RelaxoPet RelaxoDog Handleiding

Tuesday, August 14, 2018
Download

Handleiding

Hartelijk welkom Bedankt voor het kiezen van RelaxoDog© Deze handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving en een gebruiksaanwijzing voor de versie RelaxoDog© voor honden en helpt u de RelaxoDog© zo effectief mogelijk bij uw hond te gebruiken. Lees voor het gebruik van RelaxoDog© de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze. Voor meer informatie over de RelaxoPet producten ga naar www.relaxopet.nl of neem contact op met onze email klantenservice onder [email protected]. Inhoud: RelaxoDog© geluidsmodule RelaxoDog© USB laadkabel Beknopte handleiding 2

RelaxoDog© Inhoudsopgave Pagina 2 Hartelijk welkom Pagina 3 Inhoudsopgave Pagina 4 Veiligheidsinstructies Pagina 5 Toepassingsgebieden/Inzetbaarheid Pagina 6 Hoe werkt de RelaxoDog© ? Pagina 7 Wetenswaardigheden over de RelaxoDog© Pagina 8 De soundmodule Pagina 9 De juiste omgang met de ingebouwde L-ion accu Pagina 10 Toepassing van RelaxoDog© Pagina 11 Toepassing van RelaxoDog© Pagina 12 RelaxoDog© tijdens transport Pagina 13 Tips en probleemoplossingen Pagina 14 Garantiebepalingen Pagina 15 Conformiteitsverklaring CE Pagina 16 Conformiteitsverklaring FCC Verklaring van tekens Aanbeveling Veiligheidsinstructies 3

Veiligheidsinstructies Belangrijke aandachtspunten voor het gebruik van het apparaat Het apparaat dient uitsluitend ter ontspanning Elektrische componenten mogen niet onder stromend water worden van honden te worden gebruikt. gehouden en moeten worden beschermd tegen vocht en extreme temperaturen. Mocht er vocht in het apparaat zijn gekomen dan zie Gebruik het apparaat volgens de voorgeschreven af van verder gebruik en neem contact op met de verkooppunt waar u instructies. Gebruik het apparaat niet als er het product vandaan hebt. beschadigingen te zien zijn. Verwijder of verander geen onderdelen. Voer nooit reparaties op Dit apparaat is voor gebruikers met beperkte eigen initiatief uit. Daardoor kan brandgevaar ontstaan. Ook loopt u fysische, zintuiglijke of psychische capaciteiten het risico een elektrische schok te krijgen. Neem contact op met de oftewel zonder enige ervaring of voorkennis verkooppunt waar u het product vandaan hebt. alleen geschikt indien een adequaat toezicht of een gedetailleerde handleiding voor het Zet de sound module nooit neer op schuine en oneffen oppervlaktes. gebruik van het apparaat door een Het zou kunnen omvallen, naar beneden vallen of letsel veroorzaken. verantwoordelijk persoon is gewaarborgd. RelaxoDog© is geen speelgoed! Houd het apparaat buiten bereik van Zorg ervoor dat RelaxoDog© niet direct kinderen en zorg ervoor dat ze er niet mee spelen. toegankelijk is voor de hond. RelaxoDog© is een precisieapparaat. Behandel het apparaat met de Houd het apparaat, op het moment dat het aan nodige voorzichtigheid en laat het niet vallen. staat, niet direct tegen uw oor aan. U riskeert beschadigingen aan uw oor door de hoge Houd kinderen weg van verpakkingsmaterialen. Bij inslikken dreigt geluidsfrequenties. verstikkingsgevaar. Gelieve voor het reinigen van het apparaat geen schurend schoonmaakmiddel dat de oppervlakte zou kunnen beschadigen, gebruiken. Gebruik een RelaxoDog© is uitsluitend zacht en droog doek. Mensen met een gehoorbeschadiging ontwikkeld voor het gehoor van moeten erop letten dat ze het geluid honden en is dus niet bij andere van de RelaxoDog© niet te hard diersoorten inzetbaar. instellen! 4

Toepassingsgebieden en inzetbaarheid Bye, Bye stress RelaxoDog© kan succesvol helpen de meest uiteenlopende angst-, en stress situaties te voorkomen, zoals: Africhting / Training Markeringsgedrag Agressiviteit Opvoeden van puppy's Vuurwerk / Onweer Kalmering bij epileptische aanvallen Let op: Angsttoestanden Kalmering voor en tijdens bezoek aan Verlatingsangst dierenarts Dit product is alleen bestemd voor Paniek het gebruik bij honden. Kalmering tijdens bevalling Omgevingsveranderingen Rangorde stoornissen RelaxoDog© is geen vervanging van Verandering van eigenaar Gedragsproblemen een veterinaire diagnose en behandelingen bij ziektes. Destructief gedrag Compulsieve stoornissen Wangedrag Gebrek aan sociaal gedrag Als uw huisdier gezondheidsproblemen heeft Reisangst Scheiding pups van moeder hond raadpleeg dan een dierenarts! Constant geblaf Hyperactief gedrag Dwangstoornissen 5

Hoe werkt RelaxoDog®? Zo functioneert de alles-in-één oplossing voor diepe ontspanning bij honden RelaxoDog® is dé nieuwe innovatie op het gebied van onbewuste Voor elke start voert de speciale elektronica een diepe ontspanning, is speciaal afgestemd op het gevoelige zelfdiagnose uit. Zodra u na de start de geluidsgolven hoort gehoor van honden en is en is ontwikkeld in nauwe en het blauwe LED vlamt op herkent u dat de zelfdiagnose samenwerking met dierenartsen, gedragstherapeuten en fokkers. succesvol was en dat de RelaxoDog® nu klaar is voor gebruik. RelaxoDog© is niet te vergelijken met conventionele ontspanningsmuziek voor honden want RelaxoDog© bevat naast Mocht u een keer een "ongewoon geluid" in de hoorbare, de hoorbare, eigens gecomponeerde geluidsgolven nog eens 6 gecomponeerde geluidsgolven horen, dan is dit geen (zes) voor het menselijke gehoor niet waarneembare, defect, maar veel meer een kwaliteitskenmerk van de hoog hoogfrequente silent subliminale geluidsdragers die bij honden frequente geluidsspoor. een diep ontspannen toestand kunnen creëren. Bovendien biedt RelaxoDog© de mogelijkheid de hoorbare geluidsgolven voor mensen uit te schakelen door middel van de keuzeschakelaar, zodat RelaxoDog© uitsluitend werkt met de onhoorbare, onderbewust waarneembare, silent subliminale geluidsdragers. RelaxoDog© werkt volledig automatisch, effectief en onafhankelijk van leeftijd en ras en is dé ideale metgezel bij afwezigheid van de honden eigenaar. Door de krachtige werking van de accu werkt het anti stress middel volledig onafhankelijk van een stopcontact. 6

Wetenswaardigheden over RelaxoDog© Alles over de nieuwe ontspanningstrainer RelaxoDog© RelaxoDog® is geen vervanging van een diervriendelijke opvoeding en een op het dier afgestemde leefomgeving. Geef uzelf en uw huisdier wat tijd om te wennen aan deze nieuwe diepe ontspanning en let u er alstublieft op dat u na de fase van diepe ontspanning niet direct begint met sportieve activiteiten, zoals (behendigheids-,)trainingen, zoek-, en reddingsacties. Beëindig de geluidsblootstelling ten minste 30 minuten voordat u aan een actieve samenwerking met uw hond begint. Wij willen erop wijzen dat RelaxoDog© door de speciaal ontwikkelde hoorbare klanken tevens ook bij de mens tot een kalmerende en diep ontspannen toestand kan leiden. Technische gegevens soundmodule 200Hz-48KHz 90° x 65° Frequentiebereik 4Ω Stralingshoek 3W Nom. Impedantie 500 mAh Capaciteit accu 30 Minuten Oplaadtijd (100%) Ingangsspanning 3,7 V 500mA 7

De soundmodule De RelaxoDog© soundmodule in één oogopslag Gelieve de soundmodule oftewel de luidspreker tijdens de gebruikmaking niet afdekken! Aan-, en uit Keuzeschakelaar schakelaar geluidsgolven hoorbaar/ Volumeregeling Pauze (zelfdiagnose) onhoorbaar Aansluiting laadkabel Groene LED Rode LED Blauwe LED Beide LED (Mini - USB) (volledig opgeladen) (wordt geladen) (RelaxoDog© actief) (RelaxoDog© / PSU) 8

Lithium Ionen Accu De juiste omgang met de ingebouwde L-ion accu Het is belangrijk dat u de RelaxoDog© vóór de eerste ingebruikname volledig oplaadt om de volle capaciteit van de geïntegreerde L - accu te verkrijgen. Oplaadmogelijkheden RelaxoDog© Soundmodule RelaxoDog© heeft een ingebouwde, oplaadbare accu met een gebruiksduur van maximaal 18 uur (afhankelijk van het volume en de omgevingstemperatuur) en kan worden opgeladen middels de meegeleverde USB-oplaadkabel. De oplaadtijd ligt tussen de 30 en 90 minuten (afhankelijk van de USB-voedingsspanning). Op reis en tijdens transport (12V) kan de soundmodule continu, tijdens het gebruik, worden opgeladen. Ongeveer 30 minuten voor het einde van de accu looptijd begint het blauwe LED te knipperen. Daardoor weet u dat de accu van de RelaxoDog© op korte termijn moet worden opgeladen. Let op: Probeer de soundmodule niet te gebruiken in extreem koude en hete omstandigheden. Dit verkort de levensduur van de batterij. Voorkom het gebruik van de soundmodule bij temperaturen van boven de 45 °C omdat dit anders de ingebouwde batterij kan beschadigen. Let op de specifieke instructies voor het verwijderen van batterijen op pagina 13 van deze handleiding. Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de Europese Unie Dit product mag niet met ander afval worden afgevoerd. In plaats daarvan moet de gebruiker het oude apparaat terugbrengen naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van uw oude apparatuur op het moment van verwijdering helpt grondstoffen te besparen en beschermt de gezondheid van 9 mens en milieu bij de recycling. Neem contact op met de RelaxoPet verkooppunt voor meer informatie over waar u uw oude RelaxoPet toestel voor recycling kunt afgeven.

Toepassing van RelaxoDog© RelaxoDog© werkt volledig automatisch. Het is belangrijk dat u zich bij het eerste gebruik van RelaxoDog© neutraal en rustig opstelt tegenover uw hond. Selecteer bij het gebruik in de eerste dagen de hoorbare modus en kies een normaal volume. Begin nooit met de geluidsblootstelling in directe verbinding met een voor de hond opwindende gebeurtenis maar zorg er altijd voor dat de hond in een rust fase verkeerd voor u begint (vuurwerk en onweer uitgezonderd). Dit kan eventueel ongewenste conditionering tot stand brengen of bestaande problemen verergeren. Positionering van RelaxoDog© Duur / interval van de geluidsblootstelling Positioneer RelaxoDog© indoor binnen een straal van max. De geluidsblootstelling kan dagelijks tot 8 uur duren. Langer durende 5m / Outdoor max. 3m (zie schets onderaan) daar waar de intervallen van de geluidsblootstelling zijn volkomen onschadelijk hond zich hoofdzakelijk bevindt en zorg ervoor dat maar kunnen beter worden vermeden op grond van het belang van RelaxoDog© voor de hond niet direct toegankelijk is. de activiteit van de hond. Intrede van de diepe ontspanning Volumeregeling Afhankelijk van de uitgangssituatie en het interval van de Houd er rekening mee dat een hond tot 20 keer beter hoort dan de geluidsblootstelling van de hond is de tijd waarin de mens. De fabrieksmatig aangebrachte instelling bij de start van het ontspanning zal plaatsvinden, verschillend. Dit hangt af van systeem van de RelaxoDog© is voldoende bij normale de beginsituatie en de sterkte van de respectievelijke omgevingsgeluiden. Pas indien nodig (+/- toetsen) de volume stressoren. Probeer tijdens de eerste instelling aan het omgevingsgeluid. geluidsblootstellingsintervallen gedragscorrecties te vermijden. 10 Bereik Indoor Bereik Outdoor

Toepassing van RelaxoDog© Na een korte oriënterende fase van een paar dagen kunt u beginnen (stand M) de onhoorbare, subliminale, hoogfrequente geluidsgolven omvangrijk te gebruiken. Bekende en voor het dier vreemde omgevingen Outdoor het hele jaar Indien de hond zich na een korte oriënterende fase alleen in de woning / huis of in een andere, voor hem bekende Bij honden die het hele jaar door buiten zijn kan probleem omgeving bevindt, kunt u naar keuze de hoorbare of georiënteerde geluidsblootstelling tot 10 uur per dag onhoorbare geluidsgolven (stand M-schakelaar zie pagina 7) duren. Let hierbij wel op een centrale gerichtheid van de tijdens uw afwezigheid gebruiken. RelaxoDog©. Onweer / Vuurwerk Begin altijd met de geluidsblootstelling van minstens 15 minuten vóór u vertrekt en het dier alleen achter blijft! Bij plotselinge gebeurtenissen, zoals onweer en vuurwerk, kan de verblijfsplaats van de hond veranderen. Gebruik RelaxoDog© samen met de hoorbare geluidsgolven direct op de door de hond In alle voor het dier vreemde omgevingen adviseren wij geselecteerde plek. uitsluitend de hoorbare geluidsgolven te gebruiken. Let er alstublieft op dat ondanks de diepe ontspanning, honden nooit langer dan nodig alleen horen te zijn. RelaxoDog© is niet gemaakt om afwezigheden te verlengen. 11

Transport Veilig reizen met RelaxoDog© RelaxoDog© bij auto-transporten Zorg ervoor dat de RelaxoDog© bij elke rit veilig in het voertuig RelaxoDog© tijdens vliegreizen wordt geplaatst en niet door plotseling remmen of in geval van een ongeluk los kan komen. Neem voor vertrek contact met de luchtvaartmaatschappij op en Zorg er ook voor dat RelaxoDog© volledig is opgeladen voordat u wijs erop dat u de RelaxoDog© tijdens de vlucht wilt gaan op reis gaat of maak gebruik van een geschikte USB-oplaadpoort gebruiken. Hierbij dient u de CE/FCC verklaring van tijdens het transport. onbedenkelijkheid (pagina 16-17) voor te leggen. Door het grote aantal luchtvaart maatschappijen en de verscheidenheid aan transport condities kunnen wij niet garanderen dat de luchtvaart maatschappij waarmee u vliegt het transport met RelaxoDog© tolereert. RelaxoDog© moet bij elke vliegreis buiten aan de transport box worden bevestigd en als ontspanningsapparaat aan de transport box worden verklaard. Kies tijdens de hele reis de voor de mens onhoorbare geluidsmodus. Bij grensoverschrijdend transport dient u op de desbetreffende douaneregels te letten en u dient ook voor een veilige bevestiging van de RelaxoDog© bij transporten te zorgen! 12

Tips en probleemoplossingen Alle RelaxoPet producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Indien een fout die hier niet wordt vermeld optreedt neemt u alstublieft contact op met onze klantenservice. Dit kan per mail naar [email protected]. Algemene veiligheid Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met een essentiële voorwaarde voor een goed betrekking tot elektromagnetische velden resultaat. (EMV). Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is het apparaat veilig in zijn gebruik mits het op de juiste Door het apparaat te openen komt wijze en volgens de instructies in deze de garantie geheel te vervallen! handleiding wordt gehandhaafd. Net als bij elk ander apparaat is de juiste bediening Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing Blauwe LED brandt niet • Batterij niet geladen Controleer of het apparaat is • Aan-, en uit schakelaar niet opgeladen en of de aan-, en uit schakelaar is gebruikt; gebruik de bediend verschillende oplaad functies (netvoeding). Blauwe LED brandt, maar • Keuzeschakelaar in de verkeerde modus Zet de keuzeschakelaar om naar het geen hoorbaar geluid hoorbare geluid (modus wijzigen) Hond ontspant niet • Onjuist gebruik van het apparaat Lees pagina 9 en pagina 10 Er is iets anders aan de hand en het • dier heeft mogelijk medische Neem contact op met uw dierenarts behandeling nodig. Raadpleeg uw dierenarts. 13

Garantiebepalingen Garantieperiode De RelaxoPet - apparaten voldoen aan de hoogste technische en kwalitatieve standaards. De garantieperiode is evenredig aan de wettelijke bepalingen die binnen het land waarin het product is gekocht, gelden. In Europa / Zwitserland is de garantietermijn 6 maanden en de garantieperiode 6 maanden na afloop van de garantieperiode en wordt toegekend aan de oorspronkelijke koper. De garantie toezegging heeft betrekking op het feit dat de RelaxoPet - apparaten gedurende de garantietermijn vrij zijn van fabricage fouten, fouten die bij normaal gebruik optreden of functie fouten. Er is sprake van een dergelijke fout als de functie van het apparaat in zijn geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de handleiding. Beschadigingen als gevolg van onzorgvuldige omgang met het toestel of verkeerd gebruik is in strijd met conform gebruik, zoals boven vermeld, en valt niet onder de garantie toezegging. De garantie heeft ook geen betrekking tot eventuele gevolgen of kosten die voortvloeien uit een defect of functie storing of andere incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook. Indien er binnen de garantieperiode een fout of een dergelijke functie storing voordoet zal RelaxoPet deze kosteloos bijwerken of kosteloos vervangen. De garantieperiode wordt hierdoor niet beïnvloed, d.w.z. niet ingekort of verlengd. Een garantie van zes maanden vanaf de datum van aankoop, verleent RelaxoPet onder de bovengenoemde voorwaarden aan de geleverde accessoires. Dit betreft voornamelijk geleverde kabels en laadstroom stekkers. Reparatie Moet uw product worden gerepareerd dan neem contact op met de wederverkoper of direct met RelaxoPet. Pak het product zorgvuldig in. Let er alstublieft op dat de originele verpakking alleen niet voldoende is om tijdens het transport niet te worden beschadigd. Kies voor een pakket dienst met een tracking functie en een verzekering omdat RelaxoPet geen verantwoording voor de verzending aanvaardt tot het product is ontvangen. Stuur alstublieft ook een bewijs van aankoop, een gedetailleerde beschrijving van de fout en een lijst van de meegeleverde componenten, mee. Verder heeft RelaxoPet een volledig adres, een telefoonnummer voor vragen, en een e-mailadres nodig. Reparatie tegen betaling Indien een reparatie betaald dient te worden stelt RelaxoPet een prijsopgave op die dan aan de wederverkoper wordt doorgegeven. De reparatie wordt pas doorgevoerd als RelaxoPet de vrijgave door de verkooppunt heeft ontvangen. De betaling voor de reparatie dient bij uw verkooppunt te worden verricht. Bij reparatie tegen betaling worden minstens 30 minuten reparatie tijd in de werkplaats en de verzendkosten voor het retour zenden van het apparaat in rekening gesteld. Indien RelaxoPet na een periode van 90 dagen geen verklaring van toestemming voor het doorvoeren van een reparatie heeft ontvangen behoudt RelaxoPet zich het recht voor het product te vernietigen of anderszins te verwerken. RelaxoPet heeft geen invloed op het gebruik. RelaxoPet neemt geen garantie voor haar rekening en aanvaardt geen claims voor in het gevolg optredend letsel of schade. 14

Konformitätshinweise für die Europäische Union Konformitätserklärung gemäß Gesetz über Funkanlagen und Telekomunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) Declaration of conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FETG) and directive 1999/5/EG (R&TTE) Relaxopet GmbH Stesse 11 59872 Meschede Germany erklärt das Produkt: RelaxoDog LK-168 declares the product: RelaxoDog LK-168 Artikelnummer 300001 Item Number: 300001 Geräteklasse: 1 equipment class 1 den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht der Richtlinie 1999/5/ EG (R&TTE) complies with the essential requirments of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE directive) and directive 1999/5/EG (R&TTE) EN5022 Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren / Radio disturbance characteristics EN55024 Störfestigkeitseigenschaften / Immunity characteristics Meschede, 14.08.2017 __________________ Sandra Jansen Custom Care 15

Erklärung zur FCC-Konformität (FCC - Federal Communications Commission) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Sein ordnungsgemäßer Betrieb unterliegt daher folgenden zwei Bedingungen: (1). Das Gerät darf keine Störungen verursachen. (2). Das Gerät muss allen Störungen, denen es ausgesetzt ist, standhalten - auch solchen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen würden. Hinweis: Das Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts . Das Gerät erzeugt, verwendet und gibt elektromagnetische Strahlung ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung benutzt wird, kann es dieFunktion anderer Elektrogeräte beeinträchtigen. Relaxopet GmbH Stesse 11 59872 Meschede Germany erklärt das Produkt: RelaxoDog LK-168 declares the product: RelaxoDog LK-168 Artikelnummer 300001 Item Number: 300001 Geräteklasse: 1 equipment class 1 den grundlegenden unten genannten Anforderungen der FCC Konformität entspricht. FCC Part 15: 20134 Subpart B Meschede, 14.08.2017 __________________ Sandra Jansen Custom Care 16

RelaxoDog© is onderworpen aan de handelsmerkrechten en copyright van RelaxoPet© Auteursrecht: RelaxoPet / Fotolia RelaxoPet GmbH The RelaxoPet and RelaxoDog trademark is used with permission of RelaxoPetGmbH www.relaxopet.com Created 10-17 300001-M