Metabo PK 300/3,10 WNB PK 300/4,20 DNB Handleiding

Thursday, March 15, 2018
Download

® D Betriebs- und M onta gea nleitung Prä zisionsk reissä ge EN G O pera ting Instructions Precision Circula r Sa w F N otice de service et de monta ge Scie circula ire de précision NL Ha ndleiding Bediening Precisie-cirk elza a gm a chine PK 3 0 0 K 115 115 9270 / D/ENG/F/NL / 3100 - 3.1 Untergestell nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör) Base not included in Standard Delivery (Optional Accessoires) Le châssis n’est pas compris dans le programme de livraison (équipement optionnel) Het onderstel wordt niet standaard meegeleverd (beschikbaar als optie). D Achtung! Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam durch. EN G Attention! Carefully read through these instructions prior to installation and commissioning. F Attention! Prière de lire attentivement la présente notice avant l'installation et la mise en service. NL Attentie! Lees deze instructies voor de installatie en ingebruikname aandachtig door.

NL Toepassing: De precisie-zaagmachine PK 300 is geschikt voor het recht- en dwarszagen van alle houtsoorten, vierkant of rechthoekig. Dwarse zaagsneden mogen uitsluitend met de bijgeleverde hoekaanslag of met de als accessoire leverbare afkort-geleider gemaakt worden. - Rondhout en brandhout mogen absoluut niet met de PK 300 gezaagd worden. - Er mogen geen zaagbladen met een grotere diameter dan 300 gebruikt worden. Produktverantwoordelijkheid/Garantie Niet vermelde toepassingen en gebruiksmogelijkheden moeten schriftelijk worden toegelaten door de Fa. Elektra Beckum AG, Postbus 1352, D-49703 Meppen. Bij elke machine en bij het toebehoren is een garantiekaart gevoegd. Teneinde uw garantie te laten gelden en in het belang van de produktzekerheid moet U er op letten, dat de garantiekaart direkt na de aankoop wordt ingevuld en als antwoordkaart naar de fabriek teruggestuurd wordt. Wanneer de zaagmachine niet behoorlijk wordt gemonteerd, kan de machine beschadigd worden en zijn ongevallen niet uitgesloten. Waarvoor wij geen verantwoordelijkheid kunnen overnemen. Gelieve zich met aanspraak op garantie bij uw vakhandelaar te melden. Garantie-werkzaamheden worden principieel door ons of door ons toegelaten service-werkplaatsen uitgevoerd. Buiten de garantietijd kunnen reparaties door vakfirma’s worden uitgevoerd. Gelieve de rekeningen voor herstellingen bij te houden! De motoren worden met een rem uitgerust, welke voor een lange levensduur is voorzien. Wanneer de remtijd verlengt tot meer als 10 seconden moet de rem worden uitgewisseld. Gelieve zich hiertoe tot uw vakhandelaar te wenden. Een defekte rem verhoogt het gevaar op ongevallen. Inhoudsopgave 1 Technische gegevens 10 Stofafzuiging 2 Leveringsomvang 11 Het zagen/voorbeelden 3 Ingebruikneming 12 Afregelen 4 Netaansluiting 13 Riemen-spanning 5 Bediening/instelling 14 Onderhoud 6 Zaagbladen/werktuigen 15 Schakelschema’s 7 Machine-onderdelen/benaming 16 Accessoires 8 Hulpstukken 17 Onderdelenlijst 9 Veiligheids-tips 1 Technische data PK 300 K/4200 DNB Tafeloppervlak 710 x 900 mm Totale hoogte 850 mm Zaaghoogte bij 90°/45° 104/77 mm Motortoerental 2800 min-1 Toerental zaagas 3800 min-1 Zaagsnelheid 300 mm Ø 60 m/s Hoogteverstelling traploos 0 - 104 mm Schuininstelling traploos 90° - 45° Motorvermogen/spanning 4200 W/400 V Netfrekwentie 50 Hz Beveiliging 3 x 16 A traag Afzuigmond Ø 100 mm Gewicht ca. 90 kg Bestelnr. 010 300 4209 Geluidsuitstoot De hieronder vermelde geluiddrukniveaus zijn volgende de navolgende meetprocedures vastgesteld: DIN EN 23 746; DIN EN 31 202; ISO 7960 Anhang A. De omgevingscorrectie K3 werd conform DIN EN 31 204 vastgesteld. 1. Gebruik van de PK 300 K in nullast A-geluiddrukniveau LpA (werkplekgerichte uitstootwaarde) 74,3 dB(A) A-geluiddrukniveau LWA 87,8 dB(A) 2. Gebruik van de PK 300 K bij belasting A-geluiddrukniveau LpA (werkplekgerichte uitstootwaarde) 84,7 dB(A) A-geluiddrukniveau LWA 98,2 dB(A) 43

2 Leveringsomvang Hardmetalen zaagblad 300 x 2,6/1,8 x 30 Z = 28 W Spouwmes 2,5 mm. dik Beschermkap Parallelgeleider Hoekgeleider Afzuighulpstuk Duwhout Benodigde gereedschappen voor onderhoud Gebruiksaanwijzing 3 Ingebruikneming Om het machine-onderstel te monteren wordt de machine met de tafelplaat op 2 balkjes gelegd. De schroeven kunnen enkel, nadat alle delen bevestigd zijn, vast worden aangetrokken. De afzuigmond aan de spaankast De verbindingsslang Ø 100 op de afzuig- De rugkant (met gaten) met de beide monteren. mond schuiven en met de slangenklem zijkanten verbinden. Schroeven: Ø 100 bevestigen. De zijwanden mon- Schroeven: 3 zeskantschroeven M6x16 teren. 6 zeskantschroeven M6x16 3 sluitringen Ø 6,4 Schroeven: 6 sluitringen Ø 6,4 3 zeskantmoeren M6 4 zeskantschroeven M6 x16 6 zeskantmoeren M6 4 sluitringen Ø 6,4 4 zeskantmoeren M6 De afzuigmond in de boring schuiven en De verbindingsslang Ø 100 op de afzuig- De voorkant met de zijkanten verbinden. vastschroeven. mond schuiven en met de tweede slang- Schroeven: Schroeven: klem Ø 100 bevestigen. 6 zeskantschroeven M6x16 3 zeskantschroeven M6x16 6 sluitringen Ø 6,4 3 sluitringen Ø 6,4 6 zeskantmoeren M6 3 zeskantmoeren M6 Op de schroefstangen van de 4 regelpo- De 4 stelvoeten in de boorgaten vast- Pas dan alle verbindingsschroeven vast ten telkens 1 zeskantmoer M 10 schuiven. schroeven. aantrekken. De machine rechtzetten en Schroeven: de openingen van de zijwanden met de 4 zeskantschroeven M10 deksels sluiten. 44

In de boringen van de slangdragers 2 rondschroeven met platte kop M6x16 los Het cirkelzaagblad in de hoogste stand aandraaien en in de achterste T-gleuf van de tafelplaat schuiven. brengen (5) en de beschermkap aan het spouwmes bevestigen. De afzuigslang van de centrale af-zuigmond naar de beschermkap verbinden. 3.1 Eerste montage van de parallel-geleider In de boringen van het basiselement 2 Het kunststof-onderdeel wegnemen, de koppen van de ronde schroeven in de T-gleuf vlakke rondschroeven los verbinden. van het aanslagprofiel schuiven en het kunststofprofiel opnieuw monteren. Schroeven: 2 vlakke rondschroeven M6x25 2 zelfborgende moeren M6 Om de beide vlakke rondschroeven te bevestigen moet eerst de kunststofhendel naar beneden gedrukt worden. Monteren met platte sleutel. De aldus voorbereide parallelgeleider in Door het vooruit- of achteruitdraaien van De draadstang in de klemhaak van de de geleidingsgleuf schuiven, met de de beide regelschroeven wordt het geleiding zo instellen dat hij na het om- klemhendel vastmaken en de achterste geleidingsprofiel exact parallel t.o.v. het klikken van de hendel een voldoende verbindingsschroef vastmaken. zaagblad gebracht, nadien wordt de klemming teweegbrengt. De hendel moet voorste verbindingsschroef vastgedraaid. volledig kunnen omgeklikt (90°). 45

4 Aansluiting op het stroomnet - Dit apparaat moet via een een aardlekschakelaar met 30 mA verliesstroom-uitschakeling worden aangesloten. - Beschadigde aansluitingen moeten onverwijld worden vervangen. Het werken met beschadigde aansluitkabels is levensgevaarlijk en bijgevolg verboden. - Kinderen mogen met dit apparaat niet werken. Vergewis U er van alvorens de machine in gebruik te nemen of de op het motorschildje aangeduide spanning en frekwentie met de netspanning en frekwentie overeenstemt. Voor de aansluiting op het net heeft men voor de PK 300/4200 DNB een vijfdraadse kabelaansluiting met CEE-veiligheids- stopkontakt van 16 A. (behoort tot de levering) Gebruikt men een verlengsnoer met een geringe doorsnede en grote lengte, dan kan er een spanningsverlies optreden dat nadelig is voor het opgang komen en tevens opwarmen van de motor veroorzaken. Het net-stopkontakt, waar de machine op wordt aangesloten moet volgens de voorschriften geaard worden en met ten minste 16 A trage smeltzekeringen of beveiligingsschakelaar uitgerust zijn. Opgelet! Voordat men het zaagblad bevestigt en verwisselt moet men de netstekker uittrekken. Dit geldt ook alvorens men de machine stopzet, er veranderingen aanbrengt of bij reparaties. Staat men aan de linkerzijde van de zaag dan moet het zaagblad met de klok mee, d.w.Z. naar rechts draaien. Bij de draaistroommachine van het type PK 300/4200 DNB moeten om de draairichting te veranderen twee van de stroomgeleiders (zwart en/of bruin) verwisseld worden. Verwissel nooit de geel-groene aarding met een stroomkabel. De elektrische aansluiting moet steeds door een elektro-vakman gebeuren. Opgelet! Wanneer het zaagblad in de verkeerde richting draait kunnen er ongelukken gebeuren. Wil men de juiste draairichting kennen laat men de zaag heel kort aandraaien. In dat geval mag het zaagblad niet gemonteerd zijn. 4.1 Schakelaar/beveiliging tegen overbelasting Zolang de cirkelzaagmachine nog niet op het stroomnet is aangesloten kan de schakelaar ook niet gebruikt worden. Bij overbelasting van de motor schakelt de ingebouwde motorbeveiliging de machine uit. Men mag de door overbelasting verhitte motor pas na een stop van ca 5 minuten opnieuw starten. De motorbeveiliging reageert bij draaistroommachines ook na een faseuitval. Bij een stroomuitval wordt de schakelaar d.m.v; een ingebouwd onder- spanningsrelais automatisch geopend, d.w.z. de machine moet na het weer regelen van de stroomvoorziening opnieuw gestart worden. Het licht zoemen van het onderspanningsrelais in uitgeschakelde toestand van de machine is normaal. - Met een hangslot bij de schakelaar kan de machine beveiligd worden tegen misbruik. 5 Bedieningselementen 5.1 Hoogteregeling van het zaagblad De hoogte-instelling geschiedt door draaien aan het handwiel. Rechts = zaaghoogte plus Links = zaaghoogte minus De zaaghoogte altijd van onderaf instellen om eventuele speling te voorkomen. 5.2 Schuinverstelling Na het los zetten van de klemhendel (in het stelwiel) kan het zaagblad door het stelwiel te draaien, tot 45° opzij gekanteld worden. Maatgevend is de skala streep rechts van de wijzer. - Na verstelling de klemhendel weer vast zetten. Let op ook het schuinstellen van het zaagblad uitsluitend met stilstaande machine uitvoeren. 46

5.3 Instelling van de parallel-geleider De gewenste zaagbreedte wordt aan de Door te draaien aan de kartelmoer wordt Het vastzetten geschiedt door eerst de parallel-geleider in 2 stappen ingesteld. de fijn-instelling verkregen. De gewenste klemhendel (onder) en daarna de Eerst moet men de klemhendel en de zaagbreedte is dan bereikt als de schakelhendel (boven) aan te spannen. schakelhendel losmaken. Voor de grove deelstreep op de skala en de deelstreep instelling wordt met de rechterduim de op de loep boven elkaar staan. hoekhendel ingedrukt en de parallelaanslag opzij geschoven. 5.4 Openen van de spaankast Opgelet! Alvorens de spaankast te openen moet de stekker uit het net worden getrokken. De vleugelmoer van de spaankast enige De stergreep vooraan en achteraan de Het inlegprofiel uit de tafel nemen. slagen losmaken. De beschermkap kan tafelplaat ca. 1 omdraaiing losmaken en dan door het naar voor en vervolgens naar binnen schuiven. naar boven trekken van het spouwmes worden losgemaakt. - Het spouwmes en het zaagblad zijn nu voor het instellen of het uitwisselen toegankelijk. De spaankastafdekking rechts en links met beide handen opheffen, naar voor trekken en naar beneden laten rusten. 5.5 Instellen van het spouwmes - De stekker uit het net trekken - Het spouwmes verhindert dat het werkstuk zich tijdens het opdelen na het zaagblad sluit en aldus het het zaagblad vastklemt. - Dit zou een terugslag kunnen vervorzaken. Het spouwmes moet behalve bij verdekte zaagsnede (zie 11.3) steeds gemonteerd blijven en juist worden ingesteld. Het spouwmes is door verschuiven zo te regelen, dat de afstand tot de zaagbladkrans min. 3 mm. en max. 8 mm bedraagt. In de hoogte moet dit zo worden afgesteld, dat hij max. 2 mm. onder de zaaghoogte van het zaagblad blijft. Opgelet! De bevestigingsschroeven moeten regelmatig op beschadiging worden nagekeken. 47

5.6 Verwisselen van het zaagblad - De stekker uit het stopkontakt trekken - De borg-stang door de boring van de tafelplaat in de boring van de zich eronder bevindende boring van de zaagbladflens steken. Het zaagblad moet opdat de boringen zich precies tegenover elkaar bevinden eventueel met de hand gedraaid worden. Met de meegeleverde sleutel SW 30 wordt dan de opspan- moer losgemaakt. Opgelet! Linkse draad, om los te maken moet naar rechts worden gedraaid. - Alvorens het nieuwe zaagblad te plaatsen moeten de opspanvlakken gereinigd worden. - Na de zaagbladwissel wordt de borgstang weggenomen, de spaankast gesloten en het inlegprofiel terug in de tafel geplaatst. 6 Werktuigen/zaagbladen Zaagbladen uit HSS staal mogen wegens verhoogd gevaar voor breuk niet gebruikt worden. De op de PK 300 te gebruiken zaagbladen moeten voor het zagen van hout aan de volgende voorwaarden voldoen: Minimum diameter 295 mm., max. diameter 300 mm en asgat 30 mm, dikte 1,8-2,5 mm. Wanneer andere zaagbladen worden gebruikt, moet het spouwmes worden aangepast. Het spouwmes mag niet dikker dan de zaagsnede en niet dunner dan het zaagblad zijn. Hardmetalen zaag- Hardmetalen zaag- Hardmetalen zaag- Hardmetalen zaag- Hardmetalen-zaag- Hardmetalen-zaag- bladen 300 x 2,6/ bladen 300 x 3,2/ bladen 300 x 3,2/ bladen 300 x 3,2/ bladen 300 x 3,2/2,2 bladen 300 x 2,8/2,2 1,8 x 30 Z = 28 W 2,2 x 30 Z = 60 DH 2,2 x 30 mm, Z = 48 2,2 x 30 mm, Z = 72 x 30 mm Z = 96 VW x 30 mm, Z = 96 TF (wisseltand). Uni- (daktand:hout). Voor UW (universele wis- kW (gekombineerde (wisseltand). Een (trapezium-vlaktand). verseel te gebruiken het zagen van be- seltand). Voor het ver- wisseltand). Voor het blad voor het hoogste Een zaagblad voor voor langs- en klede platen. Dit zagen van meubel- verzagen van kunst- eisen in de meubel- non-ferro-metalen, dwarssneden ook speciale zaagblad elementen, gefine- stofplaten, profiel- bouw voor langdurig alu-plaat en profielen. voor spaanplaten vervangt de anders erde platen, beklede platen en allerhande gebruik. (standaard meege- noodzakelijk voor- platen in massief kunststoffen. leverd) snijder. hout. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. 091 001 4099 091 001 4102 091 001 4110 091 001 4129 091 001 4137 091 001 4145 7 Machine-onderdelen/benaming 1 Spouwmes 2 Beschermkap 3 Parallelgeleider 4 3a Hulpgeleider 4 Hoekaanslag 2 8 3 3a 5 Duwhout 1 7 7.1 Speciale toebehoren 6 Afkortgeleider 7 Tafelverlenging 5 8 Tafelverbreding Speciale toebehoren niet afgebeeld: 6 - Bekantrecht hulpstuk - Verrijdbaar onderstel - Excenter klemming - Zaagmal 48

8 Duwhulpstukken Voor het verstekzagen van kleine delen kan men beter een duwhulpstuk maken (zie Voor halfhoutverbindingen zie afb. 11.7 kan afbeelding). Dit duwhulpstuk mag niet van spaanplaat worden gemaakt. men eveneens best een hulpstuk maken. De uitsparing moet dan wel telkens aangepast worden, al naar gelang de diktes van de werkstukken. Bij het zagen van een werkstuk smaller dan Een spie mag uitsluitend met behulp van een spiehulpstuk (zie afbeelding) worden 120 mm, (11.4) moet men voor het opduwen gezaagd (11.8). Dit spiehulpstuk moet ten minste 300 mm. lang en 170 mm. breed zijn van het werkstuk ten allen tijde een duwhout en is eenvoudig te maken. (ook hier geen spaanplaat gebruiken) gebruiken, dit om ongevallen te voorkomen; (het duwhout wordt standaard bij de PK 300 geleverd). 9 Veiligheids-tips - Bij alle onderhouds- en instelwerkzaamheden altijd de stekker uittrekken. - Zet de machine uit en wacht tot het zaagblad niet meer draait voordat u probeert storingen te verhelpen. - De machine moet naar voorschrift geaard zijn. - Beschadigde kabel en/of stekker direkt verwisselen. - Geen delen verwijderen die ter bescherming zijn aangebracht. - Beschadigde delen ten allen tijde verwisselen. - Jeugdigen beneden 16 jaar mogen niet met de machine werken. - HSS zaagbladen mogen niet worden gebruikt. - Gescheurde of vervormde zaagbladen direkt verwisselen. - Het dwarszagen van rondhout is met de meegeleverde hulpstukken niet toegestaan. - Als de afstand van de aanslag tot aan het zaagblad minder is dan 120 mm moet men ten allen tijde een duwhout gebruiken om het werkstuk op te duwen. - Nooit werken zonder een spouwmes daar anders het zaagstuk kan klemmen. - Dwarse sneden mogen alleen met behulp van een hoekaanslag of met de afkortgeleider worden uitgevoerd. - Steeds oppassen dat men geen zijdruk op het zaagblad uitoefent (remmen). - Bij beschadigde zaaginleg moet deze verwisseld worden. - Ga bij het zagen altijd naast de zaag staan nooit ervoor. - Bij kontinu gebruik van meer dan 1/2 uur in een afgesloten ruimte mag uitsluitend met een stofafzuiginstallatie gewerkt worden. - Neem ook de wettelijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht! 9.1 Wat te doen bij storingen - Als er splinters bij het zaagblad ingeklemd zitten of als het afzuighulpstuk verstopt is, eerst de machine stopzetten (trek voor alle zekerheid de stekker uit), daarna het zaagsel verwijderen. - Als het werkstuk klemt, de motor direkt uitschakelen. Een stomp zaagblad is er meestal de oorzaak van dat de zaagmotor niet goed doortrekt. - Bij een stomp zaagblad treden aan de zaagvlakken meestal brandvlekken op. Het zaagblad onmiddelijk verwisselen. - Na het wegvallen van de spanning moet de machine opnieuw gestart worden. 49

10 Stofafzuiging De precisie cirkelzaag PK 300 K moet aan een stofafzuiging worden aangesloten. (bvb. de Elektra Beckum stofafzuiging SPA 2000). De standaard bijgevoegde afzuigmond heeft een aansluitwaarde van 100 mm. Bij het aansluiten der machines zijn de vakvoorschriften te volgen. Opgelet! Stof van eiken- en beukenhout kan kanker veroorzaken. 11 Het zagen/voorbeelden 11.1 Doorlopende zaagsneden (langszagen) Het spouwmes en de beschermkap moeten worden aangebracht zoals in hoofdstuk 5.5 omschreven. De hoogte van het zaagblad zo instellen dat deze 10-15 mm. hoger is dan de dikte van het werkstuk. De parallel-geleider op de gewenste breedte instellen. De machine enkel na deze noodzakelijke opstelling opstarten. Het werkstuk langs de parallel-geleider leggen en geleidelijk doorschuiven (rekeninghoudend met de doortrekkracht van de motor). - Bij materiaal beneden de 120 mm. steeds een duwhout gebruiken. 11.2 Verdekte zaagsneden De gewenste zaaghoogte door middel van een duimstok aan het zaagblad vast- stellen. De parallelaanslag op de beno- digde breedte instellen en de eerste zaag- snede uitvoeren. De volgende snede moet zo gemaakt worden dat de reeds gemaakte snede zich links van het zaagblad bevindt. (zie afbeelding) Bij foutieve zaagvolgorde kan het uitge-zaagde gedeelte door het zaagblag weg geslingerd worden. Let op verhoogd ge-vaar voor ongevallen. 1e snede 2e snede De beschermkap verwijderen en het spouwmes zo instellen als in punt 5.5 omschreven. 11.3 Profielzaagsneden Vóór de profielzagen het spouwmes Ter voorkoming van terugslaan van het Werkwijze: demonteren en de houderplaat vast- werkstuk moet men een zogenaamd Het werkstuk met de rechterhand tegen schroeven. terugslagblok gebruiken, wat men met het terugslagblok leggen. Met de linker- een lijmtang aan de tafel kan vastzetten. hand het werkstuk tegen de parallelaan- Bij langere werkstukken moet men ook slag houden en tegelijkertijd naar bene- een langer terugslagblok gebruiken. den geleiden. Opgelet! De afstand zaagblad - hand moet tenminste 15 centimeter bedragen! 50

11.4 Langszaagsneden met hulpgeleider De hulpaanslag kan worden gebruikt als bij het zagen de delen uit elkaar dreigen te gaan. De hoekvormige hulpaanslag In principe worden lange versteksneden wordt met klemmen aan de van 45° altijd met behulp van de hulp- parallelaanslag vastgezet. Door te aanslag uitgevoerd. Het werkstuk wordt verschuiven moet deze zo vast- tegen de lage kant van de aanslag gelegd. gezet worden dat hij tot aan het midden van het zaagblad zit. De platte werkstukken worden aan de lage kant van de hulpaanslag gelegd. Hogere werkstukken kunnen beter aan de hoge kant van deze hulpaanslag gelegd worden. - De machine moet voorzien zijn van spouwmes en beschermkap. 11.5 Dwarszagen met afvoerspie en hulpaanslag Allerlei soorten dwarse zaagsneden mogen uitsluitend met de hoekaanslag of met de, als accesoire leverbare afkortgeleider gezaagd worden. Voor het dwarszagen moet de hulpaanslag aan de parallelgeleider bevestigd worden. Door de hulpaanslag te verschuiven moet deze op de gewenste breedte worden afgesteld. Als er kleine stukjes gezaagd moeten worden verdient het aanbeveling ook een afvoerwig aan te brengen. Deze voorkomt het wegspringen van de afgezaagde stukjes hout wanneer zij met de tanden van het zaagblad in aanraking komen. 11.6 Het maken van sponningen - Voor het taps zagen en/of het inzagen van gleuven is een aandrukhulpstuk absoluut noodzakelijk. De uitsparing van het aandrukhulpstuk moet aan het werkstuk worden aangepast. (zie pagina 9) - De machine uitrusten met beschermkap en spouwmes. Werkbeschrijving: Met de rechterhand wordt het werkstuk langs de parallelaanslag geleid. De linkerhand houdt met behulp van het aandrukhulpstuk het werkstuk op zijn plaats en zorgt voor de voortstuwing. Als de zaagsnede klaar is worden werkstuk en hulpstukken in de uitgangspositie teruggetrokken. 11.7 Het afzettten van tappen Het afzetten van voorgezaagde tappen, (zie afbeelding 11.6), mag alleen met de hoekaanslag of met de, als accessoire leverbare, afkortgeleider uitgevoerd worden. - Zie punt 5.5 m.b.t. spouwmes. - De hulpaanslag kan, door deze te verschuiven, tot aan het zaagblad worden afgesteld. Werken met spouwmes en beschermkap. 11.8 Wiggen zagen Het zagen van wiggen mag uitsluitend gedaan worden met behulp van een aan de wiggen aangepaste zaagmal. - Ook hier moet de machine uitgerust zijn met beschermkap en spouwmes. Werkbeschrijving: Met de rechterhand wordt het werkstuk langs de parallelaanslag geleid en voortgestuwd. De linkerhand houdt het werkstuk op zijn plaats. 11.9 Formaten zagen met extra toebehoren schuifslede - De machine moet voor het zagen van formaten met een spouwmes en een beschermkap uitgerust zijn. Het geleideprofiel (draagprofiel) in de De schuiftafel plaatsen en met de beide Het eindstuk van het hoekaanslagprofiel opnameinrichting inhaken. spanhevels vastspannen. dicht naar het zaagblad toeschuiven en de stergreep vastdraaien. 51

De Ruiter met duimstok op de gewenste De Ruiter omhoogklappen en het werkstuk Schuifslede en werkstuk terugtrekken. Het formaatbreedte instellen. neerleggen. De machine starten en het werkstuk 180° omdraaien en met de in de werkstuk haaks afzagen. eerste arbeidshandeling haaks gezaagde kant tegen de naar beneden geklapte Ruiter aanleggen. Vervolgens de tweede zaagsnede uitvoeren. Voor het zagen van grote formaten en lange werkstukken, die niet meer veilig op de machinetafel liggen, is als extra toebehoren een tafelverlenging danwel verbreding verkrijgbaar. 12 Fijn instelling van het zaagblad Alvorens de fabriek te verlaten wordt het zaagblad fijn geregeld en vast gezet. Bij het latere naregelen kan met deze schroeven het zaagblad worden ingesteld. (bvb. wanneer een zaagblad met andere vertanding wordt gebruikt.) Wanneer de spaankast beveiligd is kunnen de moeren los blijven. Om het zaagblad in het midden van de Het inlegprofiel wegnemen en de Opgelet! gleuf af te regelen moet de machine naar spaankast openen. De kontermoer M6 Na het fijn instellen alle losgemaakte achter toe omgedraaid worden en de losmaken door voor- en terug-draaien van schroeven opnieuw zorgvuldig vast- bevestigingsschroeven M12 van de de overeenkomstige moer het zaagblad schroeven. spaankast ca 1/2 draai losmaken. zijdelings afregelen. 13 Opspannen van de riemen Let op atijd eerst de steker uittrekken Voor het naspannen van de aandrijfriem De motor iets draaien. De riemspanning de vier motorbevestigingsschroeven 1 kan nu door de opening worden gecontro- omslag losdraaien. leerd. Men moet de riem ongeveer 5 mm kunnen indrukken. 52

14 Onderhoud van de machine - Bij alle onderhoudswerkzaamheden ten allen tijde de stekker uittrekken! De machine heeft erg weinig onderhoud nodig. Het is echter wel raadzaam de machine tegen vochtigheid en bijtende middelen te beschermen. Alle bereikbare schroeven en lagers, alsook de voor en achter de machine aangebrachte profielen kan men het beste met een doekje met wat wapenolie inwrijven. De trekspil van de hoogteverstelling moet regelmatig met petroleum gereinigd worden. Spil en spillager heel licht met wapenolie of iets dergelijks invetten. Het zaagblad vrij van roest houden. De koelvinnen van de motor moeten wel regelmatig schoongemaakt worden, daar anders de koeling van de motor niet meer optimaal is. 14.1 Onderhoud van het zaagblad De zaagbladen moeten regelmatig van harsen worden ontdaan. Leg de zaagbladen in een sodaoplossing of in schoonmaakbenzine. Na ongeveer 24 uur kunnen de harsresten met een doek of een stukje hout zo van het zaagblad worden afgeveegd. Schone zaagbladen zorgen voor een goede zaagkwaliteit. 15 Schakelschema’s 3~400 V L1 L2 L3 7A u v w U V W Schakelplan PK 300/4200 DNB 16 Leverbare extra toebehoren Afkortgeleider 1500 mm. Bestelnr. 091 000 3291 Afkortgeleider 2300 mm. Bestelnr. 091 000 3321 Tafelverlenging Bestelnr. 091 000 3330 Tafelverbreding Bestelnr. 091 000 3305 Zaag-mal Bestelnr. 091 000 4018 Excenter-klem Bestelnr. 091 000 9680 Onderstel met wielen Bestelnr. 091 000 7262 Zaagbladen Bestelnr. zie 6 53

17 Onderdelenlijst PK 300 K Pos. Omschrijving Groote DIN Bestelnr. 100 Inlegprofiel v/d tafel 863 mm 138 321 3769 101 Tafelblad 101 021 3823 102 Cylinderschroef met binnenzeskant M8x35 912 612 100 0812 103 Schotelveer Ø 16 Ø 8,2x0,6 2093 705 301 6795 104 Zeskantmoer zelfborgend M8 verzinkt 985 620 200 2305 105 Klemstuk A 55x20x31 138 020 7482 106 Zelftappende schroef met zeskant 4,8x16 verzinkt 614 406 3978 107 Popnagel 6x16 F 662 101 0423 108 Tandplaat 149 220 0723 109 Blindniet 6x8 F 662 100 9530 110 Rugwand 139 220 0246 111 Zijwand 139 220 0211 112 Zeskantmoer M8 verzinkt 934 620 000 2235 113 Aanslagplaat 139 220 0319 114 Zeskantschroef M8x35 verzinkt 933 610 300 1208 115 Klemstuk B 55x26x33 138 020 7474 116 Draadstang 724 mm 139 320 0746 117 Trekstang RD 7,1 (M8) x 753 mm 149 520 7516 118 Veiligheidsring A21 125 630 008 7696 119 Regelwiel RD 75x52 139 120 0390 120 Sluitring A17 125 630 001 6713 121 Zeskantmoervlak vorm B M16 936/439 620 503 2396 122 Sluitring A8,4 125 630 001 6322 123 Klemhendel met binnendraad M8 700 602 8653 124 Blindniet 6x12 F 662 101 0407 129 Zelftappende schroef met kruiskop 4,8x9,5 7981 617 201 6683 130 Boogskala 114 120 0468 135 Zeskantschroef M8x16 933 610 300 1178 136 Zelftappende schroef met kruiskop 2,9x9,5 7981 617 203 9632 137 Stalen afleesmaat 0,23x13x707 114 220 0623 138 Veerplaatinleg-profiel 0,3x22x60 139 220 4918 139 Ronde vlakschroef met vierkantkraag M8x40 603 611 001 5990 140 Afstandsbus 25 lang 139 108 7560 141 Stergreepmoer M8 700 002 8937 142 Schakelaar voor 4,2 kW DNB 101 001 4499 143 Kabelklem 0,9x15x40 705 207 8118 144 Voorkant 139 220 0238 145 Zeskantmoer zelftappend M6 985 620 200 2291 146 Vlakke rondschroef met vierkantkraag M6x16 603 611 000 0594 147 Schijfveer 5x6,5 mm 6888 672 000 8538 148 Afstandshuls DH 14x55 644 220 0309 149 Sluitring A15 verzinkt 125 630 001 9984 150 Handwiel 700 308 7322 151 Sluitring A13 125 630 001 6705 152 Kopmoer M12x1,5 verzinkt 1587 620 107 4264 153 Draaibare cylindergreep M6 700 407 6740 154 Zeskantmoer M6 934 620 000 2219 158 Graadwijzer 148 221 4718 159 Graadwijzer - bevestiging 148 221 4700 160 Opbergvak duwhout 138 221 4699 200 Zeskantmoer vlak links M20x1,5 L 936/439 620 500 8460 201 Tegenflens 148 521 3682 202 Zaagblad Widia 300x2,6/1,8x30 W 28 091 001 4099 203 Lagerschroef M8 139 520 0611 204 Veiligheidsring voor assen 58x2 471 640 008 7588 205 Stuurplaat 139 220 0343 206 Opvangschijf voor kogellager 58x67,0x0,5 714 000 6941 207 Spouwmesdrager 139 220 7151 208 Sluitring A6,4 verzinkt 125 630 001 6365 209 Zwenksegmentpaar L + R 239 020 0199 210 Zeskantschroef M10x20 933 610 300 5270 211 Sluitring A6,4 verzinkt 6798 630 408 4047 212 Zeskantschroef M8x35 614 310 1264 213 Tafelsegment 239 020 0202 214 Lagerplaat 139 220 0289 215 Koegellager 6202-2Z/QE6LHT 23 710 013 6915 216 Regelbuis 139 320 7503 217 Zeskantschroef M6x45 verzinkt 933 610 300 0430 218 Trekspindel 149 502 4381 219 Spanhuls 6x16 1481 650 300 1711 220 Zaagblad-a 138 521 3669 221 Huis voor drijfwerk 139 020 0753 222 Kogellager 6005 2RS 25x47x12 710 001 6812 223 Zeskantmoer vlak vorm B M20x1,5 936/439 620 505 2753 224 Poelie zaagbladas 138 521 3693 225 Krachtband 723 308 7313 226 Borgring voor boorgat 42x1,75 472 640 112 1364 227 Groefkogellager 6004 2RS 20x42x12 710 001 6995 228 Zeskantmoer met schijf Ø 25 M8x16 verzinkt 933 610 310 2632 229 Excenterplaat - vlakmotor D = 80 139 220 0360 231 V-ribbenschijf vlakmotor PK 300 54.0x57/20 PN 6 138 521 3707 54

Pos. Omschrijving Groote DIN Bestelnr. 232 Cilinderschroef met imbus M6x16 912 612 102 3081 233 Spie 672 105 9322 234 Motor 4,2 KW DNB zonder schakelaar 101 017 9145 235 Zeskantmoer M12 934 620 001 7992 236 Trekbout RD 25x35 139 520 0271 237 Zeskantmoer zelftappend M12 verzinkt 985 620 202 4139 238 Zeskantmoer zelftappend M10 985 620 200 2313 239 Vlakrondschroef met vierkantkraag M6x35 603 611 002 9436 240 Zwenkkast PK 300 101 021 3793 241 Drukveer Ø 9,9x2xØ 22,5 705 120 7240 242 Geleidingsplaatje PK 300 fl 16x5x215 148 221 3754 243 Schotelveer 23x8,2x0,9 2093 705 307 5104 244 Afdekplaat 139 220 0084 245 Vlakke rondschroef met vierkant kraag M12x30 603 611 000 0691 246 Spaankap met afzuigmond PK 300 138 115 8612 247 Spouwmesdrager 60x80x16 238 021 3730 248 Spouwmes GR 25x2,5 138 221 3722 249 Drukplaat BL 2,99x80x60 138 221 3749 250 Moer M12 620 900 2432 251 Zwenkkastdeksel 138 221 3803 252 Haak BL 2x20x146 139 220 0386 253 Zeskantschroef M6x16 958/933 610 301 5675 254 Afzuigmond 139 120 0501 255 Sluitring B6,4 9021 630 500 2087 256 Vlakke rondschroef met vierkant kraag M6x45 603 611 000 0624 257 Vleugelmoer M6 700 512 5213 285 Blikschroef St 3,9x13 7981 617 200 1805 286 Veerkrachtrem 805 504 6132 287 Koelvin 120/13 133 140 8839 288 Bescherkap koelvin 120/13 133 140 8847 289 Schroef zeskant M12x1,5 linksx25 verzinkt 961 610 300 1267 290 Remschijf 133 218 5329 294 Motorklemkast - onder 133 140 9657 295 Plaatschroef met halfverzonken kruiskop M4x12 verzinkt 7985 612 300 2022 296 Gelijkrichter 101 000 1141 297 Deksel motorklemkast 133 140 9665 298 Bout met platte kop 5x20 verzinkt 618 901 1421 308 Duwhout BG 10x70x410 139 420 1630 317 Vlakke ronsdschroef met binnenzeskant M6x25 603 611 003 1325 326 Gelijdingsrail 149 202 7223 327 Hoekstopper 139 120 0439 328 Schroef met kruiskop M6x12 965 613 105 9530 329 Nonius-aanduiding 114 120 0450 330 Zeskantschroef M4x20 912 612 110 2640 331 Zeskantmoer M4 934 620 000 2197 332 Waaierschijf A4,3 6798 630 408 4020 333 Versteksegment 139 020 0419 334 Klem-hendelschroef M6x25 700 600 3847 335 Zelftappende schroef St 4,2x13 7982 617 400 1942 336 Eindstuk aanslag-profiel 239 109 1725 337 Aanslaglat 300 139 300 5315 338 Aanduider 0 - 2x45 ° 114 120 0441 339 Zelftappende schroef met kruiskop St 3,5x9,5 7981 617 202 8215 340 Sluitring A 4,3 125 630 001 6330 341 Schroef met gleuf en kap M6x25 427 616 000 0340 342 Meplag-moer M6 624 112 5058 343 Stop voor dwarsaanslag 139 120 0145 350 Profiel aanslagdrager S8x48x450 lang 138 321 4420 351 Vleugelschroef M6xLB=68 615 019 0299 352 Schijf B6,6 verz. 9021 630 500 2087 353 Vierkantmoer M8 verz. 557 621 800 5126 354 Cilinderschroef met imbus M8x16 912 612 100 0790 355 Aanslagdrager 138 021 4497 356 Stelschroef Ø6/M8/Ø20x110 lang 148 521 4379 357 Schotelveer 16x8,2x0,6 2093 705 301 6795 358 Spanvork 138 021 4349 360 Zeskantmoer, zelfborgend M8 985 620 200 2305 361 Bout Ø10/Ø11/Ø17x47 lang 148 521 4360 362 Klemexcenter 239 020 5484 363 Borging voor as 10x1 471 640 004 7349 364 Lenskopschroef met kruiskop M5x6 verz. 7985 612 314 9287 365 Bladveer 0,8x25 705 221 4356 366 Snijschroef AM 5x12-St-Lt verz. 7516 617 517 4166 367 Eindkap 57x49x7 138 121 4458 368 Blikschroef met kruiskop Stz 4,8x19-C-Lt verz. 7982 617 415 5800 369 Geleiderrails 16x5x200 148 221 4548 370 Loephouder 63x36x30 138 121 4393 371 Loep Ø 30 138 121 4407 372 voorsetprofiel 60x35x700 lang 138 321 4447 7000 Hoekaanslag met werkstukhouder 201 020 0108 7002 Spiraalslang Ø 100x1000 785 412 6290 7003 Schouderplaat 139 220 1595 7004 opzetring 148 521 3674 55

56

57

EB_Adr1B.fm D Elektra Beckum AG, P Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A., c Metabo s.r.o., Daimlerstraße 1, D-49716 Meppen Rua 8, Lotes 8, 10, 12, P.O. Box 53, Kralovicka 544, CZ-25001 Brandys nad Labem A Tel.: +49-1803-333 456, Fax: +49-1803-333 457 P-7001 Évora-Codex Tel.: +42-202-804 458, Fax: +42-202-804 456, Tel.: +351-66-74 93 00, Fax: +351-66-74 93 09, e-mail: [email protected], G Metabo UK Ltd., 25 Majestic Road, GB-SO 16 OYT e-mail: [email protected] Internet: http://www.metabo.cz Tel.: +44-2380-732 000, Fax: +44-2380-747 500 K Metabo Danmark A/S, s Remtech Spol. S.R.O., F Lurem MACHINES à BOIS, Marielundvej 48 C, DK-2730 Herlev Tel.: +44-84-13 55, Fax: +44-84-86 04, Vinice 293, SK-90021 Svaty Jur Tel.: +42-1-744 971 981, Fax: +42-1-744 971 291 Zone Industriell/BP 1, F-617000 Domfront Tel.: +33-2-333 757 00, Fax: +33-2-333 720 70 e-mail: [email protected] R Agent Trade, S. C., S.R.L., B S.A. Ferunion N.V., 19-23, Rue de L‘Escaut / N Profilma-Import A/S, Aleea Bran Nr. 2, BL. 92, P., Ap. 47, Scheldestraat 19-23, B-1080 Bruxelles/Brussel Postboks 536 Nanset, Sophus Buggesvei 48, RO- 751552 Bucuresli 4 Tél.: +32-2-427 71 10, Fax: +32-2-425 37 21, N-3252 Larvik Tel.: +40-13-217 445, Fax: +40-13-214 505 e-meil: [email protected] Tlf.: +47-33-114 777, Fax: +47-33-114 108 O Dilex d.o.o., H Metabo Nederland b. v., S HDF-Paulsson AB, Orginceva ut. 17, SLO-51113 Ljublijana Keulschevaart 8, NL-3621 MX Breukelen, Box 525, Svaravaregatan 5, S-30180 Halmstad Tel.: +386-61-168 16 20, Fax: +386-61-168 16 16 Postbus 180, NL-3620 AD Breukelen, Tel.: +46-35-154 400, Fax: +46-35-121 780 Tel.: +31-3462-642 44, Fax: +31-3462-635 54, e-mail: [email protected] J Nofa OY, P.O.Box 28, Hannuksentie 1, FIN-02270 Espoo C Metabo Kistool AG, Tel.: +358-9-804 851, Fax: +358-9-809 485 Badener Str. 816, CH-8010 Zürich Tel.: +41-1-437 82 80, Fax: +41-1-437 82 77, p EB- Polska, e-mail: [email protected] Spółka z o.o.J.V., ul. GdyĖska 28, PL-73110 Stargard SzczeciĖski Fischknecht, Markus Schweisstechnik, Tel.: +48-91-578 47 72, Fax: +48-91-578 47 72 Marktgasse 6, 9050 Appenzell Tel.: +41-71-787 14 05, +41-79-696 36 44, h EB Nefro KFT, Fax: +41-78-782 07 Futo U. 70, HU-3508 Miskolc Tel.: +36-46-362 264; +36-46-366 363, I Carlo Stechel & Figli S.R.L., +36-30-450 618, Fax: +36-46-362 761 Via Buozzi 22, I-20097 San Donato Milanese (MI) Tel.: +39-02-556 001 11, Fax: +39-02-556 003 22, a Extra Industrial Goods, e-mail: [email protected] Rr. Fadil Rada 88, AL-Tirana Tel.: +355-42-330 62, Fax: +355-42-330 63 E Herramientas Metabo, S.A., Polígono Ind. N°6, Parcela 16, e AS Mecro, E-28935 Móstoles (Madrid) Peterburi tee 44, EST-11415 Tallinn Tel.: +34-91-616 57 67, Fax: +34-91-616 43 55, Tel.: +372-6-201 101, Fax: +372-6-201 112 e-mail: [email protected] Kestra S.A. Soldadura, r ITA Ltd., Polg. Ind. La Ferreria, C.Del Treball, No. 19, Balakirevskij Pereulok 19, str. 1, RUS-Moscow E- 08110 Montcada I Reixac, Tel.: +7-95-737 93 11; +7-95-737 93 12, Tel.: +34-935-750 030, Fax: +34-935-753 394 +7-95-737 93 13, Fax: +7-95-737 93 14, e-mail: [email protected]