2 De plaats van het basisstation kiezen 3.2.1 Richtlijnen voor de plaats van het basisstation  Plaats het basisstation niet binnen 3 meter na een hoek (alleen relevant voor interne configuratie – sectie 3.2.2)  Het basisstation moet zich binnen een afstand van M in 15 m van een stopcontact (230V / 120V) bevinden. .3 m  Als het gazon meer dan één zone telt, plaatst u het va n basisstation in de grootste zone. el ke  Zorg dat het basisstation niet zichtbaar is vanaf de ho ek straat, zodat het niet wordt gestolen.  Kies een plek met schaduw. Dit zal de levensduur van de accu verlengen.  Plaats het basisstation op relatief vlakke grond. Plaats het niet op een helling.  Plaats het basisstation uit de buurt van tuinsproeiers. 12

U kunt het basisstation op twee manieren instellen: 3.2.2 Interne configuratie (binnen de gazonperimeter) • Kies een plaats langs de perimeterdraad waar u het basisstation wilt zetten, gebaseerd op de voorwaarden van alinea 3.2.1. • Plaats het basisstation in de richting die de figuur rechts toont. 3.2.3 Externe configuratie NL (buiten de gazonperimeter): Scan de code om de video over de installatie van een externe basis te bekijken. Er zijn twee soorten externe configuraties: A. Bij een hoek Hier bevindt het basisstation zich op een van de hoeken van het gazon, zoals u ziet op de illustratie rechts. 10 cm • Kies een hoek, waar u het basisstation buiten het gebied van het gazon wilt zetten. 4-5 cm • Plaats het basisstation zo dat de voorzijde de rand 0 cm .1 van het gazon raakt, of ergens op het gazon komt. Min 10 cm • Leg de perimeterdraad zoals op de illustratie rechts, ten minste 10 cm voorbij het basisstation en dan terug naar het gazon, op een afstand van 10 cm van de andere draad. • Het basisstation mag iets naar rechts verplaatst worden, zodat de maaier vlot het basisstation in kan rijden. Basiszone • Later kunt u de positie van het basisstation aanpassen om een vlotte inrit mogelijk te maken. B. Buiten het gazon • Kies een plaats buiten het gazon waar u de Robomow wilt opstellen. • Het pad tussen het gazon en de externe plaats Min. 10 cm moet vlak zijn, zonder niveauverschillen, zodat de Robomow niet zal vastlopen en de draad soepel zal kunnen volgen. 4-5 cm • Het oppervlak tussen het gazon en het basisstation moet hard zijn (bijvoorbeeld een pad of harde grond), zonder zand of stenen, zodat de Robomow M in x 4 M niet slipt en niet vastloopt. .1 m a ,8 m • Het gebied tussen het gazon en het basisstation Perimetereiland mag geen obstakels en voorwerpen bevatten. 30 cm • Leg de draad zoals u ziet op de illustratie rechts: 50 - Smal pad van 50 centimeter breedte. c 10 cm m - Vierkant perimetereiland met randen van 30 cm. cm 50 - Eiland begint op 50 cm afstand van de perimeterdraad. - Houd aan beide kanten een afstand aan van 10 cm tussen de perimeterdraad en het eiland. - De afstand tussen de voorkant van het basisstation en de perimeterdraad moet ten minste 1,8 m en TEN HOOGSTE 4 m zijn. 13

3.3 Selecteer locatie controlepaneel Neem het volgende in overweging om de plaats van Aan de wand het controlepaneel te kiezen: bevestigd controlepaneel  Het controlepaneel zal aangesloten worden op het basisstation met een 15 meter lang verlengsnoer.  Kies een geschikte plaats, in de buurt vaneen stopcontact, om het controlepaneel aan de muur te bevestigen.  Plaats het buiten de perimeter van het gazon.  Kies een goed toegankelijke plaats. 15 m verlengsnoer  Kies een droge en beschutte plaats. (laagspanning)  Het controlepaneel moet verticaal bevestigd worden. Het controlepaneel is geschikt voor gebruik in de open lucht. Het moet echter op een beschutte, droge en goed geventileerde plek worden geplaatst. Stel het controlepaneel niet bloot aan direct zonlicht of aan regen. 3.4 Planning van de lay-out van de perimeterdraad 3.4.1 Voorwerpen binnen het gazon  Objecten zoals bloembedden, vijvers of kleine bomen kan men beschermen door “perimetereilanden“ af te bakenen, dat zijn aparte gebieden van het gazon, waar de Robomow niet mag komen.  Op plaatsen waar obstakels zich dicht bij elkaar bevinden, moeten ze als een enkel, continu perimetereiland worden afgebakend.  Verticale, relatief harde obstakels die hoger zijn dan 15 cm, zoals bomen, telefoonpalen en elektriciteitspalen, hebben geen perimetereiland nodig. De Robomow zal draaien wanneer hij dergelijke obstakels ontmoet. 3.4.2 Hellingen Helling op de perimeter  De perimeterdraad kan op een helling van minder dan 10% worden gelegd (10 cm stijging per meter). OPGELET!Als u de perimeterdraad op een helling van meer dan 10% legt, kan de maaier slippen en de perimeter verlaten, zeker als het gras nat is. Maar als er een barrière is (bijvoorbeeld een hek of Helling perimeter een wand) die voorkomt dat de maaier slipt, mag Max. 10% de perimeterdraad op de helling worden gelegd. 14

Hellend vlak binnen het gazon  Robomow kan in het werkgebied zones met een helling tot 35% (35 cm stijging per 1 meter) maaien.  Tip: Als de maaimachine bij het beklimmen van een helling los komt van de grond, is de helling te steil. Zonder het steile gebied af van de werkzone van de Robomow. Op gazon met een helling van 35% NL Hoe berekent u de helling van uw gazon? 100 cm Lengte Elevatie 35 cm Max. helling 35% Hoe berekent u de helling van uw gazon? 35 cm (elevatie) 35% (helling) 100 cm (lengte) 3.4.3 Afstanden van de rand (plassen, vijvers, steile rotsen enz.)  Gebruik de RoboRuler om de afstand te meten tot de rand waar de draad moet worden gelegd.  In de omgeving van plassen, vijvers en andere waterpartijen, of op plaatsen met grote hoogteverschillen, zoals rotsen, moet u verder van de rand blijven (zie sectie 4.2.2). 3.4.4 Storing door aangrenzende gazons Als op een aangrenzend gazon een tweede robotmaaier (van dezelfde of een andere fabrikant) aan het werk is, moet u minstens 2 m afstand houden van de perimeterdraad van dat gazon. 15

Hoofdstuk 4 – Eerste configuratie 4.1 Voorbereidingen Aanbevelingen voor u begint Tijdens de installatie moet u pennen in de grond slaan. Dat zal gemakkelijker gaan als u het niet doet terwijl het gras Hamer Combinatietang hoog is, en dat u het gazon sproeit voor u begint. 4.1.1 Van start gaan Zorg ervoor u alle benodigdheden voor de installatie binnen handbereik hebt. Houd de doos van de Robomow in uw buurt, Kleine platte en zodat u alles bij de hand hebt. kruiskopschroevendraaier Verder hebt u de volgende gereedschappen nodig: Een hamer, een kleine platte schroevendraaier, een kruiskopschroevendraaier, een combinatietang. 4.1.2 Het controlepaneel installeren Bevestig de metalen beugel met de meegeleverde schroeven op een verticaal oppervlak. Zorg ervoor dat het smalle gedeelte met de openingen naar boven gericht is, zoals u ziet op de illustratie rechts. • Plaats het controlepaneel boven de metalen beugel en schuif het op zijn plaats langs het verticale vlak. • Sluit het controlepaneel aan op een gewoon stopcontact (230V / 120V). 4.1.3 De accu laden voor u de Robomow voor het eerst gebruikt U kunt de accu van de Robomow laden terwijl u de Veiligheidsschakelaar perimeterdraad legt. De Robomow zal dan klaar zal zijn om te werken wanneer de installatie voltooid is. • De stroom van de maaier is uitgeschakeld wanneer hij uit de fabriek vertrekt. Haal de maaier uit het basisstation en zet de veiligheidsschakelaar op de maaier op aan. De maaier start nu op. • Sluit de stroomkabel van het controlepaneel aan op de aansluiting aan de achterkant van de Robomow. • Controleer of de led van de accu op de Robomow knippert, als teken dat hij wordt geladen. • Laat de Robomow aangesloten op het controlepaneel en voltooi de installatie van de perimeterdraad. Let op! Uw product wordt geleverd met een minimale batterijlading die slechts volstaat om de eenmalige installatie uit te voeren. Deze eerste lading volstaat niet voor een volledige maaibeurt 4.2 Installatie van de perimeterdraad Voor u met instellen begint, moet u een plan maken met de lay-out van de perimeterdraad en de plaats van het basisstation. Uw plan moet rekening houden met: o Welke gazontypes omvat uw gazon? (alleen basiszone/basiszone + subzones/aparte zones/combinatie van types). o Zijn er beschermde of uitgesloten gebieden op het gazon? (Perimetereilanden). o Zijn er hellingen die de Robomow moet vermijden? o Zijn er randen van plassen, vijvers, steile rotsen enz. die een extra afstand van de perimeterdraad vereisen? 16

4.2.1 Vertrekpunt: Perimeterdraad op het gebied van het basisstation. • Plaats het basisstation volgens uw plan, zoals u ziet in de figuur rechts. va M elk in e n . 3 ho m ek Plaats het basisstation niet binnen 3 meter voorbij een hoek • Neem de rol draad met een groene connector aan het uiteinde. NL • Trek de connector en een eindje draad uit het plastic. Verwijder de draadspoel niet uit zijn behuizing. De plastic behuizing is de houder van de draad. • Bevestig het begin van de draad met een pen aan de grond, op de plaats waar het basisstation zal komen. U vindt de pennen in de doos van de Robomow. • Trek 30 cm draad uit en laat hem los liggen op de plaats van het basisstation. Later, op het einde van de installatie, zal dit deel van de draad de lus van de perimeterdraad sluiten. • Begin de draad in een richting tegen de klok in te leggen. • Blijf de perimeterdraad uit de behuizing en leg hem losjes op de rand van het gazon. Perimeterdraad Pen Als u een gebiedobject bereikt dat een bijzondere aandacht of speciale grenzen vereist, moet u de perimeterdraad zorgvuldig leggen zoals nodig is. De volgende secties behandelen dergelijke speciale gevallen. 4.2.2 De perimeterdraad leggen o De perimeterdraad wordt aan de grond bevestigd met de pennen die bij de Robomow worden geleverd. Plaats eerst pennen op enkele meters afstand van elkaar en op de hoeken. In deze vroege fase gebruikt u zo weinig mogelijk pennen. Later, na het testen van de installatie van de 20 cm draad, kunt u alle pennen die nodig zijn in de grond slaan. o Na het afrollen van wat draad en voor u de pennen plaatst, gebruikt u de RolboLiniaal om de afstand tussen de draad en de rand van het gazon of obstakels te meten. • Als het werkgebied grenst aan een vlakke zone, een bloembed, een klein niveauverschil (niet meer dan 1 cm) of een kleine trap tot 5 cm), moet de perimeterdraad 20 cm binnen de werkzone liggen. Gebruik de kortere afstand van de RoboRuler om de afstand tussen de draad en de rand van het gazon af te meten. • Als de rand over een helling loopt (max. 10% is toegelaten) of aan hoge hindernissen grenst (bijvoorbeeld een muur of omheining), moet de perimeterdraad op 28 cm van het obstakel liggen. Gebruik de langere afstand van de RoboRuler om de afstand tussen de draad en een muur af te meten. 28 cm van muur 17

• Als het werkgebied grenst aan een vlak pad dat op gelijke hoogte met het gazon ligt, kan de Robomow het pad volgen. De perimeterdraad moet dan op 10 cm van de rand van het pad liggen. • Als het werkgebied wordt verdeeld door een vlak pad dat op gelijke hoogte met het gazon ligt, kan de Robomow het pad kruisen. De perimeterdraad kan onder de plaveien lopen of hun voegen volgen. Belangrijk! De maaier mag nooit over grind, mulch of soortelijk materiaal rijden, want dan zou hij kunnen slippen en zijn mes beschadigen. 10 cm BELANGRIJKE INFORMATIE Als het werkgebied bij een zwembad, waterloop, helling groter dan 10%, greppel van meer dan 50 cm of een openbare weg ligt, moet de m perimeterdraad aangevuld worden met een hek 1,2 of een andere afsluiting. De hoogte moet op zijn Min. minst 15 cm zijn. Dit zal voorkomen dat de maaier het werkgebied verlaat. Als er een dergelijke barrière bestaat, kunt u de Min. 15 cm perimeterdraad op 28 cm van de barrière leggen. Als er geen barrière is, legt u de perimeterdraad op een ten minste 1,2 meter van het water. Perimeterdraad 28 cm o Handhaaf bij het leggen van de draad langs de perimeter een hoek van 45° in alle links draaiende hoeken. Voor o 90 rechts draaiende hoeken is 45° niet nodig. o Blijf de draad volgens uw plan leggen. Trek de draad Bochten naar rechts geleidelijk uit de houder en leg hem losjes in een richting tegen de klok in. 45 o 20 cm Bochten naar links 18

4.3 Perimeterdraad binnen het werkgebied 4.3.1 Harde obstakels o Obstakels die een botsing kunnen weerstaan, bijvoorbeeld bomen of bosjes hoger dan 15 cm, hoeven niet afgebakend te worden door de perimeterdraad. De Robomow zal draaien wanneer hij dergelijke obstakels ontmoet. NL 4.3.2 Perimetereilanden o Gebruik de perimeterdraad om in de werkzone gebieden af te bakenen, door eilanden te creëren rond obstakels die geen botsing kunnen weerstaan, zoals bloembedden en fonteinen. o Rol de draad af van de rand naar het beschermde object toe. o Bevestig de perimeterdraad in de richting van de klok met pennen rond het beschermde object. o Werk het eiland af en keer terug naar de plaats waar u de rand van het gazon verlaten hebt o De draden die naar en van het eiland gaan, moeten parallel lopen en elkaar raken. Bevestig de twee draden, naar en van het eiland, dus met dezelfde pennen. o De Robomow zal deze twee draden niet herkennen. Hij zal ze passeren alsof ze niet bestaan. o De Robomow herkent de enkele draad rond het perimetereiland wel en zal het eiland niet binnenrijden. 2 draden Positie perimeterdraad onder dezelfde pen Perimeterdraad Richting van installatie: Min. afstand tussen eilanden: Met de klok mee rond 1 m Baken ze anders samen een obstakel af als één eiland OPGELET!Als u de perimeterdraad tegen de klok in rond een obstakel legt, zal de maaier het eiland binnenrijden. Houd de volgende afstanden aan om perimetereilanden te vormen: - De minimale afstand van de perimeterdraad tot het beschermde gebied moet 28 cm zijn. - Als u een dun object moet beschermen, geeft u het eiland een minimale straal van 35 cm. - Bewaar een afstand van ten minste 1 meter tussen m 28 cm eilanden die naast elkaar liggen. 28 c - Bewaar een afstand van ten minste 1 meter tussen de draad van het eiland en de perimeterdraad. - Als beschermde objecten zich dicht bij elkaar bevinden, bakent u ze als één perimetereiland af. Min. 1 m Let op! Een perimetereiland dient rechthoekig of rond te zijn. 19

4.3.3 Een smalle doorgang instellen Een smalle doorgang is een pad dat twee zones van het gazon met elkaar verbindt. Het pad stelt de Robomow in staat om tussen de zones te rijden terwijl hij de draad volgt, maar belet dat hij tijdens het maaien in een zone naar een andere zone oversteekt. De doorgang moet ten minste 1,2 m breed zijn opdat de Robomow hem zou kunnen gebruiken. Als de doorgang breder dan 2 m is, Er is GEEN bijzonder instelling van de perimeterdraad vereist. Ga verder naar sectie 4.3.4. Volg in het andere geval de instructies hierna om een smalle doorgang in te stellen. Scan de code om een video te bekijken die toont hoe u een smalle doorgang instelt Als de doorgang SMALLER is dan 1,5 m en langer dan 2 m, moet u de volgende installatie van de draad uitvoeren – “installatie met dubbel vierkant”: 1. Bepaal de ingang van de smalle doorgang – het punt waar de maaier naar de subzone moet vertrekken. 2. Vorm op 50 cm van de ingang van de smalle doorgang een perimetereiland (zie 4.3.2), zoals op de bovenstaande foto. 3. Leg de draad verder langs de rand, op een gepaste afstand (afhankelijk van het type van de rand) tot u weer aan de kant van de subzone bij de ingang van de smalle doorgang bent. 4. Meet 50 cm vanaf dat punt en breng een tweede perimetereiland met dezelfde afmetingen aan. 5. Na het voltooien van de installatie van de draad in de subzone, zorgt u ervoor om 10 cm afstand te houden tussen de draad en de eilanden op de weg terug naar de basiszone. 10 cm 28 cm Subzone m Mi 50 c n. 50 cm Hoofdzone m 10 cm 50 c 2 draden onder dezelfde pen Met de bovenstaande configuratie rijdt de Robomow langs de draad naar de subzone. Maar terwijl hij elke zone afzonderlijk maait, zal hij niet oversteken naar de andere zone. 20

Als de doorgang BREDER is dan 1,5 m: Als de smalle doorgang breder is dan 1,5 m en u wilt dat Robomow het gebied binnen de smalle doorgang maait, kunt u de draad instellen zoals u ziet in de onderstaande illustratie. Met deze configuratie kan de Robomow in de smalle doorgang maaien zal hij niet oversteken tussen de zones. 1. Bepaal de ingang van de smalle doorgang – het punt waar de maaier naar de subzone moet vertrekken. 2. Stel een eiland in het midden van de smalle doorgang in (zie 4.3.2) zoals getoond op de foto en houd een afstand aan van 10 cm van de perimeterdraad. 3. De eilandafmetingen dienen 28 cm langs de kant te bedragen en dienen zo breed als nodig te zijn, waarbij u NL 10 cm van beide kanten aanhoudt. 4. Na het voltooien van de installatie van de draad in de subzone, zorg u ervoor om 10 cm (4 inch) afstand te houden tussen de draad en de eilanden op de weg terug naar de hoofdzone. 28 cm 10 cm Subzone 5 0 cm Hoofdzone Min. 2 draden onder dezelfde pen 10 cm Goede versus slechte smalle doorgang: De volgende tekening toont een goede (vlakke) versus een slechte (hobbelige) smalle doorgang. Basiszone Basiszone Subzone Subzone 21

4.3.4 Subzones als vertrekpunten op afstand gebruiken In sommige gevallen bestaat de basiszone uit twee of meer grote delen, verbonden door een brede (meer dan 2 meter) doorgang, bijvoorbeeld een voor- en een achtertuin. Om in dergelijke gevallen een goede dekking van alle delen van de basiszone te verzekeren, kunt u de maaier zo instellen dat hij af en toe op een specifiek punt langs de perimeterdraad begint te maaien (niet bij het basisstation). Dergelijke punten noemen we vertrekpunten op afstand. U kunt een vertrekpunt op afstand instellen door op de gewenste plaats een subzone te definiëren (toe te voegen) (zie Sectie 6.4.2, P022-P023). Let op: Tijdens het definiëren van de subzone moet u de oppervlakte van de toe te voegen subzone invoeren. In het geval van een vertrekpunt op afstand moet dat de oppervlakte zijn van het deel van de basiszone op afstand. U moet de instelling van de oppervlakte van de basiszone overeenkomstig verminderen (zie Sectie 6.4.1). Zie onderstaand voorbeeld. Dit proces bepaalt de waarschijnlijkheid (of de frequentie) van een vertrek vanaf elk vertrekpunt (terwijl voor de basiszone het basisstation zelf een vertrekpunt is). Voorbeeld: Veronderstel dat uw basiszone 1000m2 Ten minste 2 meter breed is. Ze bestaat uit een achtertuin (400 m²), waar het basisstation geplaatst is, en een voortuin (600 m²). Om een vertrekpunt op afstand voor de voortuin te bepalen, begint u met de toevoeging van een subzone. In de voortuin stelt u de oppervlakte van de nieuwe subzone in op 600, waarna u onmiddellijk de oppervlakte van de basiszone naar 400 m² vermindert (zie Sectie 4.3.3.3). Er bestaat nu een waarschijnlijkheid van 40% dat de maaier uit het basisstation vertrekt om de achtertuin te maaien, en een waarschijnlijkheid van 60% dat Basiszone hij van een vertrekpunt op afstand in de voortuin begin te maaien, zoals de Vertrekpunt op afstand volgende tekening toont: 4.4 De perimeterdraad aan de grond vastmaken o Het is aanbevolen dat u vooraf het gras maait op de plaats waar u de draad zult leggen. U kunt hem dan gemakkelijker aan de grond bevestigen. Het gevaar dat de maaier de draad tijdens het maaien beschadigt, zal kleiner zijn. o Het is niet nodig om de perimeterdraad te begraven, maar u kunt dit wel doen, tot 5 centimeter diep. o Trek de draad strak en hamer de pen volledig de grond in. o In blootgestelde zones, zoals betegelde paden en andere zones met veel voetverkeer, kunt u de draad ondergronds leggen. WAARSCHUWING! Bescherm uw ogen! Bescherm uw handen! Gebruik de juiste oogbescherming en draag goede werkhandschoenen wanneer u de pennen aanbrengt. Harde of droge grond kan de pennen doen breken tijdens het inslaan. o Gebruik een hamer om de pennen in de grond te slaan. o Plaats de pennen op afstanden die de draad onder het grasniveau zullen houden en die zullen voorkomen dat men over de draad struikelt (ongeveer 75 cm tussen pennen). • De draad en de pennen worden na verloop van tijd onzichtbaar onder het verse gras. 22

o Als u een extra draad nodig hebt om de installatie te voltooien, verbindt u hem met de waterdichte connectors die bij de de Robomow worden geleverd. (Zie sectie 11.6 – Splitsen van de perimeterdraad). Gebruik alleen de draadconnectors die bij de Robomow worden geleverd. Gedraaide kabels of een met isolatietape geïsoleerde NL kroonsteen zijn geen goede splitsingen. Vocht in de grond kan de geleiders doen oxideren, zodat de kring zal worden verbroken. 4.5 Terug naar het basisstation – de installatie van de perimeterdraad voltooien Wanneer de lus van de perimeterdraad klaar is en aan de grond bevestigd is, voltooit u de installatie door het begin en het einde van de perimeterdraad op het basisstation aan te sluiten. o Bevestig de twee perimeterdraden met dezelfde pen aan de grond en zorg dat u voldoende losse draad over houdt. o Knip het uiteinde zonder connector af, zodat de twee draden even lang zijn, en draai ze samen. o Draai de twee draden. Het is belangrijk dat u de draden goed samendraait opdat de Robomow het basisstation goed zou binnenrijden. o Verwijder 5 mm isolatie van het uiteinde van de draad. o Steek het uiteinde van de draad zonder connector in de opening van de connector. Gebruik een kleine platte schroevendraaier om deze draad in de connector vast te maken. Kleine platte schroevendraaier 23

4.6 Het basisstation plaatsen en aansluiten o Plaats het basisstation op de perimeterdraad, zoals u ziet in de figuur rechts. o Lijn het midden van het basisstation op de draad uit. o Sluit de groene connector van de perimeterdraad aan op het basisstation, zoals hieronder, en let op de juiste polariteit: o Wanneer het basisstation op zijn plaats staat, steekt u twee haringen in de openingen van het basisstation, zoals u ziet op de illustratie rechts. U kunt de twee resterende haringen pas plaatsen nadat u de positie van het basisstation tijdens de eenmalige configuratie hebt getest (zie sectie 5.2). 4.7 Het controlepaneel aansluiten Zie sectie 3.3 voor het bepalen van een geschikte plaats voor het controlepaneel. Zie sectie 4.1.2 voor de installatie van het controlepaneel. Het verlengsnoer leggen en vastzetten Veiligheid – Voorkom letsel! Het verlengsnoer van het controlepaneel naar het basisstation moet goed aan de grond worden bevestigd! Men mag er niet over kunnen struikelen. Het verlengsnoer mag ALLEEN over zachte oppervlakken lopen. Het mag niet over harde oppervlakken (bijvoorbeeld voetpaden, wegen) lopen, waar het niet goed kan worden bevestigd. 24

4.7.1 Op de plaats van het controlepaneel: • Sluit het DC-snoer van het controlepaneel aan Automatische op het 15 m lange verlengsnoer. Dockingindicator bediening • Sluit het controlepaneel aan op een gewoon stopcontact (230V / 120V). ) De dockindicator zal branden wanneer de maaier zich in het basisstation bevindt. ) De werkingsindicator zal branden wanneer de maaier zich niet NL in het basisstation bevindt. Werkingsdicator Draadindicator 25

De perimeterschakelaar 4.8 Installatie in een zone die geen basiszone is MOET verticaal bevestigd zijn om waterdicht te zijn Een niet-basiszone is een deel van het gazon dat niet aangesloten is op een basisstation. In deze zones moet u een perimeterschakelaar installeren. De perimeterschakelaar kan indien nodig gemakkelijk naar een andere zone worden verplaatst. 4.8.1 De plaats van de perimeterschakelaar bepalen Bij de keuze van de plaats van de perimeterschakelaar moet u de volgende factoren in aanmerking nemen: De draden van het gazon naar de • De perimeterschakelaar moet geïnstalleerd worden perimeterschakelaar buiten de perimeter van de niet-basiszone. liggen bij elkaar en raken elkaar. • Kies een droge en beschutte plaats. • De perimeterschakelaar moet verticaal bevestigd worden. • De perimeterschakelaar wordt geleverd met een netstroomvoeding. Kies een plaats in de buurt van een gewoon stopcontact (230V / 120V). Let op: een herlaadbare accu voor de perimeterschakelaar is beschikbaar als accessoire (zie Hoofdstuk 12 – Accessoires van de Robomow). 4.8.2 Opties voor het plaatsen van de perimeterschakelaar • De connector van de perimeterschakelaar kan gemakkelijk worden aangesloten en afgekoppeld. Dit maakt het mogelijk om snel van de ene zone naar de andere over te schakelen. • U kunt de lange paal aan de achterkant van de perimeterschakelaar gebruiken om hem snel in de grond te steken of weer te verwijderen. • U kunt de perimeterschakelaar ook bevestigen aan een verticaal vlak, zoals een muur of de omheining van een patio. Gebruik de drie merktekens aan de achterkant van de deksel van de perimeterschakelaar. 4.8.3 De perimeterdraad leggen U legt de perimeterdraad op dezelfde manier als in een basiszone, behalve voor het vertrekpunt: • De perimeterschakelaar wordt buiten het gebied geplaatst (ten minste 1 meter van het gazon). • Begin de perimeterdraad te leggen vanaf de plaats van de 1m n. perimeterschakelaar. Mi • Leg de perimeterdraad van de perimeterschakelaar naar het gazon toe. • Leg de draad in een richting tegen de klok in. 26

• Wanneer de lus van de perimeterdraad klaar is, leidt u de 2 draden onder draad weer naar de perimeterschakelaar. dezelfde pen • Aan het einde van de lus van de perimeterdraad hebt u nu twee draden. Leg de twee losse draden in de richting van de perimeterschakelaar en bevestig ze samen met dezelfde pen aan de grond. NL 4.8.4 Op de plaats van de perimeterschakelaar: • Snijd de einden van de losse draad op gelijke lengte en draai ze samen. • Verwijder 5 mm isolatie van de draad zonder connector. • Steek deze draad in de vrije opening van de connector en draai de schroeven aan. Kleine platte schroevendraaier • Steek de connector van de perimeterdraad in de perimeterschakelaar. 27

• Houd de perimeterschakelaar ingedrukt en druk de zijlipjes (1) in om ze van het achterdeksel (2) te verwijderen. 2 1 • Sluit de voedingsstekker aan op het paneel van de perimeterschakelaar. Plaats het deksel terug. • Sluit de voeding aan op een gewoon stopcontact (230V / 120V). ! BELANGRIJK ! De voeding is ALLEEN voor gebruik binnen. Kies een beschutte, droge en goed geventileerde plaats die NIET blootgesteld is aan direct zonlicht, water of regen. • Druk op de knop "AAN” van de perimeterschakelaar. Een knipperend groen lampje naast de knop “AAN" duidt aan dat het systeem ingeschakeld is en goed werkt. Het bedieningspaneel heeft andere indicators: een losse of verbroken perimeterdraad en een slechte splitsing (verbinding) van de perimeterdraad. AAN Een knipperend light lampje ON knop Flashing button geeft de the werking indicates systemvan het systeem aan Wijst op een Indicates a losse/ gebroken draad disconnected/broken Wijst op een Indicates slechte poor verbinding splicing of van de perimeterdraden perimeter wires or perimeter of een te lange wire. perimeterdraad which is too long De perimeterschakelaar kan zichzelf automatisch uitschakelen. Hij hoeft niet na elk gebruik worden uitgeschakeld. De perimeterschakelaar schakelt zichzelf na 12 uur werking uit. U kunt hem ook handmatig uitschakelen door de knop AAN/UIT 3 seconden ingedrukt te houden. U zult een pieptoon horen als teken dat de perimeterschakelaar uit staat. De perimeterschakelaar kan op een oplaadbare accu werken (beschikbaar als accessoire – zie Hoofdstuk 12). 28

Hoofdstuk 5 – De Robomow voorbereiden Voor de Robomow voor de eerste keer gebruikt wordt, moet u enkele eenvoudige voorbereidende instellingen uitvoeren. Wanneer de voorbereidingen klaar zijn, is uw de Robomow klaar om uw gazon te maaien. 5.1 De maaihoogte instellen Veiligheidsschakelaar NL De maaihoogte is instelbaar van: 15 – 60 mm Om de maaihoogte van het mes aan te passen, doet u het volgende: OPGELET! ZET DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR ALTIJD UIT VOOR U DE MAAIHOOGTE AFSTELT! • Til de voorkant van de maaimachine op. Aanpassing van de maaihoogte • Draai aan de knop maaihoogte verstelling. • Om de maaihoogte te vergroten, draait u met de klok mee. LAAG LOW HIGH HOOG • Om de maaihoogte te verkleinen, draait u tegen de klok in • De maaihoogte wordt aan de zijkant van de maaimachine weergegeven. 5.2 Eenmalige configuratie (stap voor stap) Zorg ervoor, dat de veiligheidsschakelaar aan staat en het controlepaneel aangesloten is voor u de eenmalige configuratie begint. De maaimachine is nu klaar voor de eenmalige configuratie. ! BELANGRIJK ! Om de eenmalige configuratie te herbeginnen, houdt u de toetsen STOP + Instelling + linker pijl samen langer dan 4 seconden ingedrukt. Dit zal de fabrieksinstellingen (oorspronkelijke instellingen) herstellen. Pijlen Rechts/Links 5.2.1 Met het bedieningspaneel werken Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel als volgt: ok • Druk op de pijlen "Rechts" en "Links" tot de gewenste optie wordt weergegeven. • Druk op OK om de op het scherm weergegeven waarde te selecteren. • Druk op "Back" (STOP) om terug te gaan of te annuleren. STOP Instelknop 5.2.2 Meeteenheden en formaten kiezen Oppervlakte /afstand Temp. Klok EU Meter Celsius 24 uur 12 Uur VS Voet Fahrenheit (AM/PM) 29

5.2.3 Dag en tijd instellen • Scroll om de dag in te stellen en druk op OK om te bevestigen. • Scroll om de tijd in te stellen en druk op OK om te bevestigen. 5.2.4 Oppervlakte van de basiszone • Scroll om de gazongrootte (m²) te selecteren voor de basiszone, waar het basisstation geïnstalleerd is. Als er een extra zone (subzone of aparte zone) bestaat, neemt u ze niet op in dit gebied (deze zal apart ingesteld worden). Opmerking – U moet deze instellingen (5.2.2 – 5.2.3) uitvoeren om de maaier te kunnen gebruiken. Elke druk op de STOP-knop brengt het scherm een stap terug in het proces. 5.2.5 De positie van het basisstation testen • Na het instellen van de oppervlakte wordt U001 (Test positie basis) weergegeven. • Zet de Robomow binnen de grenzen van het station, ongeveer 3 meter voor het basisstation, met de voorkant naar de perimeterdraad en druk op OK om de test te starten. • De Robomow rijdt in de richting van het basisstation: Als de maaier niet met de test begint, zal een van de volgende berichten weergegeven worden: E3 (Geen draadsignaal) – Controleer of het controlepaneel aangesloten is op het stopcontact en het verlengsnoer aan beide uiteinden met het controlepaneel en het basisstation verbonden is. U029 (Verwissel draden in connector) – De perimeterbedrading is in de verkeerde richting aangesloten. Wissel de draden bij de connector om. • De Robomow zal het basisstation binnengaan, terugrijden, voor het basisstation wachten en U002 weergeven (Bevestig basis). Als het bericht U051 (Verplaats basisstation) wordt weergegeven: • Verplaats het basisstation enigszins om dit op één lijn te brengen met de perimeterdraad. • Controleer op obstakels die het binnenrijden van de maaier in het basisstation hinderen. • Terwijl ‘U002’ (Bevestig basis) wordt weergegeven, steekt u de resterende palen van het basisstation in om dit stevig in de grond te verankeren en drukt op OK. 30

5.2.6 De positie van de draad testen • U003 wordt weergegeven (Test draad positie) – druk op OK. • De Robomow zal de draad volgen langs de rand om de draadpositie te testen. Loop met de Robomow mee, als deze de rand volgt. Als het proces voltooid is, zal de Robomow het basisstation binnengaan en wordt het instelproces voltooid. NL Als de maaier op obstakels langs de rand botst, zal hij stoppen en achteruit rijden, waarbij wordt weergegeven ‘U052’ (Pas draad aan): • Verplaats de draad enigszins naar binnen. • Druk op OK om door te gaan met de draadtest. • Als u op een gegeven ogenblik wilt dat de maaimachine dichterbij de rand rijdt om het verwerkte gebied te vergroten, druk dan op Stop (‘U003’ wordt weergegeven – Test draad positie): - Verplaats de draad enigszins naar buiten. - Zet de maaimachine voor het gewijzigde deel draad. - Druk op OK om door te gaan met het proces "Test draad positie". • Als u het instelproces wilt stoppen, drukt u gedurende drie seconden continu op de STOP-knop. Het scherm zal veranderen in de hoofddisplay (huidige tijd). • Na het voltooien van de test van de draadpositie test de maaimachine in de modus Hou draadafstand om te bevestigen, het rijden vlakbij de draad wordt makkelijke voltooid, zonder dat men eventuele aangrenzende bedrading meeneemt of op een obstakel stuit op de weg naar het basisstation. • Als de maaimachine het volgen van de draad vlakbij naar het basisstation niet voltooit, vermindert u de afstand om de draad nabij te volgen (menu P004 – Hou draadafstand) en herhaalt de test, tot deze de rit soepel maakt. ! BELANGRIJK ! Om de eenmalige configuratie te herbeginnen, houdt u de toetsen STOP + Instelling + linker pijl samen langer dan 4 seconden ingedrukt. Dit zal de fabrieksinstellingen (oorspronkelijke instellingen) herstellen. 5.2.7 Nadat installatie voltooid is Wanneer de installatie van de draad voltooid is, hamert u extra pennen op afstanden van ongeveer 0,75 meter in. • Gebruik extra pennen in gebieden, waar er hobbels of kuilen in het gazon zijn. Koop indien nodig extra pennen. • Inspecteer de draadinstallatie op gevaar voor struikelen. De Robomow is nu klaar om te worden geladen. Nadat hij volledig geladen is, zal hij automatisch uw gazon maaien. Let op! De eerste lading kan langer dan gewoonlijk duren (tot 24 uur). 31

Hoofdstuk 6 – Bediening van de Robomow 6.1 Automatische bediening o Na de eenmalige configuratie is de Robomow geconfigureerd om automatisch de volgende cyclus van handelingen uit te voeren: - Als de accu volledig geladen is, vertrekt de Robomow automatisch van het basisstation. - De Robomow zal het gazon maaien. - Hij zoekt naar het basisstation wanneer de accu bijna op is (de Robomow maait niet terwijl hij het basisstation zoekt). - Hij laadt de accu op en maakt zich klaar voor de volgende geplande operatie. - Hij gaat door met maaien, tot hij het vereist aantal maai-uren heeft afgewerkt (einde van de maaicyclus). Let op: De Robomow maait de rand van het volledige gazon alleen in de eerste bewerking van elke maaicyclus. Tijdens de overige bewerkingen maait de Robomow het gazon zonder de rand. Als Interval (p001 in sectie 6.4.2) op HOOG ingesteld is, zal de Robomow de rand tweemaal per week maaien. o De vereiste maaitijd voor een enkele maaicyclus wordt automatisch afgeleid uit de ingestelde Oppervlakte van uw gazon. o Als u de vereiste maaitijd van een maaicyclus moet aanpassen (langer/korter) om een beter resultaat te verkrijgen, kunt u het menu Maai uren (%) gebruiken – zie sectie 6.4.2. o De Robomow voert normaal verscheidene opeenvolgende maaibeurten uit tot een volledige voor het gazon vereiste maaicyclus voltooid is. Na de voltooiing van een maaicyclus zal de Robomow rusten tot de volgende cyclus moet beginnen. Het interval tussen de maaicycli wordt ingesteld in het menu Maaifrequentie – zie Sectie 6.4.2. De standaardinstelling is twee volledige maaicycli per week (maaifrequentie Gemiddeld) o De Robomow blijft gedurende de standaard Inactieve tijd in het basisstation (de volledig zondag en elke nacht van 23:00 tot 06:00 uur). De inactieve tijd kan veranderd worden – zie sectie 6.4.1.3. Let op! De Robomow is krachtig genoeg om hoog staand gras te maaien. Maar als het apparaat hoog gras maait tijdens het eerste gebruik of de eerste maaibeurt van het seizoen, zult u in het begin oneven stukken gras zien. Heb geduld, want het kan een paar dagen duren om dit op te lossen en het gazon tot een gelijke hoogte en gelijke consistentie te brengen. 6.2 Bedieningspaneel Bedieningspaneel en knoppen: Dagen van de week Gebruikers/foutmeldingen Accu en Rode lampje brandt constant – Mo Tu We Th Fr Sa Su laadindicator Indicator accu bijna leeg “Maaimachine AM Groen knipperend – bevindt zich in het wordt geladen basisstation” Groen lampje brandt continu – volledig geladen Indicator Dag Indicator en tijd instellen Oppervlakte instellen Indicator Maai-uren Regensensor Indicator Inactieve (%) instellen tijd instellen 32

OK om selectie te kiezen/ goed te keuren Maaien met rand/ Maaien zonder rand/ linker pijl ok rechter pijl NL Instellingen STOP GA naar basis (Home) Stop (tijdens werking)/ terug (in een menu) 6.3 Handmatige bediening Handmatige bediening wordt gebruikt wanneer u het gazon los van het automatische programma wilt laten maaien. Om de handmatige bediening te starten, drukt u op een willekeurige knop (behalve op de STOP-knop) om de display te tonen, terwijl de Robomow zich in het basisstation bevindt. Als de accu volledig geladen is en de automatische bediening ingeschakeld is (zie sectie 7.3), wordt de starttijd van de volgende werking weergegeven; zo niet worden de huidige dag en tijd weergegeven. Wanneer de display wordt weergegeven, kiest u de gewenste modus, volgens de onderstaande tabel: Bedieningsmodus Kinderslot staat uit Kinderslot staat aan Maaien met rand – De rand van het volledige gazon maaien voor u start met het maaien van het binnengebied van een Druk op de knop "Rand voor geselecteerde zone. Druk eenmaal op de knop "Rand maaien" (linker pijl) en druk voor maaien" (linker pijl) Het wordt aanbevolen om deze vervolgens op OK modus eenmaal tot tweemaal per week te gebruiken, afhankelijk van hoe snel het gras groeit. Maaien zonder rand – Alleen het binnengebied van een geselecteerde zone zonder de rand maaien. Druk op de knop "Maaien" Druk eenmaal op de knop (rechter pijl) en druk Het wordt aanbevolen om deze "Maaien" (rechter pijl) vervolgens op OK modus alleen te gebruiken tijdens de eerste bewerking van elke maaicyclus. Opmerking – als een subzone gedefinieerd is, zal L1 (Basiszone) worden weergegeven wanneer u een werkingsmodus kiest. Gebruik de pijlknoppen om te schuiven, kies de te maaien zone en druk op OK. 33

6.4 Menuopties U kunt verscheidene niveaus van menuopties van de Robomow instellen: A. Basisinstellingen B. Geavanceerde instellingen C. Instellingen van de Robomow-app 6.4.1 Basisinstellingen De basisinstellingen zijn de meest courante menuopties die door de gebruiker kunnen worden aangepast. Elke basisinstelling heeft een pictogram op de maaimachine (zie 6.2 – Bedieningspaneel) dat verlicht wordt om de geselecteerde menuoptie aan te duiden. o Om de basisinstellingen te veranderen, drukt u op de knop "Instellingen". o Elke keer dat u op de knop Instellingen drukt, schakelt u tussen de volgende 5 menuopties: 6.4.1.1 Dag en tijd – stel de huidige dag en de huidige tijd in. Druk op de knop "Instellingen", zodat het pictogram "Dag en tijd" (klok) blijft branden. ‘Dag’ knippert  Schuif naar de vereiste dag en druk op OK om te bevestigen; ‘Uren’ knippert  Schuif naar het vereiste uur en druk op OK om te bevestigen; ‘Minuten’ knippert  Schuif naar de vereiste minuut en druk op OK om te bevestigen; Let op! Als de maaier wordt uitgeschakeld en dan weer ingeschakeld, zullen "Dag" en "Tijd" knipperen om aan te geven dat u de dag en tijd opnieuw moet instellen. 6.4.1.2 Maai-uren(%) – verhoog/verlaag het aantal uren (in %) dat nodig is om de oppervlakte van het gazon te bestrijken. Druk tweemaal op de knop “Instellingen”, tot de led Maai-uren (%) blijft branden. Gebruik de schuifpijlen om het aantal uren te veranderen (in %) en druk op OK om te bevestigen; De standaard waarde voor deze instelling is 100% en kan veranderd worden van 50% tot 150%. Voorbeeld: een waarde 120% betekent dat de Robomow 20% langer op het gazon zal werken. 6.4.1.3 Inactieve tijd – Stel tijden in voor de inactiviteit van de maaier. Inactieve tijden kunnen worden ingesteld voor een specifieke dag/specifieke dagen van de week en voor specifieke uren voor alle dagen in de week. Inactieve dagen definieert de dag(en), dat de maaimachine inactief blijft (standaard: Zondag). Inactieve uren definieert de uren dat de Robomow niet zal maaien en in het basisstation blijft (standaard: 23:00-06:00) BELANGRIJK! U moet alle inactieve dagen en uren instellen voor u de instellingen kunt opslaan. Als u op STOP drukt voor u de volledige sequentie hebt voltooid, zullen de instellingen niet worden bewaard. Om de inactieve tijd te veranderen, gaat u als volgt te werk: • Druk driemaal op de knop "Instellingen" tot de led "Inactieve tijd" blijft branden. • De huidige inactieve dag(en) wordt/worden constant verlicht. • Druk op de knop OK, "Mon” zal beginnen te knipperen. - Druk op de RECHTER pijl om naar de dag die u wilt instellen te schuiven. - Druk op "OK" om te schakelen tussen de opties “Actief" en "Inactief" voor die dag: De led wordt verlicht – “Inactieve dag” (de maaier zal de volledige dag in het basisstation blijven). De led is uitgeschakeld – beschikbare dag voor maaien. Druk op de RECHTER pijl om naar de volgende dag die u wilt instellen te schuiven • Schuif door alle dagen naar rechts tot "Inactieve uren" begint te knipperen. • Stel eerst de tijd in waarop de inactieve uren starten en druk op "OK". Stel vervolgens de tijd in waarop de inactieve uren zullen eindigen. • De Robomow zal niet werken tijdens de inactieve uren op alle dagen van de week. • Als er te veel dagen/uren inactief zijn gemaakt voor de oppervlakte van de zone, zal ‘E8’ (Verminder inactieve tijd) worden weergegeven – u moet de inactieve tijd verkleinen, zodat de maaimachine voldoende tijd krijgt om uw gazon te maaien. • Om de “Inactieve uren” in te stellen op “Off”, kiest u dezelfde tijd voor het begin als voor het einde (bv. 00:00 tot 00:00). • U kunt in de basisinstellingen slechts één bereik van inactieve uren instellen. Om een extra bereik inactieve uren te openen gebruikt u de Robomow-app. 34

6.4.1.4 Gebied – Pas de grootte van het gazon aan als ze veranderd is. • Druk viermaal op de knop "Instellingen", tot het oppervlaktepictogram knippert. • Schuif om de oppervlakte in te stellen en druk op "OK" om te bevestigen. • Indien meer dan één zone gedefinieerd is, schuif u eerst naar de zone die u wilt bewerken en stelt u zoals boven beschreven haar oppervlakte in. De namen van zones zijn als volgt: L1 – Basiszone L2 – Aparte zone A L3 – Aparte zone B NL A1 – Subzone 1 A2 – Subzone 2 A3 – Subzone 3 A4 – Subzone 4 • De waarde SUP vergroot de oppervlakte van het gazon voorbij de aanbevolen instelling (Maximale vs Aanbevolen oppervlakte van het gazon in de specificaties van het model). De maximale grootte van het gazon geldt voor ideale maai-omstandigheden: een vlak gazon, een eenvoudige rechthoekige vorm, geen obstakels, geen bijkomende zones en niet te snel groeiend gras. • De waarde SUP kan alleen worden geselecteerd als geen bijkomende zones gedefinieerd zijn. • Als de instellingen Maaifrequentie of Inactieve uren gewijzigd worden nadat het gebied op SUP ingesteld is, zal de instelling voor het gebied automatisch naar de volgende lagere waarde worden verlaagd. 6.4.2 Geavanceerde instellingen De Geavanceerde instellingen zijn extra menuopties die zelden worden gewijzigd en daarom niet opgenomen zijn in de Basisinstellingen. • Om een optie/functie in de Geavanceerde instellingen te wijzigen, drukt u continu gedurende drie seconden op de knop "Instellingen". • Menuu ‘P001’ wordt weergegeven. Gebruik de pijlen om naar de instelling te schuiven die u wilt wijzigen en druk vervolgens op OK. • Gebruik de pijlknop om de instelling te veranderen en druk op OK om te bevestigen. • Schuif om de extra menuopties te wijzigen en druk op STOP om terug te gaan naar de hoofddisplay. Dit zijn de opties voor Geavanceerde instellingen: Scherm Instelling Beschrijving Opties • Regelt de frequentie van de maaicyclussen voor een gegeven zone van uw gazon. • Het standaardinterval is Gemiddeld (het equivalent van twee maaicyclussen per week). Dit betekent dat de Robomow tweemaal per week uw gazon volledig zal maaien. • De nummers in het menu komen overeen met de volgende maaifrequenties: 1 – LAAG (een maaicyclus per week) 2 – GEMIDDELD (twee maaicyclussen per week) 3 – HOOG (komt overeen met dagelijks maaien). • De optie ‘Maaifrequentie’ is alleen beschikbaar voor zones waar een Interval P001 basisstation geïnstalleerd is. Als u ten minste één aparte zone met 1/2/3 (Standaard = 2) een basisstation hebt gedefinieerd (zie menu's P013 en P014), zal de Robomow u vragen de relevante zone te selecteren voor de instelling wordt gewijzigd (L1 staat voor de hoofdzone, L2 voor aparte zone A, enz.) • Buiten het seizoen, wanneer het gras trager groeit, wordt het aanbevolen om het interval te veranderen in "LAAG". Deze rustperiode helpt het gras en verlengt de levensduur van de maaimachine. • De snelheid waarmee het gras groeit tijdens het jaar (afhankelijk van temperatuur, soort gras, bemesting enz.). • Sterke bemesting en gunstige weeromstandigheden kunnen zorgen, dat het gras sneller groeit. Kies in dat geval de optie “Maaifrequentie” Hoog. 35

Scherm Instelling Beschrijving Opties • In het geval van een groot perimetereiland (een zwembad, een vijver, een groot bloembed enz.) in een gegeven zone is het aanbevolen de instelling “Aan” te kiezen. Dat zal voorkomen dat de maaier op de terugweg naar het basisstation de draad rond een dergelijk eiland Eilanden volgt. P002 On/OFF (Standaard = OFF) • Als de eilandfunctie ingeschakeld is, gebruikt de maaier een speciale methode om het basisstation te zoeken. Daardoor kan het langer duren voor de maaier het basisstation bereikt. • Zie ook het menu P006 hierna. • Als de Robomow zijn werk voltooit of wanneer de knop "Home" de machine de instructies geeft om "Go To Base" (naar basis gaan), rijdt de machine zichzelf naar het basisstation. • De Robomow rijdt langs de perimeterdraad met een dynamische Hou draadafstand verplaatsing (niet gecentreerd) om wielsporen langs hetzelfde pad te P003 voorkomen. Dit terugkeergedrag kan uitgeschakeld worden. On/OFF (Standaard = ON) • Dit menu is niet beschikbaar voor de modellen RC304u en RC304 Pro. • Voor alle andere modellen kan de functie Hou draadafstand ook voor een subzone worden ingeschakeld en geconfigureerd. • De maximale afstand die de Robomow vanaf de draad zal rijden wanneer hij terugkeert naar het basisstation. • De afstand vertegenwoordigt geen werkelijke maateenheden. • De waarden voor de afstand gaan van 1 tot 12. Ze vertegenwoordigen verschillende afstanden tegenover de draad. Max. afstand voor • Hoe hoger de instelling voor Afstand, hoe kleiner de waarschijnlijkheid Hou draadafstand van sporen langs de perimeter. P004 (Standaard = • Perimetereilanden die relatief dicht bij de perimeterdraad liggen of 1-12 veranderd op smalle doorgangen zijn, kunnen beletten dat de maaimachine haar basis van het rit naar het basisstation voltooit in de modus "Hou draadafstand". In gazongebied) dergelijke gevallen vermindert u de afstand om de maaimachine in staat te stellen de rit naar het basisstation te voltooien. • Dit menu is niet beschikbaar voor de modellen RC304u en RC304 Pro. • Voor alle andere modellen kan de functie Hou draadafstand ook voor een subzone worden ingeschakeld en geconfigureerd. • De minimale afstand die de Robomow zal rijden van de draad, wanneer het apparaat terugkeert naar het basisstation. Minimale afstand • Hoe hoger het getal, des te groter de afstand die de maaimachine zal voor Hou rijden van de draad, als de machine terugkeert naar het basisstation. P005 draadafstand 1-5 • Dit menu is niet beschikbaar voor de modellen RC304u en RC304 (Standaard = 1) Pro. • Voor alle andere modellen kan de functie Hou draadafstand ook voor een subzone worden ingeschakeld en geconfigureerd. • Maakt het mogelijk de maaier te testen voor de maximale afstand voor Hou draadafstand die in menu P004 gedefinieerd is. • Als de maaimachine niet in staat is de rit vlot te voltooien in de modus P006 Hou draadafstand “Hou draadafstand”, is het aanbevolen om de in menu P004 ingestelde maximale afstand te verkleinen. • Dit menu is niet beschikbaar voor de modellen RC304u en RC304 Pro. 36

Scherm Instelling Beschrijving Opties • De functie Regensensor stopt de machine bij regenachtig of zeer vochtig weer. • Dit wordt aanbevolen voor de gezondheid van het gazon. Het maaien van nat gras vormt echter geen technisch probleem. Let op! Het kan enkele minuten duren voor de Robomow regen of Regensensor vochtige omstandigheden detecteert. Dat gebeurt om een foutieve P007 On/OFF (Standaard = On) detectie te voorkomen. Zodra de maaier regen detecteert, stopt hij met maaien en zoekt hij het basisstation op. Als de eilandfunctie ingeschakeld is (zie menu P002 hierboven), gebruikt de maaier NL een speciale methode om het basisstation te zoeken. Daardoor kan het langer duren voor de maaier het basisstation bereikt (tot 20-30 minuten). • Dit menu bepaalt de gevoeligheid van de regensensor. • De nummers in het menu staan voor de volgende gevoeligheidniveaus: Gevoeligheid 1 – LAAG P008 regensensor 2 – MIDDELMATIG 1/2/3 (Standaard = 2) 3 – HOOG • Hoe hoger de instelling voor Gevoeligheid, hoe sneller Robomow regen opmerkt. • De modus Rand is een speciale modus waarin de Robomow de perimeterdraad volgt om de randen van het gazon volledig en nauwkeurig te maaien. • Als de rand van het gazon niet goed onderhouden is en de maaier de Rand On/OFF rit langs de rand niet kan voltooien, is het aanbevolen om Rand op P009 On/OFF (Standaard= On) “Off” te zetten. • Het instellen van Rand op “Off” schakelt de randmodus bij automatisch vertrek van het station uit, maar maakt het nog steeds mogelijk om de rand te maaien, door op de knop “Rand” van het bedieningspaneel te drukken. • De functie Kinderslot vergrendelt de knoppen om te voorkomen dat de machine onopzettelijk wordt ingeschakeld, vooral door kinderen Kinderslot en huisdieren. P010 On/OFF (Standaard = OFF) • Als Kinderslot ingesteld is op “Aan”, kan men de maaier alleen starten door eerst een van de bedieningsknoppen en daarna OK in te drukken om te bevestigen. • De diefstalbeveiliging alarmeert de omgeving wanneer de maaimachine ongeoorloofd uit het opgegeven gebied wordt verwijderd. • Om de diefstalbeveiliging de eerste keer in te schakelen, zet u ze op "Aan" en kiest u een pincode van vier cijfers. On/OFF Diefstalbeveiliging Tip: Kies een getal dat makkelijk te onthouden is. Schrijf de code op P011 (onderaan Hoofdstuk 10) en bewaar ze op een veilige plek. (Standaard = OFF) • Wanneer de diefstalbeveiliging ingeschakeld is, toont het scherm 0000. Voer uw code van vier cijfers in om de functie te deactiveren. 1234 • Als de code niet ingevoerd wordt, wordt de boodschap veranderd in U062 (alarm zal snel geactiveerd worden). Voer de code in, anders zal het alarm starten. Anti-Theft / Disabling Device • Maakt het mogelijk de pincode van de diefstalbeveiliging te wijzigen. P012 Change PIN code 0000 (Diefstalbeveiliging • Voer een nieuwe code in en typ hem daarna opnieuw ter bevestiging. Verander pincode) • Gebruik deze optie voor een aparte zone met een basisstation Basisstation P013 • Als u meer dan één zone hebt gedefinieerd, selecteert u de relevante On/OFF (Standaard = On) zone, voor u de instelling verandert. • Maakt de toevoeging van een aparte zone mogelijk. Aparte zone L2 P014 • L2 wordt weergegeven voor aparte zone A – druk op OK. toevoegen 100 • Schuif om het gebied van de aparte zone in te stellen en druk op OK. 37

Scherm Instelling Beschrijving Opties L2/L3 • Maakt de verwijdering van een aparte zone of een subzone mogelijk. P015 Zone verwijderen A1/A2/A3/ • Kies de zone die u wilt verwijderen en druk op OK. A4 Geluid • Gebruik de optie Geluid om alle geluiden die niet aan veiligheid P016 On/OFF (Standaard = On) verbonden zijn uit te schakelen. • Maakt communicatie op afstand met de maaimachine mogelijk met Mobiel comm behulp van de GSM-module accessoire, die afzonderlijk aangeschaft P017 systeem On/OFF kan worden. (Standaard = OFF) • Voor meer informatie zie sectie 12 – Accessoires. • Dit menu wordt alleen weergegeven als P018 ingesteld is op "On". Statistieken P018 • Maak het mogelijk de werkingsstatistieken van de maaimachine naar On/OFF (Standaard = OFF) de fabrikant te sturen voor onderzoek in het geval van problemen. Bluetooth • Maakt het koppelingsproces mogelijk tussen uw de Robomow en een P019 koppelen op als accessoire verkrijgbare Bluetooth afstandsbediening (zie sectie 12 afstand Accessoires). Gebeurtenis bij • Opent de speciale weergave Gedrag (een onderhoudscentrum kan P020 laatste beëindiging deze weergave nodig hebben) • Dit menu activeert of deactiveert (pauzeert) de automatische werking in de basiszone ("L1") of een van de subzones (“A1/ A2/ A3/ A4“) of voor het volledige gazon (“Alle zones”). ALL • Dit menu is alleen relevant als Automatische werking op het L1 Programma aan/uit controlepaneel ingeschakeld is (zie hoofdstuk 7.3) P021 A1/A2/A3/ (Standaard = ON) • Als Programma uitgeschakeld is voor een gegeven zone, zal de maaier die zone overslaan maar alle andere zones blijven maaien. A4 • Let op! Let op! Als Programma voor ten minste één zone ingeschakeld On/OFF is, zal de maaier bij het begin van elke maaicyclus de rand van het volledige gazon maaien, zoals beschreven in Sectie 6.1. • Maakt de toevoeging van een subzone mogelijk. Het maximale aantal subzones kan verschillen volgens het Robomow-model. • A1/A2/A3/A4 (naam van de eerste beschikbare subzone) wordt weergegeven – druk op OK. • Als de maaier zich niet in het basisstation bevindt, wordt "U044" (“Place the mower in the Base Station” – Maaier in basisstation plaatsen) weergegeven. Plaats de maaimachine in het basisstation en druk op OK. A1/A2/A3/ Subzone • De maaier zal naar de subzone rijden. A4 P022 toevoegen • Schuif om de oppervlakte van de subzone in te stellen en druk op OK. 100 • Let op! Dit proces maakt geen deel uit van de eenmalige configuratie (zie sectie 5.2) • De instelling van de oppervlakte van een subzone kan later worden aangepast op het menu "Gebied" van de basisinstellingen (zie sectie 6.4.1) • U kunt de afstand naar de ingang van de subzone later aanpassen via het menu P023 • Dit menu wordt alleen getoond als u een subzone hebt gedefinieerd. Update afstand • U kunt er de afstand naar de ingang van de subzone mee aanpassen. P023 naar subzone • Schuif naar de gewenste subzone (A1/A2/A3/A4) en druk op OK om de afstand naar de ingang aan te passen. • SmartMow maait efficiënter, dankzij vloeiende, doorlopende bochten bij de rand van het gazon. • Als voor een gegeven zone voor het eerst ingeschakeld wordt, kan het nodig zijn dat de maaier het gazon oversteekt en de perimeterdraad ALL verscheidene keren "aanraakt" (om het algoritme te kalibreren) voor L1/L2/L3 Slim maaien P024 hij vloeiende bochten aan de rand van het gazon maakt. A1/A2/A3/ (Standaard = OFF) • Als u meer dan een zone definieert, kunt u deze functie voor een A4 gegeven zone of voor het volledige gazon (“Alle zones”) uitschakelen. On/OFF • Let op! Deze functies is mogelijk niet op alle gazons of alle delen van een gegeven gazon efficiënt, vooral als de zone klein is of smalle delen, grote eilanden of hellingen omvat. 38

Scherm Instelling Beschrijving Opties • Geeft u de mogelijkheid om de mate van overlapping met de rand van het gazon in te stellen tijdens het uitvoeren van vloeiende, continue Slim maaien bochten in de SmartMow-modus. • Een hogere waarde vergroot de overlapping met de rand (voor een P025 Rand overlap 5-30 beter maairesultaat) maar een te hoge waarde kan de bochten minder (Standaard = 10) vloeiend maken. • Als u meer dan een zone hebt gedefinieerd, kunt u deze instelling voor een gegeven zone of voor het volledige gazon (“Alle zones”) regelen. • De functie Turbo Maaien maait hoog gras sneller en krachtiger tijdens NL de eerste maaibeurt van het seizoen. • Wanneer de maaier voor het eerst wordt gebruikt, of na het herstellen van de fabrieksinstellingen ("oorspronkelijke instellingen" – zie sectie 5.2) is deze functie automatisch ingeschakeld, om al bij de eerste maaicyclus betere resultaten te geven. Op het einde van de eerste Turbo Maaien P026 maaicyclus wordt de functie automatisch uitgeschakeld (“UIT"). On/OFF (Standaard = OFF) • Met dit menu kunt u de Turbo Maaien-functie manueel inschakelen. “U094“ (Maaihoogte vergroten als Turbo Maaien ingeschakeld is) wordt weergegeven. Op het einde van de cyclus wordt de functie automatisch uitgeschakeld ("UIT"). • Als de functie Turbo Maaien ingeschakeld is, zal de eerste maaicyclus langer duren en luidruchtiger zijn dan de volgende maaicycli. • Maakt een goede regendetectie mogelijk wanneer het RoboHome- RoboHome accessoire geïnstalleerd is. (Standaard = OFF P027 • Als de functie ingeschakeld is, zal de Robomow uit het basisstation On/OFF voor alle modellen rijden om regen te detecteren voor hij begint te maaien. Als hij regen behalve 'RC312 detecteert, zal de Robomow naar het basisstation terugkeren en het Pro S') maaien uitstellen. • Als het basisstation buiten de perimeter van uw gazon geïnstalleerd Externe basis is (Externe opstelling, zie sectie 3.2.3), bepaalt deze optie de afstand OFF/1/2/ P028 (Standaard = OFF) (in meters) die uw Robomow vanaf het basisstation moet afleggen om 3/4/5 het maaien te beginnen. 6.4.3 Instellingen van de Robomow-app Met behulp van de Robomow-app zult u toegang hebben tot extra menu-opties die niet beschikbaar zijn op de maaimachine, zoals een optie om een extra venster met Inactive Hours (Inactieve uren) in te stellen. 6.5 Werken in een niet-basiszone (met behulp van een perimeterschakelaar) Om de Robomow te laten werken in een niet-basiszone, dient de perimeterschakelaar ingeschakeld te worden en de maaimachine dient zich binnen het actieve perimetergebied te bevinden. • Controleer of de perimeterschakelaar verbonden is met de zone die gemaaid moet worden. • Druk op de knop “ON” om de perimeterschakelaar in te schakelen. • Rijd/draag de Robomow naar het gebied van het gazon. Zie het gedeelte “Transport” van sectie 1.3 voor instructies voor het dragen. • Om te beginnen met werken, kiest u de gewenste werkingsmodus, drukt u op de pijlknoppen om de zone die u wilt maaien te kiezen en drukt u op OK om te beginnen (zie sectie 6.3). • Als de Robomow klaar is met maaien, zal hij op het gazon blijven staan. U zult het apparaat terug moeten rijden/dragen naar zijn plaats om op te laden. 39

Hoofdstuk 7 – Werken met het controlepaneel 7.1 Waarschuwingen controlepaneel Automatische bediening Gebeurtenis Beschrijving Dockingindicator AAN/UIT De maaimachine bevindt zich in het Dockindicator is verlicht. basisstation. De maaimachine bevindt zich niet in Werkingsindicator is verlicht het basisstation. De aan/uitindicator van de automatische bediening brandt. De automatische werking is Op de maaier wordt gepauzeerd. “PAUSE” (Pauze) Werkingsdicator Draadindicator weergegeven. De perimeterdraad is doorgesneden, Draadindicator – Knippert en de verbinding is verbroken of deze is piept te lang. De maaier is 4 uur na het vertrek niet terug in het basisstation. Als het Alle indicators flikkeren basisstation de maaier detecteert, worden de waarschuwingen uitgeschakeld. De diefstalbeveiliging is ingeschakeld Alle indicators knipperen en en de maaier is uit het basisstation de zoemer maakt gedurende verwijderd terwijl geen maaibeurt 10 seconden geluid. gepland was. Opmerking – om een geluidsalarm te stoppen drukt u op de knop Aan/Uit). 7.2 De zoemer inschakelen/uitschakelen • Houd de knop Automatische werking Aan/uit gedurende 10 seconden ingedrukt. - Een korte pieptoon duidt aan dat de zoemer ingeschakeld is. - Knipperen betekent dat hij uitgeschakeld is. 7.3 Automatische bediening in/uitschakelen • Deze optie wordt gebruikt om een vooraf gedefinieerde automatische werking van de Robomow uit te schakelen (te pauzeren). Deze optie sluit handmatige bediening (sectie 6.3) niet uit.. • Houd de knop Automatische werking Aan/uit gedurende 2 seconden ingedrukt. Op het controlepaneel zal een rode led gaan branden. “PAUZE" zal op de maaimachine weergegeven worden: o Als de Robomow op dat moment aan het maaien is: - De Robomow zal de huidige maaicyclus voltooien. - Na de voltooiing van de huidige maaicyclus zal de Robomow in het basisstation blijven en geen volgende maaicyclus starten. • Om automatische bediening in te schakelen o Houd de knop Aan/Uit gedurende 2 seconden ingedrukt. 40

Hoofdstuk 8 – Laden 8.1 Tijdens het seizoen laden Het basisstation is de primaire laadbron. De Robomow laadt zijn accu en houdt hem op spanning terwijl hij op de volgende maaibeurt wacht. 8.2 Buiten het seizoen laden Buiten het seizoen, zoals in de winter, moet u: NL • De accu in het basisstation volledig te laden, tot de groene led van de accu continu brandt. LED-indicators voor laden: - Rood brandt continu – laad de accu. - Groen knippert – tijdens het laden van de accu. - Groen brandt continu – accu is volledig geladen. • Verwijder de Robomow uit het basisstation. Schakel de veiligheidsschakelaar uit en zet de maaimachine in een ruimte met kamertemperatuur. • Als de maaier langer dan 3 maanden wordt opgeslagen, moet u om de drie maanden de accu bijladen tot de accu- indicator aangeeft dat hij volledig geladen is. ! BELANGRIJK ! • Tijdens het laden of herladen moet de veiligheidsschakelaar op “On” staan. • Laad de maaier altijd in een horizontale positie (plat op de grond). • Laden kan men uitvoeren met een van de volgende mogelijkheden: 1. Zet de maaimachine in het basisstation om ze te laden. 2. Sluit de Robomow direct op het controlepaneel aan als volgt: - Verbreek de verbinding van het DC-snoer dat uit het controlepaneel komt met het verlengsnoer van 15 meter en sluit het DC-snoer aan op de achterkant van de maaimachine, zoals u ziet op de illustratie rechts. • Wanneer het seizoen start, zet u de Robomow gewoon in het basisstation om hem automatisch te laten werken. 41

Hoofdstuk 9 – Problemen oplossen en gebruikersberichten 9.1 Algemene foutcodes • De Robomow houdt zijn werking voortdurend in de Tabel met foutcodes van de Robomow gaten. Hij geeft foutmeldingen die u helpen bij een E1 Ben vastgereden vlotte bediening. E2 Maaier is buiten • De doos bevat een sticker met de meest courante foutcodes. U kunt hem op de maaier plakken. E3 Geen draadsignaal • (*) E9 (zie Problemen oplossen in de handleiding) E4 Kijk voeding na duidt fouten aan die niet vaak voorkomen en daarom E5 Controleer mes/maaihoogte niet in de bovenstaande tabel met foutcodes worden vermeld. Als E9 wordt weergegeven, drukt u op de E6 Controleer aandrijving pijl LINKS om een gedetailleerde foutcode te zien. E7 Voorwiel probleem Raadpleeg vervolgens sectie 9.2 voor details. E8 Verminder inactieve tijd • Gewoonlijk wordt als de maaimachine stopt, een foutcode weergegeven. De melding wordt 5 minuten Zie Problemen oplossen in de E9* handleiding op het scherm getoond. Als u later arriveert, zal het scherm leeg zijn. E5XX Bel ondersteuning • Om de Robomow goed te laten ontwaken en de laatste foutcode te zien die werd weergegeven voor de machine stopte, drukt u op de knop OK op de maaimachine. De volgende tabel geeft alle foutcodes weer en vermeldt mogelijke oorzaken en oplossingen: Scherm Bericht Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Oplossing - Verplaats de maaier weg van deze locatie en start het maaien opnieuw. - De Robomow is vastgelopen. Hij - Verwijder de oorzaak van het vastlopen. kan niet verder rijden. - Controleer de grond rond de maaimachine - De rijmotoren zijn overbelast. op greppels of niveauverschillen. Vul Ben E1 eventuele gaten en maak de grond vlak. vastgereden - De Robomow heeft problemen om te draaien, omdat het voorwiel - Controleer of de wielen vrij kunnen draaien geblokkeerd is door een greppel en of niets ze blokkeert. of oneffen terrein. - Controleer of de maaihoogte niet te laag ingesteld is voor de conditie van het gras – verhoog ze indien nodig. - De perimeterdraad ligt te dicht bij de rand van het gazon. - Controleer of de perimeterdraad niet te dicht bij de rand komt – verplaats hem naar de - De perimeterdraad is in de binnenkant van het gazon. verkeerde richting rond een perimetereiland gelegd. - Controleer of de perimeter volgens de instructies van de handleiding gelegd is. - De helling van het gazon is langs De maaier is E2 de rand te steil. - Neem geen zones met zeer steile hellingen buiten in de perimeter op. - De Robomow kan aan de rand niet draaien, zodat hij uit het - Controleer of de maaihoogte niet te laag opgegeven gebied slipt. ingesteld is – verhoog ze indien nodig. - Automatische bediening is gestart - Plaats de maaier binnen het gazon en start terwijl de maaier zich buiten de hem weer. perimeterlus bevindt. 42

Scherm Bericht Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Oplossing - Controleer of het basisstation aangesloten is op het stopcontact. - Verbreek de verbinding van het controlepaneel met het stopcontact en herstel ze na tien - Controlepaneel/perimeterschakelaar seconden. is niet ingeschakeld of niet aangesloten - Controleer of het snoer tussen het controlepaneel en het basisstation - Het controlepaneel moet misschien aangesloten is. worden herstart NL Geen E3 draadsignaal - Controleer de ledindicaties op het - De perimeterdraad is niet controlepaneel. aangesloten op het basisstation/de perimeterschakelaar. - Controleer de aansluiting van de perimeterdraad op het basisstation/de - De perimeterdraad is perimeterschakelaar. doorgesneden. - Controleer de installatie op doorgesneden draden. Repareer een defecte draad met de waterdichte connector die in de doos is meegeleverd. - Het controlepaneel is niet goed - Controleer of dat controlepaneel aangesloten aangesloten op het stopcontact. is op het stopcontact. - Geen stroom op het stopcontact of - Schakel de stroom naar het stopcontact in. de netstroom is afgesloten. - Controleer het stopcontact met behulp van Kijk voeding - De contacten van de maaier of het E4 een ander toestel. na basisstation zijn vuil. - Maak de contacten schoon met een borstel of - De maaier wordt niet geladen, een doek. hoewel er fysiek contact is tussen de contacten van de maaier en het - Controleer de goede aansluiting van het basisstation. controlepaneel met het basisstation. - De motor van de maaier is te lang overbelast, omdat het gras te hoog - LET OP – Zet de veiligheidsschakelaar uit is of een obstakel in de weg zit of voor u het mes controleert. Controleer om het mes gewikkeld is. - Inspecteer mes op vreemd materiaal of vuil E5 mes/ - Iets belet een mes om vrij te draaien dat het draaien belet. maaihoogte (opgehoopte grassnippers onder het maaidek, een touw of soortgelijk - Verwijder opgehoopte grasresten met een object dat om het maaimes stok. gewikkeld is). - Gras of een ander object zit om het Controleer rijwiel gewikkeld. - Controleer de rijwielen na en verwijder het E6 aandrijving gras of andere objecten. - De rijmotoren zijn overbelast. - Als de Robomow op een obstakel is gebotst, zet u de veiligheidsschakelaar uit en tilt u de voorkant van de maaier op: Verwijder het object of scheid het af van de maaizone. - Als de Robomow op een helling wordt gebruikt - Het voorwiel tijdens het maaien die te steil is voor veilig maaien, scheidt u de Voorwiel E7 te lang het contact met de bodem helling af van de maaizone. probleem verloren. - Als hoog gras belet dat het voorwiel volledig op de grond draait, verhoogt u de maaihoogte. - Grote kuilen of niveauverschillen die het voorwiel kunnen blokkeren, moeten met zand worden gevuld en genivelleerd. 43

Scherm Bericht Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Oplossing - U hebt te veel inactieve dagen en/of uren ingesteld voor de oppervlakte van uw gazon. De huidige instellingen zullen niet worden gewijzigd. - Verminder het aantal inactieve dagen en/of het - De maaifrequentie is te hoog aantal inactieve uren om de Robomow in staat voor de huidige instellingen voor te stellen uw gazon volledig te maaien. Verminder E8 inactieve tijd. De inactieve tijd inactieve tijd - Verlaag de maaifrequentie (zie P001 in de zal worden teruggezet naar de tabel in sectie 6.4.2) standaardwaarde. - Verklein de ingestelde oppervlakte - De ingestelde oppervlakte is te groot voor de huidige instellingen voor inactieve tijd. De inactieve tijd zal worden teruggezet naar de standaardwaarde. Zie - E 9 wordt weergegeven voor - Druk op de rechter pijlknop om het nummer Problemen alle andere berichten die niet in van de foutmelding te zien. Raadpleeg de E9 oplossen de bovenstaande tabel worden volgende tabel voor details over de oorzaak en in de vermeld. de oplossing. handleiding 9.2 Gedetailleerde foutcodes Als de bovenstaande tabel (sectie 9.1) niet genoeg informatie geeft om het probleem te helpen oplossen, drukt u op de LINKER pijl terwijl de foutcode wordt weergegeven. U ziet dan een gedetailleerde foutcode van het probleem en kunt de onderstaande tabel raadplegen: Scherm Bericht Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Oplossing - De motor van de maaimachine heeft - U hoeft niets te doen – De Robomow zal Maaim. 0010 te lang onder een zware belasting automatisch verder werken wanneer de motor overbelast gewerkt. afgekoeld is. - U hoeft niets te doen. Aandr. - De rijmotoren hebben te lang onder 0011 overbelast een zware belasting gewerkt. - De Robomow zal automatisch verder werken wanneer de motor afgekoeld is. Geen 0012 - Zie E3 in de bovenstaande tabel draadsignaal Voorwiel 0014 - Zie E7 in de bovenstaande tabel probleem - Een van de knoppen van het - Druk op "OK" om het bericht te bevestigen en Knop 0015 bedieningspaneel wordt constant door te gaan met werken. Dit bericht wordt ingedrukt ingedrukt. alleen weergegeven ter informatie. - De maaier vertrekt niet automatisch uit het basisstation als de omgevingstemperatuur lager is dan - U hoeft niets te doen. 5ºC. Temperatuur - De Robomow zal automatisch verder werken 0016 laag - Informatie – als de temperatuur onder wanneer de omgevingstemperatuur boven 5ºC 5ºC ligt, groeit het gras niet of erg stijgt. traag. Manual Depart (Handmatig vertrek) is ingeschakeld. - De werking wordt uitgesteld wanneer - U hoeft niets te doen. de Robomow regen vaststelt. Regen - Het bericht wordt weergegeven tot de 0020 vastgesteld - 30 minuten nadat de Robomow geen Robomow geen regen meer opmerkt. Daarna regen meer detecteert, moet hij weer zal hij het maaien beginnen. beginnen te werken. 44

Scherm Bericht Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Oplossing - De motor van de maaier is overbelast omdat het gras te hoog is of omdat - LET OP – Zet de veiligheidsschakelaar uit voor een obstakel in de weg zit of om het u het mes controleert. mes gewikkeld is. Controleer 0021 - Inspecteer het mes op vreemd materiaal of vuil maaihoogte - Iets belet het mes om vrij te draaien. dat het draaien belet. - Een sterke ophoping van gras onder - Verwijder opgehoopte grasresten met een stok. het maaidek, een touw of soortgelijk object is om het maaimes gewikkeld. NL - LET OP – Zet de veiligheidsschakelaar uit voor - De motor van de maaimachine u het mes controleert. Kijk de 0022 maaimotor na heeft in het basisstation overstroom - Verwijder de maaier uit het basisstation. ontvangen voor het maaien begon. Inspecteer het mes op vreemd materiaal of vuil dat het draaien belet. Kijk voeding 0023 - Zie E4 in de bovenstaande tabel na - De Robomow kon na verscheidene - Pas de positie van het basisstation aan. Probleem 0026 pogingen het basisstation niet - Maak de contacten schoon met een borstel of basis binnenrijden. een doek. - Controleer of de maaier niet is vastgelopen, zodat zijn rijwielen slippen. - Controleer de grond rond de maaimachine op kuilen of niveauverschillen. Vul met zand en Start erg. - De rijmotoren zijn overbelast tijdens nivelleer. 0027 Anders automatische of handmatige werking. - Controleer of de wielen vrij kunnen draaien en of niets ze blokkeert. - Verplaats de maaier weg van deze locatie en start het maaien opnieuw. - De perimeterdraad ligt te dicht bij de rand. - Leg de draad dichter bij de binnenkant van het - De helling van het gazon is te steil. gazon. - De Robomow kan bij de rand niet - Neem dit gebied niet op: de helling is te steil. 0028 Buiten zone draaien, zodat hij uit het opgegeven - Vul gaten en kuilen in de grond. gebied slipt. - Verhoog de maaihoogte. - De Robomow is wegens een helling of vochtig gras uit de perimeterlus geslipt. - Automatische bediening is gestart - Plaats de maaier binnen het gazon en start hem 0030 Start binnen terwijl de maaier zich buiten de weer. perimeterlus bevindt. Ben 0031 - Zie E1 in de bovenstaande tabel vastgereden - De waarde voor de maaiuren (%) die Kijk maai- - Verlaag het aantal maaiuren (%) dat u voor de 0060 u hebt ingesteld, is te hoog voor de uren na (%) zone(s) van uw gazon hebt ingesteld. oppervlakte van uw gazon. Verminder 0061 - Zie E8 in de bovenstaande tabel inactieve tijd 45

9.3 Gebruikersberichten De volgende tabel vermeldt informatie over gebruikersberichten die op de maaimachine weergegeven kunnen worden: Scherm Bericht/beschrijving Vereiste actie Laad de accu. Low battery voltage (Lage batt Laad accu opnieuw. accuspanning). Schakel de automatische werking in op het De automatische werking is gepauzeerd via het paUs controlepaneel of op het menu Programma Aan/ controlepaneel of het menu Programma Aan/Uit. Uit (zie sectie 7.3 of sectie 6.4.2, menu P021). Test positie basis. U001 Wordt weergegeven tijdens de eenmalige Zie sectie 5.2.5 in de gebruikershandleiding. configuratie. Bevestig basis. U002 Wordt weergegeven tijdens de eenmalige Zie sectie 5.2.5 in de gebruikershandleiding. configuratie. Test draad positie. U003 Wordt weergegeven tijdens de eenmalige Zie sectie 5.2.6 in de gebruikershandleiding configuratie. Test draad beëindigd (tijdens de eenmalige configuratie) U004 U hoeft niets te doen. Wordt alleen weergegeven wanneer u Robomow- app gebruikt. U hoeft niets te doen. Zodra de operationele U009 Wacht tot de operationele gegevens verzonden zijn gegevens verzonden zijn, zal het laden beginnen. Dit kan enkele minuten duren. Operation time is completed as expected (De U017 U hoeft niets te doen. maaibeurt is voltooid zoals verwacht). U018 Maaibeurt korter dan verwacht De accu is te snel uitgeput. Vervang de accu. Blijf opladen bij stalling. Het verdient aanbeveling de maaier aangesloten U024 Wordt alleen weergegeven als de verbinding van de te houden op de voeding wanneer hij niet wordt maaier met de lader verbroken is. gebruikt. U moet de systeemschakelaar uitschakelen voor u U025 Schakel uit om op te tillen de maaier optilt en draagt. Wissel draden in connector Wissel de draden bij de connector om. U029 Wordt weergegeven tijdens de eenmalige configuratie. Zie sectie 5.2.5 in de gebruikershandleiding. Schakel de systeemschakelaar in. U032 Wordt weergegeven als de maaimachine Zet de systeemschakelaar aan. aangesloten is op de lader maar de systeemschakelaar uit staat. Druk op STOP op het punt waar u de U041 Druk STOP bij ingang zone. maaimachine wilt laten beginnen met het maaien van de subzone. De maaier leert de afstand tot de perimeterdraad Learning edge distance (Afstand tot rand wordt U042 in een aparte zone. Druk op STOP om de afstand geleerd). te leren. Gaat naar ingang subzone. Wordt getoond terwijl de U043 U hoeft niets te doen. maaier naar de subzone rijdt. Plaats de maaier in het basisstation voor u een U044 Plaats maaier in basisstation. subzone toevoegt. Verplaats basisstation. U051 Wordt weergegeven tijdens de eenmalige Zie sectie 5.2.5 in de gebruikershandleiding. configuratie. U052 Pas draad aan Zie sectie 5.2.5 in de gebruikershandleiding. 46

Scherm Bericht/beschrijving Vereiste actie Dit waarschuwt u om uw pincode in te voeren voor U062 Alarm zal snel afgaan. het alarm van de diefstalbeveiliging afgaat. Wordt weergegeven als u op “Home” drukt in een U064 Het basisstation kan niet worden gezocht zone zonder basisstation. Controleer de voeding op het controlepaneel. Wacht op draadsignaal... U086 Mogelijk is de elektrische stroom onderbroken. De Robomow heeft de handeling gestopt. Hij U hoeft niets te doen. De Robomow zal verder detecteert geen signaal. werken wanneer de stroom weer ingeschakeld is. NL Maaim. overbelast, koelt af... U hoeft niets te doen – de Robomow zal U087 De motor van de maaimachine heeft te lang onder automatisch verder werken wanneer de een zware belasting gewerkt. maaimotor afgekoeld is. Aandr. overbel., koelt af... U hoeft niets te doen. U088 De rijmotoren hebben te lang onder een zware De Robomow zal automatisch verder werken belasting gewerkt. wanneer de motor afgekoeld is. De functie kinderslot is actief. Om de maaier te gebruiken, drukt u eerst op een U089 De bedieningsknoppen zijn vergrendeld om van de bedieningsknoppen en daarna op de knop ongeoorloofd gebruik, vooral door kinderen, te OK om te bevestigen. voorkomen. Probleem met de toegang tot subzone 1/2/3/4. Probeer de maaier manueel te starten (zie sectie De maaier kan het basisstation niet verlaten/ 6.3 – Manuele bediening). Controleer of iets overslaan om een subzone te bereiken, of kan de de maaier belet om achteruit te rijden en/of het subzone niet binnenrijden. basisstation te passeren. Controleer of de maaier de perimeterdraad volgt en de rand van het U090- De maaier zal om de twee uur proberen de subzone gazon niet verlaat wanneer hij uit het basisstation U093 te bereiken. Als de maaier de subzone na drie vertrekt. pogingen niet kan bereiken, blijft hij tot het einde van de huidige maaicyclus in het basisstation. Controleer of de maaier de perimeterdraad door smalle doorgangen kan volgen tot hij de subzone De maaier zal niet overgaan naar de (eventuele) bereikt. Zie sectie 4.3.3 voor instructies voor het volgende subzone als hij de huidige subzone niet instellen van een smalle doorgang. kan bereiken. Zie sectie 5.1 en P026 in sectie 6.4.2 van de U094 Vergroot de maaihoogte in TurboMow-modus. gebruikershandleiding. 9.4 Eenvoudige probleemoplossing De volgende tabel toont details en mogelijke oorzaken andere fouten, die geen foutcode geven. Als u een fout niet kunt afhandelen met behulp van deze tabellen, belt u uw serviceleverancier. Probleem Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Oplossing - Mes is bot - Vervang mes. - Het verdient aanbeveling om minder dan 1/3e van het groene deel van het gras te maaien. - Het gras is te hoog voor de ingestelde - Vergroot de maaihoogte en verklein ze daarna maaihoogte. geleidelijk aan. Slechte - Als dit tijdens het snelle groeiseizoen gebeurt – maaikwaliteit verander het Interval (zie sectie 6.4.2 – P001). - Voor de beste maaikwaliteit laat u de Robomow werken wanneer het gras droog is. Maai niet in de - Het gras is nat en zorgt voor ophoping vroege ochtend. van grassnippers rond het mes. - Zet de veiligheidsschakelaar uit en gebruikt stevige handschoenen om het mes te reinigen en grassnippers te verwijderen. - Een perimetereiland of een smalle De maaier vindt doorgang belet de maaier om in de - Verlaag de waarde voor Hou draadafstand in het het basisstation modus “Hou draadafstand” naar het instellingmenu (standaard 7). niet basisstation te rijden. 47

Probleem Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Oplossing - Houd de knop "Home" gedurende 1 seconde De maaier ingedrukt terwijl de maaier zich in het basisstation vertrekt - Dit kan verschillende redenen bevindt. De reden waarom de maaier niet vertrekt, gedurende lange hebben:inactieve uren, regendetectie wordt gedurende 3 seconden weergegeven. Zie tijd niet uit het enz. sectie 9.4.1 voor een gedetailleerde beschrijving basisstation van de "geen-start" codes. - Controleer of takken, stenen of andere De Robomow voorwerpen op het gazon het mes kunnen maakt lawaai en - Beschadigd of slecht gebalanceerd mes beschadigen. trilt - Vervang het mes - Nivelleer het terrein om het traject naar het - Hoogteverschillen tussen het gazon en basisstation vlak te maken, zodat de Robomow het vlak van het basisstation. vlot naar binnen kan rijden. De maaier rijdt - De draad onder het basisstation is niet - Controleer of de draad onder het basisstation het basisstation strak en ligt niet in het midden van het recht loopt, strak is en onder het basisstation niet goed binnen station. gecentreerd is. en mist soms de laadcontacten - Het basisstation op een zijhelling - Verplaats het basisstation naar relatief vlak geplaatst. terrein. - De basisstation bevindt zich te dicht bij - Verplaats het basisstation, zodat het niet binnen 3 de rand van het gazon meter voorbij een hoek staat. - De tijd tussen handelingen is te lang - Verklein de inactieve periodes, zodat de omdat de inactieve perioden te groot Robomow de maaicyclus sneller kan voltooien en zijn. gelijkmatiger kan maaien. - Als dit tijdens het snelle groeiseizoen gebeurt – - Het gras groeit bijzonder snel. verander het Interval (zie sectie 6.4.2 – P001). Onevenwichtige - Op een complex gazon heeft de maaier meer tijd maairesultaten - De vorm van het gazon is gecompliceerd nodig om betere resultaten te bereiken. (smalle doorgangen, obstakels en eilanden). - Verhoog het percentage maaiuren (zie sectie 6.4.1.2). - De ingestelde oppervlakte is kleiner dan - Vergroot de oppervlakte (zie sectie 6.4.1.4) de werkelijke gazongrootte. De Robomow - Controleer of de klok juist ingesteld is. - De klok van de maaier is verkeerd werkt tijdens de - Stel de tijd in (zie sectie 6.4.1.1). ingesteld. inactieve tijd. - Reset de inactieve tijd (zie sectie 6.4.3.1). - Schakel de regensensor in en pas zijn - De regensensor is uitgeschakeld of zijn gevoeligheid zoals nodig aan (zie sectie 6.4.2 – gevoeligheid is te laag ingesteld P007/P008) De Robomow - De eilandfunctie is ingeschakeld. In dat werkt terwijl het geval zoekt de maaier het basisstation regent door heen en weer te rijden over het - U hoeft niets te doen. Zie voor meer informatie gazon. Deze speciale zoekmethode kost over het in/uitschakelen van de eilandfunctie meer tijd en kan de indruk wekken dat sectie 6.4.2 – P002) de maaier nog aan het werk is, terwijl hij in feite het basisstation zoekt. - Het verlengsnoer is niet aangesloten of - Controleer of het verlengsnoer aangesloten is en is beschadigd tussen controlepaneel en de draden stevig bevestigd zijn. het basisstation. - Wandel langs de perimeterdraad. De indicator - Zoek beschadigingen of breuken van de draad. voor een doorgesneden - Repareer de draad met de connectors. draad knippert op het - De perimeterdraad is doorgesneden. - Scan de code en controlepaneel bekijk de video die toont hoe u de fout 'Perimeterdraad is doorgesneden' kunt oplossen. 48

Probleem Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Oplossing - Controleer en repareer alle losse, slechte of - Slechte verbindingen De indicator verroeste aansluitingen. voor een slechte - In elkaar gedraaide draden of een aansluiting kroonsteen met isolatietape is geen - Gebruik de connectors in de doos. Ze zijn knippert op het goede splitsing. waterdicht en zorgen voor een betrouwbare controlepaneel - Vocht in de grond zal de geleiders doen elektrische aansluiting. oxideren. NL 9.4.1 Beschrijving van “geen-start” codes Code Beschrijving Oplossingen 00 Geen. De automatische start werkt correct Geen. Wacht tot het einde van de huidige laadcyclus De accu van de maaier is nog niet voldoende Geen. Wacht tot het einde van de huidige laadcyclus. 01 geladen om automatisch te starten Dit kan langer dan gewoonlijk duren Inactieve tijd is ingeschakeld. Geen automatische Geen. Controleer de instelling van de inactieve tijd 02 start tijdens de inactieve tijd (zie sectie 6.4.3.1) De maaicyclus is voltooid. Wacht op de volgende 03 geprogrammeerde operatie Geen - Geen. Wacht ten minste 30 minuten nadat het is gestopt met regenen In de laatste 30 minuten zijn vochtige 04 omstandigheden of regen gedetecteerd. - Als het niet heeft geregend, kunt u misschien de gevoeligheid van de regensensor afstellen (zie P008 in sectie 6.4.2) of belt u de Robomow Hotline 05 De maaier is uitgeschakeld Zet de veiligheidsschakelaar aan De gebruiker moet ingrijpen (interactie) om verder te 07 Bevestig de foutmelding werken Meerdere opeenvolgende maaibewerkingen hebben - Inspecteer het mes en de aandrijfwielen van de 08 korter geduurd dan verwacht. Gaat meestal samen maaier. met U018 ("Werkingstijd is korter dan verwacht”) - De werkingstijd van de accu kan te kort zijn. De eenmalige configuratie moet voltooid zijn voor de 09 De eenmalige configuratie is bezig automatische werking kan beginnen De automatische werking is uitgeschakeld op het Schakel de automatische werking in op het menu 11 menu P021 (zie sectie 6.4.2) P021 De automatische werking is op het controlepaneel Schakel automatische werking in via het 12 gepauzeerd controlepaneel. Controleer de instelling van de inactieve tijd 13 Alle weekdagen zijn als inactieve dagen ingesteld (zie sectie 6.4.3.1) De maaier wordt rechtstreeks via het controlepaneel Verwijder het DC-snoer van de maaier. Zet de 14 geladen (via de DC-aansluiting) maaimachine in het basisstation. De accucellen worden in evenwicht gebracht, in de Geen. Wacht tot het einde van de huidige laadcyclus. 15 speciale laadmodus Dit kan langer dan gewoonlijk duren. - Controleer de verbinding tussen het controlepaneel De maaier bevindt zich in het basisstation maar krijgt en het basisstation 16 geen laadstroom - Controleer of de laadcontacten niet worden belemmerd Geen. De maaier zal automatisch starten als het 17 Lage omgevingstemperatuur warmer wordt. Probleem met de toegang tot een subzone. 18 Zie U090-U093 in sectie 9.3 De maaier krijgt geen toegang tot een subzone 49

Hoofdstuk 10 – Productspecificatie RC304u/Pro RC308u/Pro RC312u/Pro S Benaming Robotmaaier Robotmaaier Robotmaaier Max. grootte gazon 500 m2 800 m2 1200 m2 Basisstation Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Afmetingen robot 63x46x21cm 63x46x21cm 63x46x21cm Afmetingen pakket 80x54x33cm 80x54x33cm 80x54x33cm Gewicht robot 11,1 kg 11,4 kg 11,1 kg Gewicht pakket 21,3 kg 22,4 kg 23,1 kg Maaibreedte 28 cm 28 cm 28 cm Maaihoogte 15-60 mm 15-60 mm 15-60 mm Maaikracht 200 Watt 200 Watt 200 Watt Maaimotoren DC-borstel DC-borstel DC-borstelloos Bredere wielen Beschikbaar Inbegrepen Inbegrepen Gsm-module Beschikbaar Beschikbaar Inbegrepen Sterke kracht 67,6 dB gemeten (gegarandeerd 69 dB) Geluidsniveau Het geluid bij de oren van de operator is minder dan 70 dB Soort accu 26V Lithium (LiFePO4) 26V Lithium (LiFePO4) 26V Lithium (LiFePO4) Pincode diefstalbeveiliging Noteer uw pincode voor de diefstalbeveiliging. Raadpleeg de code hier als u ze zou vergeten. _______________________ Serienummer van de Robomow 50

Hoofdstuk 11 – Onderhoud en opslag 11.1 Algemene instructies • Schakel de veiligheidsschakelaar van de Robomow® altijd uit voor u een blokkering oplost, /controleert/ schoonmaakt, aan de Robomow® controleert/schoonmaakt of eraan werkt, of het mes vervangt. Probeer nooit de maaier te herstellen of af te stellen terwijl hij werkt. • Controleer en reinig de Robomow® regelmatig en vervang versleten onderdelen om de prestaties en de werking te verbeteren en uw product langer te doen meegaan. • Als de maaier abnormaal trilt, moet u hem uitschakelen, de veiligheidsschakelaar uitzetten en het mes NL op beschadigingen controleren. Vervang versleten/beschadigde messen om het evenwicht te bewaren. Raadpleeg de onderhoudsdienst als de trillingen aanhouden. • Gebruik uitsluitend origineel gereedschap en originele accesoires. Het is niet toegestaan het oorspronkelijke ontwerp van de Robomow® te wijzigen. Alle aanpassingen zijn op uw eigen risico. 11.2 Onderhoud en opruiming van de accu • De accu heeft geen onderhoud nodig, maar heeft een beperkte levensduur van 2 tot 4 jaar. De levensduur van de accu is afhankelijk van de lengte van het seizoen en het aantal werkingsuren van de Robomow®. Daarom wordt het aangeraden om ‘Interval’ (sectie 6.4.2 – P001 in de tabel) te wijzigen wanneer het gras trager groeit, om de levensduur van de maaimachine en accu te verlengen. • Zie sectie 8.2 voor meer informatie over het onderhoud van de accu buiten het seizoen. • Opruiming van het oude accupak BELANGRIJK!Zet een gebruikte accu niet bij het huisvuil. De accu moet worden ingezameld, zodat hij gerecycled of op een milieuvriendelijke manier verwerkt kan worden. Retourneer de oude batterij aan een erkend recyclingbedrijf voor accu's. 11.3 Opslag en onderhoud in de winter • De Robomow® - Maak de Robomow® schoon voor u hem voor de winter opslaat. - Volg de instructies voor het laden buiten het seizoen in sectie 8.2. - Sla de maaimachine op een droge plek op, als dat kan bij kamertemperatuur. • Basisstation - Het basisstation heeft geen winteropslag nodig. Het mag in de winter op het gazon blijven. • Service in de winter - Voor een beter onderhoud en een betere conditie van de Robomow® is het aanbevolen dat u hem naar een erkende Robomow®-dealer brengt voor service, voor u hem voor de winter opbergt. - De winterservice omvat onder meer het schoonmaken van de onderdelen van de maaier, de controle op slijtage van onderdelen en indien nodig hun vervanging (mes, rijwielen en andere bewegende onderdelen), het testen van de functies van de maaier en de veiligheidscomponenten, de controle van de accu en het uploaden van de meest recente softwareversie, die mogelijk nieuwe functies bevat. 11.4 Onderhoud van het maaidek De Robomow is een functionele mulching-maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien van nat en vochtig gras. Waarschuwing! Gevaar op ernstig letsel! Zet de veiligheidsschakelaar altijd uit voor u de maaimachine optilt. Het mes is bijzonder scherp. Het kan ernstige snijwonden of rijtwonden veroorzaken. Draag altijd zware werkhandschoenen wanneer u met of in de omgeving van het mes werkt. Gebruik NOOIT een beschadigd of gebroken mes. Gebruik alleen een scherp mes. 51

• Inspecteer de onderkant van de maaimachine regelmatig. Reinig indien noodzakelijk. • Verwijder voorzichtig opgehoopte grasresten onder het maaidek. - De meeste ophoping van gras kan met een kleine stok of een gelijk voorwerp worden verwijderd. - Mogelijk kunt u het mes verwijderen om beter toegang te krijgen tot de maaikamers. BELANGRIJK!Zet de maaimachine niet ondersteboven. Plaats de maaier liever tegen een vlak, zodat u het maaidek kunt bereiken. BELANGRIJK! Gebruik NOOIT een tuinslang of om het even welke vloeistof om de onderkant van de maaimachine schoon te maken. Vloeistoffen kunnen onderdelen beschadigen. Gebruik alleen een vochtige of natte doek om het oppervlak schoon te vegen na schrapen. 11.5 Onderhoud van het mes • Onderzoek het mes regelmatig op schade. Veiligheidsschakelaar • Gebruik alleen een scherp mes. Vervang een beschadigd maaimes. • Vervang het mes eenmaal per jaar tussen de seizoenen door. OPGELET! ZET ALTIJD DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR UIT VOOR U SERVICE AAN HET MES UITVOERT! BELANGRIJK! Na het uitschakelelen van de veiligheidsschakelaar moet u de dag en tijd opnieuw instellen. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat de Robomow onbedoeld gaat werken. BELANGRIJK! Slijpen is niet toegelaten, omdat dat het mes uit evenwicht kan brengen. Om het mes te verwijderen: - Steek de klemkant van het gereedschap om het mes te verwijderen in de open gleuven naast de vergrendellipje aan beide kanten van het mes. - Draai het gereedschap om het mes te verwijderen licht, zodat de klem aan de bovenkant van de vergrendellipjes aan beide kanten komt te zitten. - Knijp in de hendel van het gereedschap om het mes te verwijderen. De vergrendellipjes aan beide kanten van het mes zullen ingedrukt worden (1). - Trek de mesconstructie los, weg van de maaimachine (2) - Wanneer u het mes opnieuw installeert, lijnt u de bij elkaar horende metaalstroken uit en duwt u toe u een luide klik hoort, die aanduidt dat het mes goed op de as zit. 52

11.6 De perimeterdraad splitsen Als u de perimeterdraad moet splitsen, gebruikt u een connector in de doos van de Robomow. Ze zijn waterdicht en geven een betrouwbare elektrische verbinding. BELANGRIJK!Voor u de perimeterdraad splitst, verbreekt u de verbinding van het controlepaneel met het stopcontact. 1. Plaats de twee draadeinden in de uiterst linkse en uiterst rechtse posities in de connector. NL 2. Controleer of de draden volledig in de connector geplaatst zijn. 3. Gebruik een tang om de knop op de connector neer te drukken. De knop moet volledig ingedrukt zijn, zonder de connector te beschadigen. BELANGRIJK! Gedraaide draden of een met isolatietape geïsoleerde kroonsteen zijn geen goede splitsingen. Vocht in de grond zal de geleiders doen oxideren. Dit zal later een verbroken circuit veroorzaken. 11.7 Onderhoud van het gebied van het basisstation • Houd de opening en het gebied van het basisstation vrij van bladeren, stokjes, twijgen en ander vuil dat gewoonlijk zich op dergelijke plaatsen ophoopt. • Sproei NOOIT met een tuinslang direct in de richting van het basisstation. • Wees voorzichtig, wanneer u rond het basisstation maait met een grastrimmer onder stroom: u zou het verlengsnoer kunnen beschadigen. • Als het verlengsnoer beschadigd is, mag u de maaier en het basisstation niet gebruiken. Verwijder en vervang het verlengsnoer. 11.8 Onweer met bliksem Waarschuwing! Om het risico van schade aan componenten te verminderen in geval van een onweer met bliksem, moet u de perimeterdraad van het basisstation/de perimeterschakelaar verwijderen en de 230V/120V stekker van het controlepaneel uit het stopcontact nemen. 53

Hoofdstuk 12 – Accessoires Mes (Onderdeelnummer MRK7003A) Accu Houd een reservemes bij (Onderdeelnummer MRK7005A) de hand. Gebruikt om de bestaande Een scherp mes accu te vervangen en is belangrijk voor de maaicapaciteit te veiligheid en de beste vernieuwen. maaiprestaties. Pak met pennen Perimeterdraad (Onderdeelnummer MRK7101A) (Onderdeelnummer MRK0040A Gebruikt voor het voor 100 m, MRK0060A voor vastzetten van de 200 m) perimeterdraad aan de Voor grote gazons of extra grond. zones. Voor grote gazons of extra zones. Connectors voor Aansluitconnectors reparatie draad (Onderdeelnummer MRK0038A) (Onderdeelnummer Gebruikt voor het MRK0039A) aansluiten van de Gebruikt voor het perimeterdraad op repareren of aansluiten het basisstation of de van draden. perimeterschakelaar. Basisstation en Bluetooth- controlepaneel afstandsbediening (Onderdeelnummer (Onderdeelnummer MRK7100A) MRK7006A) Gebruikt om meervoudige Gebruikt om de maaier maaicycli in een aparte met de hand aan te zone mogelijk te maken sturen en om het even waar te maaien. Bevat Meervoudige maaicycli in een veiligheidsfunctie een aparte zone mogelijk om onopzettelijk gebruik maken te voorkomen. Accu voor perimeterschakelaar Perimeterschakelaar (Onderdeelnummer (Onderdeelnummer MRK5006A) MRK5002C) Te verkiezen voor Voor zones die niet gebieden waar er geen aangesloten zijn op het elektriciteit is of die basisstation. niet dicht genoeg bij de perimeterschakelaar liggen Gratis Robomow-app GSM-module(*) (Onderdeelnummer Maakt het mogelijk om MRK6100A) vriendelijk en intuïtief met de Robomow te werken en Maakt opent meer menuopties waarschuwingen op en functies, die niet afstand mogelijk via beschikbaar zijn op het de Robomow-app. bedieningspaneel van de (*) Op de meeste markten verkrijgbaar. maaier. Vereist professionele installatie. 54

Hoofdstuk 13 – Tips voor het onderhoud van uw gazon Robomow® – Het onderhoud van het gazon is nooit zo makkelijk geweest De beste tijd om te maaien Maai uw gazon terwijl het gras droog is. Dit voorkomt dat de resten samenklitten en hoopjes vormen op het gazon. Maai bij warm weer liever laat op de dag. NL Maaifrequentie Maai vaak, zodat het maaisel kort en klein blijft. In het actieve groeiseizoen moet de maaifrequentie verhoogd worden naar elke 3 tot 5 dagen, voor het gras te hoog wordt. Korte grassnippers composteren snel en zullen het grasveld niet bedekken. Als het gras te lang wordt, moet u de maaihoogte vergroten en ze daarna geleidelijk aan verlagen, gespreid over verscheidene maaibeurten. Maaihoogte Volg de regel “1/3”. Maai niet meer dan 1/3 van de lengte van het gras. Goed maaien zal zorgen voor korte grassnippers die het grasoppervlak niet zullen bedekken. Mogelijk moet u het gazon vaker maaien of dubbel maaien, als het gazon snel groeit, zoals in de lente. Gras recyclen De mulch-functie vermindert de hoeveelheid water die het gazon nodig heeft, omdat de grassnippers voor ongeveer 80 – 85% uit water bestaan. Mulchen vertraagt verlies door verdamping aan de oppervlakte van de grond en bespaart dus water. Meestal hebben gazons bij mulchen minder water nodig. Besproeien Geef uw gazon water tussen 4 en 8 uur AM in de morgen, zodat water in de grond kan sijpelen, voor de warmte van de zon voor verdamping zorgt. Uw gazon heeft per week 3 tot 4 cm water nodig. Door diep te beregenen kan uw gazon een diep wortelsysteem ontwikkelen, waardoor het beter bestand is tegen ziekte en droogte. Geef niet te veel water Te veel water is niet alleen verspilling, maar kan ook de groei van turf doen toenemen, wat zorgt, dat men frequenter moet maaien. Laat de grond gedeeltelijk uitdrogen tussen de sproeibeurten. Sproei wanneer de grond 5 cm diep uitgedroogd is. Neem een schroevendraaier om uw grond te testen en de diepte van het vocht te meten. Bemesting De mulchfunctie vermindert de hoeveelheid mest die nodig is, omdat de grassnippers voor ongeveer 1/4 van de jaarlijkse behoefte van het gazon zorgen. Het mes Houd het mes van uw maaimachine scherp. Een scherp mes zorgt voor schoon, veilig en efficiënt snijden. Een bot mes zal de toppen van het gras scheuren en versnipperen. Dit kan de oorzaak zijn, dat ziekteorganismen het gras aantasten en de beplanting verzwakken. Het wordt aanbevolen om het mes van de maaimachine eenmaal per jaar te vervangen. Stro Grassnippers en stro hebben twee totaal verschillende zaken. Zoals boven vermeld, bevatten grassnippers ongeveer 80-85% water en een klein beetje lignine en ontbinden ze snel. Een kleine hoeveelheid vilt (ongeveer 1 cm) is zelfs goed voor het gazon. Grassnippers beschermen het wortelsysteem van uw gazon tegen hitte en verlies van water. 55

Garantiekaart Beperkte garantie serie "C" Friendly Robotics garandeert aan de oorspronkelijke koper, dat het ‘Product’ van de serie "C" geen defecten heeft qua materialen en vakmanschap, bij gebruik voor normale huishoudelijke doeleinden gedurende een periode van drie jaar** (voor in Europa gekochte modellen RC304 Pro, RC308 Pro en RC312 Pro S), twee jaar (voor in Europa gekochte modellen RC304u, RC308u en RC312u) of een jaar (voor alle in de VS gekochte modellen). Op de accu wordt één jaar garantie gegeven vanaf de datum van aankoop. De productaccessoires, inclusief reserveaccu, zijn gewaarborgd voor een periode van negentig dagen vanaf de datum van aankoop. Deze garantie omvat de kosten van onderdelen en arbeid om gedekte gebreken te herstellen wanneer uitgevoerd door een herstel- en garantiefaciliteit die erkend is door Friendly Robotics. Voor garantieherstellingen is een geldig bewijs van aankoop vereist. De beperkte garantie omvat geen dekking voor alle voorkomende transportkosten. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor de transportkosten naar een service- en garantiefaciliteit die erkend is door Friendly Robotics. *Normale huishoudelijke doelen wordt gedefinieerd als het gebruik van het product op dezelfde plek als uw primaire woonplek. Gebruik op meer dan één plaats wordt beschouwd als commercieel gebruik, en deze garantie is dan niet geldig. ** 3de jaar garantie na registratie binnen de 90 dagen vanaf het eerste gebruik, uitsluitend op arbeid en onderdelen. Het 3de jaar garantie geldt alleen voor specifieke in 2015 of later geproduceerde modellen. Items en condities die niet gedekt worden Deze expliciete garantie dekt het volgende niet: • Kosten van regelmatige service-onderdelen of procedures van onderhoud, zoals het mes of het slijpen van het mes. • Elk product of onderdeel dat gewijzigd, misbruikt, verkeerd gebruikt werd of vervanging of herstel vereist omwille van ongevallen of gebrek aan juist onderhoud. • Normale slijtage, inclusief het verbleken van verf of plastic onderdelen. • Kosten van installatie of hernieuwde installatie, verwijdering van installatie of kosten of schade die horen bij de onjuiste installatie of onjuist gebruik van het product. • Elk product dat geopend, hersteld, gewijzigd of veranderd werd door iemand anders dan een hersteldienst erkend door Friendly Robotics. • Reparaties die nodig zijn omwille van onjuiste accuzorg en/of onjuist oplaadproces zoals opladen in natte omstandigheden, onregelmatige stroomtoevoer, of er niet in slagen de Robomow® of de accu juist voor te bereiden voor een periode van niet-gebruik. • Reparaties die nodig zijn omwille van waterschade, andere dan incidentele blootstelling aan regen, herstellingen omwille van bliksem of andere gevallen van overmacht. Instructies om de garantieservice te verkrijgen Als u meent dat uw product van Friendly Robotics een gebrek aan het materiaal of de uitvoering vertoont, neemt u contact op met uw dealer die u het product verkocht heeft. Verantwoordelijkheden van de eigenaar U moet uw Friendly Robotics-product onderhouden en ervoor zorgen door de procedures voor onderhoud en zorg te volgen, zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Routine-onderhoud, of het nu uitgevoerd werd door een service- leverancier of door u, is op uw kosten. Algemene voorwaarden Reparatie door een geautoriseerde faciliteit van service en garantie van Friendly Robotics is uw enige remedie op grond van deze garantie. Er is geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Alle stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze uitdrukkelijke garantie. Friendly Robotics is niet verantwoordelijk voor onrechtstreekse, bijkomstige of gevolgschade in verband met het gebruik van het product van Friendly Robotics gedekt door deze garantie, inclusief alle kosten of uitgaven om een plaatsvervangend product of service te leveren tijdens redelijke periodes van defect of niet gebruik in afwachting van herstellingen onder deze garantie. Sommige landen staan geen uitsluitingen van bijkomstige of gevolgschade toe, of beperkingen op hoe lang een stilzwijgende garantie duurt, bijgevolg zijn de bovenvermelde uitsluiting en beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. Deze garantie verschaft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u ook andere rechten, die van staat tot staat verschillen. Volg altijd de veiligheidsinstructies in deze gebruikershandleiding 56

NL 57