RelaxoPet RelaxoDog Handleiding

Tuesday, August 14, 2018
Download

Welkom Bedankt om te kiezen voor RelaxoDog©. Deze handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving en de werking van de versie RelaxoDog© voor honden. Lees voor het gebruik van RelaxoDog© de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze. Meer informatie over onze producten kunt u vinden op onze website op www.relaxopet.com Inhoud van de verpakking: 1 RelaxoDog©-geluidsmodule 1 RelaxoDog©-powerkit 1 USB-voedingseenheid (110-220 V) 1 verbindingskabelset EU/VS 1 kofferhouder (Travel Set) 1 toepassings-CD verpakt in outdoorkoffer 

RelaxoDog© De allesomvattende, compacte oplossing voor diepe ontspanning RelaxoDog© is een wereldprimeur RelaxoDog© werkt volledig rustige toestand. Bovendien biedt op het gebied van diepe automatisch, effectief, onafhankelijk RelaxoDog© ook de mogelijkheid de ontspanning voor honden en is van de leeftijd van uw hond, binnen hoorbare geluidsgolven te onderdrukken speciaal afgestemd op het en buiten en is een ideale reisgezel, door middel van een keuzeschakelaar, gevoelige, hogefrequentiegehoor gegarandeerd zonder bijwerkingen waardoor RelaxoDog© uitsluitend met de van honden en ontwikkeld in en voert bij elke start van het niet bewust waarneembare audiotracks nauwe samenwerking met systeem een automatische werkt dierenartsen en zelfdiagnose uit. gedragstherapeuten. RelaxoDog© omvat naast de RelaxoDog© werkt dankzij de batterij hoorbare geluidsgolven zes extra volledig onafhankelijk van het voor het menselijke oor niet bewust stopcontact. De totale werkingstijd is waarneembare subliminale samen met de meegeleverde audiotracks die bij honden leiden tot voedingsmodule meer dan 36 uur. een diep ontspannen, 3

RelaxoDog© De geluidsmodule in een oogopslag Dek de geluidsmodule of de luidspreker tijdens het gebruik niet af a.u.b.! Aan/uit-schakelaar Keuzeschakelaar geluidsgolven Volumeregelaar Pauzemodus (hoorbaar/onhoorbaar) Oplaadaansluiting blauwe led (RelaxoDog© actief) rode led (laadt op) Twee leds (RelaxoDog©/voedingseenheid) 4

Installatie Powerkit/bevestiging hondenbox Oplaadmogelijkheden RelaxoDog© RelaxoDog© beschikt over een ingebouwde batterij met een werkingstijd van ongeveer 8 uur (naargelang volumeregeling). Ongeveer 30 minuten voor het einde van de gebruiksduur Bevestiging RelaxoDog© tijdens transport van de batterij knippert de blauwe led, Bevestig de RelaxoDog© met de meegeleverde waarmee aangegeven wordt dat de batterij van bevestigingsband direct aan de transportbox. RelaxoDog© moet worden opgeladen Houd er rekening mee dat de RelaxoDog© voor het De powerkit moet altijd volledig opgeladen begin van de reis volledig opgeladen is of gebruik de zijn, zodat de RelaxoDog© in geval van nood powerkit. van de nodige energie wordt voorzien. Selecteer een aangenaam volume. Het apparaat kan tijdens de reis gebruikt worden in 'onhoorbare Gebruik voor het opladen van het apparaat modus'. a.u.b. altijd de bijhorende kabels en de voedingseenheden. Bevestig de RelaxoDog© a.u.b. alleen aan de buitenkant van de box en gebruik voor de Batterijduur RelaxoDog© ongeveer 8 uur bevestiging de meegeleverde bevestigingsband die u Batterijduur powerkit ongeveer 28 uur door het draaghandvat steekt om te vermijden dat (afhankelijk van de volumeregeling) de RelaxoDog©-koffer per ongeluk opengaat. Bevestiging door het handvat Onderkant 

Gebruik RelaxoDog© Vele hondeneigenaren kennen het Afgestemde geluidsversies RelaxoDog© Travel System probleem dat hun viervoeter De RelaxoDog©-geluidsmodule werkt Met het meegeleverde ondanks een goede opvoeding en met zijn bijzondere, op het gevoelige bevestigingssysteem voor transport opleiding in stresssituaties gehoor van honden afgestemde zit het apparaat ook tijdens het overweldigd wordt en ongewenst geluidsversies en laat de viervoeter vervoer van paarden betrouwbaar gedrag vertoont (bv. tijdens het hierbij diep ontspannen. De goed vast. autorijden, alleen thuis, tijdens het eigenaar kan bij de RelaxoDog©- bezoek aan de dierenarts, bij geluidsmodule kiezen of dit met of onverwachte geluiden zoals zonder extra ontspanningsmuziek vuurwerk, etc.). dient te gebeuren. Gewoon omschakelen en de RelaxoDog© Vaarwel stressoren werkt stil voor het menselijke gehoor RelaxoDog© helpt deze stressoren met succes vermijden. Het is daarbij om het even of dat in eigen Stresssituaties, zoals tijdens een huis of in een voor het dier onweersbui, omgevingsveranderingen en vreemde omgeving gebeurt, vuurwerk horen voortaan definitief in aangezien RelaxoDog© dankzij de het verleden! batterij onafhankelijk werkt van een stopcontact. 6

Introductiefase Begin van het geluid Effectief gebruik Deze handleiding moet ertoe bijdragen om RelaxoDog© effectief te gebruiken. Aangezien RelaxoDog© volledig Positie Vermijd tijdens het geluid in eerste automatisch werkt, is het belangrijk Plaats de RelaxoDog© in een straal instantie bevelen en gedragscorrecties, dat u zich in eerste instantie neutraal van ongeveer 5 meter in de maar gedrag u neutraal tegenover de en rustig gedraagt bij het gebruik. hond. voornaamste verblijfsplaats van de hond en zorg ervoor dat RelaxoDog© Begin de geluidsblootstelling nooit onbereikbaar is voor uw hond. naar aanleiding van een plotselinge Er moet in de introductiefase een gebeurtenis (zie voorbeelden van Eerste gebruik Gebruik RelaxoDog© in het begin minimale geluidsblootstelling van 2-3 toepassingen op pagina 9; minstens 10 dagen in combinatie uur per dag gehandhaafd worden. uitzonderingen: onweer en vuurwerk) om conditionering van uw hond te met de hoorbare audiotrack en nooit vermijden en bestaande problemen tijdens uw volledige afwezigheid. eventueel te versterken. Ten laatste na enkele dagen zult u een Kies een volume dat aangenaam is permanent, ontspannen gedrag bij uw voor uzelf en aanzet tot hond merken en kan de verdiepingsfase ontspanning. met RelaxoDog© beginnen. 

Verdiepingsfase Verdere geluidsblootstelling Tijdens de verdiepingsfase kan er mee begonnen worden de voor de mens hoorbare audiotracks uit te schakelen door middel van de keuzeschakelaar. Zorg echter wel voor een afwisseling van Verhoog de frequentie van uw Bij houding van het dier buiten hoorbare en onhoorbare geluidsgolven afwezigheidsduur en combineer tijdens het hele jaar om ook in deze verdiepingsfase een langere en kortere periodes Wanneer het dier tijdens het ongewenste conditionering te waarin uw hond alleen is. hele jaar permanent buiten voorkomen. gehouden wordt, kan er tot 12 uur per dag geluid gebruikt Start het geluid altijd wanneer uw Na ongeveer 3 weken mag er worden. Let er hierbij wel op hond in een rustfase zit! een geluidsblootstelling dat de RelaxoDog© zich op een plaatsvinden tijdens langere centrale positie bevindt. Na ongeveer 2 weken kunt u het geluid periodes van afwezigheid. ook gebruiken wanneer u afwezig bent. Duur van de Tijdens onweer, vuurwerk en geluidsblootstelling reizen mag er ook tijdens deze Begin echter altijd minstens 1 uur voor gebeurtenissen permanent Probleemgericht tot 8 uur uw afwezigheid met het geluid. geluid gebruikt worden. dagelijks gebruik. 

Toepassingsvoorbeelden agressiviteit hyperactiviteit angstsituaties ontoereikend sociaal gedrag Opgelet: Ongewenst gedrag kan een algemene kalmering markeringsgedrag (dat plots optreedt) pathologische oorzaak hebben. verandering van rangordestoornissen eigenaar reisangst constant geblaf RelaxoDog© vervangt veterinaire en destructief gedrag gedragstherapeutische behandeling scheidingsangst niet. wangedrag vuurwerk omgevingsveranderingen onweer compulsieve stoornissen 9

Tips en probleemoplossing Algemene veiligheidsinstructies Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen Net als bij elk ander apparaat is een met betrekking tot elektromagnetische correcte handhaving essentieel voor een velden (EMV). goed resultaat. Lees daarom voor het Volgens de huidige wetenschappelijke gebruik de gebruiksaanwijzingen bevindingen is het apparaat veilig in het aandachtig door. gebruik, als het correct en volgens de Het openen van het apparaat zal aanwijzingen in deze bedieningshandleiding gehandhaafd wordt. resulteren in het onmiddellijk vervallen van de garantie. probleem mogelijke Oorzaak oplossing Blauwe led brandt niet • Batterij niet opgeladen Controleer of het apparaat opgeladen • Aan/uit-schakelaar is niet is en of de aan/uit-schakelaar geactiveerd geactiveerd is,Gebruik de verschillende oplaadfuncties (voedingseenheid/ powerkit) Blauwe LED brandt, maar er • De keuzeschakelaar staat in de Zet de keuzeschakelaar op is geen hoorbaar geluid verkeerde modus hoorbaar geluid (modus wijzigen) Hond ontspant zich niet • Verkeerd gebruik van het apparaat Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing • Veterinaire ziekte Raadpleeg uw dierenarts a.u.b. 0

Waarschuwingen Instructies voor verwijdering: Weggooien van het oude apparaat: gooi Let voor gebruik op het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet in het normale huisvuil. Breng het naar een officieel inzamelpunt voor recycling. Op deze manier draagt u bij tot de bescherming van het milieu. • Opgelet: dit apparaat is speciaal Let erop dat kinderen niet met het ontworpen voor het gehoor van apparaat spelen. honden. • Let erop dat RelaxoDog© niet direct • Gebruik het apparaat alleen toegankelijk is voor de hond. volgens de gegeven instructies. • Houd het werkende apparaat niet Gebruik het apparaat niet als het direct bij uw oor. Anders loopt u Mensen met gehoorschade moeten beschadigd is. risico op gehoorverlies door de erop letten dat ze RelaxoDog© niet te • Dit apparaat is voor gebruikers hoge geluidsfrequenties.. luid instellen!! (incl. kinderen) met verminderde • Het apparaat mag niet worden lichamelijke, zintuiglijke of ondergedompeld in water. geestelijke vermogens of gebrek • Het apparaat mag alleen gebruikt aan ervaring of kennis, alleen worden voor de ontspanning van geschikt wanneer er voldoende uw hond. toezicht of uitvoerige instructies • Het apparaat mag niet RelaxoDog© is exclusief ontwikkeld over het gebruik van het onderworpen worden aan extreme voor het gehoor van honden en kan apparaat door een temperaturen of hoge vochtigheid. niet bij andere diersoorten gebruikt verantwoordelijke persoon worden. verzekerd zijn. 

Garantievoorwaarden • De garantieperiode begint op de Schade die veroorzaakt is • Houd zeker de originele datum van aankoop en loopt 12 tijdens het transport is voor verpakking bij, zodat het maanden. Het begin van de rekening van de koper. apparaat in geval van garantieperiode wordt als onderhoud zonder bewezen beschouwd als de koper beschadigingen kan worden • De beslissing over reparatie, het aankoopbewijs getransporteerd. omwisseling of vervanging wordt (ontvangstbewijs, kassabon) • Neem bij garantiegevallen genomen door ons. Omgeruilde voorlegt. contact op met uw of vervangen onderdelen worden • Tijdens de garantieperiode onze eigendom. Door reparatie vakhandelaar of met ons repareren wij alle gebreken servicecenter. of vervanging van onderdelen gratis, voor zover het bewezen wordt de oorspronkelijke • Verdergaande claims zijn kan worden dat ze veroorzaakt garantieperiode niet verlengd! uitgesloten! Indien delen van zijn door productie- of deze voorwaarden ineffectief materiaalfouten. • De garantie vervalt wanneer worden, gelden ze • Uitgesloten van garantie is personen aan het apparaat overeenkomstig. De geldigheid schade die optreedt door werken die niet bevoegd zijn van de overige bepalingen wordt verkeerd gebruik, het niet voor het onderhoud ervan en hierdoor niet aangetast. volgen van de aanwijzingen en normale slijtage. De garantie is bovendien ook wanneer het ook niet van toepassing op apparaat gebruikt wordt voor onderdelen die verslijten of commerciële doeleinden. gemakkelijk kapot gaan. RelaxoDog© is onderhevig aan het merkenrecht en auteursrecht van RelaxoPet© Beeldrechten: RelaxoPet/Fotolia www.relaxopet.com