RelaxoPet RelaxoBird Handleiding

Tuesday, August 14, 2018
Download

Handleiding

Hartelijk welkom! Bedankt voor het kiezen van RelaxoBird©. Deze handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving en een gebruiksaanwijzing voor de versie RelaxoBird© voor vogels en helpt u de RelaxoBird© zo effectief mogelijk bij uw vogel te gebruiken. Lees voor het gebruik van RelaxoBird© de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze. Voor meer informatie over de RelaxoPet producten ga naar www.relaxopet.nl of neem contact op met onze email klantenservice via [email protected]. Inhoud: 1 RelaxoBird© Soundmodule 1 RelaxoBird© USB laadkabel 1 beknopte handleiding 2

RelaxoBird© Inhoudsopgave Pagina 2 Hartelijk welkom Pagina 3 Inhoudsopgave Pagina 4 Veiligheidsinstructies Pagina 5 Toepassingsgebieden/Inzetbaarheid Pagina 6 Hoe werkt de RelaxoBird© ? Pagina 7 Wetenswaardigheden over de RelaxoBird© Pagina 8 De soundmodule Pagina 9 De juiste omgang met de ingebouwde L-ion accu Pagina 10 Toepassing van RelaxoBird© Pagina 11 Toepassing van RelaxoBird© Pagina 12 RelaxoBird© tijdens transport Pagina 13 Tips en probleemoplossingen Pagina 14 Garantiebepalingen Pagina 15 Conformiteitsverklaring CE Pagina 16 Conformiteitsverklaring FCC Uitleg van tekens Aanbeveling Veiligheidsinstructies 3

Veiligheidsinstructies Belangrijke aandachtspunten voor het gebruik van het apparaat Het apparaat dient uitsluitend ter ontspanning Elektrische componenten mogen niet onder stromend water worden van vogels te worden gebruikt. gehouden en moeten worden beschermd tegen vocht en extreme temperaturen. Mocht er vocht in het apparaat zijn gekomen dan zie af Gebruik het apparaat volgens de voorgeschreven van verder gebruik en neem contact op met de verkooppunt waar u het instructies. Gebruik het apparaat niet als product vandaan hebt. beschadigingen herkenbaar zijn. Verwijder of verander geen onderdelen. Voer nooit reparaties op eigen Dit apparaat is voor gebruikers met beperkte initiatief uit. Daardoor kan brandgevaar ontstaan. Ook loopt u het fysische, zintuiglijke of psychische capaciteiten risico een elektrische schok te krijgen. Neem contact op met de oftewel zonder enige ervaring of voorkennis verkooppunt waar u het product vandaan hebt. alleen geschikt indien een adequaat toezicht of een gedetailleerde handleiding voor het gebruik Zet de sound module nooit neer op schuine en oneffen oppervlaktes. Het van het apparaat door een verantwoordelijke zou kunnen omvallen, naar beneden vallen of letsel veroorzaken. persoon is gewaarborgd. RelaxoBird© is geen speelgoed! Houd het apparaat buiten bereik van Zorg ervoor dat RelaxoBird© niet direct kinderen en zorg ervoor dat ze er niet mee spelen. toegankelijk is voor uw vogel. RelaxoBird© is een precisieapparaat. Behandel het apparaat met de nodige voorzichtigheid en laat het niet vallen. Houd het apparaat, op het moment dat het aan staat, niet direct tegen uw oor aan. U riskeert beschadigingen aan uw oor door de hoge geluid Houd kinderen weg van verpakkingsmaterialen. Bij inslikken dreigt frequenties. verstikkingsgevaar. Gelieve voor het reinigen van het apparaat geen schurend schoonmaakmiddel dat de RelaxoBird© is uitsluitend oppervlakte zou kunnen beschadigen, Mensen met een gehoorbeschadiging ontwikkeld voor het gehoor van vogels gebruiken. Gebruik en zacht en droog doek. moeten erop letten dat ze het geluid en is dus niet bij andere diersoorten van de RelaxoBird© niet te hard inzetbaar. instellen! 4

Toepassingsgebieden en inzetbaarheid Bye, Bye stress RelaxoBird© kan succesvol helpen de meest uiteenlopende angst- en stress situaties te voorkomen, zoals: Agressiviteit Gebrek aan rust/slaap Angsttoestanden Conflicten binnen een groep vogels Algemene kalmering Overstap naar ander voer Verandering van eigenaar Omgevingsveranderingen Destructief gedrag Matige broeddrang Veren plukken Onweer / Vuurwerk Wangedrag Paniek Hyperactiviteit Compulsieve stoornissen Gedragsproblemen Ontoereikend sociaal gedrag BELANGRIJK: Dit product is uitsluitend bedoeld voor het gebruik bij vogels. RelaxoBird© is geen vervanging van veterinaire diagnostiek en behandelingen bij ziekten. Heeft uw dier gezondheidsproblemen dan raadpleeg een dierenarts! 5

Hoe werkt de RelaxoBird© ? Zo functioneert de alles-in-één oplossing voor diepe ontspanning bij vogels RelaxoBird® is dé nieuwe innovatie op het gebied van onbewuste Voor elke start voert de speciale elektronica een diepe ontspanning, is speciaal afgestemd op het gevoelige zelfdiagnose uit. Zodra u na de start de geluidsgolven hoort gehoor van vogels en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met en het blauwe LED vlamt op herkent u dat de zelfdiagnose dierenartsen, gedragstherapeuten en fokkers. succesvol was en dat de RelaxoBird® nu klaar is voor gebruik. RelaxoBird® is niet te vergelijken met conventionele ontspanningsmuziek voor vogels want RelaxoBird© bevat naast Mocht u een keer een "ongewoon geluid" in de hoorbare, de hoorbare, eigens gecomponeerde geluidsgolven nog eens 6 gecomponeerde geluidsgolven horen dan is dit geen defect (zes) voor het menselijke gehoor niet waarneembare, maar veel meer een kwaliteitskenmerk van de hoog hoogfrequente silent subliminale geluidsdragers die bij vogels frequente geluidsspoor. een diep ontspannen toestand kunnen creëren. Bovendien biedt RelaxoBird© de mogelijkheid om de hoorbare geluidsgolven voor mensen uit te schakelen door middel van de keuzeschakelaar, zodat RelaxoBird© uitsluitend werkt met de onhoorbare, onderbewust waarneembare, silent subliminale geluidsdragers. RelaxoBird© werkt volledig automatisch, effectief en onafhankelijk van leeftijd of het type vogel en is dé ideale metgezel bij afwezigheid van de vogel eigenaar. Door de krachtige werking van de accu werkt het anti stress middel volledig onafhankelijk van een stopcontact. 6

Wetenswaardigheden over de RelaxoBird© Alles over de nieuwe ontspanningstrainer RelaxoBird© RelaxoBird® is geen vervanging van een diervriendelijke opvoeding en een op het dier afgestemde leefomgeving. RelaxoBird® is ook geen vervanging bij langere afwezigheid. Geeft uzelf en uw huisdier wat tijd om te wennen aan deze nieuwe diepe ontspanning. Houd er rekening mee dat RelaxoBird© met zijn speciaal ontwikkelde, hoorbare arbeidspatronen, ook een kalmerende, diep ontspannen toestand bij de mens kan veroorzaken. Technische gegevens sound module 200Hz-48KHz 90° x 65° Frequentiebereik 4Ω Stralingshoek 3W Nom. Impedantie 500 mAh Power Soundmodule 30 Minuten Capaciteit accu Oplaadtijd (100%) 3,7 V 500mA Ingangsspanning 7

De soundmodule De RelaxoBird© soundmodule in één oogopslag Gelieve de soundmodule oftewel de luidspreker tijdens de gebruikmaking niet afdekken! Aan-, en uit schakelaar Keuzeschakelaar (zelfdiagnose) geluidsgolven (hoorbaar/onhoorbaar) Volumeregeling Pauze Aansluiting laadkabel Groene LED Rode LED Blauwe LED Beide LED (Mini- USB) (volledig opgeladen) (RelaxoBird© aktief) (RelaxoBird© / PSU) (wordt geladen) 8

Lithium Ionen Accu De juiste omgang met de ingebouwde L-ion accu Het is belangrijk dat u de RelaxoBird© vóór de eerste ingebruikname volledig oplaadt om de volle capaciteit van de geïntegreerde L - accu te verkrijgen. Oplaadmogelijkheden RelaxoBird© Soundmodule RelaxoBird© heeft een ingebouwde, oplaadbare accu met een gebruiksduur van maximaal 18 uur (afhankelijk van het volume en de omgevingstemperatuur) en kan worden opgeladen middels de meegeleverde USB- oplaadkabel. De oplaadtijd ligt tussen de 30 en 90 minuten (afhankelijk van de USB-voedingsspanning). Op reis en tijdens transport (12V) kan de soundmodule continu, tijdens het gebruik, worden opgeladen. Ongeveer 30 minuten voor het einde van de accu looptijd begint het blauwe LED te knipperen. Daardoor weet u dat de accu van de RelaxoBird© op korte termijn moet worden opgeladen. Let op! Probeer de soundmodule niet te gebruiken in extreem koude en hete omstandigheden. Dit verkort de levensduur van de batterij. Voorkom het gebruik van de soundmodule bij temperaturen van boven de 45 °C omdat dit anders de ingebouwde batterij kan beschadigen. Let op de specifieke instructies voor het verwijderen van batterijen op pagina 13 van deze handleiding. Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de Europese Unie Dit product mag niet met ander afval worden afgevoerd. In plaats daarvan moet de gebruiker het oude apparaat terugbrengen naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van uw oude apparatuur op het moment van verwijdering helpt grondstoffen te besparen en beschermt de gezondheid van 9 de mens en het milieuw bij de recycling. Neem contact op met de RelaxoPet verkooppunt voor meer informatie over waar u uw oude RelaxoPet toestel voor recycling kunt afgeven.

Toepassing van RelaxoBird© RelaxoBird© werkt volledig automatisch. Het ist belangrijk is dat u zich bij het eerste gebruik van RelaxoBird© neutraal en rustig opstelt tegenover uw vogel. Selecteer bij het gebruik in de eerste dagen de hoorbare modus en kies een normaal volume. Begin nooit met de geluidsblootstelling in directe verbinding met een voor de vogel opwindende gebeurtenis maar zorg er altijd voor dat de vogel in een rust fase verkeerd voor u begint (vuurwerk en onweer uitgezonderd). Dit kan eventueel ongewenste conditionering tot stand brengen of bestaande problemen verergeren. Duur interval van de geluidsblootstelling Positionering van RelaxoBird© Positioneer RelaxoBird© indoor binnen een straal van max. De geluidsblootstelling kan dagelijks tot 8 uur duren. Langer durende 5 m / outdoor max. 3m, in nabijheid van kooi / volière en intervallen van de geluidsblootstelling zijn volkomen onschadelijk zorg ervoor dat RelaxoBird© niet direct bereikbaar is voor de maar kunnen beter worden vermeden op grond van het belang van de vogel(s). activiteit van de vogel. De intrede van de diepe ontspanning Volumeregeling Afhankelijk van de uitgangssituatie en het interval van de Houd er rekening mee dat een vogel tot 60 keer beter hoort dan de geluidsblootstelling van de vogel is de tijd waarin de mens. De fabrieksmatig aangebrachte instelling bij de start van het ontspanning zal plaatsvinden, verschillend. Dit hangt af van systeem van de RelaxoBird© is voldoende bij normale de beginsituatie en de sterkte van de respectievelijke omgevingsgeluiden. Pas indien nodig (+/- toetsen) de volume instelling stressoren. aan het omgevingsgeluid. 10

Toepassing van RelaxoBird© Na een korte oriënterende fase van een paar dagen kunt u beginnen (stand M) de onhoorbare, subliminale, hoogfrequente geluidsgolven omvangrijk te gebruiken. Bekende en voor het dier vreemde omgevingen Indien de vogel zich na een korte oriënterende fase alleen in de woning / huis of in een andere, voor hem bekende omgeving bevindt, dan kunt u naar keuze de hoorbare of onhoorbare geluidsgolven (stand M-schakelaar zie pagina 7) Onweer / Vuurwerk tijdens uw afwezigheid gebruiken. Gebruik RelaxoBird© alstublieft in combinatie met de hoorbare geluidsgolven. Begin altijd met de geluidsblootstelling van minstens 15 minuten vóór u vertrekt en het dier alleen achter blijft! In alle voor het dier vreemde omgevingen adviseren wij uitsluitend de hoorbare geluidsgolven te gebruiken. Let er alstublieft op dat ondanks de diepe ontspanning, vogels nooit langer dan nodig alleen moeten zijn. RelaxoBird© is niet gemaakt om afwezigheden te verlengen. 11

Transport Veilig reizen met RelaxoBird© RelaxoBird© bij auto-transporten Zorg ervoor dat de RelaxoBird© bij elke rit veilig in het voertuig wordt geplaatst en niet door plotseling remmen of in geval van een ongeluk los kan komen. Zorg er ook voor dat de RelaxoBird© volledig is opgeladen voordat u op reis gaat of maak gebruik van een geschikte USB-oplaadpoort tijdens het transport. Gebruik bij voorkeur een speciale transport box voor vogels tijdens het transport en zorg ervoor dat er voldoende drinkmogelijkheden zijn. Wij adviseren om bij transporten de onhoorbare modus te kiezen. 12

Tips en probleemoplossingen Alle RelaxoPet producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Indien een fout die hier niet wordt vermeld optreedt neemt u alstublieft contact op met onze klantenservice. Dit kan per mail naar [email protected]. Algemene veiligheidsinstructies Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met een essentiële voorwaarde voor een goed betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). resultaat. Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is het apparaat veilig in zijn gebruik mits het op de juiste wijze en volgens de instructies in deze Door het apparaat te openen komt handleiding wordt gehandhaafd. Net als bij de garantie geheel te vervallen! elk ander apparaat is de juiste bediening Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing Blauwe LED brandt niet • Batterij niet geladen Controleer of het apparaat is • Aan-, en uit schakelaar niet geladen en of de aan-, en uit bediend schakelaar is gebruikt; gebruik de verschillende oplaad functies (netvoeding). Blauwe LED brandt, maar • Keuzeschakelaar in de verkeerde Zet de keuzeschakelaar om naar het geen hoorbaar geluid modus hoorbare geluid (modus wijzigen) Vogel niet ontspannen • Onjuist gebruik van het apparaat Lees pagina 9 en 10. • Er is iets anders aan de hand en het Neem contact op met uw dierenarts dier heeft mogelijk medische behandeling nodig. Raadpleeg uw dierenarts. 13

Garantiebepalingen Garantieperiode De RelaxoPet - apparaten voldoen aan de hoogste technische en kwalitatieve standaards. De garantieperiode is evenredig aan de wettelijke bepalingen die binnen het land waarin het product is gekocht, gelden. In Europa / Zwitserland is de garantietermijn 6 maanden en de garantieperiode 6 maanden na afloop van de garantieperiode en wordt toegekend aan de oorspronkelijke koper. De garantie toezegging heeft betrekking op het feit dat de RelaxoPet - apparaten gedurende de garantietermijn vrij zijn van fabricage fouten, fouten die bij normaal gebruik optreden of functie fouten. Er is sprake van een dergelijke fout als de functie van het apparaat in zijn geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de handleiding. Beschadigingen als gevolg van onzorgvuldige omgang met het toestel of verkeerd gebruik is in strijd met conform gebruik, zoals boven vermeld, en valt niet onder de garantie toezegging. De garantie heeft ook geen betrekking tot eventuele gevolgen of kosten die voortvloeien uit een defect of functie storing of andere incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook. Indien er binnen de garantieperiode een fout of een dergelijke functie storing voordoet zal RelaxoPet deze kosteloos bijwerken of kosteloos vervangen. De garantieperiode wordt hierdoor niet beïnvloed, d.w.z. niet ingekort of verlengd. Een garantie van zes maanden vanaf de datum van aankoop, verleent RelaxoPet onder de bovengenoemde voorwaarden aan de geleverde accessoires. Dit betreft voornamelijk geleverde kabels en laadstroom stekkers. Reparatie Moet uw product worden gerepareerd dan neem contact op met de wederverkoper of direct met RelaxoPet. Pak het product zorgvuldig in. Let er alstublieft op dat de originele verpakking alleen niet voldoende is om tijdens het transport niet te worden beschadigd. Kies voor een pakket dienst met een tracking functie en een verzekering omdat RelaxoPet geen verantwoording voor de verzending aanvaardt tot het product is ontvangen. Stuur alstublieft ook een bewijs van aankoop, een gedetailleerde beschrijving van de fout en een lijst van de meegeleverde componenten, mee. Verder heeft RelaxoPet een volledig adres, een telefoonnummer voor vragen, en een e-mailadres nodig. Reparatie tegen betaling Indien een reparatie betaald dient te worden stelt RelaxoPet een prijsopgave op die dan aan de wederverkoper wordt doorgegeven. De reparatie wordt pas doorgevoerd als RelaxoPet de vrijgave door de verkooppunt heeft ontvangen. De betaling voor de reparatie dient bij uw verkooppunt te worden verricht. Bij reparatie tegen betaling worden minstens 30 minuten reparatie tijd in de werkplaats en de verzendkosten voor het retour zenden van het apparaat in rekening gesteld. Indien RelaxoPet na een periode van 90 dagen geen verklaring van toestemming voor het doorvoeren van een reparatie heeft ontvangen behoudt RelaxoPet zich het recht voor het product te vernietigen of anderszins te verwerken. RelaxoPet heeft geen invloed op het gebruik. RelaxoPet neemt geen garantie voor haar rekening en aanvaardt geen claims voor in het gevolg optredend letsel of schade. 14

Konformitätshinweise für die Europäische Union Konformitätserklärung gemäß Gesetz über Funkanlagen und Telekomunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) Declaration of conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FETG) and directive 1999/5/EG (R&TTE) RelaxoPet GmbH Stesse 11 59872 Meschede Germany erklärt das Produkt: RelaxoBirdLK-168 declares the product: RelaxoBird LK-168 Artikelnummer 500001 Item Number: 500001 Geräteklasse: 1 equipment class 1 den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht der Richtlinie 1999/5/ EG (R&TTE) complies with the essential requirments of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE directive) and directive 1999/5/EG (R&TTE) EN5022 Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren / Radio disturbance characteristics EN55024 Störfestigkeitseigenschaften / Immunity characteristics Meschede, 14.08.2017 __________________ Sandra Jansen Custom Care 15

Erklärung zur FCC-Konformität (FCC - Federal Communications Commission) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Sein ordnungsgemäßer Betrieb unterliegt daher folgenden zwei Bedingungen: (1). Das Gerät darf keine Störungen verursachen. (2). Das Gerät muss allen Störungen, denen es ausgesetzt ist, standhalten - auch solchen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen würden. Hinweis: Das Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts . Das Gerät erzeugt, verwendet und gibt elektromagnetische Strahlung ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung benutzt wird, kann es dieFunktion anderer Elektrogeräte beeinträchtigen. RelaxoPet GmbH Stesse 11 59872 Meschede Germany erklärt das Produkt: RelaxoBird LK-168 declares the product: RelaxoBird LK-168 Artikelnummer 500001 Item Number: 500001 Geräteklasse: 1 equipment class 1 den grundlegenden unten genannten Anforderungen der FCC Konformität entspricht. FCC Part 15: 20134 Subpart B Meschede, 14.08.2017 __________________ Sandra Jansen Custom Care 16

RelaxoBird© is onderworpen aan de handelsmerkrechten en copyright van RelaxoPet© Auteursrecht: RelaxoPet / Fotolia RelaxoPet GmbH The RelaxoPet and RelaxoBird trademark is used with permission of RelaxoPet GmbH www.relaxopet.com Created 10-17 500001-M