RelaxoPet RelaxoCat Handleiding

Tuesday, August 14, 2018
Download

Handleiding

Hartelijk welkom Bedankt voor het kiezen van RelaxoCat©. Deze handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving en een gebruiksaanwijzing voor de versie RelaxoCat© voor katten en helpt u de RelaxoCat© zo effectief mogelijk bij uw kat te gebruiken. Lees voor het gebruik van RelaxoCat© de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze. Voor meer informatie over de RelaxoPet producten ga naar www.relaxopet.nl of neem contact op met onze email klantenservice onder [email protected]. Inhoud: RelaxoCat© Soundmodul RelaxoCat© USB Ladekabel Beknopte handleiding 2

RelaxoCat© Inhoudsopgave Seite 2 Hartelijk welkom Seite 3 Inhoudsopgave Seite 4 Veiligheidsinstructies Seite 5 Toepassingsgebieden / Inzetbaarheid Seite 6 Hoe werkt de RelaxoCat©? Seite 7 Wetenswaardigheden over de RelaxoCat© Seite 8 De soundmodule Seite 9 De juiste omgang met de ingebouwde L-ion accu Seite 10 Toepassing van de RelaxoCat© Deel 1 Seite 11 Toepassing van de RelaxoCat© Deel 2 Seite 12 RelaxoCat© tijdens transport en reizen Seite 13 Tips en foutenanalyse Seite 14 Garantiebepalingen Seite 15 Conformiteitsverklaring CE Seite 16 Conformiteitsverklaring FCC Verklaring tekens Aanbeveling Veiligheidsinstructies 3

Veiligheidsinstructies Belangrijke aandachtspunten voor het gebruik van het apparaat Het apparaat dient uitsluitend ter ontspanning Elektrische componenten mogen niet onder stromend water worden van katten te worden gebruikt. gehouden en moeten worden beschermd tegen vocht en extreme temperaturen. Mocht er vocht in het apparaat zijn gekomen dan zie af Gebruik het apparaat volgens de van verder gebruik en neem contact op met de verkooppunt waar u het voorgeschreven instructies. Gebruik het product vandaan hebt. apparaat niet als er beschadigingen te zien zijn. Verwijder of verander geen onderdelen. Voer nooit reparaties op eigen Dit apparaat is voor gebruikers met beperkte initiatief uit. Daardoor kan brandgevaar ontstaan. Ook loop u het risico fysische, zintuiglijke of psychische capaciteiten een elektrische schok te krijgen. Neem contact op met de verkooppunt oftewel zonder enige ervaring of voorkennis waar u het product vandaan hebt. alleen geschikt indien een adequaat toezicht of een gedetailleerde handleiding voor het gebruik Zet de sound module nooit neer op schuine en oneffen oppervlaktes. van het apparaat door een verantwoordelijke Het zou kunnen omvallen, naar beneden vallen of letsel veroorzaken. persoon is gewaarborgd. RelaxoCat© is geen speelgoed! Houd het apparaat buiten bereik van Zorg ervoor dat RelaxoCat© niet direct kinderen en zorg ervoor dat ze er niet mee spelen. toegankelijk is voor de kat RelaxoCat© is een precisieapparaat. Behandel het apparaat met de Houd het apparaat, op het moment dat het aan nodige voorzichtigheid en laat het niet vallen. staat, niet direct tegen uw oor aan. U riskeert Houd kinderen weg van verpakkingsmaterialen. Bij inslikken dreigt beschadigingen aan uw oor door de hoge verstikkingsgevaar. geluidsfrequenties. Gelieve voor het reinigen van het apparaat geen schurend schoonmaakmiddel dat de oppervlakte zou kunnen beschadigen, gebruiken. Gebruik een zacht en droog doek. RelaxoCat© is uitsluitend Mensen met een ontwikkeld voor het gehoor van gehoorbeschadiging moeten erop katten en is dus niet bij andere letten dat ze het geluid van de diersoorten inzetbaar. RelaxoCat© niet te hard instellen! 4

Toepassingsgebieden en inzetbaarheid Bye, Bye stress RelaxoCat© kan succesvol helpen de meest uiteenlopende stress situaties te voorkomen, zoals: Agressiviteit Hyperactiviteit Angsttoestanden Gebrek aan sociaal gedrag Algemene kalmering Let op: Markeringsgedrag (dat plots optreed) Omgevingsverandering Rangorde stoornissen Dit product is alleen bestemd voor het gebruik bij katten. Verandering van eigenaar Reisangst Verlatingsangst RelaxoCat© is geen vervanging van Destructief gedrag Dwang stoornissen een veterinaire diagnose en behandelingen bij ziektes. Vuurwerk / Onweer Compulsieve stoornissen Als uw huisdier Paniek Opvoeden van kitten gezondheidsproblemen heeft raadpleeg dan een dierenarts! Training en africhting Scheiding kitten van moeder 5

Hoe werkt RelaxoCat®? Zo functioneert de alles-in-één oplossing voor diepe ontspanning bij katten RelaxoCat® is dé nieuwe innovatie op het gebied van onbewuste Voor elke start voert de speciale elektronica een diepe ontspanning, is speciaal afgestemd op het gevoelige zelfdiagnose uit. Zodra u na de start de geluidsgolven gehoor van katten en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met hoort en het blauwe LED vlamt op herkent u dat de dierenartsen, gedragstherapeuten en fokkers. zelfdiagnose succesvol was en dat de RelaxoCat® nu klaar is voor gebruik. RelaxoCat© is niet te vergelijken met conventionele ontspanningsmuziek voor katten want RelaxoCat© bevat naast Mocht u een keer een "ongewoon geluid" in de hoorbare, de hoorbare, eigens gecomponeerde geluidsgolven nog eens 6 gecomponeerde geluidsgolven horen, dan is dit geen (zes) voor het menselijke gehoor niet waarneembare, defect, maar veel meer een kwaliteitskenmerk van de hoogfrequente silent subliminale geluidsdragers die bij katten hoog frequente geluidsspoor. een diep ontspannen toestand kunnen creëren. Bovendien biedt RelaxoCat© de mogelijkheid de hoorbare geluidsgolven voor mensen uit te schakelen door middel van de keuzeschakelaar, zodat RelaxoCat© uitsluitend werkt met de onhoorbare, onderbewust waarneembare, silent subliminale geluidsdragers. RelaxoCat© werkt volledig automatisch, effectief en onafhankelijk van leeftijd en ras en is dé ideale metgezel bij afwezigheid van de katten eigenaar. Door de krachtige werking van de accu werkt het anti stress middel volledig onafhankelijk van een stopcontact. 6

Wetenswaardigheden over RelaxoCat© Alles over de nieuwe ontspanningstrainer RelaxoCat© RelaxoCat® is geen vervanging van een diervriendelijke opvoeding en een op het dier afgestemde leefomgeving. Geef uzelf en uw huisdier wat tijd om te wennen aan deze nieuwe diepe ontspanning en let u er alstublieft op dat u na de fase van diepe ontspanning niet direct begint met sportieve activiteiten. Wij willen erop wijzen dat RelaxoCat© door de speciaal ontwikkelde hoorbare klanken tevens ook bij de mens tot een kalmerende en diep ontspannen toestand kan leiden. Technische gegevens soundmodule 200Hz-48KHz Frequentiebereik 90° x 65° Stralingshoek 4Ω Nom. Impedantie 3W Power soundmodule 500 mAh Capaciteit accu 30 Minuten Oplaadtijd (100%) Ingangsspanning 3,7 V 500mA 7

De soundmodule Het RelaxoCat© soundmodul in één oogopslag Gelieve de soundmodule oftewel de luidspreker tijdens de gebruikmaking niet afdekken! Aan- en uit Keuzeschakelaar schakelaar geluidsgolven hoorbaar / Volumeregeling Pauze (zelfdiagnose) onhoorbaar Aansluiting laad kabel Groene LED Rode LED Blauwe LED Beide LED (Mini- USB ) (volledig opgeladen) (wordt geladen) (RelaxoCat© (RelaxoCat© / PSU) actief) 8

Lithium Ionen Accu De juiste omgang met de ingebouwde L-ion accu Het is belangrijk dat u de RelaxoCat© vóór de eerste ingebruikname volledig oplaadt om de volle capaciteit van de geïntegreerde L - accu te verkrijgen. Oplaadmogelijkheden RelaxoCat© Soundmodule RelaxoCat© heeft een ingebouwde, oplaadbare accu met een gebruiksduur van maximaal 18 uur (afhankelijk van het volume en de omgevingstemperatuur) en kan worden opgeladen middels de meegeleverde USB-oplaadkabel. De oplaadtijd ligt tussen de 30 en 90 minuten (afhankelijk van de USB-voedingsspanning). Op reis en tijdens transport (12V) kan de soundmodule continu, tijdens het gebruik, worden opgeladen. Ongeveer 30 minuten voor het einde van de accu looptijd begint het blauwe LED te knipperen. Daardoor weet u dat de accu van de RelaxoCat© op korte termijn moet worden opgeladen. Let op: Probeer de soundmodule niet te gebruiken in extreem koude en hete omstandigheden. Dit verkort de levensduur van de batterij. Voorkom het gebruik van de soundmodule bij temperaturen van boven de 45 °C omdat dit anders de ingebouwde batterij kan beschadigen. Let op de specifieke instructies voor het verwijderen van batterijen op pagina 13 van deze handleiding. Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de Europese Unie Dit product mag niet met ander afval worden afgevoerd. In plaats daarvan moet de gebruiker het oude apparaat terugbrengen naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van uw oude apparatuur op het moment van verwijdering helpt grondstoffen te besparen en beschermt de gezondheid van de 9 mens en het milieu bij de recycling. Neem contact op met de RelaxoPet verkooppunt voor meer informatie over waar u uw oude RelaxoPet toestel voor recycling kunt afgeven.

Toepassing van RelaxoCat© RelaxoCat© werkt volledig automatisch. Het is belangrijk dat u zich bij het eerste gebruik van RelaxoCat© neutraal en rustig opstelt tegenover uw kat. Selecteer bij het gebruik in de eerste dagen de hoorbare modus en kies een normaal volume. Begin nooit met de geluidsblootstelling in directe verbinding met een voor de kat opwindende gebeurtenis maar zorg er altijd voor dat de kat in een rust fase verkeerd voor u begint (vuurwerk en onweer uitgezonderd). Dit kan eventueel ongewenste conditionering tot stand brengen of bestaande problemen verergeren. Positionering van RelaxoCat© Duur / interval van de geluidsblootstelling De geluidsblootstelling kan dagelijks tot 8 uur duren. Langer Positioneer RelaxoCat© indoor binnen een straal van max. durende intervallen van de geluidsblootstelling zijn volkomen 5m / Outdoor max. 3m (zie schets onderaan) daar waar de onschadelijk maar kunnen beter worden vermeden op grond van kat zich hoofdzakelijk bevindt en zorg ervoor dat het belang van de activiteit van de kat. RelaxoCat© voor de kat niet direct toegankelijk is Volumeregeling Intrede van de diepe ontspanning Houd er rekening mee dat een kat tot 20 keer beter hoort dan de Afhankelijk van de uitgangssituatie en het interval van de mens. De fabrieksmatig aangebrachte instelling bij de start van het geluidsblootstelling van de kat is de tijd waarin de systeem van de RelaxoCat© is voldoende bij normale ontspanning zal plaatsvinden, verschillend. Dit hangt af van omgevingsgeluiden. Pas indien nodig (+/- toetsen) de volume de beginsituatie en de sterkte van de respectievelijke instelling aan het omgevingsgeluid. stressoren. Probeer tijdens de eerste geluidsblootstellingsintervallen gedragscorrecties te vermijden. 10 Bereik Indoor

Toepassing van RelaxoCat© Na een korte oriënterende fase van een paar dagen kunt u beginnen (stand M) de onhoorbare, subliminale, hoogfrequente geluidsgolven omvangrijk te gebruiken. Bekende en voor het dier vreemde omgevingen Onweer / Vuurwerk Indien de kat zich na een korte oriënterende fase alleen in de woning / huis of in een andere, voor haar bekende omgeving Bij plotselinge gebeurtenissen, zoals onweer en vuurwerk, bevindt, dan kunt u naar keuze de hoorbare of onhoorbare kan de verblijfsplaats van de kat veranderen. Gebruik geluidsgolven (stand M-schakelaar zie pagina 7) tijdens uw RelaxCat© samen met de hoorbare geluidsgolven direct afwezigheid gebruiken. op de door de kat geselecteerde plek. Begin altijd met de geluidsblootstelling van minstens 15 minuten vóór u vertrekt en het dier alleen achter blijft! In alle voor het dier vreemde omgevingen adviseren wij uitsluitend de hoorbare geluidsgolven te gebruiken. Let er alstublieft op dat ondanks de diepe ontspanning, katten nooit langer dan nodig alleen horen te zijn. RelaxoCat© is niet gemaakt om afwezigheden te verlengen. 11

Transport Veilig reizen met RelaxoCat© RelaxoCat© bij auto-transporten Zorg ervoor dat de RelaxoCat© bij elke rit veilig in het voertuig RelaxoCat© tijdens vliegreizen wordt geplaatst en niet door plotseling remmen of in geval van een ongeluk los kan komen. Neem voor vertrek contact met de luchtvaartmaatschappij op en wijs erop dat u de RelaxoCat© tijdens de vlucht wilt gaan Zorg er ook voor dat RelaxoCat© volledig is opgeladen voordat u gebruiken. Hierbij dient u de CE/CC verklaring van op reis gaat of maak gebruik van een geschikte USB- onbedenkelijkhied (pagina 16 - 17) voor te leggen. Door het oplaadpoort tijdens het transport. grote aantal luchtvaartmaatschappijen en de verscheidenheid aan transport condities kunnen wij niet garanderen dat de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt het transport met RelaxoCat© tolereert. RelaxoCat© moet bij elke vliegreis buiten aan de transport box worden bevestigd en als ontspanningsapparaat aan de transport box worden verklaard. Kies tijdens de hele reis de voor de mens onhoorbare geluidsmodus. Bij grensoverschrijdend transport dient u op de desbetreffende douaneregels te letten en u dient ook voor een veilige bevestiging van de RelaxoCat© bij transporten te zorgen! 12

Tips en probleemoplossingen Alle RelaxoPet producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Indien een fout die hier niet wordt vermeld optreedt dan neem alstublieft contact op met onze klantenservice. Dit kan per mail naar [email protected]. Algemene veiligheid Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met een essentiële voorwaarde voor een goed betrekking tot elektromagnetische velden resultaat. (EMV). Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is het apparaat Door het apparaat te openen komt veilig in zijn gebruik mits het op de juiste wijze en volgens de instructies in deze de garantie geheel te vervallen! handleiding wordt gehandhaafd. Net als bij elk ander apparaat is de juiste bediening Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing Blauwe LED brandt niet • Batterij niet geladen Controleer of het apparaat is • Aan-, en uit schakelaar opgeladen en of de aan-, en uit niet bediend schakelaar is gebruikt; gebruik de verschillende oplaad functies (netvoeding). Blauwe LED brandt, maar geen • Keuzeschakelaar in de Zet de keuzeschakelaar om naar het hoorbaar geluid verkeerde modus hoorbare geluid (modus wijzigen) Kat ontspant niet • Onjuist gebruik van het apparaat Lees pagina 9 en pagina 10 Er is iets anders aan de hand en • het dier heeft mogelijk medische Neem contact op met uw dierenarts behandeling nodig. Raadpleeg uw dierenarts. 13

Garantiebepalingen Garantieperiode De RelaxoPet - apparaten voldoen aan de hoogste technische en kwalitatieve standaards. De garantieperiode is evenredig aan de wettelijke bepalingen die binnen het land waarin het product is gekocht, gelden. In Europa / Zwitserland is de garantietermijn 6 maanden en de garantieperiode 6 maanden na afloop van de garantieperiode en wordt toegekend aan de oorspronkelijke koper. De garantie toezegging heeft betrekking op het feit dat de RelaxoPet - apparaten gedurende de garantietermijn vrij zijn van fabricage fouten, fouten die bij normaal gebruik optreden of functie fouten. Er is sprake van een dergelijke fout als de functie van het apparaat in zijn geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de handleiding. Beschadigingen als gevolg van onzorgvuldige omgang met het toestel of verkeerd gebruik is in strijd met conform gebruik, zoals boven vermeld, en valt niet onder de garantie toezegging. De garantie heeft ook geen betrekking tot eventuele gevolgen of kosten die voortvloeien uit een defect of functie storing of andere incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook. Indien er binnen de garantieperiode een fout of een dergelijke functie storing voordoet zal RelaxoPet deze kosteloos bijwerken of kosteloos vervangen. De garantieperiode wordt hierdoor niet beïnvloed, d.w.z. niet ingekort of verlengd. Een garantie van zes maanden vanaf de datum van aankoop, verleent RelaxoPet onder de bovengenoemde voorwaarden aan de geleverde accessoires. Dit betreft voornamelijk geleverde kabels en laadstroom stekkers. Reparatie Moet uw product worden gerepareerd dan neem contact op met de wederverkoper of direct met RelaxoPet. Pak het product zorgvuldig in. Let er alstublieft op dat de originele verpakking alleen niet voldoende is om tijdens het transport niet te worden beschadigd. Kies voor een pakket dienst met een tracking functie en een verzekering omdat RelaxoPet geen verantwoording voor de verzending aanvaardt tot het product is ontvangen. Stuur alstublieft ook een bewijs van aankoop, een gedetailleerde beschrijving van de fout en een lijst van de meegeleverde componenten, mee. Verder heeft RelaxoPet een volledig adres, een telefoonnummer voor vragen, en een e-mailadres nodig. Reparatie tegen betaling Indien een reparatie betaald dient te worden stelt RelaxoPet een prijsopgave op die dan aan de wederverkoper wordt doorgegeven. De reparatie wordt pas doorgevoerd als RelaxoPet de vrijgave door de verkooppunt heeft ontvangen. De betaling voor de reparatie dient bij uw verkooppunt te worden verricht. Bij reparatie tegen betaling worden minstens 30 minuten reparatie tijd in de werkplaats en de verzendkosten voor het retour zenden van het apparaat in rekening gesteld. Indien RelaxoPet na een periode van 90 dagen geen verklaring van toestemming voor het doorvoeren van een reparatie heeft ontvangen behoudt RelaxoPet zich het recht voor het product te vernietigen of anderszins te verwerken. RelaxoPet heeft geen invloed op het gebruik. RelaxoPet neemt geen garantie voor haar rekening en aanvaardt geen claims voor in het gevolg optredend letsel of schade. 14

Konformitätshinweise für die Europäische Union Konformitätserklärung gemäß Gesetz über Funkanlagen und Telekomunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) Declaration of conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FETG) and directive 1999/5/EG (R&TTE) RelaxoPet GmbH Stesse 11 59872 Meschede Germany erklärt das Produkt: RelaxoCat LK-168 declares the product: RelaxoCat LK-168 Artikelnummer 400001 Item Number: 400001 Geräteklasse: 1 equipment class 1 den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht der Richtlinie 1999/5/ EG (R&TTE) complies with the essential requirments of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE directive) and directive 1999/5/EG (R&TTE) EN5022 Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren / Radio disturbance characteristics EN55024 Störfestigkeitseigenschaften / Immunity characteristics Meschede, 14.08.2017 __________________ Sandra Jansen Custom Care 15

Erklärung zur FCC-Konformität (FCC - Federal Communications Commission) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Sein ordnungsgemäßer Betrieb unterliegt daher folgenden zwei Bedingungen: (1). Das Gerät darf keine Störungen verursachen. (2). Das Gerät muss allen Störungen, denen es ausgesetzt ist, standhalten - auch solchen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen würden. Hinweis: Das Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts . Das Gerät erzeugt, verwendet und gibt elektromagnetische Strahlung ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung benutzt wird, kann es dieFunktion anderer Elektrogeräte beeinträchtigen. RelaxoPet GmbH Stesse 11 59872 Meschede Germany erklärt das Produkt: RelaxoCat LK-168 declares the product: RelaxoCat LK-168 Artikelnummer 400001 Item Number: 400001 Geräteklasse: 1 equipment class 1 den grundlegenden unten genannten Anforderungen der FCC Konformität entspricht. FCC Part 15: 20134 Subpart B Meschede, 14.08.2017 __________________ Sandra Jansen Custom Care 16

RelaxoCat© is onderworpen aan de handelsmerkrechten en copyright van RelaxoPet© Auteursrecht: RelaxoPet / Fotolia RelaxoPet GmbH The RelaxoPet and RelaxoCat trademark is used with permission of RelaxoPet GmbH www.relaxopet.com Created 10-17 400001-M