RelaxoPet RelaxoHorse Handleiding

Tuesday, August 14, 2018
Download

Handleiding

Hartelijk welkom Bedankt voor het kiezen voor RelaxoHorse© Deze handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving en een gebruiksaanwijzing voor de versie RelaxoHorse© voor paarden en helpt u de RelaxoHorse© zo effectief mogelijk bij uw paard te gebruiken. Lees voor het gebruik van RelaxoHorse© de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze. Voor meer informatie over de RelaxoPet producten ga naar www.relaxopet.nl of neem contact op met onze klantenservice onder [email protected]. Inhoud: RelaxoHorse© Soundmodule RelaxoHorse© Koffer RelaxoHorse© Bevestigingsband RelaxoHorse© Laadkabel Beknopte handleiding 2

RelaxoHorse© Inhoudsopgave Pagina 2 Hartelijk welkom Pagina 3 Inhoudsopgave Pagina 4 Veiligheidsinstructies Pagina 5 Toepassingsgebieden/Inzetbaarheid Pagina 6 Hoe werkt de RelaxoHorse©? Pagina 7 Wetenswaardigheden over de RelaxoHorse© Pagina 8 De soundmodule Pagina 9 De juiste omgang met de ingebouwde L-ion accu Pagina 10 Toepassing van RelaxoHorse© in de beginfase Pagina 11 Toepassing van RelaxoHorse in de verdiepingsfase Pagina 12 RelaxoHorse© tijdens transport Pagina 13 Tips en probleemoplossingen Pagina 14 Garantiebepalingen Pagina 15 Conformiteitsverklaring CE Pagina 16 Conformiteitsverklaring FCC Verklaring van tekens Aanbeveling Veiligheidsinstructies 3

Veiligheidsinstructies Belangrijke aandachtspunten voor het gebruik van het apparaat Het apparaat dient uitsluitend ter ontspanning Elektrische componenten mogen niet onder stromend water van paarden te worden gebruikt. worden gehouden en moeten worden beschermd tegen vocht en extreme temperaturen. Mocht er vocht in het apparaat zijn Gebruik het apparaat volgens de voorgeschreven gekomen dan zie af van verder gebruik en neem contact op met het instructies. Gebruik het apparaat niet als verkooppunt waar u het product vandaan hebt. er beschadigingen te zien zijn. Verwijder of verander geen onderdelen. Voer nooit reparaties op Dit apparaat is voor gebruikers met eigen initiatief uit. Daardoor kan brandgevaar ontstaan. Ook loopt u het beperkte fysische, zintuiglijke of psychische risico een elektrische schok te krijgen. Neem contact op met het capaciteiten oftewel zonder enige ervaring of verkooppunt waar u het product vandaan hebt. voorkennis alleen geschikt indien een adequaat toezicht of een gedetailleerde handleiding voor Zet de sound module nooit neer op schuine en oneffen oppervlaktes. het gebruik van het apparaat door een Het zou kunnen omvallen, naar beneden vallen of letsel veroorzaken. verantwoordelijk persoon is gewaarborgd. RelaxoHorse© is geen speelgoed! Houd het apparaat buiten bereik Zorg ervoor dat RelaxoHorse© niet direct van kinderen en zorg ervoor dat ze er niet mee spelen. toegankelijk is voor het paard. RelaxoHorse© is een precisieapparaat. Behandel het apparaat met de Houd het apparaat, op het moment dat het aan nodige voorzichtigheid en laat het niet vallen. staat, niet direct tegen uw oor aan. U riskeert Houd kinderen weg van verpakkingsmaterialen. Bij inslikken dreigt beschadigingen aan uw oor door de hoge verstikkingsgevaar. geluidsfrequenties. Gelieve voor het reinigen van het apparaat geen schurend schoonmaakmiddel dat de oppervlakte zou kunnen beschadigen, gebruiken. Gebruik een zachte en droge doek. Mensen met een RelaxoHorse© is uitsluitend gehoorbeschadiging moeten erop ontwikkeld voor het gehoor van letten dat ze het geluid van de paarden en is dus niet bij RelaxoHorse© niet te hard instellen! andere diersoorten inzetbaar. 4

Toepassingsgebieden/Inzetbaarheid Bye, bye stress RelaxoHorse© kan succesvol helpen de meest uiteenlopende stress situaties te voorkomen, zoals: Transport (per trailer of vliegtuig) Fokkerij Nieuwe omgevingen, mensen, paarden Bevallingen Wisselen van stal Sport Onweer / Vuurwerk Lang verplichte box rust Algemene kalmering Trainingseenheden / Africhting Let op: Destructief gedrag Revalidatie Hyperactiviteit Verandering van eigenaar Dit product is alleen bestemd voor het gebruik bij paarden. Gebrek aan sociaal gedrag Harde geluiden (onweer/vuurwerk) RelaxoHorse© is geen vervanging Rangorde stoornissen Herstel bij langdurige ziekte van een veterinaire diagnose en Afstaan van veulen Hoefverzorging / Hoefbeslag behandelingen bij ziektes. Als uw paard Verlatingsangst Veterinaire behandelingen gezondheidsproblemen heeft, Dwangstoornissen Diepe ontspanning voor concoursen raadpleeg dan een dierenarts! Toiletteren of scheren en wedstrijden Ter voorzorg 5

Hoe werkt RelaxoHorse®? Zo functioneert de alles-in-één oplossing voor diepe ontspanning bij paarden RelaxoHorse® is dé nieuwe innovatie op het gebied van Voor elke start voert de speciale elektronica een onbewuste diepe ontspanning, is speciaal afgestemd op het zelfdiagnose uit. Zodra u na de start de geluidsgolven gevoelige gehoor van paarden en is ontwikkeld in nauwe hoort en het blauwe LED licht op herkent u dat de samenwerking met dierenartsen, gedragstherapeuten en fokkers. zelfdiagnose succesvol was en dat de RelaxoHorse® nu klaar is voor gebruik. RelaxoHorse© is niet te vergelijken met conventionele ontspanningsmuziek voor paarden want RelaxoHorse© bevat Mocht u een keer een "ongewoon geluid" in de hoorbare, naast de hoorbare, eigen gecomponeerde geluidsgolven nog gecomponeerde geluidsgolven horen, dan is dit geen eens 8 (acht) voor het menselijke gehoor niet waarneembare, defect, maar veel meer een kwaliteitskenmerk van de hoog hoogfrequente silent subliminale geluidsdragers die bij paarden frequente geluidsspoor. een diep ontspannen toestand kunnen creëren. Bovendien biedt RelaxoHorse© de mogelijkheid de hoorbare geluidsgolven voor mensen uit te schakelen door middel van de keuzeschakelaar, zodat RelaxoHorse© uitsluitend werkt met de onhoorbare, onderbewust waarneembare, silent subliminale geluidsdragers. RelaxoHorse© werkt volledig automatisch, effectief en onafhankelijk van leeftijd en ras en is dé ideale metgezel bij afwezigheid van de paardeneigenaar. Door de krachtige werking van de accu werkt het anti stress middel volledig onafhankelijk van een stopcontact. 6

Wetenswaardigheden over RelaxoHorse© Alles over de nieuwe ontspanningstrainer RelaxoHorse© RelaxoHorse® is geen vervanging van een diervriendelijke opvoeding en een op het dier afgestemde leefomgeving. Geef uzelf en uw paard wat tijd om te wennen aan deze nieuwe diepe ontspanning en let u er alstublieft op dat u na de fase van diepe ontspanning niet direct begint met sportieve activiteiten, zoals training, wedstrijden, dressuur en dergelijke. Beëindig de geluidsblootstelling ten minste 30 minuten voordat u aan een actieve samenwerking met uw paard begint. Wij willen erop wijzen dat RelaxoHorse© door de speciaal ontwikkelde hoorbare klanken tevens ook bij de mens tot een kalmerende en diep ontspannen toestand kan leiden. Technische gegevens Soundmodule 200Hz-48KHz 90° x 65° Frequentiebereik 4Ω Stralingshoek 3W Nom. Impedantie 500 mAh Capaciteit accu 30 Minuten Capaciteit accu Oplaadtijd (100%) 3,7 V 500mA Ingangsspanning 7

De Soundmodule De RelaxoHorse© soundmodule in één oogopslag Gelieve de soundmodule oftewel de luidspreker tijdens de gebruikmaking niet afdekken! Aan-, en uit Keuzeschakelaar schakelaar geluidsgolven hoorbaar/ Volumeregeling Pauze (zelfdiagnose) onhoorbaar Aansluiting laadkabel Groene LED Rode LED Blauwe LED Beide LED (Mini- USB) (volledig geladen) (wordt geladen) (RelaxoHorse© acief) (RelaxoHorse© / PSU) 8

Lithium Ionen Accu De juiste omgang met de ingebouwde L-ion accu Het is belangrijk dat u de RelaxoHorse© vóór de eerste ingebruikname volledig oplaadt om de volle capaciteit van de geïntegreerde L - accu te verkrijgen. Oplaadmogelijkheden RelaxoHorse© Soundmodule RelaxoHorse© heeft een ingebouwde, oplaadbare accu met een gebruiksduur van maximaal 18 uur (afhankelijk van het volume en de omgevingstemperatuur) en kan worden opgeladen middels de meegeleverde USB-oplaadkabel. De oplaadtijd ligt tussen de 30 en 90 minuten (afhankelijk van de USB-voedingsspanning). Op reis en tijdens transport (12V) kan de soundmodule continu, tijdens het gebruik, worden opgeladen. Ongeveer 30 minuten voor het einde van de accu looptijd begint het blauwe LED te knipperen. Daardoor weet u dat de accu van de RelaxoHorse© op korte termijn moet worden opgeladen. Let op: Probeer de soundmodule niet te gebruiken in extreem koude en hete omstandigheden. Dit verkort de levensduur van de batterij. Voorkom het gebruik van de soundmodule bij temperaturen van boven de 45 °C omdat dit de ingebouwde batterij kan beschadigen. Let op de specifieke instructies voor het verwijderen van batterijen op pagina 13 van deze handleiding. Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de Europese Unie Dit product mag niet met ander afval worden afgevoerd. In plaats daarvan moet de gebruiker het oude apparaat terugbrengen naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van uw oude apparatuur op het moment van verwijdering helpt grondstoffen te besparen en beschermt de gezondheid van 9 mens en milieu bij de recycling. Neem contact op met het RelaxoPet verkooppunt voor meer informatie over waar u uw oude RelaxoPet toestel voor recycling kunt afgeven.

Toepassing van RelaxoHorse© in de beginfase RelaxoHorse© werkt volledig automatisch. Het is belangrijk dat u zich bij het eerste gebruik van RelaxoHorse© neutraal en rustig opstelt tegenover uw paard. Selecteer bij het gebruik in de eerste dagen de hoorbare modus en kies een normaal volume. Begin nooit met de geluidsblootstelling in directe verbinding met een voor het paard opwindende gebeurtenis. Dit kan eventueel ongewenste conditionering tot stand brengen of bestaande problemen verergeren. Zorg er altijd voor dat het paard in een rust- fase verkeerd voor u begint (uitgezonderd vuurwerk of onweer). Positionering van RelaxoHorse© Duur / interval van de geluidsblootstelling Positioneer RelaxoHorse© indoor binnen een straal van De geluidsblootstelling kan dagelijks tot 8 uur duren. Langer durende max. 5m / Outdoor max. 3m (zie schets onderaan) daar intervallen van de geluidsblootstelling zijn volkomen onschadelijk waar het paard zich hoofdzakelijk bevindt en zorg ervoor maar kunnen beter worden vermeden op grond van het belang van dat RelaxoHorse© voor het paard niet direct toegankelijk is. de activiteit van het paard. Intrede van de diepe ontspanning Volumeregeling Afhankelijk van de uitgangssituatie en het interval van de Houd er rekening mee dat een paard tot 50 keer beter hoort dan de geluidsblootstelling van het paard is de tijd waarin de mens. De fabrieksmatig aangebrachte instelling bij de start van het ontspanning zal plaatsvinden, verschillend. Dit hangt af systeem van de RelaxoHorse© is voldoende bij normale van de beginsituatie en de sterkte van de respectievelijke omgevingsgeluiden. Pas indien nodig (+/- toetsen) de volume stressoren. Probeer tijdens de eerste instelling aan aan het omgevingsgeluid. geluidsblootstellingsintervallen gedragscorrecties te Na een paar dagen gebruik zult u een gelijkmatig, ontspannen vermijden. gedrag van uw paard constateren en kan de verdiepingsfase met RelaxoHorse© beginnen. 10

Toepassing RelaxoHorse© in de verdiepingsfase Na een korte oriënterende fase van een paar dagen kunt u beginnen (stand M) de onhoorbare, subliminale, hoogfrequente geluidsgolven te gebruiken. Zorg ervoor dat u in de verdiepingsfase Verhoog de frequentie van uw Outdoor het hele jaar wisselt tussen de hoorbare en onhoorbare afwezigheid en combineer geluidsgolven om ook in deze fase een langere en kortere De geluidsblootstelling kan ongewenste conditionering te voorkomen. afwezigheidsintervallen. dagelijks tot 12 uur duren. Let hierbij wel op een centrale Begin met de geluidsblootstelling altijd Na ongeveer 3 weken kan een gerichtheid van de als het paard in een rustfase verkeert! geluidsblootstelling bij langere RelaxoHorse©. afwezigheid gebeuren. Na ongeveer 3 dagen kunt u de Bij onweer, vuurwerk of RelaxoHorse© bij afwezigheid gebruiken. Duur geluidsblootstelling transport in trailer kan een Begin met de geluidsblootstelling echter aanhoudende altijd minimaal 1 uur vóór uw afwezigheid! Probleemgeoriënteerd tot 8 uur geluidsblootstelling tijdens de dagelijks. gebeurtenis plaats vinden. 11

RelaxoHorse© tijdens transport Veilig reizen met RelaxoHorse© RelaxoHorse© tijdens het transport Met de bijgevoegde bevestigingsriem kunt u de RelaxoHorse© - koffer gemakkelijk in de trailer bevestigen. Zorg ervoor dat RelaxoHorse© volledig is opgeladen voordat u op reis gaat. Selecteer een aangenaam volume in de hoorbare modus. Het apparaat kan tijdens het transport ook in de "onhoorbare modus" worden gebruikt, wij adviseren echter voor de hoorbare modus te kiezen. Bevestig de RelaxoHorse© buiten het bereik van het dier en gebruik de bijgevoegde bevestigingsriem die u door de transport handgreep leidt om onbedoelde opening van de RelaxoHorse© - koffer te RelaxoHorse© tijdens vliegreizen voorkomen. Neem voor vertrek contact met de luchtvaartmaatschappij op en wijs erop dat u de RelaxoHorse© tijdens de vlucht wilt gaan gebruiken. Hierbij dient u de CE/FCC verklaring van onbedenkelijkheid (pagina 16-17) voor te leggen. Door het grote aantal luchtvaart maatschappijen en de verscheidenheid aan transportcondities kunnen wij niet garanderen dat de luchtvaart maatschappij waarmee u vliegt het transport met RelaxoHorse© toestaat. Bevestiging door handgreep Onderkant 12

Tips en probleemoplossingen Alle RelaxoPet producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Indien een fout die hier niet wordt vermeld optreedt, dan neemt u alstublieft contact op met onze klantenservice. Dit kan per mail naar [email protected]. Algemene veiligheid Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met een essentiële voorwaarde voor een goed betrekking tot elektromagnetische velden resultaat. (EMV). Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is het apparaat Door het apparaat te openen komt veilig in gebruik mits het op de juiste wijze en volgens de instructies in deze de garantie geheel te vervallen! handleiding wordt gehandhaafd. Net als bij elk ander apparaat is de juiste bediening Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing Blauwe LED brandt niet • Batterij niet geladen Controleer of het apparaat is • Aan-, en uit schakelaar niet opgeladen en of de aan- en uit bediend schakelaar is gebruikt; gebruik de verschillende oplaadfuncties (netvoeding). Blauwe LED brandt, maar • Keuzeschakelaar in de verkeerde Zet de keuzeschakelaar om naar het geen hoorbaar geluid modus hoorbare geluid (modus wijzigen) Paard ontspant niet • Onjuist gebruik van het apparaat Lees pagina 9 en pagina 10 Er is iets anders aan de hand en het dier heeft mogelijk medische • behandeling nodig. Raadpleeg uw Neem contact op met uw dierenarts dierenarts. 13

Garantiebepalingen Garantieperiode De RelaxoPet - apparaten voldoen aan de hoogste technische en kwalitatieve standaards. De garantieperiode is evenredig aan de wettelijke bepalingen die binnen het land waarin het product is gekocht, gelden. In Europa / Zwitserland is de garantietermijn 6 maanden en de garantieperiode 6 maanden na afloop van de garantieperiode en wordt toegekend aan de oorspronkelijke koper. De garantie toezegging heeft betrekking op het feit dat de RelaxoPet - apparaten gedurende de garantietermijn vrij zijn van fabricagefouten, fouten die bij normaal gebruik optreden of functiefouten. Er is sprake van een dergelijke fout als de functie van het apparaat in zijn geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de handleiding. Beschadigingen als gevolg van onzorgvuldige omgang met het toestel of verkeerd gebruik zoals boven vermeld, en valt niet onder de garantie toezegging. De garantie heeft ook geen betrekking op eventuele gevolgen of kosten die voortvloeien uit een defect of functie storing of andere incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook. Indien er binnen de garantieperiode een fout of een dergelijke functie storing voordoet zal RelaxoPet deze kosteloos bijwerken of kosteloos vervangen. De garantieperiode wordt hierdoor niet beïnvloed, d.w.z. niet ingekort of verlengd. Een garantie van zes maanden vanaf de datum van aankoop, verleent RelaxoPet onder de bovengenoemde voorwaarden aan de geleverde accessoires. Dit betreft voornamelijk geleverde kabels en laadstroom stekkers. Reparatie Moet uw product worden gerepareerd neem dan contact op met de wederverkoper of direct met RelaxoPet. Pak het product zorgvuldig in. Let er alstublieft op dat de originele verpakking alleen niet voldoende is om tijdens het transport niet te worden beschadigd. Kies voor een pakketdienst met een trackingfunctie en een verzekering omdat RelaxoPet geen verantwoording voor de verzending aanvaardt tot het product is ontvangen. Stuur alstublieft ook een bewijs van aankoop, een gedetailleerde beschrijving van de fout en een lijst van de meegeleverde componenten mee. Verder heeft RelaxoPet een volledig adres, een telefoonnummer voor vragen, en een e-mailadres nodig. Reparatie tegen betaling Indien een reparatie betaald dient te worden stelt RelaxoPet een prijsopgave op die dan aan de wederverkoper wordt doorgegeven. De reparatie wordt pas doorgevoerd als RelaxoPet de vrijgave door het verkooppunt heeft ontvangen. De betaling voor de reparatie dient bij uw verkooppunt te worden verricht. Bij reparatie tegen betaling worden minstens 30 minuten reparatie tijd in de werkplaats en de verzendkosten voor het retour zenden van het apparaat in rekening gebracht Indien RelaxoPet na een periode van 90 dagen geen verklaring van toestemming voor het doorvoeren van een reparatie heeft ontvangen behoudt RelaxoPet zich het recht voor het product te vernietigen of anderszins te verwerken. RelaxoPet heeft geen invloed op het gebruik. RelaxoPet neemt geen garantie voor haar rekening en aanvaardt geen claims voor in het vervolg optredend letsel of schade. 14

Konformitätshinweise für die Europäische Union Konformitätserklärung gemäß Gesetz über Funkanlagen und Telekomunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) Declaration of conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FETG) and directive 1999/5/EG (R&TTE) Relaxopet GmbH Stesse 11 59872 Meschede Germany erklärt das Produkt: RelaxoHorse LK-168 declares the product: RelaxoHorse LK-168 Artikelnummer 600001 Item Number: 600001 Geräteklasse: 1 equipment class 1 den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht der Richtlinie 1999/5/ EG (R&TTE) complies with the essential requirments of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE directive) and directive 1999/5/EG (R&TTE) EN5022 Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren / Radio disturbance characteristics EN55024 Störfestigkeitseigenschaften / Immunity characteristics Meschede, 14.08.2017 __________________ Sandra Jansen Custom Care 15

Erklärung zur FCC-Konformität (FCC - Federal Communications Commission) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Sein ordnungsgemäßer Betrieb unterliegt daher folgenden zwei Bedingungen: (1). Das Gerät darf keine Störungen verursachen. (2). Das Gerät muss allen Störungen, denen es ausgesetzt ist, standhalten - auch solchen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen würden. Hinweis: Das Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts . Das Gerät erzeugt, verwendet und gibt elektromagnetische Strahlung ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung benutzt wird, kann es dieFunktion anderer Elektrogeräte beeinträchtigen. Relaxopet GmbH Stesse 11 59872 Meschede Germany erklärt das Produkt: RelaxoHorse LK-168 declares the product: RelaxoHorse LK-168 Artikelnummer 600001 Item Number: 600001 Geräteklasse: 1 equipment class 1 den grundlegenden unten genannten Anforderungen der FCC Konformität entspricht. FCC Part 15: 20134 Subpart B Meschede, 14.08.2017 __________________ Sandra Jansen Custom Care 16

RelaxoHorse© is onderworpen aan de handelsmerkrechten en copyright van RelaxoPet© Auteursrecht: RelaxoPet / Fotolia RelaxoPet GmbH The RelaxoPet and RelaxoHorse trademark is used with permission of RelaxoPetGmbH www.relaxopet.com